Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności 2016 rok

Budżet jednogłośnie przyjęty!

Podczas ostatniej w tym roku kalendarzowym sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów radni jednogłośnie przyjęli budżet na przyszły rok 2017.

W nowym budżecie łączną kwotę dochodów ustalono na 62 207 889,00 zł. Wydatki w 2017 roku wyniosą 63 423 218,20 zł, w tym wydatki majątkowe 7 386 802,06 zł. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

W przyszłorocznym budżecie jeszcze większy nacisk położono na remonty i modernizacje dróg i chodników. Dzięki dobrej współpracy w Powiatem Ostrowskim wyremontowane zostaną nie tylko drogi gminne, ale także spore odcinki dróg powiatowych. Dzięki porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Dróg już wkrótce ruszą prace nad budową ścieżki rowerowej Odolanów – Tarchały Wielkie (w dniu dzisiejszym 30.12.2016r. ogłoszony został przetarg na wykonanie tego zadania).

W przemówieniu przed głosowaniem nad uchwałą budżetową Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podkreślał, iż nowy budżet jest racjonalny i jednocześnie proinwestycyjny. Zadania w nim zaplanowane dotyczą realizacji ważnych w punktu widzenia mieszkańców potrzeb. Burmistrz zwrócił uwagę, iż w trakcie tworzenia budżetu brano pod uwagę nie tylko najbliższe miesiące, trwającą kadencję, ale kolejne lata, ponieważ tylko takie spojrzenie gwarantuje systematyczny rozwój gminy.

„Warunkiem rozwoju i dobrobytu mieszkańców i całej gminy jest rozwój przedsiębiorczości, nowe podmioty gospodarcze oraz miejsca pracy, dlatego tak bardzo cieszy fakt, że podjęte przez nas działania - ulgi podatkowe oraz inne udogodnienia dla przedsiębiorców - przynoszą wymierne korzyści, jak pozyskanie nowych inwestorów oraz rozwój i rozbudowa istniejących firm.” – powiedział Burmistrz.

Podczas sesji przyjęto także kilkanaście innych uchwał dotyczących m.in. powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości z terenu gminy, ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie, czy ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Miłym akcentem wczorajszej sesji było oficjalne powitanie i przedstawienie nowego sołtysa Nabyszyc – Mateusza Pawłowskiego, który z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady odebrał oficjalne zaświadczenie o wyborze na sołtysa, a także życzenia wszelkiej pomyślności  i satysfakcji z pełnienia nowej roli.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop w imieniu swoim oraz Burmistrza Mariana Janickiego podziękował radnym za bardzo dobrą współpracę, dialog i konstruktywną dyskusję, dzięki której w ciągu ostatnich dwóch udało się wiele dokonać. Podziękował sołtysom, przewodniczącym rad osiedli oraz przedstawicielom jednostek i instytucji gminnych za wspólne owocne działanie i wsparcie w realizacji zadań, inwestycji i wydarzeń gminnych.  Złożył również wszystkim obecnym oraz - poprzez Radio Odolanów -  Mieszkańcom Gminy i Miasta Odolanów noworoczne życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia.

 

Joanna Łuczkanin

 • XXV sesja Rady GiM Odolanów
 • XXV sesja Rady GiM Odolanów
 • XXV sesja Rady GiM Odolanów

Informacja dla przedsiębiorców

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.

Wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.  Prosimy o zignorowanie takich pism. 

Zakończone przed końcem roku

Jeszcze w „starym” 2016 roku zakończyliśmy kilka istotnych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Poniżej przedstawiamy galerię zakończonych prac.

Przebudowa drogi gminnej Garki - Bałamącek

 • Nowy odcinek drogi w garkach
 • Nowy odcinek drogi w garkach
 • Nowy odcinek drogi w garkach

Remont pokrycia dachowego - Wigwam w Parku Natury - przed

 • Wigwam przed remontem
 • Wigwam przed remontem
 • Wigwam przed remontem

Remont pokrycia dachowego - Wigwam w Parku Natury - po remoncie

 • Po remoncie
 • Po remoncie
 • Po remoncie

Remont pokrycia dachowego - budynek dworca PKP

 • Nowy dach dworca PKP
 • Nowy dach dworca PKP
 • Nowy dach dworca PKP

Remont pokrycia dachowego - budynek wolnostojący przy PKP w Odolanowie

 • Wyremontowany dach
 • Wyremontowany dach
 • Wyremontowany dach

Utwardzenie drogi w Nadstawkach (w kierunku posesji nr 30)

 • Utwardzona droga w Nadstawkach
 • Utwardzona droga w Nadstawkach
 • Utwardzona droga w Nadstawkach

Naprawa oświetlenia przy Bramie 600-lecia w Parku Natury (wymiana na energooszczędne żarówki LED)

 • Nowe oświetlenie Bramy
 • Nowe oświetlenie Bramy
 • Nowe oświetlenie Bramy

Życzenia noworoczne

 • Życzenia noworoczne

Ostatni cykl spotkań w trwającym naborze wniosków

Zapraszamy na spotkania dla osób zainteresowanych rozwijaniem lub tworzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającym do 19.01.2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy.

Za nami już 5 cykli spotkań przygotowujących do ubiegania się o środki. Frekwencja uczestników (niemal 400 osób) wskazuje, że zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania jest duże, dlatego zapraszamy na kolejne, ostatnie już w tym naborze spotkania. Więcej szczegółów i harmonogram spotkań znajduje się TUTAJ.

 

Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

 

Zebranie w Nabyszycach i nowy sołtys

Kilkudziesięciu mieszkańców Sołectwa Nabyszyce wzięło udział w zebraniu, które odbyło się wczoraj 28 grudnia 2016 roku w sali wiejskiej.

Było to wyjątkowe spotkanie ponieważ po dwóch latach od wyborów (w połowie kadencji) ze stanowiska sołtysa ustąpił Roman Lis. Pan Roman to wieloletni działacz i społecznik znany nie tylko w naszej gminie, ale również daleko poza nią. Funkcję sołtysa pełnił od 2003 roku, przez przeszło 13 lat. Wcześniej przez wiele lat pan Roman był nauczycielem, a także przez 22 lata dyrektorem szkoły. 30 lat prezesował Klubowi Sportowemu „Czarni” Wierzbno, pozostaje Przewodniczącym GM Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W podziękowaniu za wieloletnią pracę i działalność społeczną został odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, a także Wawrzynem Starosty Ostrowskiego. Był organizatorem imprez kulturalnych oraz sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym, aktywnie współpracował z Radą Sołecką oraz organizacjami działającymi na terenie gminy.

W trakcie kilkunastu lat swojej działalności jako sołtys Nabyszyc przyczynił się m.in.: do rozbudowy i modernizacji sali wiejskiej w Nabyszycach, położenia kostki brukowej przed salą wiejską, remontu remizy strażackiej, rozbudowy oświetlenia ulicznego na Piaskach, budowy placu zabaw za salą wiejską i wielu innych znaczących inwestycji.

W wyborach na sołtysa Sołectwa Nabyszyce wzięło udział dwóch kandydatów: Czesław Lis oraz Mateusz Pawłowski. W wyniku głosowania obecnych na zebraniu 76 mieszkańców nowym sołtysem został Mateusz Pawłowski.

W trakcie liczenia głosów Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki przedstawił swoją działalność po dwóch latach urzędowania. Burmistrz wymienił i zaprezentował prace oraz inwestycje zrealizowane w Sołectwie Nabyszyce oraz inne – istotne z punktu widzenia wszystkich mieszkańców. Był również czas na odpowiedzi na zadawane pytania, które odnosiły się m.in. do remontu kolejnych odcinków dróg oraz zarządzania salami wiejskimi.

Po wyczerpaniu porządku obrad, obecni na zebraniu uroczyście pożegnali i podziękowali za wieloletnią pracę ustępującemu Sołtysowi, życząc zdrowia i pogody ducha. Życzenia złożyli odolanowski samorząd, Rada Sołecka, koledzy sołtysi: Kazimierz Obsadny oraz Grzegorz Fleischer oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji, a także sami mieszkańcy Nabyszyc.

Nie zabrakło również życzeń dla nowego Sołtysa Mateusza Pawłowskiego, którzy podziękował za obdarzenie jego osoby zaufaniem i zapewnił o swoim zaangażowaniu w sprawy Sołectwa.

Obu Panom życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2017!

 

Joanna Łuczkanin

Nowy Sołtys Mateusz Pawłowski

 • Nowy Sołtys Mateusz Pawłowski
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach
 • Zebranie w Nabyszycach

Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach 64-polowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

W budynku  Gimnazjum w Wierzbnie  odolanowski  Szkolny Związek Sportowy przeprowadził Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów Szkól Podstawowych  i Gimnazjów w warcabach 64-polowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 6  rund z udziałem  w sumie 40 uczniów - reprezentacji  8 szkól gminy Odolanów. Zawody sędziował i prowadził nauczyciel wychowania fizycznego tej placówki Krzysztof Krawczyk. Poniżej prezentujemy wyniki końcowe  zawodników z gminy Odolanów  w poszczególnych kategoriach:                                       

Szkoła podstawowa - dziewczęta:

 1. KINGA ANDRZEJAK (SP UCIECHÓW)                                   
 2. OLIWIA PIESIAK (SP ODOLANÓW)                                       
 3. MARZENA GRYTA (SP HUTA)                                                 
 4. AGATA MARCISZEWSKA (SP TARCHAŁY WIELKIE)       
 5. MAŁGORZATA JURA (SP ODOLANÓW)                                
 6. WIKTORIA WEWIÓR (SP HUTA)                                                         

Szkoła podstawowa - chłopcy:

 1. MIKOŁAJ ŻMIJOWSKI (SP ODOLANÓW)                                          
 2. MACIEJ POPRAWA (SP ODOLANÓW)                                               
 3. MIKOŁAJ ROBAKOWSKI (SP TARCHAŁY WIELKIE)                                
 4. PATRYK SKRZYPCZAK (SP TARCHAŁY WIELKIE)                                  
 5. MARIUSZ WOJTKOWSKI (SP UCIECHÓW)                                       
 6. DOMINIK STYBANIEWICZ (SP UCIECHÓW)                                   

Gimnazjum - dziewczęta:

 1. PAULINA MODRZYŃSKA (GIMNAZJUM W WIERZBNIE)                  
 2. WERONIKA KLIMEK (GIMNAZJUM W WIERZBNIE)                       
 3. WERONIKA WÓJCIK (GIMNAZJUM W RACZYCACH)                                 
 4. HANNA SZYMANOWSKA (GIMNAZJUM W RACZYCACH)            
 5. JULIA KRUPKA (GIMNAZJUM W WIERZBNIE)                                 
 6. ZOFIA SZYMANOWSKA (GIMNAZJUM W RACZYCACH)               

Gimnazjum - chłopcy: 

 1. MIŁOSZ KONIECZNY (GIMNAZJUM W WIERZBNIE)                    
 2. DOMINIK KUPCZYK (GIMNAZJUM W WIERZBNIE)                                 
 3. NORBERT JOKS (GIMNAZJUM W ODOLANOWIE)                         
 4. MACIEJ SZULC (GIMNAZJUM W RACZYCACH)                            
 5. DAWID KĄDZIELA (GIMNAZJUM W RACZYCACH)                                 
 6. FILIP SOBCZAK (GIMNAZJUM W ODOLANOWIE)                        

Punktacja drużynowa:

Szkoły gimnazjalne:

 1. GIMNAZJUM W WIERZBNIE                                                               
 2. GIMNAZJUM W RACZYCACH                                                 
 3. GIMNAZJUM W ODOLANOWIE                                                                       

Szkoły podstawowe:

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ODOLANOWIE                        
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWIE                                      
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE                                                  

Najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale  ufundowane przez SZS w  Odolanowie, które wręczył Dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie Grzegorz Szubert i Międzyszkolny Organizator Sportu Gminy Odolanów - Maciej Dymacz. Trzej najlepsi wymienieni zawodnicy  będą również reprezentować  Gminę  Odolanów w mistrzostwach SZS  Powiatu Ostrowskiego w tej dyscyplinie sportu.

 

Grzegorz Szubert

 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach
 • Mistrzostwa Gminy Odolanów w Warcabach

Grudniowe koncerty Szkoły Muzycznej

Uczniowie  Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie pracowicie wypełnili artystycznie czas w miesiącu grudniu. To właśnie w tym okresie zorganizowali liczne koncerty swoich specjalności, na które zaprosili publiczność.  Repertuar koncertowy naszych artystów  to przede wszystkim utwory klasyczne choć zdarzały się akcenty muzyki rozrywkowej, przy tej okazji nie brakło wspaniale wykonanych kolęd,  które przypominały o nadchodzącym czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Na  scenie prezentowały się klasy – gitary Przemysława Kolarskiego, skrzypiec Małgorzaty Kaczmarek i Arkadiusza Hylewskiego, fortepianu  Anny Bąk, Martyny Gąsiewskiej i Dawida Bojarskiego, perkusji – Wiktorii Kliber i Michała Jedynaka, saksofonu Macieja Sołtysiaka oraz trąbki Marcina Wieczorka. Koncerty w większości wypełniły utwory solowe, choć  można było  podziwiać instrumentalne duety. Uczniowie klas I-III cyklu IV i VI letniego potwierdzili wysokie umiejętności  prezentując rozbudowane programy artystyczne, które ćwiczyli pilnie przez pół roku  pod okiem swoich pedagogów. Dla części przyszłych muzyków był to sprawdzian przed pierwszymi przesłuchaniami Makroregionalnymi Centrum Edukacji Artystycznej /makroregion wielkopolski/. W  trakcie solowych mini koncertów przy fortepianie  akompaniowała Martyna Gąsiewska oraz Dawid Bojarski. Uczniom SM z Odolanowa oraz ich pedagogom gratulujemy grudniowych koncertów i czekamy na kolejne.

 

SM

 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej
 • Uczniowie odolanowskiej Szkoły Muzycznej

Spotkanie Wigilijne w ŚDS Odolanów

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,
I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,
Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości
Przemieniając oblicze człowieka i świata.

o. Franciszek Czarnowski

Święta Bożego Narodzenia to dla wszystkich czas bardzo wyjątkowy i uroczysty, spędzany zwykle w gronie rodziny i najbliższych. Również dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie są to chwile bardzo ciepłe i radosne, wypełnione przygotowaniami do tych wyjątkowych dni. Przygotowywany jest wówczas odpowiedni wystrój pomieszczeń, ozdabiane choinki. Podejmowane są działania i realizowane prace związane ze świętami, przygotowywana jest coroczna wystawa prac artystycznych podopiecznych ŚDS na terenie Ośrodka, prezentowane są również prace w ramach Kiermaszu Bożonarodzeniowego i imprezy „Mikołaj na Rynku” organizowanej corocznie przez Gminę i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury. Swoimi dziełami i pracami świątecznymi uczestnicy przystrajają także choinki w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów.

Święta to także okazja do corocznego spotkania przy wspólnym, wigilijnym stole wszystkich uczestników i pracowników odolanowskiego ŚDS. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 21 grudnia 2016 roku na stołówce Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. W wigilii wzięła udział również Krystyna Wiertelak – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, reprezentująca lokalne władze. Nie zabrakło wielu ciepłych słów i życzeń Bożonarodzeniowych, wspólnego łamania się opłatkiem i śpiewu kolęd. Na zakończenie wszyscy uczestnicy obdarowani zostali paczkami świątecznymi oraz drobnymi upominkami przekazanymi przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów. Również uczestnicy przekazali na ręce Krystyny Wiertelak drobne upominki świąteczne – prace wykonane w trakcie realizowanych w Ośrodku zajęć terapeutycznych.

 

GMCP

 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS
 • Wigilia w ŚDS

Wigilia w II klasie w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach

22 grudnia odbyła się wigilia klasowa. Podczas tego uroczystego spotkania dzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie tego, co najlepsze, śpiewaliśmy kolędy oraz zasiedliśmy do stołu, na którym znajdowały się owoce i słodkości. Miłym zaskoczeniem był Gwiazdor, który przybył do naszej klasy z słodkimi upominkami. Następnie dzieci wspólnie się bawiły przy grach planszowych z Doliny Baryczy.

 

M.Piętak

 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie
 • Wigilia w II klasie

Życzenia samorządu odolanowskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 • Życzenia

Powstanie Wielkopolskie

W wiele ważnych rocznic obfitował rok 2016. Już na sam koniec, bo 27 grudnia przypada bardzo ważna szczególnie dla Wielkopolan 98 rocznica wybuch Powstania Wielkopolskiego, jedynego w całej historii Polski zakończonego zwycięstwem. Znaczące w historii Odolanowa są lata 1918-1919, lata Powstania Wielkopolskiego. Jak w większości miejscowości w Poznańskiem, także i w Odolanowie, ludność polska włączyła się w ruch powstańczy

Dnia 12 listopada 1918 roku utworzono tu Radę Robotników i Żołnierzy, do której weszli m.in.: Feliks Witecki, Wincenty Poprawa i Józef Sójka. Na publicznym wiecu mieszkańców, 18 listopada w Domu Ludowym, utworzono Powiatową Radę Ludową której przewodniczącym został Nikodem Schroeder. Do rady weszli także: J. Kronobis, Leon Gąszczak, ks. Stempniewicz, ks. Kazimierz Szreybrowski, Grądzielewski, Ignacy Dąbrowski, Ignacy Dymalski, Jan Zdanowski, Bolesław Mielicki. Wybrano również delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który działacze polscy w zaborze pruskim zamierzali zwołać w Poznaniu, wykorzystując zamieszanie polityczne w Niemczech i podpisanie zawieszenia broni. Odezwę w sprawie wyboru delegatów wydał Tymczasowy Komisariat Naczelny Rady Ludowej w Poznaniu. Stanowił on łącznie z siecią Rad Ludowych zalążek władz polskich w zaborze pruskim. Według „Dziennika Sejmu Dzielnicowego” na delegatów z powiatu odolanowskiego wybrano: Jadwigę Glabisz z Odolanowa, ks. K. Szreybrowskiego z Odolanowa, Nikodema Szroedera z Odolanowa, Antoniego Bartosza z Topoli, Wojciecha Pacynę z Jankowa Przygodzkiego, Piotra Stodolnego z Odolanowa, Franciszka Biegańskiego z Jaskółek, Władysława Brodalę z Odolanowa i Józefa Sójkę z Odolanowa. Sejm obradował w dniach 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Było to święto polskości. Sejm wytyczył drogę działania ruchu polskiego na najbliższą przyszłość, wybrał Naczelną Radę Ludową jako zwierzchnią władzę Polaków w Niemczech do chwili objęcia ziem zaboru pruskiego przez rząd polski. Zatwierdził również żądania narodowe i terytorialne ludności polskiej.

Wieść o utworzeniu Rady Ludowej w Odolanowie została przyjęta przez społeczeństwo z radością. Niemcy pochowali się w mieszkaniach. Obywatele polscy zaczęli  zgłaszać się w Komendzie Wojskowej, którą w międzyczasie utworzono przy Radzie. Komenda mieściła się w domu p. Czubaka przy ul Kaliskiej 11. Najbardziej gorliwymi działaczami wojskowymi w tym czasie w Odolanowie byli: Feliks Witecki, Władysław Namysł, Marin Kolany, Edmund Chleboś i Wincenty Poprawa. Codziennie zgłaszali się do Komendy Wojskowej nowi ochotnicy przychodzący niejednokrotnie wprost z frontu.

Zajęto się także organizowaniem służby zdrowia. Na tym polu szczególne zasługi położyła Stefania Sobiechowa, która wraz z córkami Zofią i Wandą zajęła się szkoleniem sanitariuszy.

W dniu 31 grudnia 1918 roku nastąpiło w Odolanowie oficjalne przejęcie władzy i urzędów z rąk niemieckich przez władze polskie. Urząd telegraficzno – telefoniczny obsługiwali powstańcy: Ziemowit Dunaj i Czesław Gąszczak. Około 5 stycznia powstańcy odolanowscy zdobyli jeden kulomiot wraz z zaprzęgiem, który Niemcy wysłali z Milicza do wsi Sośnie tamtejszemu Grenzschutzowi. Kulomiot został zdobyty przez powstańców: Jabłońskiego oraz trzech braci Geislerów – Ignacego, Władysława i Stanisława. W dniu 8 stycznia 1919 roku naczelnym wodzem Powstania Wielkopolskiego został mianowany generał Dowbor-Muśnicki. Pierwszym krokiem, jaki zrobił nowy wódz była organizacja frontu. Powstały cztery grupy frontowe: północna, zachodnia, południowo-zachodnia i południowa, której dowódcą był ppor. Władysław Wawrzyniak. Do tej grupy należeli także powstańcy z Odolanowa, którym polecono zlikwidować stosunkowo niebezpieczne stanowisko militarne, jakie Niemcy utworzyli w Granowcu. Do potyczki zbrojnej doszło w nocy z 14 na 15 stycznia 1919 roku. Atakując z marszu, grupa powstańców odolanowskich zdobyła umocnienie niemieckie przy stacji kolejowej w Granowcu. Zaniepokojeni Niemcy wysłali meldunek do Sośni z prośbą o posiłki. Gdy dowiedział się o tym komendant Feliks Witecki, natychmiast wyruszył z nowymi ochotnikami w stronę Granowca. Powstańcy zaatakowali stanowiska niemieckie. Po całonocnej walce stanowisko wroga zostało zdobyte. W czasie walk zginął powstaniec odolanowski Franciszek Sójka. Większe straty ponieśli Niemcy. Po ich stronie było trzech zabitych i kilkunastu rannych. Po potyczce pod Granowcem przeprowadzono pertraktacje między przedstawicielami powstańców a dowódcą niemieckim, majorem Kirchbachem. W wyniku tych pertraktacji wojska niemieckie opuściły Granowiec. Odolanowscy powstańcy brali udział także w walkach pod Zdunami.

Powstanie zakończyło się, przy wyraźnym wsparciu Francji, sukcesem. Niemców zmuszono do podpisania w Trewirze (16 lutego 1919 r.) rozejmu, na mocy którego ustalono granicę demarkacyjną. W wyniku traktatu wersalskiego (29 czerwca 1919 r.) Wielkopolska powróciła do Polski.

Społeczeństwo oraz władze Gminy i Miasta Odolanów pamiętają o rocznicy i w dniu  rozpoczęcia walk 27 grudnia złożą kwiaty pod tablicą przy ul. Kaliskiej 11 upamiętniającą wydarzenie.

                                                                                                           

Henryk Włodarek

Zaproszenie na Koncert Noworoczny

 • Zaproszenie

Świątecznie w Gorzycach Małych

10 grudnia 2016 Gorzyce Małe poddały się magii Świąt Bożego Narodzenia.

Nasze spotkanie wigilijne było wyjątkowe dla każdego z Nas. Każdy przygotował się do niego bardzo starannie. Dzieci z całej wioski zrobiły wyjątkowo piękne ozdoby na Naszą choinkę. Przedszkolaki wraz ze swoimi babciami i dziadkami upiekły pierniki. Uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli przygotowali kolędy i pastorałki. Koło Gospodyń Wiejskich ugotowało wiele pysznych dań wigilijnych. Panowie z Rady Sołeckiej „złowili” karpie i miruny, które pojawiły się na stołach. Rada Rodziców nakryła i udekorowała stoły. Ksiądz Proboszcz podarował opłatki wigilijne. Roman Wesołowski dostarczył pachnącą choinkę. Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i okolic aktywnie wspierało całe przedsięwzięcie. Słowa pełnego uznania również dla naszego Św. Mikołaja.

W nasze progi zawitali dostojni goście: Starosta Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak, Radna GiM Odolanów Katarzyna Bzik, Radna Gminy Sośnie Mariola Śródka.

Życzenia i podziękowania za pomoc przy organizacji tak piękniej wieczerzy wigilijnej przekazałam, jako gospodarz Gorzyc Małych wszystkim mieszkańcom, ponieważ każdy dał z siebie wszystko, aby ten dzień był radosny i przebiegał w miłej atmosferze.

Serdecznie dziękuję!

Anna Lis

 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach
 • Spotkanie Wigilijne w Gorzycach

W rytmach Bożego Narodzenia

Świąteczny program przygotowany przez Narodowe Forum Muzyki w Wrocławiu zachęcił uczniów i rodziców z Odolanowskiego Domu Kultury oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie do udziału w koncercie „Magda Umer i Święty Mikołaj”. Muzycy wrocławskiej sceny przygotowali kantatę Benjamina Brittena „Święty Mikołaj” op. 42. Utwór nawiązując do tematyki  zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  przedstawia w dziewięciu częściach  żywot świętego Mikołaja od narodzin do śmierci.  Podczas koncertu publiczność miała okazję do wokalnego włączenia się w kantatę. II część świetnie wykonanego koncertu wypełniły kolędy i pastorałki w opr. Wojciecha Borkowskiego min. Bardzo smutna kolęda, Cicha noc, Kolęda dla nieobecnych, Lulajże, Jezuniu, My też pastuszkowie, Oj, maluśki, maluśki.  Po wielu bisach Magda Umer  (Pieśniarka, aktorka, scenarzystka i reżyserka) zaśpiewała na zakończenie   „Koncert jesienny na dwa świerszcze”.  Publiczność ciepło przyjęła koncert, który wprowadził muzyką w atmosferę  nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 

ODK

 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu
 • Na koncercie we Wrocławiu

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok.

Poniżej prezentujemy harmonogramy wywozu odpadów na 2017 rok. Każde gospodarstwo domowe dostanie harmonogram do domu, gdzie na jednej karcie będą terminy dotyczące danej ulicy czy miejscowości.

grafika,miniatura,6282,zol.jpg  Kolorem żółtym oznaczony jest wywóz odpadów segregowanych (worki: żółty na tworzywa sztuczne, biały na szkło bezbarwne, zielony na szkło kolorowe i niebieski na papier).

grafika,miniatura,6281,pom.jpg  Kolorem pomarańczowym wywóz odpadów komunalnych (kubłów).

grafika,miniatura,6280,nieb.jpg  Kolorem niebieskim terminy odbioru odpadów zielonych.

grafika,miniatura,6279,fiol.jpg  Na fioletowo dni, w których odbędzie się zbiórka wielkich gabarytów

 

Zdarzają się też dni w których będą wywożone dwa rodzaje odpadów np. odpady zielone i segregowane w jednym dniu (w takim wypadkach kartka z datą jest oznaczona dwoma kolorami).

 Harmonogramy do domów dostarczy do końca grudnia firma wywozowa. Nowością jest wprowadzenie zbiórki odpadów zielonych od kwietnia przyszłego roku. Worki do zbiórki odpadów zielonych zostaną dostarczone w marcu. Do worka na odpady zielone będzie można wrzucać m. in. skoszoną trawę, drobne gałęzie, kwiaty i liście. Dokładną rozpiskę jak segregować odpady otrzymali Państwo w broszurze informacyjnej pt.: Wszystko o segregacji w gospodarstwach domowych, a także w poradniku „Wszystko o segregacji”, który był rozdysponowany w szkołach i przedszkolach.

Poniżej podział Gminy i Miasta Odolanów na rejony (każda ulica w Odolanowie ma osobny harmonogram). Należy otworzyć plik  z swoim rejonem (trasą) i poszukać  ulicy czy miejscowości.

Trasa I

       

Odolanów I – 1-go Maja, Dąbrowskiego, Dworcowa, Bema, Cofalskiego, Fr. Sójki, Kaliska parzyste od nr 2 do 8 B i nieparzyste od nr 1 do 19, Kilińskiego, Kręta,

Krotoszyńska od 1 do 17 A i od 2 do 22, L. Namysł, Nadbaryczna, Piaskowa, Pl. Kościuszki, Pl. Św. Barbary, Poniatowskiego, Rynek, Słoneczna, Sowińskiego,

Sułkowskiego, Traugutta, Wiosny Ludów, Zamkowa, Tarchały Wielkie, ul. Nadbaryczna

 

Trasa II

Odolanów II – Ceglana, Gimnazjalna, Krótka, Kurochowska, Zacisze, Chwaliszewska

Krotoszyńska nieparzyste nr od 19 do 145 i parzyste nr 24 do 154, Leśna, Kwiatowa,

Ogrodowa, Osiedle 25-lecia PRL, Polna, Raszkowska, Sadowa, Strzelecka do nr 60

 

 

Trasa III

Papiernia, Huta, Nadstawki, Grochowiska, Trzcieliny

Odolanów – Kopernika, Zborowiecka, Łąkowa, Kaliska (parzyste od 10 do 78, nieparzyste  od 33 do 89),

 Huta Harych

 

Trasa IV

Świeca I i II

Odolanów- Ostrowska, Poznańska, Boczna, Dąbrówki, Mostowa, Spokojna

 

Trasa V

Boników, Garki, Bałamącek

Odolanów – Bartosza, Parkowa

 

Trasa VI

Wierzbno, Nabyszyce, Kuroch, Biadaszki, Wisławka,

Odolanów – Nowa, Wąska, Ks. B. Piszczygłowy, Tarchały Wlk., ul. Strumykowa

 

Trasa VII

Baby, Gliśnica, Kaczory, Gorzyce Małe, Tarchały Małe

 

Trasa VIII

Tarchały Wielkie

 

 

Trasa IX

Raczyce

Odolanów – Strzelecka od nr 80

 

Trasa X

Uciechów

 

 

 

 

 

Odolanów - Strzelecka od 60 do 78, Wiatraczna, Wiosenna, Jodłowa, Wierzbowa, Jarzębinowa,

Świerkowa, Jałowcowa, Sosnowa, Kasztanowa, Dębowa, Klonowa, Przemysłowa

 

Paweł Serafin

Sukces uczniów ze Szkoły Filialnej w Raczycach

Aż 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Uciechowie, z Filii w Raczycach, zostało laureatami  IX Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I –III, pt. „Świat dziecka w obrazach”. Tegoroczną edycję zatytułowano „Co mi w duszy gra”.

Konkurs przebiegał pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beaty Klimek, wzięło w nim udział 20 szkół  podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 400 prac wykonanych pod kierunkiem 55 nauczycieli. Komisja w składzie: Lidia Syryńska – artysta plastyk, Cezary Janiszewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Iwona Szwarczyńska – artysta plastyk wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 15 prac do równorzędnych wyróżnień.

Nagrody i wyróżnienia z naszej szkoły otrzymali:

 • Adam Walczak – kl. I – nagroda
 • Natan Sroczyński – kl. I – nagroda
 • Joanna Krakowiak – kl. II – nagroda
 • Bartosz Szubert – kl. II – nagroda
 • Blanka Gałka – kl. II – wyróżnienie
 • Marta Mazurkiewicz – kl. II – wyróżnienie

Serdecznie gratulujemy małym laureatom.

                                                                                                                   B. Klaczyńska

 

 

 • laureaci Raczyce
 • laureaci Raczyce1
 • laureaci Raczyce3
 • laureaci Raczyce4
 • laureaci Raczyce5
 • laureaci Raczyce6
 • laureaci Raczyce7
 • laureaci Raczyce8
 • laureaci Raczyce9
 • laureaci Raczyce10

I Miejsce Przedszkola im.Kubusia Puchatka w Odolanowie w XVII edycji Konkursu Ekologicznego pod hasłem: „Zbieramy zużyte baterie”

Konkurs dla szkół oraz przedszkoli organizowany jest przez Związek Gmin Górnej Baryczy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Powiatowe oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie. W konkursie Gminę Odolanów reprezentowało Przedszkole im. Kubusia Puchatka.

15 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu – Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie znalazło się w gronie laureatów, zdobyło I MIEJSCE w kategorii "Największa ilość baterii zebrana przez placówkę".  W przedszkolu zebrano  65 189 sztuk baterii. Przedszkole otrzymało nagrodę w wysokości 1 745 zł - za kwotę tą został zakupiony sprzęt edukacyjny  (m.in. mini-wieże), fundatorem nagrody było ARGO- FILM z Tarnowa.

Dla wszystkich grup oraz dla dzieci (liderów) Rada Rodziców przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie ufundowała nagrody - gry planszowe, dyplomy oraz słodycze.

Tytuł najlepszego zbieracza zużytych baterii - lidera całego przedszkola otrzymał Tobiasz Szkudlarz z grupy Króliczki, który zebrał 17 918 sztuk zużytych baterii.

Liderami poszczególnych grup zostali:

 • Anna Lesiak - grupa Jagódki,
 • Filip Prokop - grupa Misie,
 • Nadia Grochowska - grupa Biedronki,
 • Natasza Solarska - grupa Kangurki,
 • Gabrysia Milewska - grupa Motylki,
 • Luiza Jagła - grupa Wiewiórki,
 • Jakub Cierpka - grupa Tygryski,
 • Paweł Namysł - grupa Kubusie.

W konkursie Przedszkole bierze czynny udział od wielu lat, dzięki zbiórce baterii wzbogaciło się w latach ubiegłych m.in. o laptopa, telewizor, 4 mini-wieże, zabawki, gry edukacyjne, 50 siedzisk dla dzieci.

Organizatorzy zbiórki serdecznie dziękują wszystkim dzieciom, rodzicom, dziadkom, przyjaciołom Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie za ogromne zaangażowanie w zbiórkę baterii. W szczególny sposób dziękujemy Państwu Katarzynie i Janowi Bzik, którzy od lat wspierają nas w akcji zbierania baterii.

Zużyte baterie stanowią wielkie zagrożenie dla środowiska, substancje w nich zawarte mogą zanieczyszczać glebę i wodę oraz pośrednio szkodzić zdrowiu człowieka. Cieszymy się, że choć w taki sposób mogliśmy wszyscy przyczynić się do ochrony naszej ziemi.

 

 Organizator akcji: Danuta Mus

 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu
 • Zwycięzcy konkursu

Zmiany godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie

Od dnia 1 stycznia 2017 roku zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

W poniedziałki zamiast 08:30 - 16:30 urząd będzie czynny w godzinach 08:00 – 16:00. W pozostałe dni tygodnia od wtorku do piątku podobnie, jak do tej pory –  od 07:00 do 15:00.

Zmiana godzin pracy wiąże  się z  bardzo małą ilością mieszkańców załatwiających swoje sprawy po godzinie 16:00. Bardzo często za to obserwujemy osoby czekające w poniedziałek na otwarcie urzędu – stąd wprowadzona zmiana.

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów:

Poniedziałek 08:00 – 16:00

Wtorek 07:00 – 15:00

Środa 07:00 – 15:00

Czwartek 07:00 – 15:00

Piątek 07:00 – 15:00

Młodzi aktorzy z ODK na scenie!

Teatr działający przy ODK - „Nieprzewidywalni” trzykrotnie stawał na scenie – tym razem młodzi aktorzy odegrali sztukę wyreżyserowaną przez Katarzynę Langwińską – pt. „Ratujmy święta”. Przedstawienie przybliża losy rodzeństwa, które  zapomina o dobrym wychowaniu. Młodzi ludzie wpatrzeni i pochłonięci  współczesnymi cyfrowymi  narzędziami  komunikacji zapominają o tradycjach Bożonarodzeniowych ignorując prośby rodziców  o pomoc w świątecznych przygotowaniach. Cała sytuacja zmartwiła  św. Mikołaja, który czuje się niepotrzebny i  postanawia zaniechać rozdawania prezentów podczas  Świąt Bożego Narodzenia. Nieroztropnym dzieciom z pomocą przychodzi wróżka, która radzi aby pomocy szukać w klasycznych bajkach. Rodzeństwo szybko naprawia błąd dostrzegając, że najwyższą wartością zbliżających się świąt jest miłość, rodzina  i przyjaciele. Św. Mikołaj dostrzegając przemianę dzieci postanawia powrócić i obdarować wszystkich prezentami. Sztuka została bardzo ciepło przyjęta przez publiczność i z powodzeniem wystawiona trzykrotnie dla dzieci, młodzieży i dorosłej publiczności. Aktorom i instruktor Katarzynie Langwińskiej gratulujemy kolejnego sukcesu artystycznego.

 

ODK

 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK
 • Przedstawienie świąteczne w ODK

"W służbie Bogu i bliźniemu"

Rozmowa z  ks. Grzegorzem  Rąpałą – byłym wikariuszem parafii św. Barbary w Odolanowie, obecnie pracującym na Islandii.
 

Co skłoniło ks. do wyjazdu na misje i dlaczego wybrał ks. Islandię?

Szczęść Boże.  Od początku lat seminaryjnych miałem pragnienie służby jako ksiądz poza granicami Polski. Zwierzając się z tego mojemu ojcu duchownemu, zasugerował żebym najpierw skończył seminarium, a jeżeli dalej będę odczuwał takie pragnienie, to być może będzie taka możliwość jako ksiądz diecezjalny. I faktycznie po roku kapłaństwa usłyszałem, że jest potrzeba kapłana na Islandii. Nie zastanawiając się dłużej postanowiłem wyrazić moją gotowość do pracy na wyspie. Było to bardzo krótko po moich świeceniach kapłańskich, dlatego miałem wątpliwości czy mój biskup wyrazi zgodę na wyjazd. Po skierowaniu prośby otrzymałem odpowiedz pozytywną, ale z zastrzeżeniem, że początek mojej posługi kapłańskiej na Islandii może rozpocząć się po dwóch latach w kapłaństwie.   

Jak przedstawia się religijność mieszkańców Islandii i czy są trudności w praktykowaniu wiary?

Żeby sobie wyobrazić religijność Islandczyków trzeba najpierw odwołać się do pewnych statystyk. Otóż wyspę zamieszkuje około 320 tys. ludzi, z tego ok. 12 tys. to katolicy. W przeważającej liczbie pozostali to wyznawcy religii protestanckiej. Katolicy to głównie imigranci przybyli z Polski, Filipin, Słowacji, Litwy, Rumuni oraz z innych państw, a także rdzeni Islandczycy, którzy nie stanowią dużej grupy katolików. Wielonarodowość ma swoje plusy, ale także problemy duszpasterskie.  Największym problem to oczywiście język oraz różne zwyczaje, według których Ci ludzie praktykowali swoją wiarę.

W jakich miejscowościach ksiądz duszpasterzował, jaki obszar obejmuje Księdza działanie?

Pierwszą moją parafią była Katedra Chrystusa Króla w Reykjaviku. Jednak zasięg terytorialny tej parafii jest całkiem inny jak sobie to wyobrażamy będąc w Polsce. Tak naprawdę ja byłem odpowiedzialny za zachodnią część parafii gdzie znajduje się jej filia i jest ona oddalona o 460 kilometrów od Katedry. Isafjordur to miejsce gdzie spędziłem swoje dwa pierwsze lata na Islandii. Miejscowość ta znajduje się na fiordach zachodnio-północnych i jest jednocześnie stolicą tej części Islandii, która liczy około 2600 mieszkańców. Obecnie przebywam w parafii Akureyrii  w północnej Islandii. Terytorium tej parafii również jest ogromne, bo w stronę zachodnią ma 150 km a w stronę wschodnią 250 km. To ukazuje jak dużą przestrzeń ma ta parafia, na której zamieszkuje ok. 1100 katolików.  

Czy ksiądz odczuwa fakt rozłąki z Polską no i parafią św. Barbary, w której ks. duszpasterzował?          

W przypadku księdza zmiana terenu duszpasterstwa jest jakby wpisana w posługę. Oczywiście przebywając w danej parafii, można się przyzwyczaić do  osób i  zwyczajów. Myślę jednak, że  gdziekolwiek będzie się przebywać, to trzeba mieć nieustanie świadomość tego, po co się jest i że się nie jest niezastąpionym. W skrócie to robić  wszystko najlepiej i jak się potrafi, mając na uwadze,  że prędzej czy później trzeba będzie opuścić to miejsce. Zmieniając je na inną parafię albo jestem w głębokiej nadziei na Niebo. Oczywiście posługa poza granicami Polski jest inna, specyficzna i powoduje inne problemy. Także te które łączą się z rozłąką.

Czy zgodzi się ksiądz ze stwierdzeniem, że Islandia to wyspa, która każdego urzeka?

Islandia jest piękną wyspą z wieloma wulkanami, wodospadami i górami. Około 11% powierzchni zajmują lodowce.  Zamieszkała głównie wzdłuż linii brzegowej. Uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie,  co sprawi że Islandia zostanie na długo zapamiętana w pamięci. 

                                                                                    

Bóg Zapłać za rozmowę
Rozmawiali  Maria Skrzypińska i Henryk Włodarek 

 • Ks. Grzegorz Rąpała

Gwiazdor zawitał do najuboższych

W dniach poprzedzających tegoroczne Święta Bożego Narodzenia członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary w Odolanowie przygotowali dary świąteczne dla  rodzin wielodzietnych, dotkniętych ciężką chorobą, pozbawionych środków do życia oraz osób samotnych. Tegoroczne hasło brzmiało „Podziel się zakupami z tymi, których nie stać na godne święta”. Większość zakupionych produktów pochodziło ze środków uzyskanych podczas  Balu Charytatywnego. Lecz nie tylko, w marketach na terenie miasta ustawione zostały kosze, do których można było wkładać produkty i dzielić się z tymi, którzy pomocy potrzebują.  Paczki rodzinom zostały dostarczone przez członków Akcji Katolickiej osobiście przed wigilią. Obdarowanym rodzinom i osobom wraz z darami przekazano życzenia radości i nadziei na lepsze jutro. Cała ta akcja spotkała się z wielkim uznaniem i radością ze strony osób obdarowanych. Wielkim szczęściem jest ujrzeć uśmiech i radość na twarzy drugiego człowieka, a w sposób szczególny radość dziecka, dlatego działalność ta będzie kontynuowana przez następne lata, tak pięknie jest umieć dzielić się z drugim człowiekiem - mówią członkowie Akcji Katolickiej parafii św. Barbary w Odolanowie. – Jesteśmy wrażliwi na potrzeby ludzi biednych , samotnych i dlatego chcemy być z nimi  w stałym kontakcie – dodała Maria Skrzypińska szefowa POAK.  Podczas świątecznych porządków, w niektórych gospodarstwach być może nagromadziła się niepotrzebna odzież, obuwie dla dzieci lub sprzęt gospodarstwa domowego typu-pralka wirnikowa itp. W związku z tym miejscowa Prezes Akcji Katolickiej zwraca się z apelem o dostarczenie tych rzeczy, które potrzebne są nie tylko od święta do punktu. Mieści się on w salce katechetycznej parafii św. Barbary, a czynny jest w każdą środę od godziny 17.00-18.00.

                                                                                                                     

Henryk Włodarek 

 • Pomoc najuboższym zorganizowana przez POAK

Opłatek strażacki w Uciechowie

Tradycją stały się już spotkania świąteczne organizowane przez strażaków z OSP w Uciechowie. I w tym roku nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, wspólnego kolędowania i świątecznej kolacji. Na pamiątkę wykonano wspólne zdjęcie.

OSP

 • Opłatek strażacki w Uciechowie
 • Opłatek strażacki w Uciechowie
 • Opłatek strażacki w Uciechowie
 • Opłatek strażacki w Uciechowie

Porzucone w okrutny sposób szukają nowego domu

W miniony wtorek 13 grudnia do urzędu Gminy i Miasta Odolanów zgłoszono porzucone pieski w Tarchałach Wielkich na trasie do Ostrowa Wielkopolskiego. Pracownicy, którzy pojechali na miejsce znaleźli dwa małe szczeniaki, które ktoś wyrzucił do pobliskiego rowu.

Nasi pracownicy wzięli pieski i zaopiekowali się nimi – czasowo zamieszkały w urzędowej kotłowni.  Los szczeniaków nikogo z nas nie pozostawił obojętnych – zwierzęta zostały nakarmione, dostały ciepły kąt i trochę miejsca do zabawy. Dzięki intensywnej akcji informacyjnej naszej koleżanki jednemu z piesków udało się wczoraj znaleźć dom i nowego właściciela.

Drugi piesek  nadal czeka na nowy dom….

Szukamy osoby, która chciałby się zaopiekować małym szczeniakiem. Pieski mają około 3,5 miesiąca, są wesołe, przyjazne i łagodne. Lubią się bawić, a do ludzi (mimo wszystko) podchodzą z ufnością.  

Osoby zainteresowane zaadoptowaniem pieska proszone są o telefon: 535 782 499

 

Joanna Łuczkanin

 

Ps. Zachowanie człowieka, który wyrzuca zwierzęta do rowu przy drodze pozostaje poza wszelkim komentarzem i zasługuje na wysoką karę. Niestety nie mamy możliwości ustalenia sprawcy tego zdarzenia, a szkoda….

 

Dzięki naszej koleżance z pracy oba pieski są już w nowych domach. Dziękujemy za tak duży odzew, a szczęśliwym posiadaczom tak uroczych istot życzymy wszystkiego dobrego. 

 • Porzucone pieski
 • Porzucone pieski
 • Porzucone pieski

Czas bożonarodzeniowych spotkań

Spotkania wigilijne, opłatkowe czy mikołajkowe to stały element okresu bożonarodzeniowego. To czas kiedy spotykamy się w gronie przyjaciół, współpracowników, kolegów i koleżanek. Boże Narodzenie świętują wspólnie członkowie organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie gminy.

Ponad 160 członków odolanowskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkało się przy świątecznym stole w Restauracji Nadbaryczna.

Obecnych przywitał Prezes koła w Odolanowie Józef Wajs, który przypomniał większe wydarzenia z życia koła oraz przedstawił skrócony plan wycieczek oraz imprez na przyszły rok. Z roku na rok odolanowski oddział powiększa się o nowych członków, coraz aktywniej działa i uczestniczy w życiu gminy, czynnie angażuje się w organizację gminnych wydarzeń.

Niespodzianką i prezentem bożonarodzeniowym dla obecnych były tzw. teczki życia. Teczka to dokument zwierający najważniejsze informacje na temat stanu zdrowia i ewentualnych chorób danej osoby, które w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia są wskazówką i informacją dla służb ratunkowych, jak pogotowie. Teczka powinna zawierać aktualne informacje, tak aby w razie konieczności użycia lekarze i ratownicy medyczni mieli jasny obraz sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Życzenia w imieniu swoim oraz całego samorządu odolanowskiego złożył Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, który wyraził zadowolenie z rosnącego w siłę odolanowskiego koła PZERiI, jednocześnie życzył zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w tym i nadchodzącym Nowym Roku.

W świąteczny nastrój wprowadzili obecnych artyści – studenci Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu. W repertuarze znalazły się zarówno tradycyjne kolędy, jak i nowsze piosenki świąteczne.

Jeszcze długo, przy kawie i dobrym cieście trwały rozmowy o mijającym roku i planach na kolejny 2017 rok.

 

Na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym spotkali się także podopieczni oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie. Było wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, dzielenie się opłatkiem, życzenia oraz prezenty.

 

Joanna Łuczkanin 

 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie
 • Spotkanie wigilijne koła PZERiI w Odolanowie

Tegoroczny Mikołaj Na Rynku za nami…

 Świąteczna muzyka, wizyta św. Mikołaja, występy artystyczne dzieci i młodzieży, koncert chóru, widowisko „Mikołaj na wariackich papierach”, to kilka z wielu atrakcji, jakie czekały na uczestników tegorocznej imprezy „Mikołaj na Rynku”.

Mimo trudnej niedzielnej aury impreza wystartowała punktualnie o  14.30. Na początek scenie pojawiło się Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze, które wprowadziło publiczność w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  Koncert chóru był okazją do wysłuchania  pastorałek, kolęd oraz utworów tematycznie związanych z okresem świątecznym.  Chórem dyrygowała Barbara Kowalska.  W programie tegorocznego Mikołaja Na Rynku nie zabrakło miejsca dla uczestników  Studia Piosenki z Odolanowskiego Domu Kultury – udane występy artystyczne prezentowały trzy grupy wokalne.   Publiczność wysłuchała  świątecznych piosenek min. „Tupu Tupu Po Śniegu” (grupa najmłodsza), „Kochany Panie Mikołaju” (grupa średnia) , „Szczęśliwych Tylko Dni” (grupa najstarsza) Studio Piosenki przygotowała Paula Pływaczyk. Wiele radości sprawiły występy  grup artystycznych  z  Przedszkola im. Kubusia Puchatka z Odolanowa.  Grupy „Kangurki” i „Biedronki” pod kierunkiem Anety Bolach i Alicji Nędzyńskiej wykonały piosenkę „Nasz kochany Mikołaj” oraz taniec „Kręcą się Kółeczka”.  Grupa „Kubusie” pod kierunkiem Katarzyny Błaszczyk i Pauliny Dymacz zaprezentowały się w repertuarze „Święta to czas niespodzianek” oraz „Kochany Panie Mikołaju”. Występ przedszkola zakończyły  grupy „Motylki” oraz „Jagódki” pod kierunkiem Małgorzaty Pawlickiej. Obie grupy wykonały „Walca  Straussa”.  Młodzi artyści zostali ciepło przyjęci przez publiczność, która nagradzała występy częstymi brawami.  Dużą niespodziankę sprawiły dwie wokalistki Alicja Szkudlarz oraz Kinga Fischer,  które przypomniały największe świąteczne przeboje. Życzenia do najmłodszych skierował Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop wraz z Zastępcą Burmistrza GiM Odolanów Krystyną Wiertelak.  Podczas imprezy nastąpiło symboliczne zapalenie światełek na choince. Na zakończenie program artystyczny przedstawił teatr „Roma”,  który  bawił najmłodszą publiczność w przedstawieniu „Mikołaj na wariackich papierach”. Imprezę odwiedził  św. Mikołaj oraz Śnieżynki.  Niedzielnej scenerii towarzyszył świąteczny kiermasz, podczas którego swoje prace prezentowało m.in. Centrum „Wiara-Nadzieja-Miłość”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Odolanowa. W organizację imprezy włączył się Centrum Wolontariatu oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Odolanowa.  Organizatorzy dziękują Chórowi, dzieciom i młodzieży, wszystkim uczestnikom, rodzicom oraz właścicielom stoisk  za udział w tegorocznej imprezie „Mikołaj Na Rynku”.

ODK

 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016
 • Mikołaj na Rynku 2016

Sukcesy zawodników Center-Team Odolanów w 2016 roku

Czas na podsumowanie 2016 roku w wykonaniu zawodników klubu Center-Team Odolanów. Kończący się rok kalendarzowy był kolejnym krokiem do przodu! Wyniki z każdym sezonem są coraz lepsze.

Rok 2016 należał przede wszystkim do Dawida Barczaka, który zdobywając dwa tytuły Mistrza Polski (full-contact - Piotrków Trybunalski oraz K-1 - Wrocław) stał  się członkiem Kadry Narodowej i reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Dublinie (Irlandia). Na Mistrzostwach Świata przegrał pojedynek z Rosjaninem, jednak występ był udanym debiutem na arenie międzynarodowej w gronie najlepszych zawodników na świecie. Dawid ten rok przepracował bardzo mocno i solidnie. Systematyczne treningi nawet w okresie wakacyjnym dały duże postępy.  Charakter i determinacja jaką posiada Dawid, czyni z niego niebywale silnego zawodnika.

Kolejny sezon będzie dla niego trudnym rokiem, ponieważ wkroczy w  starszą kategorię wiekową, gdzie jest niezwykle duża konkurencja. Ale to tylko zwiastuje świetne walki i zawody w roku 2017.

Znakomity wynik w debiucie na ringach w gronie seniorów zaliczył Miłosz Fluder. Zdobywając brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów w formule low-kick w Otwocku, sprawił ogromną niespodziankę, pokonując bardziej utytułowanych i doświadczonych zawodników.

Tytuł Mistrz Polski w tym roku w barwach naszego klubu zdobył także Michał Grzesiak, w formule kick-light, (na co dzień trenujący w Respect Team Ostrów Wlkp.) Michał był także członkiem Kadry w Mistrzostwach Europy w Grecji, jednak tam odpadł w eliminacjach.

Bardzo udany występ podczas Pucharu Europy zaliczył także Mateusz Będzieszak zdobywając srebrny medal. Mateusz jest zawodnikiem bardzo inteligentnym i niezwykle podatnym na trening, jednak służba jaką pełni Wojsku nie pozwala mu na ukierunkowany trening.

Bardzo zadowalająca jest również postawa młodych i wkraczających na areny zawodników. Świetnie w tym roku zadebiutował Hubert Sikora, który wywalczył brązowy medal na Pucharze Europy w Ostrowcu Świętokrzyskim w gronie kadetów. Hubert posiada cechy prawdziwego wojownika - jest nieustępliwym i bardzo walecznym chłopakiem, co gwarantuje duże sukcesy.

Bardzo dobrze zaprezentował się również Norbert Cierpka. On zadebiutował w gronie seniorów, a to nie lada wyczyn. Pomimo porażek pokazał ogromną wolę walki  i charakter. Jest bardzo sumiennym zawodnikiem i żal, że przygodę z kickboxingiem rozpoczął tak późno.

Dobre pojedynki stoczył w gronie kadetów Jakub Jasiński, który walczył w turnieju międzynarodowym na Słowacji, także w Ostrowcu Świętokrzyskim i Mistrzostwach Polski. Jakub ma ogromny potencjał jednak musi „okiełznać głowę” i będzie świetnym zawodnikiem.

Debiut w tym sezonie miał również junior Marek Janek, który swoją przygodę z kickboxingiem rozpoczął bardzo późno i jeszcze musimy popracować nad umiejętnościami technicznymi, bo charakter i duszę wojownika posiada.

 

Wyniki w 2016 roku:

Dawid Barczak (Junior młodszy)

 • 5-7. 02.2016 Kartuzy  brązowy medal MP kick-light Juniorów
 • 20. 02. 2016  Pucharu Europy SLOVAK OPEN 2016 brązowy medal juniorów kick-light.
 • 1-3. 04. 2016 Ożarów Mazowiecki brązowy medal MP low-kick juniorów młodszych.
 • 15-17. 04. 2016 Piotrków Trybunalski MISTRZ POLSKI full-contact juniorów młodszych
 • 10-12. 06. 2016 Wrocław MISTRZ POLSKI K-1 Juniorów młodszych
 • 27. 08 – 3. 09 Dublin brązowy medal K-1 Juniorów młodszych
 • 9-11. 12. 2016 Starachowice brązowy medal Oriental Rules Juniorów

Miłosz Fluder (senior)

 • 8-10. 04. 2016 Brązowy medal low-kick Seniorów

Hubert Sikora (kadet)

 • 29.04 – 01. 05. 2016 Ostrowiec Świętokrzyski Puchar Europy brązowy medal kick-light kadetów

Jakub Jasiński (kadet)

 • 29. 04 – 01. 05. 2016 Ostrowiec Świętokrzyski Puchar Europy brązowy medal kick-light kadetów

Marek Janek (junior)

 • 29.04. – 01. 05. 2016 Ostrowiec Świętokrzyski Puchar Europy brązowy medal kick-light Juniorów

Michał Grzesiak (senior)

 • 5-7. 02. 2016 Kartuzy  MISTRZ POLSKI MP kick-light Seniorów
 • 29. 04 – 01. 05. 2016 Ostrowiec Świętokrzyski Puchar Europy złoty medal kick-light Seniorów

Mateusz Będzieszak (senior)

 • 29. 04 – 01. 05. 2016 Ostrowiec Świętokrzyski Puchar Europy srebrny medal kick-light Seniorów.
 • 22. 10. 2016 Szczecin Polisch Fighter Cup srebrny medal kick-light seniorów

Za tak owocny sezon dziękuję zawodnikom!
Robertowi Szymańskiemu za pracę trenerską – w kolejnym sezonie już być może wróci do ringu.

Szczególe podziękowania za pomoc kieruję do:

 • Pana Burmistrza Mariana Janickiego oraz Rady Gminy i Miasta Odolanów,
 • Firmy Wiązary Burkietowicz
 • Firmy Eurosklep
 • Firmy Biuro Rachunkowa Aneta Kneisel
 • Pana Przemysława Lepki - Dyrektora Zespołu Szkół w Odolanowie
 • Firmy P.H.U. Rudowicz  Arkadiusz Rudowicz

 

BEZ WASZEGO WSPARCIA NIE BYŁO BY NAS – DZIĘKUJEMY!!!!!!

 

Tomasz Sroka

 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku
 • Podsumowanie 2016 roku

Gminny Konkurs Plastyczny "Idą Święta"

W dniu 6 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Odolanowie odbyło się uroczyste podsumowanie IV Gminnego Konkursu Plastycznego pn. "Idą Święta".

Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej u naszych uczniów, a także zwrócenie uwagi na magię i piękno Święta Bożego Narodzenia. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.  Jury w składzie:  Bogna Gołębiewska, Aneta Stybaniewicz i Jarosława Pawłowicz podziękowały wszystkim za udział, zachęcając tym samym do uczestnictwa w kolejnych konkursach.

Rozdaniu nagród towarzyszyła wystawa prac konkursowych, podczas której uczniowie Szkoły Podstawowej  w Odolanowie zaprezentowali wiersze o tematyce świątecznej.  Spotkanie poprowadziła Dyrektor Renata Fertun, która serdecznie powitała dzieci przybyłe w obecności swoich opiekunów i zaprosiła na słodki  poczęstunek, przygotowany w stołówce szkolnej.

Nagrody uzyskali  uczniowie z następujących szkół Gminy Odolanów:

Klasy I-III Szkoły Podstawowe:

 • Alan Ćwiertniak kl. 1 SP Odolanów
 • Anna Bednarczyk kl. 1 SP Uciechów

Klasy IV-VI Szkoły Podstawowe:

 • Wiktoria Sieraczek  kl. 6 SP Huta
 • Aleksandra Przerwa kl. 6 SP Odolanów
 • Maksymilian Adamkiewicz kl. 6 SP Nabyszyce

Klasy I-III Gimnazjum:

 • Kinga Zybała kl. 1 Gim. Raczyce
 • Kamila Kurzawska kl. 3 Gim. Świeca
 • Julia Miłosz kl. 3 Gim. Odolanów

 

A. Stybaniewicz

 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"
 • Podsumowanie konkursu "Idą Święta"

Zapraszamy do głosowania Weronikę!

Weronika Helińska mieszkanka Nabyszyc z gminy Odolanów  obecnie ma 16 lat. Od 4 lat gra w  klubie Medyk POLO market II Konin. Weronika grała w piłkę nożną w kadrze Polski do lat 16, a obecnie jest członkiem kadry Polski kobiet do lat 17. Gra na pozycji środkowego obrońcy.

W wieku 9-10 lat jako uczennica Szkoły Podstawowej w Nabyszycach  grała w rozgrywkach związkowych OZPN Kalisz w  klubie  LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie, w kategorii ORLIK, a później w wieku 11-12 lat w różnych turniejach  piłkarskich reprezentowała PUKS GIMNASJON-SCC Wierzbno. Obecnie zakończyła się runda jesienna rozgrywek pierwszej ligi piłki nożnej kobiet, w której grała Weronika.  

Na portalu www.tylkokobiecyfutbol.pl ruszył plebiscyt, którego zadaniem jest wyłonienie „Najlepszej Jedenastki jesieni…”  - zawodniczek grających w pierwszej lidze.  Jedną z nominowanych jest nasza Weronika Helińska. Głosowanie trwa do piątku 17 grudnia do godziny 23:59.

Głosować można na stronie: #waszym zdaniem: Jedenastka Jesieni pierwszej ligi

Weronika startuje w kategorii Najlepsza obrończyni.

Gorąco zachęcamy do codziennego głosowania!

 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika Helińska
 • Weronika

Zumba dla wszystkich

ZUMBA to latynoamerykański taniec połączony z elementami fitnessu. Pomimo, że powstał w Kolumbii w latach 90-tych XX wieku, do Polski przywędrował w ciągu ostatnich lat i staje się coraz bardziej popularny!

Cel ZUMBY łączy się coraz częściej z akcją pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych. Jedną z takich akcji postanowiły wesprzeć dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej w Garkach. Wychowawca klasy - Pani Marta Piętak - podrzuciła pomysł aby dzieci wspólnie z rodzicami, wzięły udział w "CHARYTATYWNEJ  ZUMBIE DLA MICHALINKI" w Ostrowie Wlkp. 5 grudnia 2016 r. Po godzinnym treningu na twarzach wszystkich uczestniczek, mimo zmęczenia, gościł uśmiech od ucha do ucha! Zabawa przy muzyce wpływa na umuzykalnienie, poczucie rytmu, estetykę i koordynację ruchu. Udział dzieci w takiej imprezie być może nie będzie ostatni, a wręcz przeciwnie.

MP

 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie
 • Dzieci z Garek na zumbie

Mikołajkowe spotkanie w Dolinie Baryczy

W środę 7 grudnia 2016 r. uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach wybrali się na „Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Domasławicach”. Po przyjechaniu na miejsce czekało nas sporo atrakcji: pisaliśmy listy do Świętego Mikołaja, były zabawy, spacer po lesie i karmienie kóz górskich oraz  herbatka i ciasto ze Św. Mikołajem. Nasi uczniowie  byli bardzo grzeczni dlatego, każdy otrzymał od Świętego Mikołaja słodki upominek.

Beata Nowicka
Marta Piętak
Magdalena Rogala

 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach
 • Mikołajki w Garkach

Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte w kopalni drzemią…

Grudniowy czas to nie tylko oczekiwanie na Świętego Mikołaja i okres świąteczny. W tym miesiącu przypada także inne ważne święto – Barbórka. Któż mógłby nam lepiej opowiedzieć o trudach tego zawodu, jak nie sami górnicy?  Dlatego 12 grudnia 2016r.  Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach odwiedzili górnicy. Z tej okazji dzieci złożyły górnikom życzenia. Uczniowie klasy II i III zapoznani zostali z tradycją obchodów Barbórki. Panowie zaprezentowali się w uroczystych strojach galowych. Goście opowiedzieli dzieciom na czym polega praca górnika, która jest ciężka i czasem niebezpieczna. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób wydobywany jest węgiel brunatny oraz jak bardzo jest nam potrzebny w codziennym życiu.
Uczniowie mieli okazję zapytać górników o interesujące ich sprawy, wydarzenia z życia kopalni i ciekawostki związane z ich górniczą pracą. Bardzo dziękujemy Panom Górnikom za przybycie, poświęcony czas  oraz za słodki upominek. Liczymy na kolejne górnicze historie za rok.

 

Marta Piętak
Beata Nowicka

 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach
 • Górnicy w SP w Garkach

Agata Brzezicha laureatką Słupeckich Spotkań Muzycznych

W dniach 02-03.12.2016r. odbyły się XXII Słupeckie Spotkania Muzyczne. Wśród  laureatów konkursu znalazła się uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Komedy Trzcińskiego w Ostrowie Wlkp. Agata Brzezicha z Odolanowa. Młoda gitarzystka została laureatką trzeciej grupy. Zaprezentowała takie utwory jak: Walc nr 2 op. F Sora, Mazurek S. Mrońskiego, Un Dia de novembre L. Brouwera. Zmagania uczestników oceniała komisja pod przewodnictwem prof. Jerzego Nalepki z Akademii Muzycznej w Łodzi. Nauczycielem Agaty jest Jarosław Kocoń z ZSM Ostrów Wlkp.   

Gratulujemy!

J.W.

 • A. Brzezicha

Nagroda za projekt "Cóż tak pięknie pachnie? Kwiat wiśni czy może…miłość?

W środę 7 grudnia w hotelu IBB Andersia w Poznaniu odbyła się gala podsumowująca XVII edycję Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs organizowany jest corocznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa Wielkopolskiego. W ramach tego konkursu  projekt z Gminy Odolanów zdobył nagrodę pieniężną.

Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski.

Projekt „Cóż tak pięknie pachnie? Kwiat wiśni czy może…miłość?" – zagospodarowanie terenu Altany Miłości w Parku Natury zakładał budowę chodnika do Altany oraz obsadzenie alejki do niej prowadzącej szlachetnymi drzewkami – śliwami Wiśniowymi Pisardii.

Nagrody laureatom wręczyła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Markiem Zielińskim - Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Marzena Wodzińska podkreśliła: - Konkurs wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń województwa wielkopolskiego. Poszczególne samorządy mają bardzo dużą dbałość o rozwój lokalnych społeczeństw w podnoszenie standardów życia mieszkańców. Ponadto wykazał, że sami mieszkańcy chcą mieszkać, pracować, wypoczywać w rozwijającej się przestrzeni. Wielkopolska słynie z przedsiębiorczości i gospodarności. Potrzebuje ludzi zaangażowanych, ambitnych i przebojowych. Jestem przekonana, że przygotowanie projektów dało państwu wiele satysfakcji osobistej. Chciałabym, aby te nagrody stały się motywacją dla dalszej pracy. Liczymy na państwa aktywność w kolejnych latach.

 

Justyna Kot 

Podziękowanie za promowanie ochrony środowiska

Miło nam poinformować, iż Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów otrzymał List Gratulacyjny za promowanie zachowań związanych z ochroną środowiska oraz za udział uczniów Zespołu Szkół w Odolanowie w Konkursie dotyczącym ochrony powietrza.  List podpisała Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 • List gratulacyjny

Jakub Brylewski mistrzem

W ostatni weekend listopada odbył się Międzynarodowy Puchar Polski Kadetów i Juniorów w zapasach w stylu wolnym. Zawodnicy turnieju, którzy przybyli m.in. z Kanady, Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Niemiec reprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. W Pucharze wystąpiła także czołówka najlepszych polskich zawodników.

Pierwsze miejsce w kategorii wagowej 120 kg wywalczył Jakub Brylewski zawodnik UKS Bartosz, wygrywając 6 walk po drodze do zwycięstwa. Tym sposobem udowodnił swój prymat jako członek Kadry Narodowej Polski w kategorii 120 kg.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi i życzymy kolejnych mistrzowskich tytułów.

B.F.

 • Zwycięstwo Jakuba Brylewskiego

Ostatni start zapaśników UKS Bartosz w Odolanowie w 2016 roku

 3 grudnia zawodnicy UKS Bartosz wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym dzieci, młodzieży i kadetów w zapasach styl wolny, które odbyły się w Środzie Wielkopolskiej. W turnieju startowało 115 zawodników z 7 klubów zapaśniczych.

Z UKS Bartosz startowało 9 zawodników:

Na pozycjach medalowych znaleźli się:

 • Dawid Jankowski I miejsce w kat. 69 kg, uczeń Gimnazjum w Odolanowie (młodzik)
 • Paweł Krauze, II miejsce w kat. 70 kg, uczeń Gimnazjum w Raczycach (kadet)
 • Klaudia Maik, II miejsce w kat. 47 kg, uczennica Gimnazjum w Wierzbnie (młodzik)
 • Tobiasz Śniady, III miejsce w kat. 42 kg, uczeń Szkoły Podstawowej w Odolanowie (dzieci)
 • Hubert Grześkowiak, III miejsce w kat. 56 kg,  uczeń Szkoły Podstawowej w Odolanowie (dzieci)
 • Krystian Schubert, III miejsce w kat. 70 kg, uczeń Gimnazjum w Odolanowie (kadet)
 • Dawid Śniady, III miejsce w kat. 82 kg, uczeń Szkoły Zawodowej w Odolanowie (kadet)

Gorąco gratulujemy wszystkim zawodnikom!

B.F.

 

Na zdjęciu poniżej:
I szereg od lewej: Klaudia Maik, Tobiasz Śniady, Hubert Grześkowiak, Jakub Brodziak
II szereg od lewej: Dawid Śniady, Krystian Schubert, Paweł Krauze, Dawid Jankowski i trener Bogdan Frąszczak

 • Zawodnicy UKS Bartosz

Mikołajki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Studenci UTW postanowili obdarować się prezentami z okazji Dnia Św. Mikołaja. W tym celu zgromadzili się 7 grudnia 2016 r. w auli liceum, która specjalnie na tę okazję została udekorowana piękną choinką. Wszystkie ozdoby na świątecznym drzewku zostały wykonane przez panie z sekcji plastycznej. Mikołajkowe spotkanie rozpoczęło się od występu uniwersyteckiego chóru. Pod batutą pani Aleksandry Walkow studentki zaśpiewały 6 utworów: Wśród nocnej ciszy; Wigilijna noc; Złota Jerozolima i biedne Betlejem; Jeden dzień w roku; Oj, Maluśki, Maluśki; Dzwonki sań. Po każdym utworze publiczność nagradzała chórzystki gromkimi brawami.

Kolejną atrakcją były trzy scenki kabaretowe przygotowane przez studentów sekcji literacko-teatralnej: Pizza; Przepis na szarlotkę; Awaria. Te występy również wzbudziły wiele emocji i wywoływały salwy śmiechu. Oczywiście największą atrakcją wieczoru było przybycie św. Mikołaja, który obdarował wszystkie uniwersyteckie „dzieci” pięknymi prezentami. Jednak aby otrzymać prezent, należało najpierw odpowiedzieć na pytanie dotyczące św. Mikołaja. Studenci UTW wykazali się sporą wiedzą i poczuciem humoru.

Mikołajkowe spotkanie było kolejną imprezą integracyjną UTW. Uczestniczyli w niej prawie wszyscy aktywni studenci. Nad organizacją całości spotkania czuwało dwóch członków Rady Programowo - Organizacyjnej: pani Danuta Dybol i pan Maciej Pawlicki, który także wcielił się w rolę św. Mikołaja.

Grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym UTW realizuje projekt „Uniwersytet Trzeciego Wieku 2016” dotowany przez Gminę i Miasto Odolanów. W jego ramach do końca grudnia zrealizowane zostaną ponad 460 godzin sekcji (język angielski i niemiecki, informatyka, literatura, muzyka, gimnastyka, historia, gry, rowery). Ponadto odbyła się wycieczka do opery na „Eugeniusza Oniegina”, kilka wycieczek rowerowych, autokarowa wycieczka integracyjna na Stawy Milickie, 2 spotkania integracyjne, wspólne wyjścia do kina. Warto dodać, że w czwartek 8 grudnia rusza kolejna sekcja - tańce.

Odolanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku kieruje do seniorów bardzo bogata ofertę. Trzeci rok działalności pokazuje dużą aktywność studentów, różnorodność ich zainteresowań, a co za tym idzie potrzebę jego istnienia.

Wszystkich seniorów, zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu
w gronie sympatycznych znajomych serdecznie zapraszamy!

 

Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka
trener sekcji literacko - teatralno - filmowej

 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW
 • Mikołajki na UTW

70 lat Ludowych Zespołów Sportowych w Powiecie Ostrowskim

25 listopada 2016 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się gala z okazji 70-lecia powstania Ludowych Zespołów Sportowych w Powiecie Ostrowskim. Podczas uroczystości okolicznościowym medalem pamiątkowym oraz odznaczeniami LZS  uhonorowanych zostało wielu działaczy i zawodników, sympatyków LZS, także z gminy Odolanów. Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Ostrowskim spełniają niebagatelną rolę. Organizowane przez LZS imprezy sportowo- rekreacyjne nie tylko zachęcają mieszkańców powiatu do rywalizacji sportowej, ale są również źródłem integracji środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.                           

Ludowe Zespoły Sportowe zostały założone na ziemi ostrowskiej prawdopodobnie w 1946 roku. W 2016 roku przypada ich jubileusz 70-lecia. Od samego początku istnienia LZS w Polsce ostrowskie koła LZS odgrywały znaczącą rolę w popularyzacji kultury fizycznej. Nie byłoby licznych imprez sportowych bez oddanych, pełnych zapału i twórczych działaczy sportowych.

Piątkowy Jubileusz stał się okazją do wręczenia podziękowań i odznaczeń działaczom, zawodnikom i osobom wspierającym sport. Medale pamiątkowe z okazji 70-lecia LZS wręczał sekretarz Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie Krzysztof Piasecki oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Ostrowskim Stanisław Ratajczak.                                                          

Medale oraz odznaczenie odebrali także działacze z Gminy i Miasta Odolanów:

Medale pamiątkowe z okazji 70-lecia LZS otrzymali:                                                

 • Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
 • Grzegorz Finke Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Roman Lis Wiceprzewodniczący PZ LZS w Ostrowie Wielkopolski
 • Jan Kolany LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie

Odznakę Honorową Zasłużony Działacz Ludowych Zespołów Sportowych otrzymał:

 • Grzegorz Szubert ZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie

Odznakę za Zasługi w Rozwoju Ludowych Zespołów Sportu Województwa Wielkopolskiego otrzymali:

 • Przemysław Bizan LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • Stanisław Goliński Huta
 • Jan Pokora  LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • Kazimierz Sikora LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie

Złotą Honorową Odznakę Ludowych Zespołów Sportowych otrzymali:

 • Mateusz Jurasik LZS GORZYCE MAŁE
 • Mieczysław Śmigiel LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • Jan Zawidzki Boników
 • Marek Płaczek Huta
 • Daniel Szkudlarz Huta

Srebrną Honorową Odznakę Ludowych Zespołów Sportowych otrzymali:

 • Bartosz Śmigiel LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • Robert Cofalski  Boników

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów. 

G.Sz.

 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala
 • Uroczysta gala

Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym

W ostatnią niedzielę listopada na sali gimnastycznej  Gimnazjum w Wierzbnie rozgrywano  Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym mężczyzn i kobiet. Każda drużyna reprezentująca poszczególne miejscowości wstępowała w trzyosobowym składzie z udziałem zawodników nie zarejestrowanych w rozgrywkach  związkowych WZTS. W wyniku rozegranych meczy gier  indywidualnych i gier deblowych  kolejność końcowa turnieju przedstawia się następująco:

Mężczyźni:

 • 1 miejsce Tarchały  Wielkie (w składzie: Patryk Szymański, Łukasz Stencel, Hubert Szymański)
 • 2 miejsce Nadstawki (w składzie: Jan Grobelny, Paweł Gryta, Jacek Głodek)
 • 3 miejsce Odolanów (w składzie: Jakub Brodala,  Przemysław Lisiak, Dominik Fischer)
 • 4 miejsce Huta (w składzie: Grzegorz Finke, Marek Płaczek, Piotr Wasiela)
 • 5 miejsce Boników (w składzie: Kamil Chmielecki, Tomasz Chmielecki, Filip Brylewski)

Kobiety: 

 • 1 miejsce Nadstawki (w składzie: Bernadeta Głodek, Weronika Gryta, Marzena Gryta)
 • 2 miejsce Tarchały Wielkie (w składzie: Anna Błaszczyk, Natalia Kubiak)
 • 3 miejsce Tarchały Małe (w składzie: Angelika Matecka, Aleksandra Barczyńska, Kinga Barczyńska)
 • 4 miejsce Boników (w składzie: Agnieszka Kalina, Ilona Chmielecka, Gabriela Grabowska)

Zawody sędziował Roman Lis i Grzegorz Szubert.

Najlepsze trzy drużyny w każdej  kategorii otrzymały trofea sportowe w postaci pucharów i medali oraz dyplomy, które wręczył w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Bogdan Frąszczak, a także Przewodniczący MG Z LZS w Odolanowie Roman Lis oraz Wiceprzewodniczący MG Z LZS w Odolanowie –Grzegorz Finke i Grzegorz Szubert.

 

G.Sz.

 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym
 • Drużynowy Turniej Gminy Odolanów w Tenisie Stołowym

Gminne Zawody w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej

W sali sportowej Gimnazjum w Świecy odbyły się Gminne Zawody w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej (wiatrówki), które zorganizowało Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie. Do współzawodnictwa strzeleckiego przystąpiły reprezentacje 4 miejscowości gminy Odolanów w sumie 5 drużyn. Każda drużyna składała się z trzech zawodników, którzy rywalizowali w konkurencji drużynowej i  indywidualnej.

W wyniki przeprowadzonego  strzelania w poszczególnych kategoriach zwyciężyli :

Współzawodnictwo indywidualne kobiet:

 1. Elżbieta Konieczna - Tarchały Wielkie  

Współzawodnictwo indywidualne mężczyzn:

 1. Przemysław Stasiak - Świeca
 2. Roman Brzezicha – Świeca
 3. Krzysztof Wojciechowski - Boników

Klasyfikacja zespołowa:

 1. Świeca (w składzie: Roman Brzezicha, Wojciech Amerla, Przemysław Stasiak),
 2. Boników (w składzie: Robert Cofalski, Krzysztof Wojciechowski, Jan Zawidzki),
 3. Tarchały Wielkie I (w składzie: Radosław Król, Mielcarek, Robert Kubiak),
 4. Huta (w składzie: Stanisław Goliński, Marek Płaczek, Piotr Wasiela),
 5. Tarchały Wielkie  II (w składzie: Elżbieta Konieczna, Miłosz Konieczny, Arkadiusz Konieczny).

Zawody poprowadził  i sędziował Roman Lis . Najlepszych  trzech  zawodników i najlepsza zawodniczka otrzymali pamiątkowe puchary, medale  i dyplomy,  które  w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów wręczył Bogdan Frąszczak oraz przewodniczący MG Z LZS w Odolanowie Roman Lis  i Dyrektor Gimnazjum w Świecy Andrzej Wasiela.

 

G.Sz.

 • Zawodnicy podczas konkursu
 • Zawodnicy podczas konkursu
 • Zawodnicy podczas konkursu
 • Zawodnicy podczas konkursu
 • Zawodnicy podczas konkursu
 • Zawodnicy podczas konkursu

Czad i ogień - obudź czujność!

„Z badań zleconych  przez  MSWiA wynika, że  świadomość  na  temat  czadu i zagrożenia  pożarowego  jest  niska”   - powiedział  podczas  konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień - Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

– „W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400” – poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

W sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 ponad 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. Od września tego roku 169 osób zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 - 2201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od września tego roku 437 osób zostało rannych, natomiast 40 osób zginęło.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że żeby uchronić się przed pożarem wystarczy być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, że tylko co dziesiąty Polak wie, że w domu warto mieć gaśnicę, a jedynie 8% uważa, że trzeba regularnie czyścić i sprawdzać szczelność komina, i umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu czujnik dymu lub czadu.

OSTRZEGAMY!!!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!!!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 3 MIESIĄCE;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - CO NAJMNIEJ RAZ NA 6 MIESIĘCY;
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia  i usług gastronomicznych  - CO  NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU JEŚLI PRZEPISY MIEJSCOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ.

Z kolei Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców m.in. obiektów użyteczności publicznej, bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!!!

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną).

Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 •  zapewnić  dopływ  świeżego  czystego  powietrza;  w skrajnych  przypadkach  wybijając  szyby w oknie,
 •  wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 •  wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
 • jak najszybciej podać tlen,
 •  jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 PAMIĘTAJMY!!!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

 

Komunikat kampanii społecznej "Czad i ogień - obudź czujność!"

Projekt "Aktywny na rynku"

Projekt pt. "Aktywny na rynku" realizowany jest przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działania 1.2 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy".

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe:
 1. ECDL (e-obywatel)
 2. Język angielski
 3. Opiekun osób starszych, zależnych i chorych
 4. Doradca i monter systemów fotowoltaicznych + uprawnienia energetyczne I gr.
 5. Sortowacz odpadów + Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 6. Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze
 • Staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu do pracy;
 • Dodatek relokacyjny;
 • Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 700,76 PLN + podstawowe wsparcie pomostowe 1 750,00 PLN miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają stypendia szkoleniowe/stażowe, zwrot kosztów dojazdu, materiały pomocnicze na szkolenia, poczęstunek w formie cateringu!

 

Hanna Banasiak
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Budowlanych 5; 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735 55 48, +48 510 065 656

 • Ulotka

Strażackie obrachunki

W  dniu 4 grudnia br. w Ostrowskim Centrum Kultury odbył się IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrowie Wlkp. Dokonano podsumowania czteroletniej kadencji oraz dokonano wyboru nowych władz. Funkcje prezesa powierzono ponownie druhowi Przemysławowi Kaźmierczakowi z gminy Przygodzice. Druhowie Józef Wajs i Janusz Tomczak zostali wyróżnieni specjalnymi plakietkami w uznaniu za długoletnią działalność na rzecz ochotniczego pożarnictwa. W skład zarządu powiatowego z terenu gminy Odolanów wybrano Grzegorza Finke oraz Marcina Przybyła, natomiast do prezydium Dariusza Kmiecika. Władze samorządu odolanowskiego reprezentowała inspektor Elżbieta Bryjak.      

 

Józef Wajs

 • IV Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych...

Szkolenia Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” informuje, że zaplanowany został kolejny cykl spotkań dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą, w związku z planowanym na koniec 2016 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020.

Spotkania odbędą się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Ks. E. Waresiaka 7,56-300  Milicz,  sala konferencyjna, w następujących terminach:

 • 14.12.2016r: Spotkanie informacyjne, w godz. 10.00-13.00 oraz konsultacje indywidualne w godz. 13.00-15.00.
 • 19.12.2016r. Warsztaty z biznesplanu (Szkolenie nt. specyfiki obszaru. Szkolenie z ochrony środowiska, Biznesplan), w godz. 10.00-15.00 oraz konsultacje indywidualne w godz. 15.00-16.00.
 • 21.12.2016r. Warsztaty z wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy, w godz. 10.00-15.00 oraz konsultacje indywidualne  w godz.15.00-16.00.

W związku z koniecznością przygotowania materiałów dla każdego uczestnika, prosimy o potwierdzenie obecności tel. (71 383 04 32 lub 535 999 187 lub email: partnerstwo@nasza.barycz.pl)

Więcej informacji na stronie:

http://projekty.barycz.pl/aktualny-harmonogram-spotkan-i-szkolen-354#

 • Informacja
 • Informacja

Informacja dotycząca najbliższego naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo!

Ważna informacja dotycząca najbliższego naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020!

Uprzejmie informujemy, iż  ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

W związku z tym, przekazuję link: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html , pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla: 

 • I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 
 • II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

* Informacja o zakończeniu pracy nad Generatorem Wniosków o przyznanie pomocy wraz z przekierowaniem do strony z dokumentacją znajduje się również na naszej stronie internetowej www.projekty.barycz.pl, w zakładce aktualności.

Dodatkowo informuję, że w przypadku ewentualnych uwag dotyczących funkcjonalności generatora, proszę o przekazywanie ich mailowo do biura LGD, które będzie wysyłało informację bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego oraz  ARiMR.

Jednocześnie, aby przyśpieszyć obsługę zgłoszonego problemu poprzez pominięcie jego odtwarzania przez pracowników ARiMR wymagane są niżej wymienione dane: 

 1. login użytkownika 
 2. nr wniosku lub tytuł wniosku 
 3. sekcja lub konkretne pole we wniosku 
 4. opis błędu; jeśli występuje, to komunikat błędu; opcjonalnie zrzut z ekranu z błędem. Jeżeli nie pojawia się błąd, to obowiązkowo screen przedstawiający incydent. 
 5. data i godzina wystąpienia incydentu. Jeżeli nie da się ustalić dokładnego momentu, to należy podać przybliżony czas występowania incydentu. 
 6. wersja przeglądarki 
 7. wersja systemu operacyjnego (główna wersja, np. Microsoft Windows 8.1) 

Dane te pozwolą niezwłocznie przekazać problem wykonawcy celem modyfikacji.

Na ten moment generator zachowuje wprowadzone dane w swojej bazie, ponadto umożliwia eksport wniosku do pliku PDF (przycisk „UTWÓRZ PDF”). Taki Wniosek w formie papierowej oraz elektronicznej ( uwaga na sumę kontrolną) powinien zostać złożony do biura LGD w Miliczu,  w trakcie trwania naboru.

Agnieszka Gohl
specjalista ds. wdrażania i monitoringu
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”

Lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Tradycją stały się już coroczne spotkania z odolanowskimi wolontariuszami z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 2 grudnia 2016 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie mieliśmy przyjemność gościć i uhonorować naszych oddanych wolontariuszy.

Warto wspomnieć, że każdy wolontariusz - poświęcając swój prywatny czas i energię – pomaga, jak tylko potrafi najlepiej. Wolontariusze dają siebie, nie oczekując w zamian korzyści, czy wyróżnień. Za pracę, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka serdecznie dziękujemy! W ciepłej, wesołej atmosferze wyróżniliśmy wszystkich, którzy byli szczególnie aktywni w swojej pracy. Wszyscy nasi wolontariusze otrzymali pamiątkowe podziękowania, najbardziej aktywni - pamiątkowe statuetki oraz upominki. Nie ma jednak odpowiednich upominków, które oddadzą naszą wdzięczność za to, że jesteście! Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Odolanów oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, za co serdecznie dziękujemy!

Centrum Wolontariatu

 • Odolanowski Dzień Wolontariusza
 • Odolanowski Dzień Wolontariusza
 • Odolanowski Dzień Wolontariusza
 • Odolanowski Dzień Wolontariusza
 • Odolanowski Dzień Wolontariusza
 • Odolanowski Dzień Wolontariusza

Ewa Gottschling i odolanowskie Centrum Wolontariatu docenione

Przedstawiciele odolanowskiego Centrum Wolontariatu przy MGOPS wzięli udział w Dniu Otwartym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Barwach Wolontariatu 2016, które odbyły się 6 grudnia w Mikołajki.

Wizyta w Poznaniu była okazją do zdobycia gruntownej wiedzy na temat funduszy unijnych na 2017 rok, a także materiałów informacyjnych na ten temat. Podczas spotkania odolanowskie Centrum miało okazję do zaprezentowania własnej działalności, pochwalenia się przeprowadzonymi akcjami, a także do wymiany doświadczeń oraz wiedzy z innymi Lokalnymi Centrami Wolontariatu.

Punktem kulminacyjnym była uroczystość wręczenia nagrody Wielkopolskiego Wolontariusza Roku 2016. Bezinteresowna praca oraz działalność na rzecz innych przyniosła wyróżnienie także dla naszej wolontariuszki Ewy Gottschling, która zdobyła III miejsce w konkursie!! Ukoronowaniem wyjazdu było zdobycie tytułu Lokalnego Centrum Wolontariatu w Odolanowie, potwierdzone otrzymaniem okazjonalnej tabliczki i wejściem w struktury Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych.

Serdecznie gratulujemy!

Joanna Łuczkanin

 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu
 • Centrum Wolontariatu w Poznaniu

Zimowa aura inwestycyjna

Rozpoczęła się inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garki (droga gminna Garki - Bałamącek)”. W ramach prowadzonych prac zostaną wykonane dwa odcinki drogi, w sumie ponad 360 metrów nawierzchni. Dodatkowo zostaną utwardzone pobocza oraz wykonane wjazdy na pola i do posesji.

Na ukończeniu są: przebudowa ulicy Pogodnej w Świecy II oraz drogi Piaski w Nabyszycach. W Świecy II na odcinku blisko 250 metrów, a w Nabyszycach na ponad 200 metrach położono nawierzchnię asfaltową.

Trwają remonty dachów na budynkach użyteczności publicznej w gminie. W Gliśnicy wymieniany jest dach budynku sali wiejskiej oraz remizy. W zadaniu przewidziane jest: rozebranie i utylizacji płyt eternitowych, konserwacja konstrukcji drewnianej, wymiana lat, montaż membrany dachowej, montaż blachy dachówkopodobnej, wymiana rynien, renowacja kominów oraz wykonanie instalacji odgromowej. W Parku Natury wymieniane jest pokrycie dachowe Wigwamu (wymiana i impregnacja desek, wykonanie pokrycia dachowego z papy podkładowej i gontów oraz wykonanie instalacji odgromowej).  Na zaawansowanym etapie są prace na dworcu PKP w Odolanowie – wymieniany jest tam dach części niskiej budynku, a także budynku gospodarczego wolnostojącego przy dworcu PKP. Niestety w związku z niepodpisaniem umowy przez wyłonionego w przetargu wykonawcę nie dojdzie do skutku realizacja inwestycji Dziennego Domu Seniora „Senior Wigor”.

Trwa również remont wieży ciśnień w Odolanowie przy ulicy Krotoszyńskiej. Wieża ciśnień jest ponad stuletnim obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Wieża dostarcza wodę dla mieszkańców Odolanowa i naprawa odbywa się bez przerwania pracy obiektu. Gmina i Miasto Odolanów partycypuje w kosztach remontu.

Z wyprzedzeniem zakończył się remont mostu na ulicy Krotoszyńskiej. Mimo czasowych utrudnień w ruchu drogowym prace przebiegały sprawnie i bez zbędnych opóźnień. Po konserwacji most prezentuje się naprawdę dobrze.

Przez cały rok, także w okresie zimowym pracownicy robót interwencyjnych wycinają zbędne krzaki i zarośla przy poboczach dróg na terenie gminy. Dzięki temu nie tylko poprawia się estetyka i wygląd okolicy, ale przede wszystkim zwiększa się widoczność i tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Joanna Łuczkanin

Przebudowa drogi Garki - Bałamącek

 • Garki - Bałamącek
 • Garki - Bałamącek
 • Garki - Bałamącek

Ulica Pogodna w Świecy II

 • ulica Pogodna
 • ulica Pogodna
 • ulica Pogodna

Droga Piaski w Nabyszycach

 • Droga Piaski
 • Droga Piaski
 • Droga Piaski

Remont dachu sali wiejskiej oraz remizy w Gliśnicy

 • Remont dachu sali wiejskiej w Gliśnicy
 • Remont dachu sali wiejskiej w Gliśnicy
 • Remont dachu sali wiejskiej w Gliśnicy

Remont pokrycia dachowego Wigwamu w Parku Natury w Odolanowie

 • Remont Wigwamu
 • Remont Wigwamu
 • Remont Wigwamu

Remont dachu na dworcu PKP w Odolanowie

 • Dworzec PKP w Odolanowie
 • Dworzec PKP w Odolanowie
 • Dworzec PKP w Odolanowie

Remont wieży ciśnień w Odolanowie

 • Wieża ciśnień
 • Wieża ciśnień
 • Wieża ciśnień

Wyremontowany most na ulicy Krotoszyńskiej w Odolanowie

 • Most ulica Krotoszyńska
 • Most ulica Krotoszyńska
 • Most ulica Krotoszyńska

Informacja - godziny pracy Urzędu 23 grudnia

 • Informacja

Badanie budżetów gospodarstw domowych

 • Informacja

Statystyczne badania rolne

 • Informacja

Zaproszenie na szkolenie

 • Szkolenie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie w gronie wyróżnionych

Korzystając z zaproszenia przedstawiciele Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie wzięli udział w Gali z okazji  Jubileuszu 25-lecia Systemu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jej organizatorem był Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w dniu 25 listopada 2016 roku pod honorowym patronatem i w obecności Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Krzysztofa Michałkiewicza. Na gali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu spotkali się przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Po krótkim powitaniu przybyłych gości odbyły się wystąpienie Pełnomocnika Rządu – wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza, Wicewojewody Wielkopolskiego – Marleny Maląg oraz Wiceprezes PFRON – Doroty Habich. W krótkiej, ale bardzo ciekawej prezentacji na temat historii ortopedii i rehabilitacji wystąpił  profesor Leszek Romanowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządów ruchu. W trakcie gali uhonorowano również osoby zasłużone dla środowiska osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce, wręczono odznaczenia i nagrody oraz podziękowania, w tym dla najdłużej działających w Wielkopolsce Środowiskowych Domów Samopomocy.

Wśród wyróżnionych Placówek znalazł się także Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie. W przekazanym na ręce Dyrektora Centrum – Wojciecha Słodkiewicza liście gratulacyjnym Wojewoda Wielkopolski podkreślił, że „Środowiskowe Domy Samopomocy spełniają niezwykle ważną funkcję. To dzięki takim miejscom osoby niepełnosprawne i niezdolne do osiągania życiowej samodzielności mogą czuć się potrzebne. Jeden z najważniejszych obszarów działalności Środowiskowych Domów Samopomocy jest terapia zajęciowa i integracja społeczna. Praca w grupie wzmacnia pewność siebie, kształtuje umiejętności społeczne i pomaga w kontakcie z drugim człowiekiem”. Złożył również podziękowania za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz osób potrzebujących, życząc jednocześnie wytrwałości w dalszych działaniach i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć. W ramach gali odbyła się również wystawa artystyczna „Twórczość osób niepełnosprawnych” prezentująca dokonania i prace tych osób będące efektem prowadzonych zajęć terapeutycznych. Podczas zwiedzania wystawy można było zobaczyć m. in. prace artystyczne podopiecznych z ŚDS Odolanów.

Na zakończenie uroczystego spotkania odbyło się wystąpienie Eweliny Węglewskiej – redaktor naczelnej Wielkopolskiego Portalu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych PION oraz Recital Miklosza Deki Czureji – romskiego wirtuoza skrzypiec, aranżera i kompozytora.

M.Z.

 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu
 • Gala w Poznaniu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie na podium

Już po raz XIV przedstawiciele Placówek i Ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnością spotkali się na Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Warcabowym. Organizatorem spotkania był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Barycz" przy WTZ Przygodzice, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” z Kalisza, WTZ Przygodzice, Starostwo Powiatowe, GOK Przygodzice i Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Przygodzicach. Impreza odbyła się w dniu 23 listopada 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Popularyzacja tenisa stołowego i gry w warcaby wśród osób z niepełnosprawnością, jak również integracja i podnoszenie sprawności fizycznej oraz umysłowej to główne cele organizowanego spotkania. Turnieje rozgrywane są indywidualnie i zespołowo, turniej tenisa z podziałem na kobiety i mężczyzn, natomiast turniej warcabowy wspólnie dla obu płci.    W turnieju wzięła udział również grupa uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, z których w Turnieju Tenisa Stołowego, w klasyfikacji indywidualnej, Marian Ptak zajął III miejsce, Anna Jedlińska zajęła II miejsca, a Jakub Brodala – I miejsce. W klasyfikacji drużynowej grupa z ŚDS Odolanów zajęła II miejsce wśród wszystkich uczestniczących zespołów. Na zwycięzców czekały pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody. Udział w turnieju to zawsze duże wyzwanie dla jego uczestników, jak również wiele emocji związanych ze sportową rywalizacją i możliwością podejmowania nowych wyzwań. Imprezy taki to także integracja, zarówno w środowisku osób z niepełnosprawnością, jak i w środowisku lokalnym. Zawsze sprzyjają podtrzymywaniu nawiązanych już więzi i poznawaniu nowych ludzi. Działania takie mają duże znaczenie w pracy w środowisku osób niepełnosprawnych wnosząc wiele pozytywnych bodźców i dając wiele możliwości ich uczestnikom. 

 

M.Z.

 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym
 • ŚDS na turnieju tenisowym

Koszykarki Ostrovia w odolanowskim Liceum

Niedawno, na zaproszenie naszych nauczycieli Mariusza Chmielewskiego i Magdaleny Marciniak, gościły w naszej szkole dwie koszykarki TS "Ostrovia" tj. Jordan Jones oraz Azia Capri Bishop. Dziewczyny we wrześniu dołączyły do ostrowskiej drużyny. Spotkanie z koszykarkami było dla naszej młodzieży okazją do poćwiczenia komunikacji w języku angielskim. Jordan i Azia chętnie odpowiedziały na wiele pytań związanych z życiem w Stanach Zjednoczonych, karierą koszykarską, a także ich pobytem w Polsce. Uczniowie pytali między innymi jakie są ich ulubione potrawy, jakie mają plany na przyszłość, jak postrzegają Polaków, a nawet co sądzą o nowym prezydencie USA. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość porozmawiania z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego jest dla uczniów nieocenionym doświadczeniem, dlatego mamy nadzieję że uda nam się jeszcze raz zaprosić sympatyczne koszykarki za Stanów Zjednoczonych do naszej szkoły.

LO

 • Spotkanie w LO
 • Spotkanie w LO
 • Spotkanie w LO
 • Spotkanie w LO
 • Spotkanie w LO
 • Spotkanie w LO

Małe inwestycje, duże ułatwienia

Jeszcze przy sprzyjającej jesiennej aurze zakończono prace w Bonikowie przy stawie rekreacyjnym. W altance turystycznej została położona kostka brukowa, dzięki czemu możliwe będzie dalsze zagospodarowanie tego obiektu, np. w miejsca do siedzenia .

W sali wiejskiej w Gorzycach Małych wyremontowany został wiatrołap. Z pomieszczenia usunięto piec, w jego miejscu powstała szatnia, w której zamontowano wieszaki na ubrania. Na całej powierzchni wiatrołapu zamontowano nowy podwieszany sufit wraz z oświetleniem. Ściany zostały wygipsowane i odmalowane.

 

Joanna Łuczkanin

 • Kostka brukowa położona przy altanie stawu rekreacyjnego w...
 • Kostka brukowa położona przy altanie stawu rekreacyjnego w...
 • Kostka brukowa położona przy altanie stawu rekreacyjnego w...
 • Wyremontowany wiatrołap w Gorzycach Wielkich (1)
 • Wyremontowany wiatrołap w Gorzycach Wielkich (2)
 • Wyremontowany wiatrołap w Gorzycach Wielkich (3)

Barbórka naszych górników gazowych

Mamy grudzień, a tym samym święto górników, czyli tzw. Barbórka, która kojarzy się nam zazwyczaj z Górnym Śląskiem, z wielkimi szybami naftowymi i węglowymi. Często jednak zapominamy, że na naszym nizinnym terenie są także górnicy i kopalnie.

W gminie Odolanów funkcjonują dwie kopalnie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddziału w Zielonej Górze (PGNiG SA): KGZ Bogdaj-Uciechów-Czeszów oraz KGZ Tarchały, które podlegają Ośrodkowi Kopalń Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Garkach.

Kopalnię Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów można nazwać kolebką gazownictwa w Wielkopolsce. To najstarsza kopalnia gazu ziemnego na zachodzie Polski, która funkcjonuje od 1971 r. Eksploatuje ona jedno z największych złóż gazu ziemnego w kraju – złoże Bogdaj-Uciechów o pierwotnych zasobach wydobywalnych 15,8 mld m3 gazu. Wydobywany gaz jest gazem zaazotowanym ze znaczną domieszką helu. Przesyłany jest do zakładu KRIO w Odolanowie. Gdzie  po obróbce jako gaz wysokometanowy, kierowany jest do Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice. Gaz z kopalni trafia również do odbiorców lokalnych – wsi Bogdaj i Granowiec. W ostatnim roku na kopalni przeprowadzono modernizację tłoczni gazu, instalacji osuszania i stacji redukcyjnej. W skład kopalni wchodzi Ośrodek Centralny Bogdaj-Uciechów z trzema ośrodkami grupowymi oraz ośrodki grupowe Czeszów i Brzostowo.

Kopalnia Gazu Ziemnego Tarchały w Gorzycach Małych działa już od 44 lat, a czerpanie zasobów kształtuje się na poziomie 60%. Eksploatacja odbywa się szesnastoma odwiertami z łącznym wydobyciem 2 000 m3/godz. Wydobyte paliwo zostaje wstępnie osuszone, a następnie przesłane do Odolanowa w celu dalszej obróbki. Ponadto organizacyjnie pod KGZ Tarchały podlegają dwa ośrodki grupowe Wysocko Małe-1 i Wysocko Małe-E zlokalizowane w gminie Przygodzice, z których gaz sprzedawany jest do odbiorców bezpośrednich z rejonu Mikstatu i Grabowa.

W rejonie działania Ośrodka Kopalń Ostrów Wlkp. we wrześniu br. PGNiG SA i Polski Koncern Naftowy ORLEN SA uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego Karmin w gminie Dobrzyca. Zasoby gazu ziemnego w tym złożu szacowane są na ok. 403 mln m3, a przewidziany czas eksploatacji to 20 lat. Instalacje, które powstały na terenie strefy przyodwiertowej Karmin, służą do wstępnego oczyszczania i osuszania gazu ziemnego. Obiekt jest zautomatyzowany i obsługiwany zdalnie z Ośrodka Grupowego Jarocin (OG Jarocin) wchodzący w skład KGZ Radlin. Gaz ze złoża Karmin przesyłany jest na ośrodek grupowy 13-kilometrowym rurociągiem. Następnie gaz kierowany jest gazociągami do kopalni Radlin, a stąd do gazociągu przesyłowego relacji Radlin-Krobia.

Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin należąca także do ostrowskiego ośrodka, to pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana kopalnia gazu ziemnego. Uruchomiono ją w 1992 r. W skład kopalni wchodzą takie obiekty jak OC Radlin I, OG Radlin II, OP Winna Góra, OG Roszków, OG Lisewo, OG Jarocin, a obecnie także Karmin. Gaz z kopalni trafia do systemu krajowego i odbiorców lokalnych. W rejonie działania kopalni PGNiG SA potwierdziło w ostatnich miesiącach odkrycie złoża gazowego odwiertem poszukiwawczym Miłosław-4K. Obecnie trwają testy, po których zakończeniu będzie można dokładniej określić wielkość zasobów. W listopadzie rozpoczęło się wiercenie otworu poszukiwawczego Koźminiec-1. Celem prowadzonych prac jest odkrycie kolejnego złoża gazu ziemnego.

Roczne wydobycie krajowe największej firmy wydobywającej gaz ziemny w Polsce, czyli PGNiG wynosi ok. 4,5 mld m3 gazu, co zaspokaja ok. 30% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

Właśnie z okazji ich święta 3 grudnia br. w odolanowskiej restauracji „Kardamon” odbędzie się uroczyste spotkanie górników z naszego rejonu. Dlatego pragniemy życzyć im spokojnej i bezpiecznej pracy, ale także odkrywania nowych złóż oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do rozwiązywania problemu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, a co za tym idzie oszczędności w naszych portfelach.

 

Henryk Włodarek                                                                                                          

 • Barbórka 2016
 • Barbórka 2016
 • Barbórka 2016

Życzenia z okazji Barbórki

 • Życzenia

Podsumowanie 12. edycji Konkursu Grantowego

We wtorek 29 listopada w Forum Synagoga w Ostrowie Wlkp. podsumowano 12. edycję  Konkursu Grantowego w ramach Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Podobnie, jak w poprzednich edycjach dofinansowane zostały zadania z zakresu m.in. promocji kultury, sportu i edukacji realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy i Miasta Odolanów, Gminy Ostrów Wielkopolski oraz miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, który pogratulował beneficjentom 12. edycji  doskonale zrealizowanych wydarzeń, które służą integracji mniejszych środowisk, dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, czy pozwalają rozwijać się danej grupie społecznej. Szczególnym gościem gali był sportowiec Marcin Lewandowski, lekkoatleta, finalista w biegu na 800 m z Igrzysk Olimpijskich w Rio. Na zakończenie wystąpił także zespół Niedograni z III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie. Kolejna edycja konkursu już wkrótce.

 

Beneficjentami 12. Edycji Konkursu byli:

 
L.p.
 
Organizacja
 
Tytuł projektu
 
Kwota przyznana
 
1.
 
Stowarzyszenie „Nasz Uciechów"
 
Poznajmy się - biesiada z tradycją
 
2 000 zł
 
2.
 
Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Jagiellończyk"
 
Nowoczesny senior na tropach historii regionalnej
 
2 000 zł
 
3.
 
Odolanowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Jagiellończyk"
 
Dziennikarstwo - moja pasja i mój zawód
 
1 300 zł
 
4.
 
Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie
 
Letnia Liga Gminna w piłce nożnej dla drużyn niezrzeszonych
 
5 000 zł
 
5.
 
Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym „Razem Raźniej"
 
VIII Wystawa Interaktywna „Niezastąpiona woda"
 
3 000 zł
 
6.
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie
 
„Aktywna Integracja 2016" Cykl spotkań Rekreacyjno - Integracyjno - Terapeutycznych
 
1 400 zł
 
7.
 
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i okolic
 
Mamo, tato bawcie się z nami wspaniałymi dzieciakami
 
1 000 zł
 
8.
 
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych i okolic
 
Turniej Wsi 2016
 
3 000 zł
 
9.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Raczycach
 
Piłkarska ulica
 
3 600 zł
 
10.
 
Stowarzyszenie rozwoju wsi Boników
 
Mini Euro 2016 Powiatu Ostrowskiego
 
2 000 zł
 
11.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Uciechowie
 
Strażak - przyjaciel dziecka, dziecko - przyjaciel strażaka"
 
1 500 zł
 
12.
 
Stowarzyszenie „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy"
 
Igrzyska Sportowe w Naszej Szkole
 
1 550 zł
 
13.
 
Stowarzyszenie „Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy"
 
Tarchalscy Rolnicy po ciężkiej pracy świętują na Dożynkach
 
1 600 zł
 
14.
 
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy GIMNASJON-SCC przy Gimnazjum w Wierzbnie
 
Regionalna Parafiada „Wierzbno 2016"
 
1 800 zł
 
15.
 
Ludowy Zespół Sportowy „Tarchalanka" w Tarchałach Wielkich
 
Wiejska Integracja 2016
 
3 000 zł
 
16.
 
Uczniowski Klub Sportowy „Kubusie"
 
„Łączy nas sport"
 
1 500 zł

 

Joanna Łuczkanin
zdjęcia: Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa

 
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty
 • Podsumowali granty

Patron Szkoły Podstawowej - Generał Kazimierz Glabisz

W szkole podstawowej w Odolanowie w listopadzie odbywały się uroczystości poświęcone PATRONOWI SZKOŁY- KAZIMIERZOWI GLABISZOWI.

Zadaniem tego projektu było zaprezentowanie postaci wywodzącej się z naszej małej ojczyzny, wielkiego patrioty,  który swoim  pracowitym życiem udowodnił swą miłość do Ojczyzny.

Jednym z punktów obchodów rocznicy było przygotowanie wystawy poświęconej Kazimierzowi Glabiszowi. Dzieci mogły poznać życie i działalność generała. Syn naszego miasteczka, po ukończeniu szkół uczestniczył w  Powstaniu Wielkopolskim, następnie pracował  w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Współpracował z Józefem Piłsudskim. W swoim zapracowanym życiu znalazł czas i energię na pracę dla polskiego sportu.  W pierwszych dniach wojny gen. Kazimierz Glabisz był przy Rydzu Śmigłym. Wiosną 1941 roku trafił do Londynu. Po zakończeniu wojny nie mógł wrócić do Polski. Stanął na czele Rady Wychowania Fizycznego i Sportu na emigracji. Marzenie generała o powrocie do wolnej Ojczyzny za życia nie ziściło się. Zmarł w Londynie. Prochy generała pochowano przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie. Dzięki staraniom władz prochy naszego patrona  spoczęły przy kościele pw. św. Marcina, w którym został ochrzczony.

Dzięki zdobytej wiedzy, dzieci ochoczo przystąpiły do konkursu „Życie i działalność gen. Kazimierza Glabisza”. Pytania konkursowe  były trudne. Dla wielu uczniów nie stanowiło to problemu.  Wszyscy okazali się zwycięzcami przez fakt przybycia na konkurs i zmierzenia się z tematem. Nagrody zdobyli: Bartosz Kołeczko, Maciej Poprawa, Bartłomiej Jędrzejak.

Dla uczczenia postaci naszego patrona  przygotowano również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Kazimierz Glabisz w oczach dzieci". Celem konkursu było przedstawienie osobistej refleksji nad cechami wyglądu, charakteru, emocji, czy stroju generała Glabisza. Jury oceniało prace plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Laureatami konkursu zostali:
 Klasy I-III SP:

 1. Klaudia Włodarska kl.3c,
 2. Hubert Stężycki kl. 3a,
 3. Maja Wnuk kl. 3d

Klasy IV-VI SP:

 1. Adam Kosnowicz kl.6b,
 2. Aleksandra Przerwa 6b,
 3. Julia Galewska 4a

Klasy I-III Gim.:

 • Natalia Zybała kl. 2a,
 • Julia Miłosz kl. 3a,
 • Katarzyna Nowicka kl. 3a


Zwieńczeniem obchodów było przygotowanie uroczystego apelu poświęconego patronowi. W czasie uroczystości dzieci przez poezję i śpiew wyraziły szacunek i uznanie dla gen. Kazimierza Glabisza.

Apel przygotowały panie  Małgorzata Brodala i Aleksandra Walkow oraz pan Tomasz Zwoliński. Scenariusz wykorzystany w apelu opracowały panie Jarosława Pawłowicz i Beata Noskowicz. Konkurs plastyczny przygotowała i przeprowadziła pani Aneta Stybaniewicz. Wystawę oraz konkurs „Życie i działalność gen. Kazimierza Glabisza” przygotowała pani Małgorzata Brodala.

 

Małgorzata Brodala

 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu
 • O Kazimierzu Glabiszu

Kolejny sukces Hani Szustkiewicz

65 uczniów w szczególności z regionu wielkopolskiego, zmagało się o tytuł najlepszego solowego instrumentalisty dętego podczas XXI Wielkopolskiego Konkursu Uczniów klas Instrumentów Dętych, który odbył się w sobotę 26 listopada w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej. Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz imprez tego typu w Wielkopolsce i jest skierowany do uczniów szkół muzycznych z regionu wielkopolskiego oraz zachodniej i południowej Polski. Kolejna edycja konkursu potwierdziła bardzo wysoki poziom uczestników, w którym startują najlepsi uczniowie szkół muzycznych. W tegorocznym konkursie wzięła udział Hanna Szustkiewicz uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie klasy saksofonu Macieja Sołtysiaka.  Hania zaprezentowała się w dwóch utworach „Progrsessions” Alain Crepin oraz Sonacie F-dur cz. IV Allegro G.F. Haendla do akompaniamentu Martyny Gąsiewskiej. Jury w składzie mgr Leszek Walkowiak – przewodniczący, prof. Paweł Drobnik, dr Ewa Mizerska, mgr Krzysztof Saturna przyznała I miejsce naszej saksofonistce Hani Szustkiewicz, która zmagała się o podium z 13 uczestnikami w grupie IV. Laureatce oraz jej pedagogom gratulujemy kolejnego sukcesu!

 

SM

 • Sukces Hani Szustkiewicz
 • Sukces Hani Szustkiewicz
 • Sukces Hani Szustkiewicz

Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów "Przyroda w obiektywie"

Dnia 28 listopada w auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie fotograficznym „Przyroda w obiektywie”. Konkurs obejmował 4 kategorie zdjęć, były to: ptaki, grzyby, rośliny i krajobrazy. W konkursie wzięli udział uczniowie z gimnazjów: Odolanowa, Raczyc, Świecy, Sulmierzyc, Wróblińca, Kuźnicy Czeszyckiej, Granowca i Sośni. Komisja egzaminacyjna nagrodziła zdjęcia, które wyróżniły się ciekawym ujęciem fotografowanego obiektu. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele zdjęć jest zrobionych z dużą dozą umiejętności fotograficznych. Przedstawiają one piękno naszych okolic m.in. terenu Doliny Baryczy. Wszyscy uczestnicy wykazali się wrażliwością na piękno przyrody.

Nagrodzone zdjęcia wykonali:

 • Julia Rogier z Granowca – Grand Prix
 • Agata Piec z Raczyc – I miejsce
 • Urszula Kusz ze Świecy – II miejsce
 • Wiktoria Szczepaniak z Odolanowa – III miejsce
 • Daria Siewiera z Sulmierzyc – III miejsce
 • Zofia Mus z Sośni – IV miejsce
 • Aleksandra Marika Macholak z Wróblińca – IV miejsce

Konkurs został zorganizowany przez: p. dyrektor Ewę Wieję oraz nauczycielki: p. Annę Majchrzak i p. Marzenę Jesiołowską.

Gratulujemy laureatom!

 

Karolina Radajewska

 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"
 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"
 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"
 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"
 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"
 • Konkurs "Przyroda w obiektywie"

Manewry strażackie w Hucie

Transport ogromnych ilości wody, gaszenie pożarów w miejscach szczególnie narażonych na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wyprowadzanie zwierząt z płonącej stajni – te i wiele innych umiejętności ćwiczyli podczas wczorajszych manewrów pożarniczych strażacy z jednostek OSP Huty, Odolanowa, Raczyc, Gliśnicy, Tarchał Wielkich, Tarchał Małych, Sośni oraz Granowca. W ćwiczeniach brali również udział strażacy  z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Gospodarzem ćwiczeń był Prezes OSP Huta oraz Prezes MG Zarządu OSP w Odolanowie Grzegorz Finke, a głównym organizatorem Komendant Gminny OSP Dariusz Kmiecik.

Wspólne manewry były okazją do przećwiczenia podstawowych zasad komunikacji i koordynacji działań ratowniczych, współpracy pomiędzy wszystkimi osobami oraz podziału zadań w poszczególnych etapach akcji.

Prawdziwym wyzwaniem dla ratowników były ćwiczenia związane z wyprowadzaniem koni z płonącej stajni. Instruktor i opiekun koni wytłumaczył obecnym podstawowe zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzęciem oraz jego możliwe zachowanie w sytuacji zagrożenia. Ochotnicy mieli okazję spróbować otwarcia boksu, nakrycia zwierzęciu głowy i wyprowadzenia go na zewnątrz.

Mimo mroźnej pogody i mocnego wiatru ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie i z pozytywnym zakończeniem.  Na zakończenie wszyscy ogrzali się przy talerzu gorącej grochówki.

 

Joanna Łuczkanin

 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji
 • Ratownicy w akcji

Wspaniałe wrażenia po koncercie

Jacek Silski gościł w piątkowy wieczór w Odolanowskim Domu Kultury. Artysta obdarzony ciepłym i charyzmatycznym głosem  bawił publiczność w ponad  półtoragodzinnym programie. W trakcie koncertu publiczność, która wypełniła wszystkie miejsca na widowni wysłuchała największych  przebojów muzycznych  Jacka Silskiego – „Sen Anioła Nocą”, „List z Morza”, „Zagubiona Wyspa” i wiele innych. Nie zabrakło utworów z repertuaru Julio Iglesiasia, który jest ulubionym artystą Jacka Silskiego. Wspaniała jak zawsze publiczność, która od pierwszych utworów bardzo ciepło przyjęła artystę, nagradzała swojego ulubieńca gromkimi brawami. Po koncercie była okazja, aby zamienić słowo z panem Jackiem oraz zakupić płytę z przebojami piosenkarza. Organizatorzy koncertu już dziś myślą nad  kolejnym wydarzeniem  z  cyklu „Śląskie Szlagiery w ODK”.

ODK

 • Koncert Jacka Silskiego
 • Koncert Jacka Silskiego
 • Koncert Jacka Silskiego

Nagrody w konkursie „Moja czysta okolica”

Uroczystość wręczania nagród w konkursie plastycznym „Moja czysta okolica” odbyła się 28 listopada 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Nagrody wręczała Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Krystyna Wiertelak.  Konkurs był zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych jako część szerszej akcji pn.  „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach.” Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl. Uzyskana kwota dotacji to 46 715 zł. Kampania edukacyjna ma kosztować 50 220,90 zł. Brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy i Miasta Odolanów. Zadaniem uczestników konkursy było wykonanie rysunku plastycznego, dowolną techniką, który miał być związany z segregacją odpadów.     

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów została powołana komisja do wyłonienia laureatów konkursu.  Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2016 roku komisja dokonała oceny prac konkursowych. Komisja obradowała w składzie:

 • Elżbieta Bryjak,
 • Katarzyna Kończewska,
 • Joanna Łuczkanin,
 • Tomasz Przytuła,
 • Paweł Serafin – przewodniczący komisji,
 • Justyna Smolarek

Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie uczniów. Laureatów wybierani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-6. Prace uczestników konkursu stały na bardzo wysokim poziomie.  Jury po sprawdzeniu prac i burzliwych obradach postanowiło zgodnie z regulaminem nagrodzić osoby, które zdaniem komisji wykonały najładniejsze prace. Wybór najładniejszych prac był bardzo trudny z uwagi na wysoki poziom prac uczestników konkursu.

Laureatami zostali:

Kategoria klasy 1-3:

 • I miejsce  Paweł Janoś  kl. 3 Szkoła Podstawowa  Tarchały Wielkie
 • II miejsce   Nadia Murek kl. 2. Szkoła Podstawowa  Tarchały Wielkie
 • III miejsce   Miłosz Marcińczak kl. 3 filia Gorzyce Małe  Szkoła Podstawowa  Tarchały Wielkie
 • IV miejsce  Otylia Garbacka kl. 3 Szkoła Podstawowa Uciechów filia Raczyce
 • V miejsce  Sandra Michalak kl. 1 Szkoła Podstawowa  Garki filia Świeca
 • V miejsce Jagoda Podolak kl. 3 Szkoła Podstawowa w Tarchałach Wielkich filia Gorzyce Małe
 • VII miejsce Nikola Bręk kl. 2 Szkoła Podstawowa Uciechów filia Raczyce
 • VIII miejsce  Tobiasz Marcińczak kl. 2 Szkoła Podstawowa Tarchały Wielkie  filia Gorzyce Małe
 • IX miejsce Marta Mazurkiewicz kl. 2 Szkoła Podstawowa  Uciechów filia Raczyce
 • X miejsce Marta Szulc kl. 3 Szkoła Podstawowa w  Uciechowie

Kategoria klasy 4-6:

 • I  MIEJSCE  – Kołodziejczyk Przemysław – Szkoła  Podstawowa w  Tarchałych  Wielkich – klasa 6
 • II  MIEJSCE  - Wittek Tomasz – Szkoła Podstawowa w  Garkach – klasa  5
 • III  MIEJSCE - Adamkiewicz Maksymilian – Szkoła  Podstawowa w  Nabyszycach  – klasa 6
 • IV MIEJSCE – Kupczyk Kinga– Szkoła Podstawowa w  Uciechowie  klasa 6
 • V MIEJSCE – Duszczak Łukasz – Szkoła  Podstawowa w  Nabyszycach klasa 6
 • VI MIEJSCE – Przerwa Aleksandra – Zespół Szkół w Odolanowie klasa 6b
 • VII MIEJSCE  Sebastian Brodala – Szkoła  Podstawowa w  Garkach klasa 5
 • VII MIEJSCE  -  Lonzek Agata – Szkoła Podstawowa w  Garkach klasa 6
 • IX MIEJSCE  - Andrzejczak Kinga- Szkoła  Podstawowa w  Uciechowie klasa 6
 • IX MIEJSCE – Szewczyk Paulina- Szkoła Podstawowa w  Garkach klasa 6

Do wygrania były atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne, tablety, gry i książki o tematyce ekologicznej. Wszystkie nagrody zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zwycięzcom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy !

Poniżej prezentujemy wszystkie prace, które zostały zgłoszone do konkursu i zdjęcia z uroczystości wręczania nagród.

 

Paweł Serafin

 • Logo WFOSIGW
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Ceremonia wręczenia nagród
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe

Prace konkursowe w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej

 • I-III (77)
 • I-III (78)
 • I-III (79)
 • I-III (80)
 • I-III (81)
 • I-III (82)
 • I-III (83)
 • I-III (84)
 • I-III (85)
 • I-III (86)
 • I-III (87)
 • I-III (88)
 • I-III (89)
 • I-III (1)
 • I-III (2)
 • I-III (3)
 • I-III (4)
 • I-III (5)
 • I-III (6)
 • I-III (7)
 • I-III (8)
 • I-III (9)
 • I-III (10)
 • I-III (11)
 • I-III (12)
 • I-III (13)
 • I-III (14)
 • I-III (15)
 • I-III (16)
 • I-III (17)
 • I-III (18)
 • I-III (19)
 • I-III (20)
 • I-III (21)
 • I-III (22)
 • I-III (23)
 • I-III (24)
 • I-III (25)
 • I-III (26)
 • I-III (27)
 • I-III (28)
 • I-III (29)
 • I-III (30)
 • I-III (31)
 • I-III (32)
 • I-III (33)
 • I-III (34)
 • I-III (35)
 • I-III (36)
 • I-III (37)
 • I-III (38)
 • I-III (39)
 • I-III (40)
 • I-III (41)
 • I-III (42)
 • I-III (43)
 • I-III (44)
 • I-III (45)
 • I-III (46)
 • I-III (47)
 • I-III (48)
 • I-III (49)
 • I-III (50)
 • I-III (51)
 • I-III (52)
 • I-III (53)
 • I-III (54)
 • I-III (55)
 • I-III (56)
 • I-III (57)
 • I-III (58)
 • I-III (59)
 • I-III (60)
 • I-III (61)
 • I-III (62)
 • I-III (63)
 • I-III (64)
 • I-III (65)
 • I-III (66)
 • I-III (67)
 • I-III (68)
 • I-III (69)
 • I-III (70)
 • I-III (71)
 • I-III (72)
 • I-III (73)
 • I-III (74)
 • I-III (75)
 • I-III (76)

Prace konkursowe w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowe

 • IMG_7450
 • IMG_7452
 • IMG_7456
 • IMG_7458
 • IMG_7459
 • IMG_7460
 • IMG_7462
 • IMG_7464
 • IMG_7466
 • IMG_7468
 • IMG_7469
 • IMG_7470
 • IMG_7471
 • IMG_7473
 • IMG_7475
 • IMG_7477
 • IMG_7478
 • IMG_7479
 • IMG_7480
 • IMG_7481
 • IMG_7483
 • IMG_7486
 • IMG_7487
 • IMG_7488
 • IMG_7491
 • IMG_7492
 • IMG_7493
 • IMG_7495
 • IMG_7524
 • IMG_7525
 • IMG_7527
 • IMG_7530
 • IMG_7531
 • IMG_7532
 • IMG_7534
 • IMG_7535
 • IMG_7536
 • IMG_7537
 • IMG_7539
 • IMG_7540
 • IMG_7541
 • IMG_7543
 • IMG_7544
 • IMG_7547
 • IMG_7548
 • IMG_7549
 • IMG_7551
 • IMG_7552
 • IMG_7553
 • IMG_7554
 • IMG_7555
 • IMG_7556
 • IMG_7557
 • IMG_7558
 • IMG_7559
 • IMG_7560
 • IMG_7561
 • IMG_7562
 • IMG_7563
 • IMG_7564
 • IMG_7565
 • IMG_7567
 • IMG_7569
 • IMG_7571
 • IMG_7572
 • IMG_7575
 • IMG_7576
 • IMG_7577
 • IMG_7578
 • IMG_7580
 • IMG_7448

Jubileusz Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i I miejsce dla Filipa Kurzawskiego z Garek

W sobotę 19 listopada 2016 roku w Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 40-lecia Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Jubileusz 40-lecia, stanowił pretekst do podsumowania i oceny dokonań Związku, a przede wszystkim przypomnienia młodszemu pokoleniu twórców tej historii, zawodników, trenerów i działaczy. Rys historyczny przedstawił dr Rafał Szubert - wykładowca Katedry Historii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „SPORT, PIŁKA NOŻNA W MOICH OCZACH”. Pokaz tricków piłkarskich zaprezentowała GRUPA ROYAL TEAM z Żerkowa, a akcentami muzycznymi wzbogacił spotkanie PIOTR WALKOWSKI BEND. Spotkanie było również okazją do podziękowania za wniesiony wkład w rozwój piłki nożnej na naszym terenie najbardziej zasłużonym działaczom.

I miejsce w zorganizowanym z okazji jubileuszu konkursie „Sport, piłka nożna w moich oczach” zajął Filip Kurzawski uczeń klasy III Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach, który pod kierunkiem nauczycielki Beaty Nowickiej wykonał najlepszą pracę spośród 600 innych nadesłanych. W nagrodę Filip wraz z opiekunem wyjadą na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej w 2017 roku.

Gratulujemy Filipowi i czekamy na mecz!

 

Beata Nowicka

 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN
 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN
 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN
 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN
 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN
 • Jubileusz 40-lecia Kaliskiego OZPN

Fundusze Europejskie dla młodych – spotkanie informacyjne

 • Informacja

Dokumenty do pobrania

Środa z Funduszami Europejskimi na edukację - spotkanie

 • Informacja

Dokumenty do pobrania

II Konkurs Chronologiczny za nami

W poprzednim tygodniu w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie odbył się II Konkurs Chronologiczny. Udział w nim wzięło 12 uczniów szkół podstawowych z Gminy i Miasta Odolanów. Odpowiadali na pytania zawarte w teście pisemnym.

Wyniki były następujące :

 • I miejsce - Wojciech Gódź - SP Tarchały Wielkie
 • II miejsce - Wiktoria Wewior - SP Huta
 • III miejsce - Maciej Poprawa - SP Odolanów

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne upominki ufundowane przez sponsora.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Rafał Walkow - przewodniczący, Maria Stolarek i Andrzej Wasiela.

 

Organizator 
Maciej  Dymacz

 • II Konkurs Chronologiczny
 • II Konkurs Chronologiczny
 • II Konkurs Chronologiczny

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje na rok 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO - 2017”
 • WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK - 2017”
 • REWALORYZACJA PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH „PARKI - 2017”

Szczegółowe informacje na stronach:

http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html

http://www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/informacja-o-planowanych-naborach-wnioskow-na-rok-2017-w-ramach-srodkow-statutowych-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-poznaniu.html

 

Nagrody w konkursie „Odpadowy ekoludek”

Nagrody w konkursie „Odpadowy ekoludek” zostały wręczone przedszkolakom podczas poniedziałkowej uroczystości. Konkurs był zorganizowany dla przedszkoli z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Przedszkolaki wykonywały ekoludka z odpadów. Konkurs ten jest częścią szerszej akcji pn.  „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach.”  Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl. Uzyskana kwota dotacji to 46 715 zł. Kampania edukacyjna ma kosztować 50 220,90 zł. Brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy i Miasta Odolanów      

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów została powołana komisja do wyłonienia laureatów konkursu.  Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2016 roku komisja dokonała oceny prac konkursowych. Komisja obradowała w składzie:

 • Elżbieta Bryjak,
 • Katarzyna Kończewska,
 • Joanna Łuczkanin,
 • Tomasz Przytuła,
 • Paweł Serafin – przewodniczący komisji,
 • Justyna Smolarek

Do udziału w konkursie chęć udziału zgłosiło 10 placówek oświatowych. Wiele przedszkoli nadesłało więcej niż jedną pracę. Termin zgłaszania zdjęć ekoludków minął 15 listopada.  Jury po sprawdzeniu prac i burzliwych obradach postanowiło zgodnie z regulaminem nagrodzić wszystkie placówki, które zgłosiły udział w konkursie. Wszystkie przedszkola zajęły pierwsze miejsce w konkursie. Nagrodami są pakiety puzzli i gier edukacyjnych. Nadesłane prace odznaczają się wysokim poziomem prac uczestników konkursu, co  świadczy o wysokim zaangażowaniu dzieci i ich nauczycieli.

Laureatami Konkursu zostali:

 

 • Przedszkole imienia Kubusia Puchatka w Odolanowie
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Uciechowie
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Uciechowie, filia w Raczycach
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, filia w Gliśnicy
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach, filia w Wierzbnie
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich filia w Gorzycach Małych
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Garkach, filia w Świecy
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Hucie.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ekoludków zgłoszonych do konkursu, a także reportaż z ceremonii wręczania nagród.

 

Paweł Serafin

 • Logo WFOSIGW
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli
 • Rozdanie nagród dla przedszkoli

Prace konkursowe w kategorii przedszkola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

Nagrody w konkursie „Segregacja na co dzień – dobre praktyki”

W poniedziałek odbyło się spotkanie w sprawie podsumowania konkursu pn. „Segregacja na co dzień – dobre praktyki”. Konkurs był zorganizowany dla gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs ten jest częścią szerszej akcji pn.  „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach.” Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl. Uzyskana kwota dotacji to 46 715 zł. Kampania edukacyjna ma kosztować 50 220,90 zł. Brakująca kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy i Miasta Odolanów. Zadaniem uczestników konkursy było wykonanie zdjęcia, które miało pokazywać dobre praktyki w zakresie segregacji odpadów. 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów została powołana komisja do wyłonienia laureatów konkursu.  Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 roku komisja dokonała oceny prac konkursowych. Komisja obradowała w składzie:

 • Elżbieta Bryjak,
 • Katarzyna Kończewska,
 • Joanna Łuczkanin,
 • Tomasz Przytuła,
 • Paweł Serafin – przewodniczący komisji,
 • Justyna Smolarek

Konkurs wzbudził małe zainteresowanie uczniów. Do udziału zgłoszono 16 prac w kategorii gimnazja i 8 prac w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Termin zgłaszania zdjęć minął 15 listopada. Komisja postanowiła o przedłużeniu terminu konkursu do 21 listopada.  Jury po sprawdzeniu prac i burzliwych obradach postanowiło zgodnie z regulaminem nagrodzić osoby, które zdaniem komisji wykonały najładniejsze prace.

 

Laureatami zostali:

Kategoria gimnazja:

 • 1 miejsce - Agnieszka Tomala - Gimnazjum w Odolanowie
 • 2 miejsce - Ariadna Przybylak - Gimnazjum w Świecy
 • 3 miejsce - Maja Zawidzka - Gimnazjum w Odolanowie
 • 4 miejsce - Maria Wasiela - Gimnazjum w Świecy
 • 4 miejsce - Emilia Marynowska - Gimnazjum w Raczycach
 • 6 miejsce - Urszula Kusz - Gimnazjum w Świecy
 • 7 miejsce - Aleksandra Barczyńska - Gimnazjum w Wierzbnie
 • 8 miejsce - Paweł Janoś - Gimnazjum w Wierzbnie
 • 8 miejsce - Dawid Zimniak - Gimnazjum w Wierzbnie
 • 10 miejsce - Tobiasz Śniatała - Gimnazjum w Odolanowie
 • 10 miejsce - Natalia Klessen - Gimnazjum w Świecy
 • 10 miejsce - Julia Tomczak - Gimnazjum w Świecy

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Karolina Małecka –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 2. Ewa Gottschling –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 3. Piotr Kryś – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
 4. Ilona Parkitna –  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
 5. Kamila Zawidzka –  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
 6. Julia Mazurek –  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 7. Angelika Maciejewska  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 8. Agnieszka Chleboś  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie

Do wygrania były atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne, tablety, pendrivy i książki o tematyce ekologicznej. Wszystkie nagrody zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poniżej prezentujemy wszystkie prace, które zostały zgłoszone do konkursu i zdjęcia z ceremonii wręczania nagród.

 

Paweł Serafin

 • Logo WFOSIGW
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
 • Nagrodzeni w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Prace konkursowe kategoria gimnazja

 • Agnieszka Tomala
 • ALEKSANDRA BARCZYŃSKA
 • ARIADNA PRZYBYLAK
 • EMILIA MARYNOWSKA
 • JULIA KARWIK
 • JULIA TOMCZAK
 • KACPER RATAJ
 • Lamek Daria
 • MAJA ZAWIDZKA
 • MARIA WASIELA
 • NATALIA KLESSEN
 • Nowy obraz
 • Patryk KRZYWDA
 • Paweł Janoś
 • TOBIASZ ŚNIATAŁA
 • Urszula Kusz
 • Ziemniak Dawid

Prace konkursowe w kategorii szkoły ponadgimnazjalne

 • Agnieszka Chlebos
 • ANGELIKA MACIEJEWSKA
 • EWA GOTTSCHLING
 • ILONA PARKITNA
 • KAROLINA MAŁECKA
 • Mazurek Julia
 • Piotr Krys
 • ZAWIDZKA KAMILA

Weź udział w projekcie "Aktywny na rynku"

 • Plakat

Pamiętają o Generale

26 listopada br. (w sobotę) obchodziliśmy 35. rocznicę śmierci Generała Kazimierza  Glabisza. Z tej to okazji władze samorządowe z Przewodniczącym Rady Janem Prokopem, Zastępcą Burmistrza Krystyną Wiertelak oraz Radnym Powiatowym Józefem Wajsem, przewodniczącymi osiedli: Wojska Polskiego Eugeniuszem Jakubiakiem i Śródmieścia Romanem Przerwą złożyli kwiaty i znicze przy pomniku Generała.

Gen. K. Glabisz urodził się 10 lutego 1893r. w Odolanowie w budynku przy Rynku. Został ochrzczony w miejscowym kościele i  uczęszczał do tutejszej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu podjął naukę w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. (dziś I Liceum Ogólnokształcące). W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej, brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, służył w kwaterze Naczelnego Wodza Józefa Piłsudzkiego. Należał do wyróżniających się oficerów, potrafił pogodzić żołnierskie obowiązki z działalnością sportową. W latach 1928-1939 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej (1937-1939), prezesował Związkowi Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii (1953 -1980).

Zmarł 26 listopada 1981r., a jego prochy złożono przy kościele pw. św. Boboli w Londynie. Życzeniem generała było powrócić do Ojczyzny, dając temu wyraz w liście do swej siostry –„osobiście wierzę, niezachwianie, że jeszcze wrócę na nadbaryckie łąki”. Po 27 latach od jego śmierci staraniem ówczesnego burmistrza Józefa Wajsa prochy Generała 31 maja 2008r. złożone zostały przy kościele św. Marcina w Odolanowie.

Mieszkańcy Odolanowa w różny sposób oddają hołd wybitnemu rodakowi. Jego imię nosi Szkoła Podstawowa w Odolanowie, Stadion Miejski, corocznie organizowany jest turniej piłkarski im. Glabisza, na budynku w którym się urodził umieszczono tablicę pamiątkową, opublikowano wiele prac biograficznych.

W roku 2018 przypada 115 rocznica urodzin Kazimierza Glabisza, 10 lat od sprowadzenia prochów, 90 lat od kiedy został prezesem PKOL, 65 lat  prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pamięć o Jego życiu i osiągnięciach jest obowiązkiem szczególnie Mieszkańców Odolanowa.

 

Józef Wajs

 • 35. rocznica śmierci Generała

Już w niedzielę Mikołaj na Rynku

 • Plakat

XXIV sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Wczoraj 24 listopada w Sali Narad odolanowskiego Urzędu odbyła się XXIV sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów. Radni mieli do podjęcia 3 uchwały. Jedną z nich była uchwała w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”. Ww. projekt został zainicjowany przez Gminę Kępno oraz Miasto Kępno i ma na celu m.in. rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz stworzenie wspólnej platformy w celu poprawy efektywności zarządzania i upowszechnianie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów itd.). Podjęcie uchwały przez Gminę i Miasto Odolanów oraz pozostałe 16 gmin i miast daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie działania ze środków Unii Europejskiej. Liderem i koordynatorem projektu będzie Miasto i Gmina Kępno, a szczegóły współpracy pomiędzy jednostkami regulować będą porozumienia.  Po podjęciu przez wszystkich partnerów projektu niezbędnych uchwał, kolejnym krokiem będzie staranie się dofinansowanie ze środków UE. Pozostałe podjęte przez radnych uchwały dotyczyły zmian w uchwałach: Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetowej na 2016 rok.  

Joanna Łuczkanin

 • XXIV sesja Rady GiM Odolanów

Lekcja ekologii

Na terenie wszystkich szkół, przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w gminie trwają zajęcia i prelekcje na temat świadomego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ochrony środowiska.

Dzieci oraz młodzież zostają zapoznani z prawidłowym sposobem segregowania śmieci, uczą się jak zapobiegać nadmiernemu powstawaniu odpadów, a także poznają negatywne skutki palenia śmieci  w przydomowych piecach.

Dzięki atrakcyjnej prezentacji, konkursom, dyskusji uczniowie z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach, a najmłodsze przedszkolaki wcale nie ustępują wiedzą o segregacji odpadów starszym kolegom.

Środki na realizację kampanii edukacyjnej pn.  „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach.” zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Joanna Łuczkanin

 • Logo WFOSIGW
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne
 • Zajęcia ekologiczne

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Odolanowie oznaczonych numerami: 88/4, 88/5, 88/7, 88/8, 88/10, 88/11

Nowe instrumenty już w Szkole Muzycznej

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie mogą już korzystać z nowych instrumentów muzycznych, które zostały zakupione dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Muzyczna w Odolanowie powstała w 2014 roku. Do tej pory wyposażenie szkoły nie pozwalało w pełni wykorzystać potencjału samej instytucji, jak i możliwości artystycznych jej wychowanków. Od tego roku szkolnego uczniowie korzystają z wyremontowanych klas w budynku, w którym dawniej mieściła się Zasadnicza Szkoła zawodowa (naprzeciwko ODK), dzięki czemu znacząco poprawiły się warunki bytowe szkoły. Zakupione instrumenty natomiast poprawią jakość kształcenia  oraz poszerzą i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną. Dzięki temu Szkoła Muzyczna będzie mogła zwiększyć ilość organizowanych wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz jeszcze aktywniej działać na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Zakup instrumentów był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 50 tysięcy złotych na zadanie „Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Całość inwestycji wyniosła ponad 92 tysięcy złotych, z czego pozostałe 42 tysięcy złotych sfinansował samorząd odolanowski.

Joanna Łuczkanin

drukuj (Nowe instrumenty już w Szkole Muzycznej)

 • Logo MKiDN
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie
 • Nowe instrumenty muzyczne dla SM w Odolanowie

Joasia Elert laureatką IV Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego Fot.ON - Gdańsk 2016

W obrębie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie od ponad roku działa grupa osób niepełnosprawnych tworząca swego rodzaju koło fotograficzne. Poza działaniami w ramach pracowni terapeutycznej (komputerowo – audiowizualnej) spotykają się oni również poza Ośrodkiem, organizując własne plenery i wycieczki fotograficzne. Zwieńczeniem tegorocznej pracy i podejmowanych działań był udział w IV Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym Fot.ON – Gdańsk 2016. Do udziału w konkursie zapraszała Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES w Gdańsku oraz Kosycarz Foto Press KFP i Galeria Bałtycka.

Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie, które wykonują amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym i rodzinnym, zainteresowaniami i aktywnościami. Konkurs kierujemy również do pracowników i wolontariuszy podmiotów (placówek, organizacji) działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy fotografują osoby niepełnosprawne w czasie podejmowanych przez podmioty różnorodnych działań (zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.). (…) Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie jako kreatywnych autorów (w przypadku zdjęć wykonywanych przez nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również promocja działalności placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie z fotografią. 
Źródło: Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES, http://frisakces.wixsite.com/fundacja/biennale

Wśród uczestników ŚDS Odolanów, którzy swoje prace wysłali na konkurs znaleźli się: Monika Kulas, Joanna Elert, Bogusława Puchała i Łukasz Oleszyński. Joanna Elert została laureatką pierwszej nagrody w konkursie ze zdjęciem „Drzewo i Traktor”. Zauważone zostało i znalazło się na wystawie jeszcze jedno zdjęcie Joanny „Chrystus” oraz zdjęcie Łukasza Oleszyńskiego „Cień”. Było to dla nich wielkie przeżycie, biorąc pod uwagę pierwszy udział w takim konkursie.

Oficjalne podsumowanie i rozdanie nagród zaplanowano podczas gali konkursu, która odbyła się w dniu 17 listopada 2016 roku w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Wzięli w niej udział uczestnicy i laureaci konkursu oraz ich opiekunowie. Wśród zaproszonych gości, którzy wręczali również nagrody uczestnikom, znaleźli się m. in. Zastępca  Prezydenta Gdańska – Piotr Kowalczuk, Przewodniczący Jury – Maciej Kosycarz i Dyrektor Galerii Bałtyckiej –  Marcin Łukasiewicz. Specjalnie dla wszystkich zebranych przygotowano także koncert Islet – artystki związanej z trójmiastem, kompozytorki i autorki tekstów, charakteryzującej się bardzo piękną, aksamitną barwą głosu. Po krótkim koncercie przyszedł czas na rozdanie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych – wyłonionych przez profesjonalne jury laureatów konkursu. Na zakończenie dokonano oficjalnego otwarcia wystawy pokonkursowej. Dla Joanny Elert udział po raz pierwszy w gali konkursowej był bardzo emocjonalnym przeżyciem, nie zabrakło wzruszenia i radości. Nagroda w konkursie i udział w wystawie – tak dla Joanny, jak i Łukasza – stał się bardzo motywującym i pozytywnym bodźcem do dalszej pracy, zwiększając znaczenie tych działań poprzez bycie zauważonym i docenionym. Natomiast pozostałej części grupy fotograficznej da motywację do podjęcia wyzwania w kolejnej edycji biennale, jak również w innych tego typu konkursach. 

M.Z.

 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...
 • Joanna Elert na Ogólnopolskim Biennale Fotograficznym w...

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkól Gimnazjalnych Chłopców w Tenisie Stołowym „GIMNAZJADA 2016"

W dniu 20 października w sali sportowej przy Gimnazjum w  Wierzbnie  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkól Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym na rok szkolny 2016/2017  w kategorii chłopców. Do zawodów przystąpiło 6 reprezentacji szkól gimnazjalnych- mistrzowie poszczególnych gmin  powiatu ostrowskiego i  miasta Ostrów Wlkp. Zawody rozgrywano w dwóch grupach  systemem  każdy z każdym, a następnie najlepsze drużyny  w poszczególnych grupach spotkały się w finale w meczu o I miejsce, a drugie drużyny w grupie w meczu o III miejsce. Zawody  sędziował nauczyciel WF Gimnazjum Wierzbnie Tomasz Sroka.

W wyniku przeprowadzonych grupowych rozgrywek tenisowych w ścisłym finale spotkały się reprezentacje Gimnazjum Sieroszewice, które pokonało 3:2  Gimnazjum Lamki, a w

Klasyfikacja końcowa GIMNAZJADY 2016 w drużynowym tenisie stołowym chłopców przedstawiła się następująco:

 1. Gimnazjum Sieroszewice
 2. Gimnazjum Lamki
 3. Gimnazjum Wierzbno
 4. Gimnazjum  im. Jana Pawła II Ostrów Wlkp.
 5. Gimnazjum im. Jana Pawła II Ociąż
 6. Gimnazjum Polskich Olimpijczyków Dębnica

Na  zakończenie Drużynowych  Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego Szkól Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym chłopców  w Gimnazjum w Wierzbnie  najlepsze trzy drużyny otrzymały  puchary, które wręczył ich fundator Dyrektor Gimnazjum Wierzbnie i zarazem  Wiceprzewodniczący Zarządu SZS  Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Szubert.

 

G.Sz.

 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców
 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców
 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców
 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców
 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców
 • Gimnazjada w tenisie stołowym chłopców

70 lat Ludowych Zespołów Sportowych

Podczas Jubileuszu 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych było wiele wspomnień i podziękowań.  Z tej okazji spotkali się znakomici działacze oraz zawodnicy LZS z regionu, w tym działacze - przedstawiciele Gminy i Miasta Odolanów: Grzegorz Szubert oraz Bogdan Frąszczak.

Promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców miasteczek i wsi, szkolenie zawodników, rozbudowa baz sportowych oraz organizacja różnorodnych imprez i zawodów popularyzujących aktywność fizyczną – to idee, które siedem dekad temu przyświecały pierwszym działaczom Zrzeszenia LZS. Tworzeniu poszczególnych ogniw LZS-u i rozwijaniu lokalnych ośrodków szkoleniowych towarzyszyło duże zaangażowanie miejscowego społeczeństwa. Dlatego właśnie działacze i sportowcy spod znaku LZS od lat tworzą wielką rodzinę sportową.

Tegoroczny jubileusz 70-lecia LZS był okazją do podziękowania zasłużonym działaczom i sportowcom za dokonane osiągnięcia rozsławiające gminy, powiaty na polskich i światowych arenach sportowych.

G.Sz.

 • 70 lat LZS
 • 70 lat LZS
 • 70 lat LZS

TŻ Ostrovia wraca na tor

Rok 2016 dla kibiców sportu żużlowego z regionu ostrowskiego i odolanowskiego był rokiem smutnym, rokiem straconym - nie odbyły się bowiem rozgrywki ligowe tak uwielbiane przez kibiców. Przez cały ten czas trwały wysiłki, aby przywrócić ligowe ściganie w Ostrowie i  to się udało dzięki prezesowi Radosławowi Strzelczykowi, dzięki któremu Towarzystwo Żużlowe „Ostrovia” wraca na tor. To głównie dzięki wielu zapaleńcom udało się 12 października br. powołać do życia Spółkę Akcyjną , która jest bardzo dobrze postrzegana i potrzebna dla działalności klubu. Tegoroczne okienko transferowe trwało bardzo krótko, bo tylko dwa tygodnie od 1 do 14 listopada br. Mimo to władzom klubu wspólnie z trenerem Mariuszem Staszewskim udało się stworzyć młody i ambitny skład, który zapowiada walkę, o jak najwyższe cele.  Pierwszym zawodnikiem, który związał się z TŻ był wychowanek Ostrovii – Łukasz Sówka, następnie kolejno kontrakty podpisywali Brytyjczyk – Adam Ellis, Kamil Brzozowski, Duńczyk – Kennewth Hansen, Patryk Dolny, kolejny Duńczyk – Jonas Jeppesen, Zbigniew Suchecki i w ostatnim dniu okienka umowę podpisał Australijczyk – Sam Masters,  który uważany jest za wielki talent.  Jedynym jak do tej pory juniorem w zespole jest wychowanek klubu 17-letni  Dawid Kostecki, jeżeli chodzi o drugiego juniora to najprawdopodobniej dojdzie do wypożyczenia z innego klubu. Jak wynika z rankingu TOP – 7 w PLŻ 2 w gronie siedmiu najlepszych transferów znalazły się dwa nazwiska zawodników TŻ Ostrovia Zbigniewa Sucheckiego i Sama Mastersa. Obecnie trwają poszukiwania sponsorów, darczyńców i wszystkich chętnych do pomocy w rozwoju klubu i ostrowskiego żużla, aby już nigdy nie zniknął z żużlowej mapy Polski.   

                                                                                                                        

Henryk Włodarek

 • Logo

Konkurs „Segregacja na co dzień – dobre praktyki”

Gmina i Miasto Odolanów w ramach akcji edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach” organizuje konkurs  „Segregacja na co dzień – dobre praktyki”. Akcja edukacji ekologicznej i nagrody w konkursie jest dofinansowana  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uczestnikiem konkursu, organizowanego w dwóch kategoriach wiekowych (odrębnie gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) może być każdy uczeń uczęszczający do szkoły z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie zdjęcia związanego z segregacją odpadów. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, do wygrania są m. in. aparaty fotograficzne i tablety. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail konkurs.eko@odolanow.pl w terminie do 15 listopada 2016 r. Regulamin konkursu został przesłany do szkół.

 

Paweł Serafin

drukuj (Konkurs „Segregacja na co dzień – dobre praktyki”)

 • Logo WFOSIGW

Konkurs „Moja czysta okolica”

Gmina i Miasto Odolanów w ramach akcji edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach” organizuje konkurs „Moja czysta okolica”. Akcja edukacji ekologicznej i nagrody w konkursie jest dofinansowana  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formie rysunku, związanej z segregacją odpadów. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody, do wygrania są m. in. aparaty fotograficzne i tablety. Pracę należy dostarczyć do 15 listopada 2016 r. do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. Regulamin konkursu został przesłany do szkół.

Paweł Serafin

drukuj (Konkurs „Moja czysta okolica”)

 • Logo WFOSIGW

Konkurs „Odpadowy ekoludek”

Gmina i Miasto Odolanów w ramach akcji edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach” organizuje konkurs „Odpadowy ekoludek”. Akcja edukacji ekologicznej i nagrody w konkursie jest dofinansowana  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkurs jest skierowany do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy zbiorowej związanej z segregacją odpadów.  Praca musi być wykonana wspólnie, dowolną techniką z dowolnych materiałów. Zdjęcia ekoludka należy przesłać na adres e-mail konkurs.eko@odolanow.pl w terminie do 15 listopada 2016 r. Do wygrania zestawy puzzli i gier planszowych dotyczących segregacji odpadów.

Paweł Serafin

drukuj (Konkurs „Odpadowy ekoludek”)

 • Logo WFOSIGW

Pozyskaliśmy środki na kampanię edukacyjną

Gmina i Miasto Odolanów pozyskała środki na realizację kampanii edukacyjnej. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzyskana kwota dotacji to 46 715 zł.  Link do strony funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

W ramach akcji zostaną ogłoszone konkursy ekologiczne dla wszystkich typów szkół w naszej gminie. Informacje będą przekazane szkołom wraz z regulaminami konkursów. Dla najmłodszych zaplanowano konkurs „Odpadowy ekoludek” polegający na wykonaniu ekoludka z odpadów. Uczniowie szkół podstawowych mają za zadanie wykonanie rysunku w dowolnej technice w ramach konkursu: „Moja czysta okolica”. Najstarsi uczniowie wykonają zdjęcie w konkursie pn. „ Segregacja na co dzień – dobre praktyki”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody m. in. pakiety puzzli i gier dla przedszkoli, aparaty fotograficzne i tablety dla pozostałych uczniów. Wszystkie nagrody są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach projektu będą również realizowane prelekcje w szkołach i przedszkolach. W ramach programu w czasie lekcji uczniowie zostaną zapoznani z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nauczą się jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a także poznają negatywne skutki palenia śmieci w przydomowych piecach.

Uczniowie w czasie lekcji otrzymają materiały dotyczące segregacji odpadów komunalnych: plany lekcji, zakładki do książek i poradniki.

Uzupełnieniem projektu będą kalendarze na 2017 rok i broszury ekologiczne, które również będą dotyczyć segregacji odpadów. Kalendarze i broszury trafią do wszystkich gospodarstw w naszej gminie.

drukuj (Pozyskaliśmy środki na kampanię edukacyjną)

 • Logo WFOSIGW

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

drukuj (Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów)

 • informacja

Świadomie o segregacji

Gmina i Miasto Odolanów pozyskała środki na realizację kampanii edukacyjnej. Przedsięwzięcie pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Link do strony funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

W ramach akcji zostały ogłoszone konkursy ekologiczne dla wszystkich typów szkół w naszej gminie. Informacje zostały przekazane już wcześniej szkołom wraz z regulaminami konkursów. Dla najmłodszych zorganizowano konkurs „Odpadowy ekoludek” polegający na wykonaniu ekoludka z odpadów. Uczniowie szkół podstawowych mają za zadanie wykonanie rysunku w dowolnej technice w ramach konkursu: „Moja czysta okolica”. Najstarsi uczniowie mają za zadanie wykonać zdjęcie w konkursie pn. „ Segregacja na co dzień – dobre praktyki”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody m. in. pakiety puzzli i gier dla przedszkoli, aparaty fotograficzne i tablety dla pozostałych uczniów. Wszystkie nagrody są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konkursy dla przedszkoli i szkół podstawowych zostały już zakończone. Obecnie komisja konkursowa wybiera laureatów.

W ramach projektu będą również realizowane prelekcje w szkołach i przedszkolach. W ramach programu w czasie lekcji ujęte mają zostać następujące kwestie:

 1. Dlaczego śmiecimy i jak generować mniej odpadów w życiu codziennym.
 2. Drugie życie odpadów, czyli recyklingowa droga najczęściej powstających w gospodarstwach domowych odpadów.
 3. Kształt systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze Gminy, czyli jak powinny być odpady segregowane.
 4. Zapobieganie paleniu odpadów w piecach przydomowych.
 5. W ramach prelekcji zorganizowane mają być aktywne formy uczestnictwa dla młodzieży.

Uczniowie w czasie lekcji otrzymają materiały dotyczące segregacji odpadów komunalnych: plany lekcji, zakładki do książek i poradniki.

Uzupełnieniem projektu będą kalendarze na 2017 rok i broszury ekologiczne, które również będą dotyczyć segregacji odpadów. Kalendarze i broszury trafią do wszystkich gospodarstw w naszej gminie.

 

Paweł Serafin

drukuj (Świadomie o segregacji)

 • Logo WFOSIGW

Wiadomości samorządowe w Radio Odolanów

Serdecznie zapraszamy
do wysłuchania powtórki relacji
z XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów
dzisiaj 21 listopada 2016 roku o godzinie 20:00
w Radio Odolanów.

Prace na dworcu

Trwają prace w budynku byłego dworca PKP w Odolanowie. Na części niskiej obiektu  remontowane jest pokrycie dachowe. Prace obejmują: rozbiórkę starej dachówki i jej utylizację, uzupełnienie konstrukcji drewnianej i jej konserwację, montaż blachy dachówkopodobnej, wymianę rynien i rur spustowych, pokrycie części garażowej i magazynowej papą termozgrzewalną, tynkowanie kominów oraz wymianę instalacji odgromowej.

 

Joanna Łuczkanin

 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP
 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP
 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP
 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP
 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP
 • Remontowany dach budynku byłego dworca PKP

„Życie to Twoja historia. Spraw by była piękna. POSŁUCHAJ…” - Odolanowskie Dni Trzeźwości

„Życie to Twoja historia. Spraw by była piękna. POSŁUCHAJ…” - takie słowa  17 listopada rozpoczęły kolejne już Odolanowskie Dni Trzeźwości, których głównymi uczestnikami są uczniowie klas III szkół gimnazjalnych,  uczniowie klas I liceum i szkoły zawodowej z terenu gminy Odolanów oraz dorośli. „Życie to Twoja historia. Spraw by była piękna. POSŁUCHAJ…” takie przesłanie przygotowali swoim kolegą aktorzy, grupy PaTPORT w Odolanowie, którzy wraz z opiekunami przygotowali spektakl ukazujący smutną prawdę o uzależnieniach i eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.  Trwający niespełna godzinę spektakl ukazał krótką chwilę zabawy, przyjemności zawsze przeplecioną ludzkim cierpieniem, strachem, wypełnione smutkiem, pustką, wyobcowane. Życie osób uzależnionych oraz ich bliskich. Ludzi, którzy czasem w sposób dla nas niezrozumiany szukają pomocy. W bezsilności swej tragedii często stają się agresywni, wolą być źli bo tak jest dla nich bezpieczniej. Przesłanie młodych aktorów poparli swymi, krótkimi prelekcjami uczestniczący w spotkaniu Andrzej Biliński Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wlkp., który jako praktyk opowiedział młodzieży jaki wpływ na organizm człowieka mają szeroko rozumiane środki psychoaktywne. Natomiast nadkom. Krzysztof Kula przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., przedstawiając zgromadzonej młodzieży konsekwencje  prawne, które ponoszą osoby posiadające i handlujące substancjami psychoaktywnymi podkreślając tym samym, iż osoba będąca pod wpływem środków niedozwolonych również może ponosić konsekwencje prawne. Ostatnim ważnym tematem poruszonym przez podinsp. Mirosława Józefiaka Komendant Komisariatu Policji w Odolanowie był handel ludźmi. Młodzież mogła obejrzeć film oraz zadać Komendantowi nurtujące ich pytania. W trakcie tegorocznych Dni Trzeźwości odbyły się spotkania dla dorosłych, w których uczestniczyli również przedstawiciele policji.

Odolanowskie Dni Trzeźwości odbyły się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za sprawny przebieg i obsługę techniczną dziękujemy pracownikom Domu Kultury w Odolanowie oraz  wolontariuszom.

B.J.

 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości
 • Odolanowskie Dni Trzeźwości

Dzieje się....

Trwają prace przy terenie rekreacyjnym przy ulicy Słonecznej w Raczycach. Na ten moment został położony chodnik do furtki oraz wewnątrz obiektu – ścieżka prowadząca od jednego, do drugiego wejścia. Jeśli pogoda dopisze to jeszcze w tym roku wokół terenu zostanie położona kostka brukowa.

Docelowo na terenie rekreacyjnym przy ulicy Słonecznej w Raczycach ma powstać plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej oraz altanka turystyczna.

W Wierzbnie rozpoczęły się prace przy zbiegu ulic Kwiatowej i Odolanowskiej. Przy skrzyżowaniu zostanie położona kostka brukowa i pojawi się przejście dla pieszych, dzięki czemu dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły będą mogli korzystać z bezpiecznego miejsca przekraczania drogi. 

Oba zadania realizują pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych. 

Joanna Łuczkanin

Teren rekreacyjny ul. Słoneczna w Raczycach

 • Ul. Słoneczna w Raczycach
 • Ul. Słoneczna w Raczycach
 • Ul. Słoneczna w Raczycach
 • Ul. Słoneczna w Raczycach
 • Ul. Słoneczna w Raczycach
 • Ul. Słoneczna w Raczycach

Wierzbno skrzyżowanie ulic Kwiatowej i Odolanowskiej

 • Wierzbno
 • Wierzbno
 • Wierzbno
 • Wierzbno
 • Wierzbno

Kolejne zadania drogowe zrealizowane

W ostatnim czasie zakończone zostały 3 zadania drogowe:

 • Zadanie pn.  „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki w miejscowości Huta - etap II”. W ramach prowadzonych prac na odcinku ponad 600 metrów położono kostkę brukową wraz z krawężnikami, wykonano zjazdy oraz częściowe odwodnienie chodnika.
 • W Gliśnicy położono kostkę brukową na drodze łączącej ulicę Nową z Ostrowską.
 • W Raczycach zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Nowa. Na 400 metrach wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej.

Joanna Łuczkanin

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki

 • Huta Chałupki
 • Huta Chałupki
 • Huta Chałupki
 • Huta Chałupki
 • Huta Chałupki
 • Huta Chałupki

Łącznik między ulicami Nową a Ostrowską w Gliśnicy

 • Gliśnica

Ulica Nowa w Raczycach

 • Ul. Nowa w Raczycach
 • Ul. Nowa w Raczycach
 • Ul. Nowa w Raczycach

Pobiegli z okazji Dnia Niepodległości

Blisko 260 zawodników – dzieci, młodzieży oraz dorosłych – wzięło udział w III Biegu Ulicznym o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z okazji Dnia Niepodległości, który odbył się w minioną niedzielę 13 listopada.

Sprzyjająca słoneczna pogoda sprawiła, ze już od samego rana pojawili się pierwsi najmłodsi zawodnicy wraz z rodzicami. Dzieci ze szkół podstawowych biegły w dwóch kategoriach biegowych z podziałem na chłopców i dziewczyny.

Klasyfikacja w tej grupie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe  I-III na 400 metrów:

Chłopcy:

 1. Szymon Prokop – Odolanów
 2. Kamil Wieszczak – Tarchały Wielkie
 3. Filip Fischer – Odolanów

Dziewczyny:

 1. Małgorzata Jurek – Odolanów
 2. Daria Szargan – Tarchały Wielkie
 3. Julia Stojanowska – Ostrów Wlkp.

Szkoły podstawowe IV-VI na 1 kilometr:

Chłopcy:

 1. Bartosz Królik – Odolanów
 2. Piotr Stojanowski – Ostrów Wlkp.
 3. Aleksander Woźniak – Odolanów

Dziewczyny:

 1. Samanta Zborowska – Ostrzeszów
 2. Wiktoria Wewior – Huta
 3. Roksana Gebel – Odolanów

Gimnazjaliści mieli do pokonania trasę 1 kilometra (podobnie, jak starsze klasy szkoły podstawowej).

Klasyfikacja w tej grupie przedstawia się następująco:

Chłopcy:

 1. Kacper Adamczak – Wierzbno
 2. Jakub Usarek – Świeca
 3. Michał Działocha – Świeca

Dziewczyny:

 1. Julia Tomczak – Świeca
 2. Katarzyna Nowicka – Odolanów
 3. Wiktoria Szczepaniak – Odolanów

Ogółem w biegach dzieci i młodzieży wzięło udział blisko 130 zawodników. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg, a każdy w nagrodę otrzymał pamiątkowy dyplom. Trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii zostało uhonorowanych medalami podczas uroczystego zakończenia.

Tuż przed rozpoczęciem Biegu Głównego, uroczystego otwarcia imprezy dokonał Jan Prokop Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów wraz z Krystyną Wiertelak Zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, którzy życzyli wszystkim  uczestnikom siły, wytrwałości i dobrej zabawy. 

Na mecie stawiło się ponad 130 zawodników, reprezentantów gminy, miejscowości ościennych, ale również dalszych zakątków kraju. Wystrzał rozpoczynający bieg został poprzedzony wspólnym głośnym odliczaniem 10, 9, 8, 7, ….

Zawodnicy mieli do przebiegnięcia trasę 10 kilometrów, która rozpoczynała i kończyła się przed budynkiem Zespołu Szkół w Odolanowie i biegła ulicami Strzelecką, Przemysłową oraz al. Jana Pawła II (dwie pętle).

Zwycięzcą Biegu Głównego z czasem 33 minut 39 sekund został Dmitro Pozewilow z Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestnicy biegu klasyfikowani byli w trzech kategoriach biegowych z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Klasyfikacja Biegu Głównego:

Kategoria 16-29 lat:

Mężczyźni:

 1. Dmitro Pozewilow – Ostrów Wlkp.
 2. Witalij Marynicz – Ostrów Wlkp.
 3. Damian kluczyk – Ostrów Wlkp.

Kobiety:

 1. Olena Kytycia – Ostrów Wlkp.
 2. Małgorzata Zabateusz – Żelazków
 3. Martyna Orpel – Smoszew

Kategoria 30-49 lat:

Mężczyźni:

 1. Yuriy Blahodir – Ostrów Wlkp.
 2. Rafał Czarnojańczyk – Ostrów Wlkp.
 3. Artur Korzeń – Oława

Kobiety:

 1. Swietlana Olijnyk – Ostrów Wlkp.
 2. Daria Kudio – Rybnik
 3. Anna Górska – Ostrów Wlkp.

Kategoria 50 lat i powyżej:

Mężczyźni:

 1. Ryszard Płochocki – Nowe Skalmierzyce
 2. Jan Sobera – Twardogóra
 3. Marian Świtoń – Bukownica

Kobiety:

 1. Donata Nentwich – Wtórek
 2. Zdzisława Baros – Rudniki
 3. Elżbieta Sobańtka – Strojec

Najlepszym zawodnikiem Gminy i Miasta Odolanów został Michał Przerwa z czasem 37 min (czwarta pozycja w kategorii mężczyźni w wieku 16-29 lat). Najlepszą biegaczką Gminy i Miasta Odolanów została Kamila Kubiak z Tarchał Wielkich.

W kategorii najlepszy biegacz – nauczyciel z Gminy i Miasta Odolanów zwyciężył Rafał Walkow. W kategorii zawodnik niepełnosprawny nagrodę otrzymał Hieronim Szczypkowski z Ostrowa Wielkopolskiego.

Najmłodszym zawodnikiem III Biegu Ulicznego został Kiryło Poliakow urodzony w 2009 roku, a najstarszym Piotr Kołodziej z Tarchał Wielkich urodzony w 1956 roku.

Każdy z zawodników kończący Bieg Główny otrzymał pamiątkowy medal, a po biegu ciepłu posiłek. Biegacze, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca z każdej kategorii zostali uhonorowani pucharami, które wręczyli Krystyna Wiertelak Zastępca Burmistrza, Jan Prokop Przewodniczący Rady oraz radni, organizatorzy i sponsorzy Biegu.

Joanna Łuczkanin

 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
 • III Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP

 • Informacja o konkursie

Informacja Prezesa KRUS

drukuj (Informacja Prezesa KRUS)

 • Informacja
 • Informacja

Informacja - komasowani.pl

W związku z petycją Nieformalnego Towarzystwa Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów  dotyczącą umieszczenia na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony komasowani.pl prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów, umieszczamy poniżej link wraz z banerem.

 

 • Baner

Otwarcie wystawy w Gimnazjum w Raczycach

14 listopada br. otwarto mobilną wystawę przybliżającą nam postać urodzonego 200 lat temu w Raczycach Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego. Pamięć o nim jest ciągle żywa w Kanadzie, natomiast w Polsce ten zasłużony człowiek jest mało znany.

Urodził się 21 listopada 1816 roku w Raczycach. Jako piętnastolatek został żołnierzem i wziął udział w powstaniu listopadowym, a po jego upadku musiał uciekać przed prześladowaniami. Najpierw udał się do Paryża, gdzie zdobył wykształcenie inżyniera budownictwa, a następnie wyemigrował do Kanady. Tam pracował m.in. jako inżynier, a w latach 1867 – 1870 był posłem pierwszego parlamentu Kanady.

Inicjatorem wystawy, która po raz pierwszy została zaprezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, był prezydent Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskich Firm i Profesjonalistów w Windsor, Jerzy Barycki. W roku 2017 przypada 150 – lecie Kanady. Wtedy zostaną przypomniane nazwiska wszystkich posłów, a wśród nich znajdzie się nasz bohater.

Otwarciem wystawy w Raczycach upamiętniono jego pobyt w rodzinnych stronach. Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania piosenki pt. „Niby nic”, wykonanej przez uczennicę klasy III gimnazjum Dorotę Andrzejak, a następnie dyrektor gimnazjum Sławomir Kowalski powitał licznie przybyłych mieszkańców Raczyc i zaproszonych gości: radnych powiatowych: p. Józefa Wajsa i p. Grzegorza Szuberta, radną wsi Raczyce p. Annę Kądzielę oraz radną wsi Uciechów p. Gabrielę Zawadę, sołtysa wsi Raczyce p. Krystynę Janicką, dyrektora ZEAS – u p. Marcina Stryjaka, dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim p. Cezarego Janiszewskiego, potomków Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego – p. Jana Kierzkowskiego z Przygodzic oraz rodzeństwo p. Krystynę i Ignacego Kierzkowskich z Jankowa Zaleśnego, p. Edmunda Radziszewskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczycach p. Andrzeja Jasika, przewodniczącą Rady Rodziców p. Ewelinę Krauze, nauczycieli oraz uczniów.

W swoim przemówieniu dyrektor przedstawił sylwetkę Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego jako wybitnego obywatela Polski i Kanady. Następnie głos zabrał potomek rodu Kierzkowskich, pan Jan Kierzkowski - 88 – letni mieszkaniec Przygodzic, który wskazał na więzi rodzinne łączące go z tym nazwiskiem. Przybyła ze swoim bratem Ignacym, pani Krystyna Kierzkowska z Jankowa Zaleśnego, podkreśliła, że rodzina Kierzkowskich musiała wyemigrować z Raczyc, gdyż cały majątek został im odebrany. Podarowała wspólnie z bratem, dla szkolnej biblioteki w Raczycach 10 egzemplarzy „Pamiętnika Jakuba Filipa Kierzkowskiego” – ojca Aleksandra Edwarda.

Słowa podziękowania za zaproszenie i zorganizowanie wystawy, dyrektorowi i Radzie Sołeckiej, wyraził radny powiatowy, pan Józef Wajs, który podkreślił, że mamy teraz dwóch wielkich bohaterów z naszego regionu: gen. Kazimierza Glabisza i Aleksandra Edwarda Kierzkowskiego.

Na zakończenie uroczystości, Weronika Rosik, uczennica kl. II zaśpiewała piosenkę pt. „Pamiętajcie o ogrodach”, a dyrektor szkoły zaprosił do obejrzenia wystawy i do poczęstunku, przygotowanego przez Radę Sołecką.

Uczestnicy wystawy byli zachwyceni przebiegiem uroczystości i wyrazili zadowolenie, że mieli okazję poznać historię polskiego emigranta, wspaniałego patriotę Polski, który budował początki państwa kanadyjskiego.

Elżbieta Kowalska

 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim
 • Otwarcie wystawy o Aleksandrze Kierzkowskim

Zagłosuj na Filipa Duczmala

Zachęcamy do głosowania na Filipa Duczmala  - ucznia III LO w Ostrowie Wielkopolskim, mieszkańca Wierzbna, który stara się o ogólnopolskie stypendium USKI.

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.

Filip to kreatywny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego łączący pasję do  muzyki z nauką, osiągając wysoką frekwencję oraz bardzo dobre wyniki w nauce.  Członek zespołu NIEDOGRANI – artystycznej perełki III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Szkoły Muzycznej, członek chóru CON FORZA i Young Bandu. Aktualnie przygotowuje się do Olimpiady Geograficznej.

 

Szczegółowe informacje oraz link do głosowania: http://uski.edu.pl/index.php?page=ankieta

 • Filip Duczmal

Ogłoszenie

 

 

 • Ogłoszenie

Nowe rowery dla młodych kolarzy

Do szkółki kolarstwa MTB prowadzonej przez Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Świecy dotarły długo wyczekiwane rowery. Teraz młodzi zawodnicy kolarstwa górskiego mogą wreszcie trenować na profesjonalnym sprzęcie. Jest to pierwsza część z piętnastu rowerów jaką ma otrzymać klub. Pozostałe jednoślady trafią do szkółki w przyszłym roku.

W treningach kolarskich biorą udział uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.

UKS „CZEMPION” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych treningach. Więcej informacji pod nr telefonu 603641439.

 • Nowe rowery dla szkółki kolarstwa

Dzień Seniora w naszej gminie

Dzień Seniora to  wyjątkowe święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i wdzięczność za bezinteresowną miłość i mądrość. To oni niosą ciepło i zrozumienie oraz przekazują stare tradycje i obyczaje.

W Odolanowie 12 listopada 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Zaproszonych gości i uczestników spotkania powitał przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Józef Wajs.

W uroczystości wzięli udział: Marian Kruk Przewodniczący okręgu PZERiI w Kaliszu oraz Jerzy Waliduda Przewodniczący rejonu. Władze samorządowe reprezentowali: Jan Prokop Przewodniczący Rady oraz Krystyna Wiertelak Z-ca burmistrza. Na uroczystość przybyli:  ks. dr Dariusz Smolnik Probosz parafii św. Marcina, Radny Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Szubert, Henryk Sztukowski Prezes Akcji Katolickiej, Ewa El Ahmar Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Bronisław Oleksy Prezes Koła ZKib.WP, Roman Przerwa Przewodniczący Osiedla Śródmieście, Piotr Młoczyński Redaktor Naczelny Dzwonka Odolanowskiego oraz ponad 150-cio osobowa grupa seniorów.

Goście dziękowali seniorom za aktywność i zaangażowanie w życie społeczne Ziemi Odolanowskiej oraz życzyli, aby byli jeszcze bardziej doceniani za to co czynią i aby nikt z nich nie czuł się samotny i opuszczony.

Były medale i dyplomy, które otrzymały następujące osoby: Anna Adamczak, Mirosława Wronka, Zbigniew Drwal, Anna Ryszkiewicz, Zofia Zybała, Janina Maciejewska, Danuta Wojciechowska, Irena Wróbel, Anna Furmanek, Janina Gołacka, Maria Namysł, Krzysztof Kowalski, Danuta Geisler, Ewa Fikus, Czesław Garbacki. Jednym z odznaczonych był również Józef Wajs Przewodniczący koła, któremu nadano Złotą Odznakę PZERiI.

W szczególny sposób wyróżniono upominkami i kwiatami Donatę Namysł, Jadwigę Karwik oraz Agatę Walczak, które ukończyły w tym roku 80 lat.

W części artystycznej wystąpili Brygida, Robert Łukowscy i Andrzej Mis z repertuarem listy Śląskich Szlagierów. Wszystkim uczestnikom dopisywał wspaniały humor, a po części koncertowej rozmawiali długo przy cieście i kawie.

Józef Wajs

 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora
 • Gminny Dzień Seniora

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Odolanowie

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone  w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą  z 23 kwietnia1937r., czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

W Zespole Szkół w Odolanowie odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, uczniowie zaprezentowali przygotowany repertuar. Przypomniano o początkach państwa polskiego oraz o symbolach narodowych.

Historia Polski to także niewola trwająca przez 123 lata. Żył jednak polski naród i jego kultura. Polakom, naszym pradziadom, bardzo zależało abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Polacy cały czas pozostawali nieugięci i marzyli o wolności. Organizowali kolejne powstania narodowe. Rok 1914 wstrząsnął światem. W żołnierzach ludzie pokładali nadzieje i te spełniły się. Rok 1918 – wielka radość – koniec wojny. Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach niewoli.

Uczniowie w czasie występu przedstawili  drogę Polaków do zwycięstwa. Zaprezentowano polonez - reprezentacyjny polski taniec narodowy (dawniej dworski). Ujmujący były  koncert na trąbce. Śpiewane pieśni patriotyczne i recytowana poezja, wzbudzały zachwyt i wzruszenie.                                                                                                                                      

Akademię przygotowali: Małgorzata Brodala, Aleksandra Walkow, Aneta Stybaniewicz, Tomasz Zwoliński.

 

M.B.

 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie
 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie
 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie
 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie
 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie
 • Akademia w Zespole Szkół w Odolanowie

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości ustanowił w czerwcu 1989r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni na froncie zachodnim. Zakończyła się I wojna światowa. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała upragnioną niepodległość.

Narodowe Święto Niepodległości jest dla społeczności gminy nie tylko ważnym świętem patriotycznym, ale również świętem religijnym.

Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w parafii św. Marcina w Odolanowie rozpoczęły się na Ziemi Odolanowskiej obchody 11 listopada. W uroczystej mszy świętej uczestniczyli: Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący GiM Odolanów Jan Prokop, Z-ca Burmistrza Krystyna Wiertelak, radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, poczty sztandarowe, Odolanowska Orkiestra Dęta, chór oraz liczni mieszkańcy gminy. Piękne kazanie wygłosił ksiądz kanonik Bogumił Kempa nawiązując do wielu miejsc w Odolanowie związanych ze św. Marcinem – Społeczeństwo Odolanowa szczyci się, że ich patronem jest św. Marcin - powiedział. Po nabożeństwie ksiądz Prałat Dariusz Smolnik dokonał poświęcenia murala przedstawiającego wizerunek św. Marcina, ufundowanego przez Stowarzyszenie św. Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej.

W programie Dnia Niepodległości znalazło się również wręczenie medali-plakietek „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”. Rada Gminy i Miasta Odolanów na mocy uchwał z dnia 21 października 2016r. przyznała zaszczytne wyróżnienia panu Stanisławowi Golińskiemu oraz Zespołowi Śpiewaczemu „Uciechowianie”. 

Pan Stanisław Goliński jest od 20 lat prezesem zespołu „ORŁY” Huta. Jest człowiekiem aktywnie działającym w wielu ważnych dla mieszkańców Huty dziedzinach. Jako prezes mobilizuje młodzież do gry w piłkę nożną. Uczestniczył społecznie w przygotowaniu boiska sportowego. Był kierownikiem zespołu reprezentującego Hutę w wielu turniejach wsi. Pan Stanisław od wielu lat jest członkiem Rady Sołeckiej, członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem kapeli „Hucianie” oraz członkiem Chóru Parafialnego św. Barbary w Odolanowie.  

Zespół „Uciechowianie” aktywnie działa od 2005 roku i liczy 12 osób. Jest kontynuatorem dzieła zespołu śpiewaczego, którego założycielem był Jan Hedrych, dyrektor Szkoły podstawowej w Uciechowie przed II wojną światową i po wojnie do 1947r. W repertuarze Zespołu znajdują się pieśni z ponad 100-letnią tradycją. Pojawia się w nich wątek humoru, romantyzmu i patriotyzmu. Zespół swoimi występami uświetnia wiele uroczystości i wydarzeń. Zespół tworzą: Michał Kołodziej – założyciel zespołu, Stanisław Kowalski, Franciszek Rychłowski, Anna Oleś, Anna Śniady, Janina Maciejewska, Genowefa Rychłowska, Maria Dubiel, Janina Góra, Teresa Skorupka, Mariola Łakomy oraz Stefania Schulz. 

A.S.

 

 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Narodowe Święto Niepodległości

Informacja

I N F O R M A C J A

dotycząca szczepień przeciwko wirusowi  brodawczaka ludzkiego HPV
dziewczynek urodzonych w roku 2003

 

W dniu 23  listopada 2016r dziewczynki, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki przeciwko wirusowi  HPV  proszone są o zgłoszenie się do  Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Gimnazjalnej 6 w Odolanowie
w godz. od 16⁰⁰  do  18⁰⁰ celem przyjęcia drugiej dawki szczepionki.

Szczepienia realizowane są w ramach „ Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 – 2017”  - szczepienia profilaktyczne dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy w roku 2016 zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Szczepienia w całości finansowane są z budżetu gminy i miasta Odolanów.

 

Dorota Gołaś

Wyjazd z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

W ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 10 listopada 2016 roku odbył się wyjazd do Wrocławia zorganizowany dla pracowników Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Głównym punktem był udział w show musicalowym poprzedzony wspólnym spotkaniem integracyjnym przy ciepłym posiłku, cieście i kawie oraz toaście. Spotkanie było okazją do krótkiego podsumowania całorocznej pracy odolanowskiego Centrum i działalności m.in. na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością i osób w podeszłym wieku, jak również osób potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także działań projektowych skierowanych do mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów, w tym m.in. seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej. Po zakończeniu wstępnej części wszyscy udali się do wrocławskiej Hali Stulecia na muzyczne show pt. „Ale Musicale!”. Spektakl realizowany był przez Teatr Muzyczny ROMA z Poznania, a w trakcie dwugodzinnego występu zaprezentowano zarówno klasyczne, jak i współczesne piosenki musicalowe. Pojawiły się fragmenty takich dzieł jak „Mama Mia”, „Jesus Christ Superstar”, „Grease”, „Cats”, „Producenci” czy „Akademia Pana Kleksa”. Występom solistów towarzyszyła znakomita orkiestra pod dyrekcją Jakuba Lubowicza oraz zespół taneczny.

 • Wyjazd do Wrocławia
 • Wyjazd do Wrocławia
 • Wyjazd do Wrocławia

Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim

Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce – spotkanie informacyjne w Ostrowie Wielkopolskim

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat inicjatywy JEREMIE oraz zasad wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 do 12.15 w sali szkoleniowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ul. Budowlanych 5.

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Wykładowcy:  specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz przedstawiciele Pośredników Funduszu Pożyczkowego Inicjatywy JEREMIE.

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 62 595 69 47 lub 62 766 40 22.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Pliki do pobrania:

 

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Ciąg dalszy remontu zboru

Zakończył się kolejny (siódmy ) etap konserwacji i restauracji malarskich na balustradach empor pomiędzy drugim i trzecim słupem od strony południowo – wschodniej zboru poewangelickiego w Odolanowie. Prace wartości prawie 31 tys. zł wykonała Pracownia Art. – Kons Moniki Rzegocińskiej – Wiącek z Ostrowa Wlkp. Należy dodać iż gmina na wykonanie tego zadania otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 15 tys. zł.

Uczcili chrzest Polski

1050 rocznica chrztu Polski była okazją do uroczystości jaka odbyła się w Odolanowskim Domu Kultury. Powitania wszystkich przybyłych dokonał Jan Prokop – przewodniczący Rady G i M, przedstawiając okolicznościowe przemówienie. W wypełnionej po brzegi sali zauważyć można było m. in. burmistrza – Mariana Janickiego, vice burmistrza – Krystynę Wiertelak, proboszcza Parafii św. Marcina – ks. Prałata Dariusza Smolnika oraz licznie przybyłych mieszkańców Gminy i Miasta.

ZAPROSZENIE

Zbliżające się Święto Niepodległości 11 Listopada, może być kolejnym przejawem naszego patriotyzmu. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Odolanowie wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta zapraszają do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. W programie przewidziano mszę św. o godzinie 9,00 w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie. (hw)

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

drukuj (Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje)

 • Informacja
 • Informacja

Spartakiada dla osób niepełnosprawnych – Kalisz 2016

W dniu 20 października 2016 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu odbyła się Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Razem łatwiej o sukces”. Na imprezę zaprosił Wielkopolski Związek Kolarski, a w programie spartakiady znalazło się, aż sześć konkurencji, w tym: bieg na 60m, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzut do kosza, strzały na bramkę, tor przeszkód. W zawodach brały udział sześcioosobowe zespoły składające się z kobiet i mężczyzn – osób niepełnosprawnych, uczestników m.in.:  Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Do współzawodnictwa stanęła również grupa uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie. Za zwycięskie miejsca w poszczególnych konkurencjach wręczano pamiątkowe puchary i dyplomy, wszystkie reprezentacje otrzymały również certyfikaty uczestnictwa. Spartakiada przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze wspólnej rywalizacji o charakterze sportowo – rekreacyjnym z elementami integracji. 

GMCP

 • 16_spartkalisz04
 • 16_spartkalisz05
 • 16_spartkalisz06
 • 16_spartkalisz07
 • 16_spartkalisz08
 • 16_spartkalisz09
 • 16_spartkalisz10
 • 16_spartkalisz01
 • 16_spartkalisz02

Przegląd Artystyczny w Słupi

Już po raz trzeci uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie wzięli udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem było Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Miejscem odbywania się przeglądu była sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi pod Kępnem. W wydarzeniu wzięły udział zespoły z 8 placówek/ośrodków, w tym m.in. z przedszkola integracyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Zespoły prezentowały się w krótkich etiudach, skeczach, układach tanecznych i występach wokalno – muzycznych. ŚDS w Odolanowie zaprezentował się w krótkiej etiudzie teatralnej pt. „Kopciuszek” nawiązującej symbolicznie do klasycznej bajki o Kopciuszku – etiudzie uwalniającej wiele pozytywnych emocji, otwartej na publiczność, z elementami interakcji i wchodzenia w relacje z widzami-odbiorcami. Wszystkie prezentacje spotkały się z ciepłym i życzliwym przyjęciem publiczności, która oklaskami nagradzała kolejne występy. Na zakończenie przeglądu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz zostali ugoszczeni przygotowanym na tę okazję tortem oraz ciepłym posiłkiem. III Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbył się dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Naczelnym celem całego przedsięwzięcia była integracja środowisk osób niepełnosprawnych oraz promocja osób z niepełnosprawnością, ich talentów, osiągnięć artystycznych.

GMCP 

 • 16_słupia12
 • 16_słupia01
 • 16_słupia02
 • 16_słupia03
 • 16_słupia04
 • 16_słupia05
 • 16_słupia06
 • 16_słupia07
 • 16_słupia08
 • 16_słupia09
 • 16_słupia10
 • 16_słupia11

Śląskie Szlagiery w ODK

 • Koncert w ODK

Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

O tym, jak realizować idee Jana Pawła II w życiu osobistym, wychowaniu, działalności samorządowej i lokalnej rozmawiano podczas VIII Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – Jan Paweł II – Wychowanie ku wartościom, zorganizowanym w Ostrowie Wielkopolskim.

W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Podczas Forum wystąpili nauczyciele akademiccy i pedagodzy. Swoje referaty przedstawili: prof. Dr hab. Alina Rynio z KUL – „Myśl pedagogiczna Prymasa Tysiąclecia fundamentem atrakcyjnej pedagogii Świętego Papieża Jana Pawła II” oraz ks. Prof. Dr hab. Jan Przybyłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie – „Wychowanie do miłosierdzia”. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w dyskusji panelowej „Wychowanie bez porażek w praktyce”.

Organizatorami Forum byli: Miasto Ostrów Wielkopolski, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Poznaniu, Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Joanna Łuczkanin

Hity kinowe w Odolanowie

 • Kino w Odolanowie

EuroWeek 2016, czyli jak gimnazjaliści szlifują swój angielski?!

W dniach 5-9 października 2016 roku grupa uczniów wraz z opiekunami z Gimnazjum w Wierzbnie przebywała na obozie EuroWeek – Szkoła Liderów w górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej, w Międzygórzu. Celem projektu EuroWeek jest przede wszystkim podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez komunikację z prowadzącymi obóz, czyli z anglojęzycznymi szkoleniowcami i wolontariuszami z całego świata.

Przełamując bariery językowe gimnazjaliści poznawali  kraje Unii Europejskiej, a także nabywali cenną wiedzę z zakresu pięciu bloków tematycznych tj. praca w grupie, kierowanie, kultury świata, Europa-stosunki międzynarodowe oraz liderstwo. Udział w projekcie, to nie tylko  nauka, uczniowie rozpoczynali dzień od gimnastyki tzw. Energizer, w ciągu dnia poznawali swoich rówieśników z innych polskich szkół, był także czas na odkrywanie uroków ziemi kłodzkiej podczas wspólnej wycieczki do Polanicy Zdrój.

Gimnazjum w Wierzbnie bierze udział w projekcie EuroWeek od trzech lat, a  w tym roku wspólnie z naszą szkołą wyjechali na obóz uczniowie z Gimnazjum w Świecy, Gimnazjum w Raczycach, Zespołu Szkół w Odolanowie oraz Zespołu Szkół w Sulmierzycach.

 

Katarzyna Przybylska

 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek
 • Gimnazjaliści z gminy Odolanów na EuroWeek

Udany początek 3. roku akademickiego

Rok 2016/2017 to już trzeci rok działalność Odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW powoli się rozrasta. Dołączyło do nas kolejnych pięciu studentów. Ruszyły wszystkie dotychczasowe zajęcia: język angielski i niemiecki, sekcja literacko - teatralno - filmowa, sekcja historyczna, informatyka, plastyka, muzyka, gimnastyka i gry. Sekcja turystyczna zorganizowała wycieczkę rowerową do kurhanów w Chwaliszewie. 20 listopada planujemy wyjazd do Poznania na spektakl operowy "Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego. Wszystkich seniorów, którzy chcą aktywnie spędzać czas w miłym towarzystwie serdecznie zapraszamy do budynku odolanowskiego liceum. Telefon kontaktowy: 690 498 544.

Koordynator

 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie
 • Początek roku akademickiego na UTW w Odolanowie

„Leśni Detektywi” ze Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach

W ramach programu Edukacja dla Doliny Baryczy 21 października 2016 r. uczniowie klasy II i III brali udział w niecodziennej lekcji. Odbyła się ona w lesie. Zamiast drzwi do klasy otworzyły się przed uczniami „wrota do jesiennego lasu”. Dzieci rozpoznawały drzewa, utrwalały swoje wiadomości na temat warstwowej budowy lasu, wsłuchiwały się w odgłosy  różnych ptaków i podziwiały wygląd lasu jesienią. Oprócz tego rozwiązywały ciekawe zadania oraz uczestniczyły w zajęciach ruchowych.

Treści programowe realizowane w ten sposób świetnie korespondowały z oczekiwaniami uczniów. Zaplanowane cele zajęć zostały w pełni zrealizowane.

 

B. Nowicka, M. Piętak

 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach
 • Dzieci ze SP w Garkach

Burmistrz na Jubileuszu 50-lecia ostrowskiego szpitala

Już od 50 lat Szpital w Ostrowie Wielkopolskim zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z Powiatu Ostrowskiego, a także spoza regionu. Podczas uroczystej gali uczczono ten piękny jubileusz. Wśród ponad 300 zaproszonych gości – samorządowców, pracowników szpitala, osób związanych z placówką, znalazł się również Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

„Z okazji Jubileuszu 50-lecia Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów składam serdeczne gratulacje i podziękowania dla władz powiatowych, dyrekcji oraz pracowników szpitala za nieoceniony wkład w rozwój opieki zdrowotnej w naszym regionie.  

Obchody półwiecza Szpitala do doskonała okazja do podsumowania jego osiągnieć, postaci z nim związanych, jak i refleksji nad drogą, jaka od powstania Szpitala przeszła medycyna. Ogromny rozwój tej nauki, jaki nastąpił od tamtego czasu uzasadnia przekonanie, iż współczesny szpital mało przypomina ten sprzed pół wieku. Nie zmieniło się jedno – to szpital wciąż stanowi miejsce kompleksowej i najpełniejszej opieki nad pacjentem. Szpital w Ostrowie wypełnia tę misję bardzo dobrze.

Życzymy Państwu oraz całej załodze Szpitala w Ostrowie dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji zamierzonych celów. Niech kolejne lata charakteryzują się równie dynamicznym rozwojem, a miarą tych sukcesów niech będzie rzesza usatysfakcjonowanych pacjentów.” – czytamy w liście gratulacyjnym wręczonym przez Burmistrza Mariana Janickiego.

Historia ostrowskiego szpitalnictwa sięga XIX wieku. Pierwszy powiatowy szpital powstał w Ostrowie w 1834 roku. W obecnym miejscu przy Limanowskiego nowy budynek został oddany do użytku w 1966 roku, a pierwszym dyrektorem został nieżyjący już dziś Jerzy Bruski.

Joanna Łuczkanin

Fundusze Europejskie na start – spotkanie informacyjne

 • Spotkanie

XXII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

W miniony piątek odbyła się XXII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów, podczas której radni przyjęli 9 uchwał.

Pod głosowanie zostały poddane, m.in.:

 • uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.Program określa cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe zadania na przyszły rok to: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; turystyki i krajoznawstwa; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; porządek i bezpieczeństwo publiczne; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 • uchwała w sprawie przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej” dla pana Stanisława Golińskiego z Huty oraz zespołu śpiewaczego „Uciechowianie” z Uciechowa.
 • uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Odolanów zaliczonych do sektora finansów publicznych prowadzonej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Nowa jednostka odpowiadać będzie za obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową oraz organizacyjno-administracyjną i zastąpi działający do końca roku Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Powyższe zmiany powodowane są zmianami w przepisach prawa.
 • uchwała w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Odolanów na Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.
 • uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich oraz Sali osiedlowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Po jednogłośnym przyjęciu uchwał Burmistrz Marian Janicki udzielił odpowiedzi na interpelacje, a następnie Przewodniczący Rady Jan Prokop zaprosił obecnych do udziału  obchodach świąt listopadowych, po czym zakończył XXII sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Joanna Łuczkanin

 • Sesja Rady

Stypendia i nagrody burmistrza rozdane!

127 uczniów Gminy i Miasta Odolanów odebrało wczoraj Stypendia i Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 57 uczniów. Wśród nich znaleźli się finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych, a także np. autorka książki „Ale arbuz” Karolina Binek.

Nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 70 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

„Gratuluję Wam wszystkim za ogromny wysiłek, trud i zaangażowanie włożone w całoroczną naukę, rozwijanie pasji i zdobywanie wiedzy. Aby móc dzisiaj odebrać stypendium, bądź nagrodę musieliście wykazać się nieprzeciętnymi umiejętnościami, wzorową postawą  i ciężką pracą.” – zwrócił się do stypendystów Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

„Dziękuję Rodzicom, Dziadkom i Opiekunom  -  bez Was nie byłoby nas tutaj dzisiaj. To Wy dowozicie na zajęcia dodatkowe, poświęcanie wolny czas, umożliwiacie rozwijanie pasji i zainteresowań. To Wy rozbudzacie entuzjazm i zainteresowanie, wspieracie w chwilach porażek i trudności. W imieniu swoim oraz Rady Gminy i Miasta Odolanów dziękuję Wam serdecznie.” – powiedział Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop.

Gośćmi specjalnymi wczorajszej uroczystości byli przedstawiciele miejscowości Martvili w Gruzji, którzy w tym tygodniu odwiedzili Odolanów. Burmistrz Martvili Aleksander Grigalava pogratulował stypendystom oraz ich rodzicom i opiekunom. Podziękował również za udany pobyt w naszej gminie i zaprosił obecnych do odwiedzin Martvili.

Uroczystość uświetniły występy uczniów oraz nauczycieli odolanowskiej Szkoły Muzycznej I stopnia, którzy zaprezentowali się w klasycznych i rozrywkowych utworach. Niespodzianką był występ przedstawiciela gruzińskiej kultury, który na zakończenie zaśpiewał utwór w ojczystym języku.

W wydarzeniu oprócz stypendystów, ich rodziców, dziadków i opiekunów, wzięli również udział dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek pomocniczych oraz radni Gminy i Miasta Odolanów.

Na stypendia i nagrody Gmina i Miasto Odolanów przeznaczyła w tym roku ponad 21 tys. złotych.

 

Joanna Łuczkanin

Lista nagrodzonych Stypendiami i Nagrodami Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 2016

 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017
 • Stypendia i Nagrody Burmistrza 2017

Apel Burmistrza

Tegoroczna jesień jest wyjątkowo kapryśna i nieprzyjazna. Częste opady deszczu i silne wiatry sprawiają, iż różnego rodzaju rowy, mostki, przepusty i rynny odprowadzające wodę z dróg są pozapychane. Spadające liście połączone z niewyczyszczonym rynsztokiem skutecznie blokują odpływ wody, skutkiem tego są tworzące się kałuże na drogach, nierzadko stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym. Stąd też gorący apel burmistrza do mieszkańców całej gminy i miasta aby wyczyścić zalegające nieczystości, udrażniając tym samym wszelkie rowki, przepusty i mostki dbając tym samym o czystość i porządek naszej małej ojczyzny. Apel zgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. Ust. z 2016 r. poz.250)

Henryk Włodarek

Nowe stroje dla kolarzy

Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy i Miasta Odolanów do szkółki kolarskiej prowadzonej przez Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Świecy trafiły nowe stroje. Jest to pierwsza część sprzętu, w jaki mają zostać wyposażeni młodzi zawodnicy kolarstwa górskiego z naszej gminy. Teraz młodzi adepci rowerowej jazdy w terenie czekają na nowe rowery oraz kaski.

Przypomnijmy, że dzięki nawiązaniu współpracy Gminy i Miasta Odolanów z Polskim Związkiem Kolarstwa oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „CZEMPION” ze Świecy powstała sekcja MTB. W treningach kolarskich biorą udział uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych z terenu Gminy Odolanów. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu.

UKS „CZEMPION” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych treningach. Więcej informacji pod nr telefonu 603 641 439.

 

Ł.B.

 • Kolarze za Świecy

Jesienne prace drogowe

Mimo, że tegoroczna jesienna aura nas nie rozpieszcza, prace na gminnych drogach trwają w najlepsze.

W Hucie trwa realizacja zadania pn.  „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki w miejscowości Huta - etap II”. W ramach prowadzonych prac na odcinku ponad 600 metrów położona zostanie kostka brukowa wraz z krawężnikami, wykonane zostaną zjazdy oraz częściowe odwodnienie chodnika.

W Gliśnicy pracownicy Zakładu Usług Komunalnych kładą kostkę brukową na drodze łączącej ulicę Nową z Ostrowską. W Odolanowie nadal trwają prace na moście na ulicy Krotoszyńskiej. Na ulicy Strzeleckiej ZUK wykonuje przyłącze wodociągowe. Już niebawem rozpoczną się prace na ulicy Nowej w Raczycach.

Joanna Łuczkanin

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki

 • Huta
 • Huta
 • Huta

Łącznik między ulicami Nową a Ostrowską w Gliśnicy

 • Gliśnica (4)
 • Gliśnica (8)
 • Gliśnica (9)

Wirus ASF i bioasekuracja - szkolenie

Jak składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej - szkolenie

Podsumowali sezon lotowy

W minioną niedzielę uroczystego podsumowania sezonu lotowego dokonał odolanowski oddział Polskiego  Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Coroczne spotkanie jest okazją, aby nagrodzić najlepszych hodowców, ich wielomiesięczna pracę i zaangażowanie. Wyniki tegorocznego współzawodnictwa przedstawił, a także wręczył puchary i dyplomy Prezes  Zarządu Jan Rogala.

W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, którzy pogratulowali sukcesów wszystkim obecnym, życząc jednocześnie „tyle samo powrotów gołębi z lotów, ile zostało puszczonych”. Podczas uroczystości rozmawiano także o wspólnych planach na przyszłoroczne jubileuszowe XXV Dni Odolanowa. 

Odolanowski oddział PZHGP skupia prawdziwych pasjonatów tego sportu. Tylko prawdziwy hodowca wie, ile trzeba włożyć wysiłku i pracy, poświęcić czasu i uwagi, aby mieć w swoim stadzie mistrzowskie gołębie. Na zachodzie to sport bardzo popularny, w Polsce dużo mniej – jednak nie w Odolanowie. Nasi hodowcy uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i zawodach oraz wymieniają doświadczenia z innymi pasjonatami. Na swoim koncie mają sporo osiągnięć.

Poniżej przedstawiamy wyniki współzawodnictwa lotowego PZHGP o mistrzostwo oddziału Odolanów.

Joanna Łuczkanin

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Garkach

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Garki, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00058675/1, działka  206/6  -  o pow. 0,0719 ha.

Rozkład jazdy autobusów Ostrów-Wierzbno-Nabyszyce

Informacja na temat autobusów relacji Nabyszyce-Wierzbno-Ostrów Wlkp.

 • informacja

Dzień Edukacji Narodowej

 • Życzenia

20 lat odolanowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie świętował dzisiaj swoje 20-lecie. Jubileusz był świętem zarówno dla tych, którzy przed 20 laty tworzyli placówkę, jak i dla tych, którzy na co dzień działają na jej rzecz, a także dla wszystkich podopiecznych, ich rodzin i bliskich.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Odolanowie powstał z inicjatywy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu kierowanej przez Stanisława Bronza oraz ówczesnego i obecnego Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego.

Obecnie Fundacja „Miłosierdzie” prowadzi 7 warsztatów terapii zajęciowej na terenie południowej Wielkopolski, skupiając w tych ośrodkach ponad 250 osób, dla których uczestnictwo w zajęciach jest niejednokrotnie jedyną szansą na rehabilitację zawodową i społeczną, a w konsekwencji okazuje się sposobem na inne, lepsze życie.  Zarząd Fundacji i Rada Nadzorcza pracują społecznie, natomiast etatowo zatrudnieni są pracownicy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Odolanowski Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 23 sierpnia 1996 roku. Jego głównym zadaniem jest stworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie przywracania lub pozyskiwania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, w miarę jej indywidualnych możliwości, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Jest placówką pobytu dziennego. W warsztacie są prowadzone zajęcia w pięciu pracowniach. (http://www.wtzodolanow.pl/​)

Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie. Następnie wszyscy zaproszeni udali się do Odolanowskiego Domu Kultury na część artystyczną. W pierwszej części swoje zdolności wokalno-taneczne zaprezentowali podopieczni Warsztatu  Terapii Zajęciowej, później przyszedł czas na życzenia oraz gratulacje. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie Krzysztof Maczasek oraz prezes Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Stanisław Bronz podziękowali wszystkim, którzy od lat wspierają odolanowski Warsztat, podkreślili jednocześnie wagę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich włączania w życie lokalnej społeczności. Zastępca Burmistrza  Krystyna Wiertelak złożyła na ręce kierownika Warsztatu list gratulacyjny, raz jeszcze podkreśliła doniosłą misję Warsztatu w pokonywaniu barier niepełnosprawności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.  Na zakończenie części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.

W Jubileuszu wzięli udział samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego, członkowie i przyjaciele Fundacji oraz podopieczni WTZ Odolanów, ich rodzice i opiekunowie.

Joanna Łuczkanin

 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie
 • 20-lecie WTZ w Odolanowie

Jubileusz 20-lecia "ORŁÓW Huta”

W minioną sobotę w sali wiejskiej w Hucie odbyła się uroczystość 20-lecia otwarcia boiska oraz 20-lecia powstania drużyny piłkarskiej  "ORŁY Huta”. Organizatorami imprezy byli Sołtys wsi Huta i Radny Powiatowy Grzegorz Finke, Radny Gminny Janusz Szustkiewicz i Prezes "ORŁÓW Huta” Stanisław Goliński, przy wsparciu Rady Sołeckiej oraz sympatyków „ORŁÓW Huta”.

Celem spotkania było podziękowanie wielopokoleniowej grupie piłkarzy za wiele sukcesów,  zaangażowanie i niezapomniane emocje towarzyszące rozgrywkom. Jedną z atrakcji wieczoru był pokaz strojów sportowych, w których piłkarze występowali przez te dwadzieścia lat. Imprezę zaszczycili swą obecnością między innymi  Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki i Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop.

J.Sz.

 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta
 • 20-lecie drużyny Orły Huta

Nasi na meczu Lecha Poznań

To już tradycja, że Gimnazjum w Wierzbnie nie tylko uczestniczy w zawodach  sportowych, ale także bierze udział w meczach na najwyższym poziomie, by dopingować najlepszych sportowców. Dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie  Grzegorz Szubert zorganizował wyjazd na mecz do Poznania, w którym uczestniczyło blisko 100 osób. Z bezpłatnych biletów na mecz skorzystali także uczniowie z Tarchał Wielkich, (pod opieką dyrektora Sławomira Jasińskiego), dzieci z grupy sportowej BONIKOVIA Boników (pod opieką Jana Zawidzkiego),  młodzież z grupy sportowej OGNIWO Łąkociny (pod opieką Rafała  Szuberta) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej ze Świnkowa (pod opieką Klaudii Szubert). Grupa dzięki akcji „Kibicuj z klasą” miała okazję obejrzeć spotkanie Lecha Poznań z Arką Gdynia i  razem z  kilkunastoma tysiącami  młodych kibiców zaśpiewać hymn Lecha, a następnie obejrzeć emocjonujące widowisko sportowe. Miejsca na stadionie grupa z Wierzbna  miała  obok tak zwanego „Kotła", co pozwoliło na przyjrzenie się z bliska całemu rytuałowi kibicowania.  Podczas takich wyjazdów uczniowie poznają dodatkowo zasady zachowywania się na wielkich obiektach sportowych. Podczas meczu został pobity rekord frekwencji  akcji „Kibicuj z Klasą” - na Bułgarskiej zjawiło się 18 393 młodych kibiców tj. dzieci i młodzieży szkół, placówek wychowawczo-opiekuńczych, klubów sportowych - nie tylko z Wielkopolski. Łączna frekwencja na stadionie wyniosła oficjalnie 39 539 widzów. Jest to nowy rekord frekwencji trwającego sezonu Ekstraklasy, a Gimnazjum w Wierzbnie wraz z innymi grupami  mogło w tym rekordzie uczestniczyć. 


G.Sz.

 

 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań
 • Dzieci z gminy Odolanów na meczu Lecha Poznań

Zwycięstwo Wierzbna na turnieju w Bogdaju

Na Orliku w miejscowości Bogdaj (gmina Sośnie) odbył się turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2003 i młodsi. W imprezie wystartowały cztery drużyny, które rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. W imprezie startowały dwie drużyny z gminy Odolanów: PUKS GIMNASJON - SCC Wierzbno i Sparta Garki oraz drużyna CENTRA Ostrów i SULMIERCZYK Sulmierzyce. W wyniki rozegranych meczy zwycięzcą turnieju została drużyna z Wierzbna. W nagrodę  zwycięski zespół otrzymał pamiątkowy puchar, a wszyscy  zawodnicy medale.

Drużyna z Wierzbna wystąpiła w składzie: Dawid Zimniak, Nikodem Zimniak, Michał Zimniak, Kacper Koryciak, Jakub Kraska, Robert Spartacz, Adam Mróz, Kacper Jurek, opiekunem był Grzegorz Szubert.

 

G.Sz.

 • Turniej w Bogdaju
 • Turniej w Bogdaju
 • Turniej w Bogdaju
 • Turniej w Bogdaju
 • Turniej w Bogdaju
 • Turniej w Bogdaju

Drużynowe rozgrywki w tenisie stołowym SZS Odolanów

W  sali  sportowej  w Gimnazjum w Wierzbnie Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie  zorganizował Drużynowe Mistrzostwa  Gminy i Miasta Odolanów w  Tenisie Stołowym  szkół  podstawowych i gimnazjów dla dziewcząt i chłopców. W turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z: Huty, Odolanowa, Tarchał Wielkich i  Uciechowa. W turnieju szkól gimnazjalnych udział wzięły Gimnazjum z Świecy, Odolanowa i Wierzbna.

Zawody sędziował i prowadził  nauczyciel wychowania fizycznego  i zarazem dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie Grzegorz Szubert.

W wyniku rozegranych meczów  systemem każdy z każdym klasyfikacja końcowa  turnieju przedstawia się następująco:

w kategorii dziewcząt szkół podstawowych:

 • I miejsce -  SP HUTA w składzie:  Marzena Gryta i Wiktoria Wewior
 • II miejsce - SP UCIECHÓW  w składzie: Maria Usarek i Aleksandra Dembska
 • III miejsce - SP  TARCHAŁY WIELKIE  w składzie: Zuzanna Wieczorek Zuzanna i Joanna Stencel

w kategorii chłopców szkół podstawowych:

 • I miejsce - SP  Odolanów w składzie: Hubert Namysł, Michał Dymacz
 • II miejsce - SP Uciechów w składzie:  Kacper Usarek, Miłosz Garbacki
 • III miejsce - SP  Odolanów w składzie: Dominik Fischer, Jakub Kierzek, Robert Baranowski

W kategorii  dziewcząt  szkól gimnazjalnych:

 • I miejsce -  Gimnazjum w Wierzbnie w składzie: Natalia Kubiak, Aleksandra Barczyńska
 • II miejsce - Gimnazjum w Świecy w składzie: Natalia Kurzawska, Nicola Stasiak, Zuzanna Wewior

W  kategorii chłopców szkół gimnazjalnych:

 • I miejsce - Gimnazjum w Wierzbnie w składzie: Łukasz Stencel, Michał Zimniak 
 • II miejsce - Gimnazjum w Świecy w składzie: Jakub Błaszczyk, Marcel Brzezicha
 • III miejsce - Gimnazjum  Odolanów w składzie: Jakub Fischer, Mikołaj Namysł,  Filip Sobczak

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Gminę i Miasto Odolanów na rozgrywkach powiatowych.

Najlepszym drużynom w każdej kategorii wiekowej  pamiątkowe dyplomy wręczył Gminny Organizator Sportu Szkolnego - Maciej Dymacz.

 

G.Sz.

 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym
 • Gminne zawody w tenisie stołowym

Stypendium Starosty dla Filipa Duczmala i Krzysztofa Kowalskiego

Mieszkańcy gminy Odolanów - Filip Duczmal oraz Krzysztof Kowalski zostali uhonorowani Stypendium Naukowym im. Ks. Jana Kompałły przyznawanym przez Starostę Ostrowskiego najlepszym uczniom szkół powiatowych. Prestiżowe stypendium  w wysokości 1 000 złotych otrzymało 50 najlepszych spośród blisko 6 200 uczniów, którzy wyróżnili się nieprzeciętnymi osiągnięciami w nauce oraz aktywnością w szkole i poza nią.  W uroczystej gali wzięli udział radni powiatowi z terenu gminy: Grzegorz Finke, Grzegorz Szubert oraz Józef Wajs.  

Kilka słów o naszych laureatach:

Filip Duczmal  - mieszkaniec Wierzbna, absolwent Gimnazjum w Wierzbnie, obecnie uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie. Kreatywny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego III LO, łączący pasję do muzyki z nauką, osiągając wysoką frekwencję oraz bardzo dobre wyniki. Członek zespołu NIEDOGRANI – artystycznej perełki III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Szkoły Muzycznej, członek chóru CON FORZA i Young Bandu, akordeonista i organista.

Krzysztof Kowalski - mieszkaniec Uciechowa, absolwent Gimnazjum w Raczycach, obecnie uczeń Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice. Pilny, systematyczny oraz zdyscyplinowany, uczeń z Technikum Rolniczego. Wykazuje się nieprzeciętną wiedzą z zakresu rolnictwa, dlatego często reprezentuje szkołę w konkursach np. w „Regionalnym Konkursie Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie” czy Quizie Akademii Rolnika.

G.Sz.

 • Laureaci Stypendium Starosty

Wykaz dla działek położonych w Odolanowie

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami/ ogłaszam co następuje, z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położone w miejscowości Odolanów.

To już 70 lat!

W minioną sobotę Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie obchodziło piękny jubileusz – 70-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji odbył się Zjazd Absolwentów. Na uroczystość przybyło prawie 150 osób, które ukończyły odolanowskie liceum. Najpierw wszyscy zgromadzili się w budynku szkoły, w którym poszczególne sale były zamienione w kawiarnie, wystawy i biuro rejestracyjne. Absolwenci mieli okazję, by wspólnie wypić kawę, obejrzeć zdjęcia i powspominać szkolne lata.

Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Liceum – Ewy Wiei oraz organizatorów i zaproszonych gości: burmistrza GiM Odolanów – Mariana Janickiego, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego - Małgorzaty Kot, asystentki senatora RP Łukasza Mikołajczyka – Karoliny Winieckiej. Uczniowie liceum i absolwenci przygotowali część artystyczną. Całość uroczystości poprowadzili przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid Kierzek oraz absolwentka (obecnie studentka psychologii) – Anastazja Cieślak. Na zakończenie uroczystości do auli wjechał imponujących rozmiarów tort.

Kolejnym punktem programu była uroczysta msza św. w Kościele pw. św. Marcina, koncelebrowana przez dwóch księży, którzy ukończyli odolanowski ogólniak – ks. kanonik Adam Gmerek, ks. kanonik Piotr Staszak oraz obecny katecheta liceum – ks. Łukasz Olszewski.

Po mszy wszyscy udali się do sali Pilawa, by bawić się na Balu Absolwenta.

                                                                      

Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka

 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum
 • Jubileusz 70-lecia odolanowskiego Liceum

Bezpłatne badania mammograficzne

 • Plakat mammografia

W podziękowaniu za trud wychowawczy

Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wręczył nagrody dla nauczycieli i dyrektorów, którzy wyróżniali się zaangażowaniem oraz wysokim poziomem pracy dydaktyczno-pedagogicznej.

Coroczne spotkanie to okazja, aby podziękować pedagogom za całoroczny trud nauczania i wychowania, ale również aby porozmawiać o kondycji polskiej oświaty, powspominać, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniało się podejście do nauczania, jak wygląda to teraz.

W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Zastępca Burmistrza Krystyna Wiertelak oraz Doradca ds. edukacji Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj.

Nagrody Burmistrza otrzymali:

 • Justyna Urbaniak - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Małgorzata Brodala - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Ilona Bzodek - Zespół Szkół w Odolanowie
 • Aleksandra Chocaj - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 • Bogumiła Ćwiertniak - Szkoła Podstawowa w Uciechowie,
 • Anna Kupczyk - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 • Jolanta Kosnowicz - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 • Irena Maciejewska - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 • Małgorzata Kot - Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Sylwia Jasik - Gimnazjum w Świecy
 • Elżbieta Kowalska - Gimnazjum w Raczycach
 • Anna Kuś - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 • Ewa Szustkiewicz - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 • Sławomir Jasiński - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 • Ewa Kowalska - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 • Andrzej Wasiela - Gimnazjum w Świecy
 • Maria Sawicka - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wychowywania kolejnych pokoleń młodych ludzi oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela
 • Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00017434/1 działka  181/1  -  o pow. 0,6040 ha.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Odolanów, stanowiącej  własność Gminy i Miasta Odolanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. prowadzona jest księga KZ1W/00016136/5 działka  182  -  o pow. 1,4781 ha.

 

Spotkanie informacyjne Inicjatywa JEREMIE – środki zwrotne na założenie i rozwój własnej firmy

 • Informacja

Chcesz rozwinąć lub założyć firmę i wziąć dofinansowanie, ale nie byłeś/aś na szkoleniu? Nic straconego!

Chcesz rozwinąć lub założyć firmę i wziąć dofinansowanie, ale nie byłeś/aś na szkoleniu? Nic straconego!
Zobacz aktualny harmonogram szkoleń, weź w nich udział i sięgnij po środki!

We wrześniu Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" ruszyło z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022. W każdej z 8-u partnerskich gmin: Miliczu, Żmigrodzie, Cieszkowie, Twardogórze, Krośnicach, Odolanowie, Sośni i Przygodzicach odbywały się spotkania informacyjne. W październiku i listopadzie odbędą się szkolenia informacyjne nt. ochrony środowiska, specyfiki obszaru wraz z warsztatami z tworzenia biznesplanu i wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Aktualizacja harmonogramu szkoleń i intensywniejsze wsparcie doradcze mają na celu przygotowanie mieszkańców gmin do sięgnięcia po środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Planowany nabór wniosków w terminie 14-28.11.2016 r.

Więcej informacji na stronie www.projekty.barycz.pl

 • Logo

Wizyta Policjanta

Dnia 29.09. tj. w czwartek do naszego przedszkola w Tarchałach Wielkich przyjechał Pan Policjant. Przedstawił i wytłumaczył dzieciom na czym polega jego praca oraz jak bezpiecznie i prawidłowo poruszać się po drodze do szkoły. Dzieci z wielką ciekawością słuchały jego opowiadania oraz rad. Oprócz tego grupa starszaków przedstawiła krótką część artystyczną. Na zajęciach panowała przyjazna i miła atmosfera. Dzieci otrzymały upominki w postaci naklejek odblaskowych oraz opasek. Na koniec dzieci miały okazję zapoznać się z wyposażeniem samochodu policyjnego. Były bardzo tym zaciekawione i zainteresowane. W dowód wdzięczności dla pana policjanta po zakończonej pogadance i prezentacji dzieci podarowały mu własnoręcznie wykonane prace plastyczne oraz album. Dla wszystkich były to ciekawe i korzystne zajęcia, które na pewno dobrze zapamiętają.

Wychowawczynie: Danuta Rudnicka , Anna Kowalska

 • Policjant z wizytą w SP w Tarchałach
 • Policjant z wizytą w SP w Tarchałach
 • Policjant z wizytą w SP w Tarchałach

Kolejką wśród stawów i sadów

W ostatni dzień września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach udali się ze swoimi opiekunami do Krośnic. Głównym celem programu wycieczki była podróż Koleją Wąskotorową. Kiedy wszyscy zjawili się na peronie podjechał parowóz z wagonami. Na gwizdek maszynisty parowóz ruszył pośród pięknej przyrody Doliny Baryczy. Radosne twarze dzieci mówiły same za siebie. Po podróży Kolejką wszyscy udali się na zwiedzanie Parowozowni. Wycieczka zakończyła się piknikiem śniadaniowym wśród pięknych jesiennych drzew.

M. Piętak 

 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic
 • Wycieczka do Krośnic

Było wystawowo i rozrywkowo

Tradycyjnie wraz z początkiem października na terenie Odolanowskiego Domu Kultury odbywają się jesienne Targi Ogrodnicze. Tegoroczna oferta targowa była wyjątkowo szeroka i różnorodna. Oprócz ogromnego wyboru drzew i krzewów owocowych, iglaków, roślin ozdobnych, wrzosów i kompozycji kwiatowych, na targach można było zaopatrzyć się w rękodzieło, lokalne wyroby spożywcze, kosmetyki, zabawki i wiele innych produktów. Miłośnicy motoryzacji mogli zapoznać się z ofertą pojazdów salonowych, maszyn rolniczych, a także pojazdów militarno-historycznych Odolanowskiej Grupy Militarnej. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wraz z zaproszonymi gośćmi: Zastępcą Burmistrza Krystyną Wiertelak, radnymi powiatowymi Józefem Wajsem i Grzegorzem Szubertem, Prezesem GSSCH  Odolanów Ryszardem Brzezichą, Członkiem Izby Rolniczej Andrzejem Wojciechowskim, Radnym Adamem Grochowskim, Przewodniczącym Osiedla Romanem Przerwą oraz Sołtysem Wierzbna Kazimierzem Obsadnym.

Targom towarzyszyła część artystyczna, którą przygotowała w nowym repertuarze Odolanowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Aleksandry Hoffmann-Dzieran. Dla wszystkich sympatyków muzyki folkowej oraz dobrego humoru wystąpiła kapela fokowa „Kombinatorzy” z Budzynia, Zespół bawił publiczność w ponad półtoragodzinnym koncercie.  

Organizatorzy dziękują wszystkim wystawcą, organizacjom rolniczym, Grupie Militarnej z Odolanowa, Centrum „Wiara-Nadzieja-Miłość” i Warsztatom Terapii Zajęciowej  z Odolanowa oraz wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznych  jesiennych Targach Ogrodniczych. 

ODK

 

 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze
 • Targi Ogrodnicze

Zapisz się na III Bieg Uliczny!

drukuj (Zapisz się na III Bieg Uliczny!)

 • Plakat

Ekologiczne grzanie w Świecy

Tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego ukończona została inwestycja rozbudowy instalacji gazowej w budynku Gimnazjum w Świecy. W ramach zadania zainstalowano dwa piece gazowe centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę do celów socjalnych, a kotłownię wyposażono w automatyczne sterowanie, co czyni ją bezobsługową.

Samo pomieszczenie kotłowni również przeszło remont: wymieniono instalację elektryczną, stolarkę okienną, na ścianach oraz podłodze założono płytki. Dodatkowo zamontowany został aktywny system bezpieczeństwa, dzięki czemu pomieszczenie kotłowni jest w pełni bezpieczne.

Koszt wykonanych robót wraz z modernizacją przyłącza gazowego wyniósł 82 tys. złotych.

Wymiana systemu ogrzewania na ekologiczne i bardziej przyjazne przyrodzie wpisuje się w priorytetowe zadania samorządu odolanowskiego w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szkołach oprócz ogrzewania gazowego wykorzystywane są różnorodne formy oszczędzania energii i pozyskiwania jej z nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań, np. w odolanowskim Zespole Szkół zamontowane są kolektory słoneczne oraz pompa ciepła.

 

Joanna Łuczkanin

 • Nowe ogrzewanie gazowe w Gimnazjum w Świecy
 • Nowe ogrzewanie gazowe w Gimnazjum w Świecy
 • Nowe ogrzewanie gazowe w Gimnazjum w Świecy

Sołtysi sołectw gminy Odolanów! Zapraszamy do udziału w projekcie „Mój region - moim domem”- edukujmy wspólnie o regionie Dolina Baryczy

 • Plakat

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rekrutacja Szkół do projektu pozakonkursowego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Mamy zaszczyt poinformować, że od dnia 26 września 2016 r. rozpocznie się rekrutacja szkół do projektu pozakonkursowego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, zainicjowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – Partnera Wiodącego, w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskim  Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.

Odbiorcami Projektu są uczniowie i nauczyciele 600 wielkopolskich szkół, prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

 • realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu;
 • wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz szkół poprzez realizację  działań opartych o rekomendacje MEN oraz zgodnych z programem rządowym „Cyfrowa Szkoła”, takich jak: stworzenie regionalnej i szkolnej infrastruktury teletransmisyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru szkół, znajdują się w uszczegółowionym Regulaminie I etapu rekrutacji szkół do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy:
Kierownik Projektu: Agnieszka Kalisz e-mail: agnieszka.kalisz@odnpoznan.pl lub telefoniczny: Biuro Projektu: 61 85 84 779

Więcej na: https://odn.poznan.pl/sub,pl,aktualnosci,516.html

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania
wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 19.10.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim,
Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-10.30.

Ponadto w dniu 11, 18, 25.10.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Zakończenie projektu „Nowoczesny Senior na tropach historii regionalnej” realizowanego w ramach Grantów Ostrowskich

29 września w auli odolanowskiego liceum odbyło się spotkanie prezentujące efekty projektu realizowanego w ranach Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Projekt realizowany przez Seniorów z Odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poświęcony był twórczości ludowego rzeźbiarza Pawła Brylińskiego. W ramach projektu zorganizowano 2 wycieczki rowerowe i jedną autokarową, na których zbierano materiały o życiu, krzyżach i kapliczkach tego wybitnego twórcy. Zebrane materiały opracowywano na zajęciach z informatyki, historii regionalnej i języka angielskiego. Ich efektem są prezentacje multimedialne, miniprzewodnik (zawierający podsumowanie w języku angielskim) i wystawa zdjęć. Podczas spotkania Pani Gabriela Sędziak i Pan Krzysztof Dybol omówili swoje prezentacje multimedialne zawierające informacje o miejscach, w których dzisiaj można odnaleźć zachowane jeszcze kapliczki i krzyże Pawła Brylińskiego. Pani Helena Musiałowska przedstawiła referat o życiu snycerza z Masanowa i tematyce jego krzyży i kapliczek. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wydruk przewodnika wraz z materiałami ikonograficznymi zapisanymi na płytach CD.

Spotkanie połączone było z inauguracją trzeciego roku akademickiego odolanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu pojawili się nowi kandydaci na studentów UTW, który systematycznie rozszerza swoja działalność. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Koordynator - Ewa Wieja

 

 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie
 • Studenci UTW w Odolanowie

Burmistrz na wmurowaniu kamienia węgielnego pod nowe skrzydło ostrowskiego szpitala

W miniony piątek Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję budowy nowego skrzydła ostrowskiego szpitala. Rozpoczęcie jednej z największych inwestycji przypada na rok jubileuszu 50-lecia istnienia placówki.  

Wmurowanie aktu erekcyjnego to wydarzenie organizowane w uroczysty sposób i towarzyszące największym inwestycjom. W akcie czytamy: „Z inicjatywy Starosty Ostrowskiego, Zarządu Powiatu i Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, działając w imieniu mieszkańców Powiatu Ostrowskiego i kierując się pragnieniem zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz stwarzając warunki do rozwoju Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, powstaje nowe skrzydło ostrowskiego szpitala, które stanie na terenie położonym pomiędzy al. Słowackiego, a ul. Limanowskiego na gruncie należącym do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na powierzchni całkowitej 4.333,68 metrów kwadratowych znajdować się będą docelowo: Centralna Sterylizacja, Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny. Projektantem obiektu była pracownia architektoniczna Jarno Chmielewski i Marcin Skała. Umowa na budowę I etapu została podpisana 30 czerwca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Koszt budowy ustalony w wyniku postępowania przetargowego wyniósł 13.036.710 złotych (brutto), a główne prace budowlane wykonuje firma SKANSKA. Menadżerem projektu ze strony firmy SKANSKA jest Beata Kromuszczyńska, Kierownikiem Budowy Mateusz Ratajczak. Obiekt powstaje pod bacznym nadzorem inspektora „Studio budowa” Tomasz Kubiak. Akt ten został przygotowany, podpisany, poświęcony i wmurowany dla udokumentowania tych ważnych wydarzeń w życiu zarówno szpitala jak i społeczności Powiatu Ostrowskiego oraz z woli pozostawienia świadectwa potomnym.”

Po odczytaniu treści pod aktem erekcyjnym złożyli podpisy wszyscy zaproszeni goście, według godności i sprawowanych funkcji, w tym Burmistrz Marian Janicki. Następnie dokument umieszczono w tubie wraz z monetami 1,2,5 groszy, zdjęciami szpitala oraz zdjęciami z placu budowy nowego skrzydła, a także listą obecnych pracowników Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie oraz informacjami z życia Powiatu Ostrowskiego wykonanymi w wersji elektronicznej i umieszczonymi na elektronicznym nośniku danych.

Pierwszy oddział w nowym skrzydle będzie uruchomiony już za rok, będzie to Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Joanna Łuczkanin

 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło...
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło...
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło...

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

Nowe chodniki w gminie

Trwa realizacja zadania pn.  „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki w miejscowości Huta - etap II”. W ramach prowadzonych prac na odcinku ponad 600 metrów położona zostanie kostka brukowa wraz z krawężnikami, wykonane zostaną zjazdy oraz częściowe odwodnienie chodnika.

Nowy chodnik został położony także w Parku Natury do „Altanki Miłości”. Do tej pory, aby dostać się do altanki było trzeba przejść po trawie. Nowa ścieżka wpłynie pozytywnie na wizerunek parku, który jest jedną z głównych wizytówek miasta i gminy.

Joanna Łuczkanin

Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Huta - Chałupki

 • chodnik na drodze Huta-Chałupki
 • chodnik na drodze Huta-Chałupki
 • chodnik na drodze Huta-Chałupki

Chodnik w Parku Natury prowadzący do "Altanki Miłości"

 • Chodnik do "Altanki Miłości"
 • Chodnik do "Altanki Miłości"
 • Chodnik do "Altanki Miłości"

Komisariat Policji w Odolanowie informuje - znaleziono rower

W sierpniu bieżącego roku policjanci Komisariatu Policji w Odolanowie
zabezpieczyli rower typu damka koloru białego z czarnym koszykiem umieszczonym na kierownicy.
 

Właściciel roweru proszony jest o osobisty kontakt z Komisariatem w celu jego odbioru. 

Pożegnanie lata w Gliśnicy

W Szkole Podstawowej w Nabyszycach – Filii Oddziału w Gliśnicy grupa wychowawców: Adam Urbaniak, Ewa Radajewska, Lucyna Misiek, Alicja Kołodziej, Karolina Hęćka i Paulina Pluskota zorganizowali imprezę dla przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej z okazji „Pożegnania Lata”.

Imprezie towarzyszyła radość dzieci, wzajemna integracja uczestników zabawy, a całości działań towarzyszył edukacyjny charakter. Kadra ze swojej strony zapewniła liczne konkurencje oparte na zdrowej rywalizacji uczestników oraz owocowy poczęstunek. Dzieci z kolei pokazały się od strony artystycznej na wysokim poziomie biorąc udział w występach oraz tańcach przy żywiołowej muzyce. Dzięki kreatywnym letnim strojom oraz gadżetom, uczniom jeszcze bardziej udało się podkreślić charakter imprezy. Tak, jak w każdej innej uroczystości swój wkład poczynili również rodzice, co jest bardzo cenne na linii współpracy z placówką.

                                                                                                            

Henryk Włodarek

 • POŻEGNANIE LATA 243
 • POŻEGNANIE LATA 246
 • POŻEGNANIE LATA 249
 • POŻEGNANIE LATA 252
 • POŻEGNANIE LATA 239
 • POŻEGNANIE LATA 241

Już od soboty rusza jesienna zbiórka wielkogabarytów

drukuj (Już od soboty rusza jesienna zbiórka wielkogabarytów)

 • Harmonogram

Obóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie

W dniach 12 – 16 września 2016 roku zorganizowany został obóz dla osób z niepełnosprawnością – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie i jednocześnie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Zrealizowany został dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego w ramach projektu pn. Obóz „Rewal 2016” poprzez realizację przedmiotowego zadania w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”.

Obóz miał charakter rekreacyjno, sportowo – terapeutyczny stając się poszerzeniem działalności terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych realizowanej przez ŚDS Odolanów. Miejscem realizacji obozu był Ośrodek Wypoczynkowy „MIESZKO” w Rewalu. Położenie Ośrodka stwarzało możliwość miłego wypoczynku i relaksu, a także realizacji licznych przedsięwzięć o charakterze sportowym, terapeutycznym. Atutem była również bliska odległość od morza. W ramach obozu przygotowane zostały wycieczki nad morze, spacery po plaży, nordic – walking, zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym, sportowe zabawy i gry integracyjne, zajęcia terapeutyczne – artystyczne, plener plastyczny i fotograficzny, zabawy audiowizualne, teatralne – szeroko rozumiane działania arteterapeutyczne. Wieczorami przygotowano spotkania przy wspólnym śpiewie i tańcach  integracyjnych, a na zakończenie integracyjne ognisko połączone z grillowaniem i zabawą przy muzyce. Przygotowano również wycieczkę do Rewala i Trzęsacza (spacer po mieście Rewal, zwiedzanie ruin kościółka w Trzęsaczu, tarasu widokowego), wycieczkę do Międzyzdrojów (spacer aleją gwiazd i w okolicach morza, spacer po molo), wycieczkę do Niechorza (spacery po miejscowości, zwiedzanie latarni morskiej).

Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w różnych formach wypoczynku, pobudzanie do aktywnego uczestnictwa i podejmowania nowych wyzwań, jak również szeroko rozumiana integracja. Stworzenie osobom niepełnosprawnym okazji do skorzystania z szeregu atrakcji o charakterze rekreacyjno – sportowym, jak również terapeutycznym, arteterapeutycznym. Obóz był szansą na budowanie więzi społecznej, wykształcania umiejętności właściwej współpracy w grupie. Wśród pozostałych celów należy wymienić również: integrację beneficjentów obozu oraz miłe spędzenie czasu, promowanie aktywności fizycznej, zwiększenie poczucia wspólnotowości, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji do drugiego człowieka, edukacja regionalna i ekologiczna, popularyzacja rekreacji, turystyki pieszej oraz krajoznawstwa, pokonanie barier wynikających z niepełnosprawności, wyrabianie śmiałości, odwagi oraz wiary we własne siły poprzez udział w różnych zabawach sportowych, poznanie przyrody, przeżycie niezapomnianej przygody, promowanie zdrowego stylu życia, dostarczenie radosnych przeżyć, rozwinięcie aktywności twórczej i wyobraźni, poprawa kondycji fizycznej, rozwój uzdolnień indywidualnych.

 Wyjazdy tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem i otwierają wiele nowych możliwości ich uczestnikom. Stają się bodźcem do działania i podejmowania wyzwań, elementem motywującym do przezwyciężania własnych ograniczeń, barier, walki z trudnościami. Obóz na pewno pozostanie na długo w pamięci wszystkich jego uczestników, przypominając miłe i radośnie spędzone chwile.

M.Z.

 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu
 • Obóz w Rewalu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach Małych stanowiących własność Gminy i Miasta Odolanów. 

 

Ocalić od zapomnienia - "Biesiada z tradycją"

Wyjątkowo uroczyście obchodzono w Uciechowie tegoroczny Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej okazji Stowarzyszenie "Nasz Uciechów" zorganizowało biesiadę dla mieszkańców, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia. W sobotnie popołudnie, 24 września, do miejscowego Domu Wiejskiego przybyło stu pięćdziesięciu biesiadników i zaproszonych gości, których powitała prezes stowarzyszenia Gabriela Zawada.

Część artystyczną przedstawiły dzieci ze szkoły podstawowej. Wykonały one tradycyjne staropolskie piosenki, zbierając zasłużone, gromkie brawa za swój udany występ. Do wspólnego śpiewania zaprosił zebranych folklorystyczny zespół śpiewaczy "Uciechowianie". Śpiewano ze specjalnie na tę okazję wydanego śpiewnika, zawierającego piosenki związane z Uciechowem autorstwa Jana Hedrycha (dawnego dyrektora szkoły w Uciechowie) i mieszkanki tej wioski - Stefanii Słaby.

Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa starych i współczesnych zdjęć Uciechowa. Zaciekawienie wywołały również stare kroniki szkolne. Ubytek sił podczas śpiewania regenerowano degustacją potraw i produktów przygotowanych przez sponsorów biesiady, wykonanych według przepisów naszych babć i dziadków - sama natura!

Przed salą można było zobaczyć narzędzia i maszyny rolnicze, jakich używali nasi ojcowie do uprawy roli. Podczas spotkania był czas na rozmowę, wspomnienia, wspólne tańce. W doskonałych nastrojach seniorzy bawili się do bardzo późnych godzin nocnych.

"Biesiada z tradycją" odbyła się dzięki dofinansowaniu z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz hojności okolicznych sponsorów.

                                                                                                         

SzuK

 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie
 • Biesiada z tradycją w Uciechowie