Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

Świeca I Opłotki oraz ul. Główna w Garkach – prace rozpoczęte!

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Świeca I - Opłotki – Las”. Prace polegają na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ponad 300 metrów, utwardzeniu zjazdów do posesji oraz dojść do furtek kostką betonową, umocnieniu poboczy kruszywem łamanym i wykonaniu odwodnienia powierzchniowego.

Prace trwają także na ulicy Głównej w Garkach. Droga, która jest w bardzo zły stanie, w niedługim czasie przejdzie gruntowny remont. W pierwszym etapie zadania na odcinku blisko 0,5 km zostanie wykonane odwodnienie (przykrycie rowu wraz z robotami ziemnymi), położone zostaną chodniki z kostki betonowej wraz z krawężnikami, zjazdy do posesji, a także nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z umocnieniem poboczy mieszanką kamienną. Dodatkowo zainstalowane zostanie oznakowanie drogi.

W Odolanowie w okolicach ulicy Raszkowskiej modernizowana jest sieć wodociągowa. Zadanie, które realizuje Zakład Usług Komunalnych może powodować utrudnienia w ruchu i czasowe przerwy w dostawie wody.

Joanna Łuczkanin

Droga Świeca I Opłotki

 • Świeca I Opłotki
 • Świeca I Opłotki
 • Świeca I Opłotki

Ulica Główna w Garkach

 • Ul. Główna w Garkach
 • Ul. Główna w Garkach
 • Ul. Główna w Garkach

Modernizacja sieci wodociągowej w Odolanowie

 • Modernizacja sieci wodociągowej
 • Modernizacja sieci wodociągowej
 • Modernizacja sieci wodociągowej

Konkurs "Zrewitalizowany Odolanów" rozstrzygnięty

Odremontowany basen ze zjeżdżalnią, galeria Odolanovia, restauracja Odolanowianka, zoo czy odnowione zabytki i symbole Odolanowa – to tylko niektóre pomysły i koncepcje dzieci, które wzięły udział w właśnie rozstrzygniętym konkursie plastycznym „Zrewitalizowany Odolanów”.

Konkurs zorganizowany został w związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Odolanów do „Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022”. Mogli brać w nim udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, a zadaniem konkursowym było przestawienie w formie plastycznej, bądź multimedialnej „Zrewitalizowanego Odolanowa”. Niestety konkurs - mimo atrakcyjnych nagród – wzbudził małe zainteresowanie, wśród dzieci i młodzieży, bowiem w kategorii szkół podstawowych wpłynęło zaledwie 18 prac, a w kategorii gimnazjum nie wpłynęła żadna.

Po przeprowadzeniu analizy prac, jury postanowiło nagrodzić prace:

I miejsce- Agata Marciszewska kl. VI- SP w Tarchały Wielkie filia Gorzyce Małe

II miejsce - Maksymilian Adamkiewicz kl. VI- SP w Nabyszycach

III miejsce- Gabriela Jasik kl. I- SP w Odolanowie

Wśród nadesłanych prac komisja przyznała również dwa wyróżnienia:

 • Krzysztof Biniek- SP w Uciechowie kl. III
 • Wiktoria Krawiec- SP w Tarchałach Wielkich filia Gorzyce Małe kl.VI

Organizatorzy oraz jury dziękują uczniom, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Słowa podziękowania kierują również do rodziców i nauczycieli, którzy wspierali najmłodszych w pracy twórczej.

Joanna Łuczkanin
Katarzyna Gałęzka

Laureaci konkursu

 • Wyróżnienie dla Wiktorii Krawiec
 • Praca Agaty Marciszewskiej
 • Praca Gabrieli Jasik
 • Praca Maksymiliana Adamkiewicza
 • Wyróżnienie dla Krzysztofa Binka

Pozostałe prace konkursowe

 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe

Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce

W Tarchałach Wielkich odbył się I etap Wielkopolskiego turnieju ORLIK 2017 w koszykówce dziewcząt. Turniej miał na celu propagowanie i wyłonienie najzdolniejszych koszykarek z rocznika 2001 i młodszych uczących się w gimnazjach. Turnieje mają na celu promocje obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży na tych obiektach, poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących pożądane postawy życiowe, zgodne z ideą fair play. Upowszechnienie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez masowych. Promocję zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży. Organizatorem Turnieju był Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. W rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi są gospodarze obiektów czyli osoby pełniące funkcję Animatorów Orlik 2012.

Na Orliku w Tarchałach Wielkich w ramach I rundy eliminacyjnej Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2017r. w koszykówce dziewcząt wzięło udział 6 zespołów reprezentujących Gimnazjum w Wierzbnie i Gimnazjum nr 3 z Ostrowa Wielkopolskiego zawody rozegrano systemem każdy z każdym. W wyniku rozegranych meczy kolejność przedstawia się następująco:

 1. Gimnazjum nr 3 – zespół I
 2. Gimnazjum nr 3 – zespół II
 3. Gimnazjum nr 3 – zespół III
 4. Gimnazjum w Wierzbnie – zespół I
 5. Gimnazjum w Wierzbnie – zespół II
 6. Gimnazjum w Wierzbnie – zespół III

Gościem honorowym Turnieju był Wojciech Żurawski - koszykarz KS „Stal” Ostrów Wielkopolski, który wręczył najlepszym drużynom pamiątkowe puchary i dyplomy.

hw

 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce
 • Wielkopolski Turniej ORLIKA 2017 w koszykówce

Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej. Odolanowianie najlepsi!

Siedem drużyn wzięło udział w tegorocznym Małym Memoriale Teodora Anioły w piłce nożnej. Zorganizowane przez Terenowy Klub Olimpijczyka imienia Mariana Matysiaka zawody odbyły się na boisku orlik w Wysocku Wielkim i zakończyły się triumfem SP Odolanów.

W turnieju dziewcząt wystąpiły cztery zespoły: SP Odolanów, SP Tachały Wielkie, SP Wysocko Małe oraz SP Garki. Komplet trzech zwycięstw odniosła drużyna z Odolanowa i zasłużenie triumfowała w turnieju. Zespół dziewcząt strzelił 12 goli, a stracił tylko jedną bramkę. Połowę tych bramek zdobyła Roksana Gebel, która została królem strzelców. Na drugiej pozycji zawody ukończyła ekipa z Tarchał Wielkich, trzecia była drużyna z Wysocka Małego, a czwarta z Garek.

Tylko trzy drużyny przystąpiły do rywalizacji wśród chłopców. Tutaj bezkonkurencyjny był także zespół z Odolanowa, który odniósł dwa wysokie zwycięstwa. Drugie miejsce zajęła drużyna SP 1 Ostrów, a trzecie SP Garki. Gracz zwycięskiej drużyny – Adam Kosnowicz z dorobkiem 6 goli został najlepszym strzelcem turnieju.

- W tym roku w turnieju udział wzięło tylko siedem drużyn, gdyż nasze duże piłkarskie boisko jest w remoncie i zawody odbyły się na orliku. Z uwagi na to nie mogliśmy zaprosić większej ilości zespołów – mówi Mieczysław Knychała.

Gośćmi memoriału byli: Marian Janicki (Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów), Józef Wajs (radny Powiatu Ostrowskiego), Mariusz Kwiecień (członek zarządu Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej), Adam Wasiela (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim) oraz Walerian Florczak (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysocku Wielkim).

Wyniki

Dziewczęta

1. SP Odolanów 

2. SP Tarchały Wielkie 

3. SP Wysocko Małe 

4. SP Garki 

Chłopcy

1. SP Odolanów 

2. SP 1 Ostrów 

3. SP Garki 

hw

 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017
 • Mały Memoriał Teodora Anioły w piłce nożnej 2017

Zapraszamy na bezpłatne badania płuc

 • Ogłoszenie

Integracja osób niepełnosprawnych

Na obiektach sportowych stadionu ZSP CKU i GOK W Przygodzicach, miała miejsce XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób Niepełnosprawnych. Hasło przewodnie imprezy brzmiało „Sport drzemie w każdym z nas”, uczestnikami po raz kolejny byli m.in. uczniowie nauczania indywidualnego Zespołu Szkół w Odolanowie, Gimnazjum w Świecy i Gimnazjum w Wierzbnie. Do wyboru były trzy konkurencje lekkoatletyczne bieg na 60 m oraz 100 m, skok w dal oraz rzut piłką lekarską lub trzy konkurencje rekreacyjne, gdzie każdy zawodnik mógł się dostosować do swoich możliwości. Mimo niesprzyjającej pogody wśród uczestników panował hart duch i wola walki. Celem imprezy była popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, rehabilitacja oraz podnoszenie sprawności fizycznej a także integracji ze społeczeństwem. Na zakończenie ogłoszono wyniki współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego gdzie puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymały drużyny z Wierzbna i Odolanowa.

Henryk Włodarek

 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...
 • XVIII Spartakiada Sportowo – Integracyjna Osób...

Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych ul. Bartosza 7 w Odolanowie
informuje mieszkańców Odolanowa zamieszkałych
przy ul. Krotoszyńskiej od nr 19 (okolice przejazdu kolejowego w kierunku KRIO)
oraz mieszkańców ul. Wąskiej, Raszkowskiej, Nowej, Piszczygłowy, Osiedla 25-lecia PRL,
Krótka, Chwaliszewska, Zacisze, Gimnazjalna, Polna, Strzelecka, Ogrodowa, Sadowa, Ceglana,
Kurochowska, Kwiatowa, Trzy Mosty, Wiosenna, Wiatraczna oraz całe nowe osiedle w kierunku
Raczyc i Tarchały Wielkie ul. Strumykowa, w związku z remontem sieci wodociągowej
wraz z przyłączeniami w ul. Raszkowskiej w Odolanowie
nastąpi brak wody w dniu 27.05.2017(sobota) w godz. od 23:00
do dnia 28.05.2017(niedziela) do godz. 7:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Podsumowanie i zakończenie Amatorskiej Ligi Drużyn LZS w piłkę nożną na Orlikach – wiosna 2017

55 meczy, 456 bramek i 150 zawodników – to bilans zakończonej w minioną niedzielę Amatorskiej Ligi Drużyn LZS w piłkę nożną na Orlikach WIOSNA 2017.

Mecze rozgrywane były od 19 marca na boiskach Orlik w Tarchałach Wielkich oraz Odolanowie. W rozgrywkach brało udział 11 drużyn z terenu Gminy i miasta Odolanów. Każda kolejka składała się z 5 meczy przy jednej drużynie pauzującej. W sumie odbyło się 55 spotkań.

Wszystkie mecze sędziował Henryk Mizgalski, któremu udało się przeprowadzić rozgrywki bez większych zakłóceń i sporów, czego najlepszym dowodem jest brak skarg i odwołań od decyzji sędziowskich.

Przewodniczący MG Zrzeszenia LZS w Odolanowie Bogdan Frączszak podczas niedzielnej imprezy podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawne zorganizowanie ligi, a szczególne słowa uznania skierował do:

 • władz samorządowych Gminy i Miasta Odolanów za przychylność i wspieranie zielonego sportu w gminie,
 • wszystkich drużyn oraz ich trenerów i kierowników ekip, za mobilizację, zaangażowanie i walkę fair play,
 • animatorów Orlików za codzienne pilotowanie rozgrywek,
 • jednostek OSP w Odolanowie i Tarchałach Wielkich, którzy nieodpłatnie zabezpieczali mecze od strony medycznej ( w ten sposób zostało zaoszczędzone blisko 2 tys. złotyc, które przeznaczono na zakup pucharów, medali oraz upominków dla drużyn),
 • sędziego Henryka Mizgalskiego oraz koordynatora ligi Krzysztofa Wewióra za sprawne prowadzenie rozgrywek oraz niezbędnej dokumentacji.

Tytuł najlepszej drużyny ligi przypadł zespołowi FUKS Garki. Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

 1. FUKS Garki
 2. FC Odolanów
 3. ORŁY Huta
 4. BARYCZ Odolanów
 5. 1996 Raczyce
 6. BONIKOVIA Boników
 7. KORONA Nadstawki
 8. SZTAB Odolanów
 9. TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 10. CZARNI Wierzbno
 11. AJAX Baby

Najlepszym strzelcem z 30 strzelonymi bramkami został Piotr Mielcarek zawodnik KORONA Nadstawki, natomiast najlepszym bramkarzem (z wpuszczonymi zaledwie 13 golami) Łukasz Górny zawodnik FUKS Garki. Obaj zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Obecny na uroczystości Burmistrz Marian Janicki pogratulował zawodnikom oraz wszystkim zaangażowanym w ligę pięknej sportowej rywalizacji oraz sprawnego przygotowania i przeprowadzenia spotkań piłkarskich.

W spotkaniu wzięli również udział Przewodniczący Rady Jan Prokop, radni powiatowi: Józef Wajs oraz Grzegorz Szubert, a także Komendant OSP w Odolanowie Dariusz Kmiecik i przedstawiciel OSP w Tarchałach Wielkich Tomasz Sołtysiak.

Pierwsze trzy drużyny w klasyfikacji otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a zawodnicy medale oraz koszulki, pozostałe drużyny – dyplomy, statuetki i koszulki.

Serdecznie gratulujemy zwycięskiej drużynie, a także wszystkim pozostałym sportowego ducha i woli walki.

Bogdan Frąszczak

 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku
 • Liga na Orliku

I Komunia Święta w kościele pw. św. Barbary wOdolanowie

Miesiąc maj dla wielu z nas, a w szczególności dla 10-latków jest miesiącem związanym z przyjęciem I Komunii Św. Podobnie jak w całym regionie, uroczystość taka miała miejsce także w niedzielę 21 maja br. w kościele św. Barbary w Odolanowie – Górce. Przystąpiło do niej 67 dzieci, 35 chłopców i 32 dziewczynki. Punktualnie o godz. 10 od krzyża misyjnego wyruszyła procesja uczestników uroczystości do kościoła. Mszę św. celebrował i pierwszej komunii udzielił ks. prałat Henryk Hołoś w asyście ks. Adriana Jurka. Zwracając się do dzieci powiedział m.in. aby ten dzień zapamiętały do końca życia i aby jak najdłużej były radosne tak jak dzisiaj i nigdy nie zboczyły na złą drogę. Jako pamiątkę I Komunii Świętej każde dziecko otrzymało Pismo Święte. Tegorocznym darem ołtarza dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży do bierzmowania jest ufundowanie monitoringu kościoła. W uroczystości licznie uczestniczyły rodziny, a także ks. wikariusz – Wiktor Fenger oraz katechetki Ewelina Kasprzyk i Mirosława Ziętek, którzy przygotowywali dzieci do przyjęcia tego sakramentu.

Henryk Włodarek

 • I Komunia Święta w kościele św. barbary
 • I Komunia Święta w kościele św. Barbary

Licealistka - Klaudia Janas – laureatką Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach ,,Kresy. Korzenie polskiej kultury.”

Klaudia Janas – uczennica kl. II odolanowskiego liceum zdobyła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach. Klaudia zwyciężyła w kategorii wywiad. Przeprowadziła rozmowę z panem Rafałem Walkowem, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o historii swojej rodziny pochodzącej z Kresów. Praca powstała pod kierunkiem polonistki – Ewy Banaszkiewicz – Zawidzkiej. Na konkurs nadesłano wiele prac z Polski i zza granicy. Klaudia pokonała więc bardzo trudnych rywali i stanęła na najwyższym stopniu podium. W dniach 17-18 maja 2017r. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kresy - zaginiony świat” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie Klaudia odebrała główną nagrodę. Licealistce serdecznie gratulujemy i cieszymy się jej ogromnym sukcesem.

Oto relacja Klaudii Janas z trzydniowego pobytu w Nałęczowie:

„Pierwszego dnia wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Nałęczów. Pan Krzysztof Zalech, który nas oprowadzał, to autor wielu legend związanych z tym uroczym miastem. Udało mi się zdobyć jego książkę, więc będę mogła przenieść się do tego miejsca jeszcze wiele razy i przypomnieć sobie spacer śladami Prusa, Żeromskiego i kresowiaków nałęczowskich. Wieczorem w Zabytkowych Podziemiach braliśmy udział w tradycyjnej „Wieczornicy Kresowej”, czyli skosztowaliśmy regionalnych potraw oraz integrowaliśmy się poprzez wspólne śpiewanie piosenek.

Następnego dnia w Pałacu Małachowskich odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy — zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczypospolitej” oraz zostały wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu. Niektórzy udzielili również wywiadu dla TVP3 Lublin. Później mogliśmy wysłuchać kilku utworów w języku ukraińskim, w wykonaniu uczennicy Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.

Ostatniego dnia z żalem musiałam pożegnać się z tym pięknym miastem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam powrócę. Cieszę się, że mogłam spędzić kilka dni w Nałęczowie, poznać nowych ludzi, a także dowiedzieć się więcej o Kresach Wschodnich i ich mieszkańcach.”

 

E.B-Z.

 • Klaudia Janas
 • Klaudia Janas
 • Klaudia Janas
 • Klaudia Janas

"Kot w butach" na deskach ODK

Grupa teatralna „A widzisz” działająca przy Odolanowskim Domu Kultury wystawiła 8 maja br. premierowe przestawienie pod tytułem „Kot w Butach”. Spektakl w reżyserii Katarzyny Langwińskiej skierowany głównie do najmłodszego odbiorcy wystawiony był trzykrotnie m.in. dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Szkoły Podstawowej w Odolanowie oraz w poniedziałkowe popołudnie dla rodziców i społeczności lokalnej. Młodzi artyści tym razem sięgnęli do kanonów literatury dziecięcej. Dla grupy „A widzisz” przestawienie „Kot w Butach” było okazją do pierwszego kontaktu z publicznością – debiutanci wypadli bardzo dobrze i jak sami zapowiadają przed nimi kolejne plany związane z występami scenicznymi.

Katarzyna Langwińska

 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"
 • Przedstawienie teatralne "Kot z butach"

I Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim

 • Plakat

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2017) – V edycja

19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, którego V już edycja rozpoczęła się 22 maja br.

Poniżej kilka istotnych informacji oraz linki z niezbędnymi, do złożenia Oferty realizacji zadania publicznego, dokumentami.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

 • planowane wydatki 250 tys. zł,
 • maksymalna wysokość dofinansowania – 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitej wartości zadania,
 • wkład własny oferenta – minimum 20% całkowitej wartości zadania.

II. Termin realizacji zadania:

 • 1 września – 15 listopada 2017 r.

III. Miejsce i termin składania ofert:

 • oferty należy składać do 14 czerwca 2017 roku do godz. 15:30
 • Punkt kancelaryjny (na parterze) przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert.Uwaga: Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” dostępnego za pośrednictwem portalu Wielkopolskie Wici pod adresem: www.wielkopolskiewici.pl. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny jak oferta zapisana w „Generatorze Ofert i Sprawozdań”.

IV. Zakres zadania:

 • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo ze względu na jego charakterystyczne produkty, cechy, usługi,
 • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,
 • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
 • wydanie materiałów promujących sołectwo,
 • założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
 • organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo, opracowania sołeckich strategii rozwoju, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych, funduszu sołeckiego.

V. Warunki udziału w konkursie:

 • podmioty uprawnione do składania oferty:
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 • i o wolontariacie.
 • kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:
 • prowadzenie działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
 • prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 • nieposiadanie zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jst oraz innych źródeł o charakterze publicznym,
 • posiadanie własnego rachunku bankowego,
 • posiadanie własnego NIP,
 • zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie lub być realizowane w takim sołectwie.

 

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Po raz trzeci Polska pobiegnie w Tarchałach

POLSKA BIEGA W TARCHAŁACH po raz trzeci!!! Podobnie jak w poprzednich latach zawody będą organizowane w okresie letnim, termin to 02.07.2017 przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich. Poprzednie edycje zorganizowano z dużym rozmachem, były atrakcje dodatkowe zwłaszcza dla najmłodszych, jak plac zabaw, zamki dmuchane, przejazd kucykiem itp. Dzieci mogły korzystać z wszystkich atrakcji - jedynym wymaganiem był udział w różnych konkurencjach sportowych, udział w biegu najmłodszych. Impreza była skierowana przede wszystkim dla biegaczy - odbyły się 3 biegi - bieg przedszkolaków, bieg dzieci ze szkół podstawowych i bieg główny dla osób > 16 roku życia na dystansie 10 km.

W tegorocznym wydarzeniu nie zamierzamy obniżyć jakości, która wg wielu obserwatorów wypadła pozytywnie, a wręcz przeciwnie – postaramy się o więcej. W tym roku zamierzamy zwiększyć ilość startujących przedszkolaków i dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. Starty dzieci odbędą się na dystansach kolejno:

-przedszkola do 150 metrów

-szkoły podstawowe i gimnazjum wg klasyfikacji:

 • Klasy 1-3: 500 metrów
 • Klasy 4-6: 1000 metrów
 • Klasy 1-3 gimnazjum: 1500 metrów

Biegi dzieci rozpoczną się o godzinie 10 (przedszkole i zerówka), o 10:10 start wszystkich klasyfikacji szkół podstawowych i gimnazjów. Zapisy na bieg w biurze zawodów czynnym dla dzieci do godziny 9:30. Prócz biegów będą jeszcze dodatkowe atrakcje, upominki i medale dla wszystkich startujących.

W tym roku nowa dyscyplina - marsz NORDIC WALKING na dystansie 5km !!!

Bieg główny rozpocznie się o godzinie 11:00 na dystansie 10 km, a Nordic Walking o 11:05. Na bieg główny i Nordic Walking przyjmujemy zapisy elektroniczne lub ostatecznie w biurze zawodów, które będzie czynne od godziny 8:00 do 10:00. Uczestnicy otrzymają trofeum pamiątkowe, ciepły posiłek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tarchałach Wielkich i wodę dostępną na trasie w minimum 3 wodopojach. Podobnie, jak w ubiegłym roku wody nie zabraknie, były 3 punkty wodne, punkt z napojami energetycznymi, jak również posiłkami, a także dowolny napój na mecie. W przypadku wysokich temperatur tego dnia strażacy i mieszkańcy wsi zapewnią kurtyny wodne. Każdy uczestnik biegu głównego i Nordic Walking automatycznie weźmie udział w loterii fantowej - będą przynajmniej 3 cenne nagrody od sponsorów. Otwarta jest także w tym roku kategoria dla klubów sportowych i formalnych stowarzyszeń (wygrywa 5 zawodników z najlepszym wynikiem). Oczywiście dla mieszkańców Gminy Odolanów i Tarchał osobna klasyfikacja. Dodatkową klasyfikacją jest „najdalej od Tarchał”.

Biegacze będą czuli się bezpiecznie na naszym biegu, gdyż zorganizowaliśmy opiekę medyczną, taką jak w przypadku maratonów- firma medyczna zapewni profesjonalną obsługę- 2 karetki i 6 ratowników, a ponadto wraz z biegaczami pojadą wykfalifikowane osoby, które w razie potrzeby sprawnie udzielą pierwszej pomocy. Oczywiście biegacze będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodamy tylko, że mieszkańcy okolicznych wsi- zwłaszcza Tarchał Wielkich, Tarchał Małych i Bab napotkają tego dnia na utrudnienia w ruchu drogowym. Trasa biegu głównego się nie zmieni. Przy tej okazji chcieliśmy serdecznie pozdrowić i podziękować jeszcze raz wszystkim mieszkańcom ww. miejscowości, gdyż zawodnicy byli bardzo mile zaskoczeni zaangażowaniem, dopingowaniem i pomocą ze strony mieszkańców- to było nieprawdopodobne jak ludzie potrafią się jednoczyć- relacjonowali biegacze tuż po biegu. Bardzo prosimy o zaangażowanie i w tym roku- ten bieg to nasze wspólne dobro wpływające na promowanie ww. wiosek, całej Gminy i Regionu.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w imprezie lub o przybycie i kibicowanie biegaczom. Szczegółowe informacje, mapę biegu głównego, film z trasy biegu głównego, zapisy i regulaminy biegów znajdują się na stronie internetowej organizatora- www.tarchalanka.pl. Możesz obejrzeć także filmiki z ubiegłorocznej imprezy na kanale You Tube pod hasłem Bieg w Tarchałach.

 

Wojciech Wewior- sekretarz Klubu LZS Tarchalanka
Oktawian Kaik- skarbnik Klubu LZS Tarchalanka
(główni organizatorzy)

Grzegorz Szubert, Dawid Barczak oraz Ewa Rosiak z Wawrzynami Starosty Ostrowskiego

Już po raz trzeci odbyło się uroczyste spotkanie z ludźmi sportu z terenu Powiatu Ostrowskiego podczas którego wręczone zostały „Sportowe Wawrzyny’’ Starosty Ostrowskiego wśród wyróżnionych byli mieszkańcy - działacze i sportowcy Gminy i Miasta Odolanów.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w Michałkowie.

To dla mnie zawsze wyjątkowe i oczekiwane spotkanie poprzedzone jednak trudnymi decyzjami. Powiat Ostrowski to wielość i różnorodność dyscyplin, za którymi stoi praca wielu osób, którzy sportowi poświęcili wiele lat swojego życia. Jak z tego bogactwa wybrać „właśnie tych’’, którzy powinni zostać uhonorowani Wawrzynami? To jest moment, żeby podziękować reprezentantom całego środowiska sportowego nie tylko za wielką pasję, ale także za to, że oddając się tak różnym dyscyplinom pięknie promują Powiat Ostrowski’’ - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W uroczystości wzięli także m.in. udział: Senator Łukasz Mikołajczyk, Poseł na Sejm Jarosław Urbaniak, Wicewojewoda Marlena Maląg, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu wraz z radnymi powiatowymi.

W programie artystycznym wystąpiła Julianka Ashalou utalentowana wokalista studia Art. Musica i Młodzieżowego Domu Kultury.

Dla uczestników spotkania przygotowano także niespodziankę. Był nią przelot szybowcem lub motoparalotnią ufundowane przez Aeroklub Ostrowski oraz Stowarzyszenie Paralotnie Michałków. Tą podniebną przygodę wylosowała Natalia Wala – uczennica Gimnazjum w Wierzbnie.

Wśród wyróżnionych z gminy Odolanów byli:

Grzegorz SZUBERT - „Sportowy Wawrzyn Starosty Ostrowskiego 2017’’. Siła spokoju, za którą stoi, siła doświadczenia. Nauczyciel i dyrektor, ale przede wszystkim człowiek orkiestra, który angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia sportowe organizowane na terenie Powiatu Ostrowskiego, a w szczególności w sport szkolny oraz w ramach Ludowych Zespołów Sportowych. Zawsze myśli o uczniach, o to by aktywnie spędzili czas, by mogli doświadczyć czegoś nowego. Północna Wielkopolska na imprezach sportowych najwyższej rangi ma swój Racot, a Powiat Ostrowski ma reprezentację z … Wierzbna.

Dawid BARCZAK - „Sportowy Wawrzyn Starosty Ostrowskiego 2017’’ - Skromny, pracowity, opanowany i nienaganny w zachowaniu oraz wypełnianiu obowiązków. Ale jeśli się trenuje kickboxing - trzeba zachowywać zimną krew w każdej sytuacji. Jeśli zaś chodzi o osiągnięcia to – biorąc pod uwagę wiek laureata są one imponujące. To dwukrotny mistrz Polski w formule K-1, dwukrotny mistrz Polski w formule Full-contact, wicemistrz Polski w kategorii low-kick oraz podwójny brązowy medalista Mistrzostw Polski w zakresach Oriental rules i kick-light. W tej ostatniej konkurencji brąz ma także w Pucharze Europy. Sam za swoje największe osiągniecie uważa brązowy medal zdobyty na Mistrzostwach Świata w 2017 r. w Irlandii.

Wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia, sportowe wydarzenie roku otrzymała: za „Srebrny Medal Mistrzostw Polski Seniorów w Skoku w Ewa ROSIAK.

 • Uroczystość wręczenia "Sportowych Wawrzynów"
 • Uroczystość wręczenia "Sportowych Wawrzynów"
 • Uroczystość wręczenia "Sportowych Wawrzynów"
 • Uroczystość wręczenia "Sportowych Wawrzynów"

Pobierasz świadczenie przedemerytalne? Rozlicz się z ZUS-em!

Jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało osobom pracującym i jednocześnie pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na rozliczenie się ze swoich przychodów z ZUS. Osiągany przez świadczeniobiorcę przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Do końca maja każdego roku osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne oraz ich pracodawcy powinni powiadomić ZUS o osiąganych w danym roku rozliczeniowym przychodach z tytułu pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej.

Obowiązek ten dotyczy tych świadczeniobiorców, którzy w danym okresie rozliczeniowym osiągali przychody z tytułu działalności zarobkowej. Okres rozliczeniowy liczymy od 1 marca do końca lutego roku następnego.

Roczne rozliczenie stanowi bilans tego, w jakiej wysokości świadczenie/zasiłek przedemerytalny był wypłacony, a w jakiej, z uwagi na osiągany przychód, faktycznie przysługiwał. Osiągany przez świadczeniobiorcę przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne podlegają rozliczeniu rocznemu lub miesięcznemu, w zależności od tego, co jest dla danej osoby korzystniejsze. Oznacza to zatem, że dokonując rozliczenia świadczenia, ZUS wybierze korzystniejszy dla nas wariant.

Dla okresu rozliczeniowego 2016/2017 roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi
– 11 700,00 zł., a roczna graniczna kwota przychodu – 32 758,80 zł. Świadczenie/zasiłek przedemerytalny ulega zmniejszeniu, gdy przychód uzyskany przez daną osobę przekroczył dopuszczalną kwotę przychodu. Dopuszczalna kwota przychodu to 25 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W każdym miesiącu roku rozliczeniowego obowiązuje w tej samej wysokości. Stosuje się ją przy zmniejszaniu świadczeń przedemerytalnych w trakcie roku rozliczeniowego. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła 975,00 zł. Dla roku rozliczeniowego 2017/2018 dopuszczalna kwota przychodu wynosi 1011,80 zł.

Prawo do świadczenia ulega natomiast zawieszeniu jeżeli przychód osiągany przez daną osobę przekracza graniczną kwotę przychodu, stanowiącą 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W roku rozliczeniowym 2016/2017 kwota ta wynosiła - 2 729,90 zł. Dla roku rozliczeniowego 2017/2018 graniczna kwota przychodu wynosi 2 833,10 zł.

W roku rozliczeniowym 2017/2018 roczna graniczna kwota przychodu wynosi 33 997,20 zł, natomiast roczna dopuszczalna kwota przychodu to 12 141,60 zł.
 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Koncert z okazji Dnia Matki

 • Plakat

Odolanów tysiąca kwiatów

Maj to chyba najpiękniejszy i najbardziej zjawiskowy pod względem przyrodniczym okres w roku. W różnych częściach miasta kwitną teraz azalie, rododendrony i różaneczniki. Zachęcamy, aby wykorzystać sprzyjająca pogodę do odwiedzenia odolanowskiego Rynku, Parku Natury czy Parku 600-lecia miasta.

 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Kwiaty w Odolanowie
 • Logo

Złóż propozycję do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla GiM Odolanów

Gmina i Miasto Odolanów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje największe nasilenie problemów społecznych jak: bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość lub niski poziom edukacji. Dodatkowo obszar można uznać za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości), środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne (np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny obiektów budowlanych). Na podstawie analizy obiektywnych wskaźników do rewitalizacji wyznaczono obszar miasta Odolanowa przedstawiony w załącznikach. oraz miejscowości Gliśnica, Nabyszyce, Raczyce.

Do 29 maja 2017 r. można składać zarówno propozycje projektów inwestycyjnych jaki i nieinwestycyjnych (m.in. dotyczących organizacji kursów, szkoleń, festynów, spotkań mieszkańców etc.) które pozwolą rozwiązać problemy społeczne oraz wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszar rewitalizacji. Zachęcamy do korzystania z fiszek projektowych, które znajdą Państwo TUTAJ. Istnieje również możliwość wypełnienia fiszki projektowej dostępnej w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów – Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pokój nr 12.1 w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy o składanie zadań inwestycyjnych, które będą realizowane wyłącznie na określonym powyżej obszarze rewitalizowanym lub zadań miękkich, które będą skierowane wyłącznie do mieszkańców obszaru rewitalizowanego tj. Miasta Odolanowa, wsi Gliśnica, Nabyszyce, Raczyce.

Wypełnioną fiszkę można wysłać mailem na adres dominik.sobczak@odolanow.pl lub katarzyna.galezka@odolanow.pl bądź przekazać do Urzędu Miasta w Odolanowie.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.
Niezwykle ważny w procesie rewitalizacji jest udział wszystkich interesariuszy. W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia fiszki projektowej, która pomoże zdiagnozować problemy oraz oczekiwania względem rewitalizacji.
Wersja elektroniczna fiszki projektowej dostępna jest TUTAJ.

 

V Tour de Bicykl 2017 - 30 czerwca - 2 lipca 2017r.

V Tour de Bicykl 2017"
30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

ORGANIZATORZY: Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977” Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wlkp", Grupa Geocaching Ostrów Wielkopolski

CELE RAJDU:
 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 poznanie powiatu ostrowskiego i powiatów sąsiednich, 
 sprawdzenie się ze swoimi słabościami, a przede wszystkim sprawdzenie swoich możliwości, wytrzymałości i tężyzny fizycznej,
 popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej oraz krajoznawstwa,
 zacieśnienie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie nowych kontaktów,
 realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia”
 popularyzacja Geocachingu – gry terenowej z wykorzystaniem GPS
 promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”.

TERMIN: 30 czerwca – 1 lipca 2017 r.
BAZA TOUR-u
Znajdować się będzie w stanicy „Biały Daniel” w Mojej Woli i czynna będzie:
od 30 czerwca 2017 r. od godz. 17.00

ZAKOŃCZENIE TOUR-u
Nastąpi w niedzielę 2 lipca o godz. 14.00 na Ostrowskim Rynku (godzina może ulec zmianie ze względu na czynniki niezależne od organizatorów).

WARUNKI UCZESTNICTWA
W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci  i młodzież pod opieką osób dorosłych z terenu działania Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego", jak również goście zaproszeni przez organizatorów. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność. Trasa nie jest prowadzona przez organizatorów, a uczestnik otrzymuje rozpiskę z punktami pośrednimi, godz. przybycia na nie i schematyczną mapą trasy. Trasy prowadzą drogami utwardzonymi, tempo wg uznania uczestników. 
Dopuszcza się udział uczestników w Tourze realizujących własne trasy ( po 50/100/50 km każdego dnia = 200 km) i mogący je udokumentować w aplikacj np. Endomondo lub innej. Możliwy jest udział grupy uczestników, z których jeden z nich posiada aplikację do rejestrowania trasy a przejazd grupy musi być udokmentowany zdjęciami z ciekawszych punktów na trasie np. zabytku, tablica miejscowości. 
Organizator zapewnia wyżywienie na trasie ( posiłek turystyczny (sobota, niedziela) i obiad (sobota )), gdzie miejsce i godzina wydawannia posiłku podane będą na odwrocie karty startowej. Karta startowa do pobrania ze strony PTTK Ostrów Wlkp. lub w oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Warianty uczestnictwa w Tourze:
1. z grupą główną z noclegami:
• na Stanicy „Biały Daniel” ( pokoje 3 osobowe lub 2 pary na jednym lózku 5 osób) - liczba ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami) 
• we własnym namiocie 
• w sali wieloosobowej na materacach (liczba ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami i należy posiadać własny materac i śpiwór)
2. z aplikacją Endomondo lub inną: opracowanie własnej trasy i udokmentowanie jej jak w opisie wyżej. Na opracowanej trasie należy uwzględnić miejsca, w których znajdować się będą punkty żywieniowe ( posiłek turystyczny (sobota, niedziela) i obiad w sobotę w Mojej Woli). Wariant dostępny z noclegiem z piątku/sobotę i soboty/ niedzielę przy wolnych miejscach.
WPISOWE BEZ NOCLEGÓW Wpisowe + 
1 NOCLEG
30 kw/1 lipca Wpisowe + 
2 NOCLEGI
30 kw./1/2 lipca Uwagi
na łóżku stanica na łóżku stanica 
materac materac 
własny namiot własny namiot 
DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
(do 18 lat) 45 zł 80 zł 110 zł 
60 zł 70 zł 
60 zł 75 zł 
DOROŚLI 50 zł 90 zł 120 zł 
70 zł 80 zł 
70 zł 80 zł 
Liczba noclegów na łóżkach ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami) – liczy się data zgłoszenia. Prosimy o upewnienie się o dostępności miejsca na łóżku. Organizator zapewnia przewóz namiotów i śpiworów do i z Mojej Woli. Pakowanie w piątek 30 kwietnia o godz. 15.30 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym przy ul. Chłapowskiego.

PROGRAM RAMOWY

piątek, 30 czerwca 2017 r.

Przyjmowanie uczestników na stanicy Biały Daniel od godz. 17.00, rozlokowanie na noclegu. Spotkanie wszystkich uczestników przy grillu na stanicy Biały Daniel.
Start na trasę (50 km) o godz. 15.30 z parkingu przy Tesco ul. ks. Majorka
Trasa: Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – Nabyszyce – Kuroch – Sulmierzyce - Ostrowąsy – Kolęda - Bartniki – Wróbliniec – Bogdaj – Szklarka Śląska – Mariak – Sośnie - Moja Wola.

sobota, 1 lipca 2017r.

Wyjazd na trasę (100 km) o godz. 9.00 z Mojej Woli. Zbiórka wszystkich uczestników o godz. 8.45. W trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i Doliny Baryczy ( Grabownica – Krośnice – Twardogóra – Goszcz – Międzybórz – Kobyla Góra – Pawłów ). W trakcie posiłek turystyczny i napoje regenerujące. Po powrocie obiad na stanicy a po nim konkursy praktyczne i krajoznawczy na temat Wielkopolski Południowej i Doliny Baryczy. Wieczorem o godz. 19.00 spotkanie przy grillu.

niedziela, 2 lipca 2017r.

Pakowanie i wyjazd na trasę do Ostrowa Wielkopolskiego (50 km) o godz.10.00 z Mojej Woli. W trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych powiatu ostrowskiego, posiłek turystyczny i napoje regenerujące. 
Trasa: Moja Wola – Możdżanów – Górka - Wróbliniec – Bartniki – Uciechów – Raczyce – Gliśnica – Gorzyce Małe – Radziwiłłów - Gorzyce Wielkie – Ostrów Wielkopolski.
Ok. godz. 14.00 podsumowanie na Rynku w Ostrowie, wręczenie pamiątek za uczestnictwo, jak również nagród dla zwycięzców w konkursach.

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. 
ul. Starotargowa 5 do 23 czerwca 2017 r.:
 od pon. do piątku w godz. 10.00 – 16.00,
 za pośrednictwem poczty – skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, 
 za pośrednictwem poczty e-mail – bicykl1977@o2.pl
Oryginał dowodu wpłaty wpisowego /na konto WBK O/Ostrów Wielkopolski 
nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 należy posiadać przy starcie na trasy.
Kontakt do organizatora: Jarosław Maj tel. 608 742 087
Lista uczestników znajdować się będzie na stronie PTTK Ostrów Wielkopolski:
http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową, naklejkę,
 pamiątkę z V Tour de Bicykl – 2017,
 nagrody dla zwycięzców w konkursach, 
 pamiątkową statuetkę Prezesa Funduszu Grantowego dla najmłodszego
i najstarszego uczestnika,
 2 posiłki turystyczne na trasie touru, obiad 1 lipca w Mojej Woli
 serwis rowerowy odpłatny przy poważniejszej awarii.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 przestrzeganie karty turysty
 bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i posiadanie sprawnego roweru
 przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.
Zachęcamy do udziału w Tourz-e w kamizelkach odblaskowych i kasakach rowerowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. 
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, jak również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 23 czerwca lub bezpośrednio na mecie.
Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, 
impreza odbywa się na zasadach non profit.
 

Prace na Granowieckiej w Świecy II oraz Os. 25-lecia PRL w Odolanowie

Trwają prace polegające na przebudowie ciągów pieszych na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka istniejącej nawierzchni, ułożona nowa z kostki betonowej wraz z krawężnikami.

Na ukończeniu jest inwestycja przebudowy drogi gminnej ulicy Granowieckiej w Świecy II. Droga została przebudowana na odcinku prawie 0,5 km, wykonano również odwodnienia, a pobocza wzmocniono kruszywem łamanym.

Joanna Łuczkanin

Ulica Granowiecka w Świecy II

 • Ulica Granowiecka
 • Ulica Granowiecka
 • Ulica Granowiecka

Wymiana chodników na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie

 • Wymiana chodników
 • Wymiana chodników
 • Wymiana chodników

Prace interwencyjne potrzebne od zaraz

Co roku kilkanaście osób zostaje zatrudnionych przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów w ramach prac interwencyjnych. Pracownicy interwencyjni wykonują szereg drobnych oraz większych prac na terenie gminy.

Ich praca, nie zawsze widoczna i zauważana przez zabieganych mieszkańców sprawia, że nasze otoczenie jest czyste, zadbane i schludne. Oprócz stałego utrzymania i porządkowania ulic i chodników, wykaszania i czyszczenia dróg i poboczy, czy naprawiania uszkodzonych chodników, pracownicy interwencyjni wykonują prace remontowe na obiektach gminnych, budują chodniki i parkingi na terenie całej gminy.

To dzięki Ich pracy powstał parking przy sali wiejskiej w Wierzbnie, powstały chodniki przy Wigwamie w Garkach, realizowana jest budowa ścieżek i parkingu przy ul. Słonecznej w Raczycach, a dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Odolanowskiego Domu Kultury korzysta z wyremontowanych pomieszczeń budynku.

Prace interwencyjne dają wymierne korzyści ekonomiczne dla gminy, ponieważ znacząco obniżają koszty wykonywanych prac, przede wszystkim jednak są szansą dla osób trwale bezrobotnych, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym na stałe zatrudnienie.

Na zdjęciach poniżej remont przejść na ulicy Słonecznej w Odolanowie oraz naprawa chodników uszkodzonych przez konary drzew na drodze przy ulicy Bartosza obok Parku Natury.

 

Joanna Łuczkanin

 • Prace interwencyjne w Odolanowie
 • Prace interwencyjne w Odolanowie
 • Prace interwencyjne w Odolanowie

Bez wody ani rusz!

Trwają prace nad budową zbiornika retencyjnego dla stacji uzdatniania wody w Odolanowie. Inwestycja realizowana przez Zakład Usług Komunalnych polega rozbudowaniu stacji o nowy zbiornik retencyjny dla wodociągu Odolanów. Nowy zbiornik wody uzdatnionej będzie miał pojemność 300 m3. W ramach zadania powstanie również sieć instalacji dla obsługi nowego zbiornika oraz nowa nawierzchnia utwardzona na terenie wokół zbiornika.

Zbiornik poprawi bezpieczeństwo wodne mieszkańców korzystających w wodociągu Odolanów, zwłaszcza w okresie zwiększonego zapotrzebowania na wodę w okresie letnim.

Koszt realizacji inwestycji to blisko 500 tys. złotych i jest współfinansowany przez Gminę i Miasto Odolanów w kwocie 300 tys. złotych.

Joanna Łuczkanin

 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie

Rekordowa "Majówka z wędką"

404 złowione ryby to bilans tegorocznej „Majówki z wędką”, która odbyła się w dniach 16-17 maja br.

Już po raz piąty odolanowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum, działające przy GMCP „Wiara-Nadzieja-Miłość” zorganizowało imprezę integracyjną – zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięli udział podopieczni Centrum oraz uczestnicy odolanowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej.

25 uczestników zawodów rywalizowało pod okiem wolontariuszy – członków odolanowskiego Koła Wędkarskiego na terenie stawów Glinianki. Impreza obejmowała dwudniowe spotkania, w drugim dniu odbyło się uroczyste podsumowanie. Miejscem wspólnego świętowania były tereny zielone przy GMCP. W spotkaniu podsumowującym udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Dyrektor Centrum Wojciech Słodkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Paweł Małuszek, uczestnicy zawodów wędkarskich, członkowie Koła Wędkarskiego w Odolanowie oraz pracownicy Centrum. Wszyscy wędkarze otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi - z największą liczbą złowionych ryb wyjątkowe pamiątki – tabliczki wykonane przez uczestników ŚDS.

Spotkania przebiegły w miłej atmosferze przy pięknej, wiosennej pogodzie, stając się istotnym ogniwem i formą oddziaływania. Wędkarstwo oraz aktywne spędzanie wolnego czasu stwarza okazję do poprawy kondycji fizycznej, rozwoju psychicznego i społecznego.

„Majówka z wędką” na stale zagościła w kalendarzu imprez integracyjnych organizowanych przez Centrum oraz Stowarzyszenie. Biorą w niej udział osoby niepełnosprawne, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy ww. jednostek oraz członkowie Stowarzyszenia. Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Joanna Łuczkanin

 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017
 • Majówka z wędką 2017

aaa

aaa

 • data: 2017-05-17

Drzwi Otwarte WUP w Poznaniu już 20 maja

Choć Wielkopolska ma najniższy w kraju odsetek bezrobotnych i od ubiegłego roku ich liczba zmalała o blisko 19 tysięcy, nie oznacza to, że nie można już nikomu pomóc. W rejestrach powiatowych urzędów pracy na koniec kwietnia 2017 r. pozostawało nadal 72.370 osób bez zatrudnienia. Dla nich i dla osób poszukujących pracy oraz zainteresowanych programami unijnymi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu organizuje w sobotę, 20 maja, Drzwi Otwarte.

Oprócz siedziby w Poznaniu także oddziały zamiejscowe WUP w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile przygotowują specjalną ofertę dla odwiedzających. Przez kilka godzin czynne będą też powiatowe urzędy pracy w Grodzisku Wielkopolskim, Koninie, Słupcy, Lesznie, Obornikach, Śremie, Turku i Wolsztynie.

W WUP w Poznaniu będzie można skorzystać z konsultacji doradców zawodowych w zakresie: dokumentów aplikacyjnych, CV i listu motywacyjnego; rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami; sposobu poszukiwania pracy i planowania ścieżki kariery zawodowej. Zainteresowani uzyskają też informacje o zagranicznych ofertach pracy EURES, jakie posiada urząd; możliwościach transferu zasiłku dla bezrobotnych w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także o warunkach życia i pracy w tych krajach; dokumentach PDU1/PDU2; sytuacji na wielkopolskim rynku pracy; otrzymają również porady nt. możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Poznaniu swoją wiedzą z przybyłymi podzielą się przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może ona być przydatna dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

W oddziale zamiejscowym w Kaliszu m.in. doradcy zawodowi udzielać będą porad indywidualnych, informować będą o ofercie edukacyjnej oraz ofertach pracy krajowych i zagranicznych, odbędą się zajęcia z autoprezentacji. Swoje stoiska przygotują PUP-y w Kaliszu i Pleszewie oraz OHP w Kaliszu.

W oddziale WUP w Koninie będzie można m.in. uzyskać pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych, możliwości kształcenia i przekwalifikowania, metod aktywnego poszukiwania pracy.

W oddziale WUP w Lesznie m.in. odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych określeniem kompetencji zawodowych, udzielane będą informacje nt. ofert pracy za granicą, możliwości otwarcia działalności gospodarczej. Można będzie skorzystać ze zbiorów informacji zawodowych, obejrzeć filmy edukacyjne i zawodoznawcze.

W pilskim oddziale WUP, oprócz pracowników urzędu, porad udzielać będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradcy zawodowi udzielać będą porad indywidualnych osobom mającym problemy z odnalezieniem się na rynku pracy.

Zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 20 maja 2017 roku, w godzinach od 10.30 do 12.30, do siedziby WUP w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14 oraz oddziałów zamiejscowych WUP w: Kaliszu, ul. Serbinowska 5; Koninie, ul. Zakładowa 4; Lesznie, ul. Śniadeckich 5 oraz Pile, al. Niepodległości 24. Zapraszamy też do wymienionych wyżej powiatowych urzędów pracy.

Ogłoszenie - zmiana rozpoczęcia terminu prac

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7
informuje o zmianie terminu rozpoczęcia modernizacji sieci  wodociągowej
na dzień 22.05.2017 w Odolanowie,
ul. Raszkowska na odcinku: skrzyżowanie ul. Krotoszyńska-Raszkowska a ul. Chwaliszewska.

W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinków ul. Raszkowskiej i utrudnienia w ruchu drogowym
na dojazd do ul. Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie oraz  ul. Strumykowej  w Tarchałach Wielkich.

Za powyższe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Usuń azbest

Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie uprzejmie informuje, iż do dnia 09 czerwca 2017 r., można składać wnioski w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017.

Wnioski w ramach programu mieszkańcy mogą pobierać osobiście w siedzibie tut. Urzędu w pok. nr 12.2, oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://www.bip.odolanow.pl/155,utylizacja-azbestu.html

Więcej informacji nt. programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać u P. Aleksandry Fikus, tel. (62)  733 15 81 w. 38 e-mail: aleksandra.fikus@odolanow.pl 

Sukces Huberta Sikory!

Hubert Sikora zawodnik SSW Center-Team Odolanów zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule light-contact, podczas championatu w Rydzynie koło Leszna, w dniach 5-7 maj 2017.

Hubert startował w kategorii kadetów starszych w wadze – 63kg. Walka o medal nie była łatwa, w pierwszym pojedynku w fazie 1/16 turnieju rywalizował z Marcelem Sołtysiakiem KSW Gorzów Wielkopolski. Od początku walki Hubert przegrywał pojedynek na punkty, jednak w drugiej rundzie przełamał rywala, odrobił stratę punktową i wygrał walkę.  Drugim rywalem był Szymon Słowiński z klubu Gwardia Zielona Góra. Ten pojedynek Hubert zwyciężył przed czasem zdobywając ogromną przewagę punktową. W walce półfinałowej spotkał się z Patrykiem Banaszakiem KSC Tang Soo Do Pionki. W tej walce niestety górą okazał się Patryk awansując do finału i w nim również zwyciężając.

Hubert Sikora zdobywając brązowy medal udowodnił, że systematyczną i ciężką pracą można osiągnąć sukces. Pokazał ogromne zaangażowanie, charakter i niebywałą determinację. To cecha największych!

 

Tomasz Sroka

 • Sukces Huberta
 • Sukces Huberta
 • Sukces Huberta
 • Sukces Huberta

Uczennica naszego liceum laureatką Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach

Klaudia Janas – uczennica kl. II odolanowskiego liceum zdobyła I miejsce w  Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach. Klaudia zwyciężyła w kategorii wywiad. Przeprowadziła rozmowę z panem Rafałem Walkowem, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o historii swojej rodziny pochodzącej z Kresów. Praca powstała pod kierunkiem polonistki – Ewy Banaszkiewicz – Zawidzkiej. Na konkurs nadesłano wiele prac z Polski i zza granicy. Klaudia pokonała więc bardzo trudnych rywali i stanęła na najwyższym stopniu podium.  Nagrodę odbierze w dniach 17-18 maja 2017r. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kresy - zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy”. Konferencja będzie odbywać się w Sali Balowej w Pałacu Małachowskich w  Nałęczowie. Klaudii serdecznie gratulujemy i cieszymy się jej ogromnym sukcesem.

Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka

 • Klaudia Janas

Simchat Chajim Festival 2017

Już 19 maja rusza szósta edycja Simchat Chajim Festival. Przez 9 niezwykłych dni, w ramach festiwalu kultury żydowskiej, odbędzie się ponad 50 wydarzeń! Ich sercem będzie Jarocin oraz Krotoszyn, a niektóre z nich zagoszczą także w Kobylinie, Koźminie Wielkopolskim, Odolanowie, Rozdrażewie i Zdunach. Simchat Chajim Festival jest organizowany przez Stowarzyszenie Krotochwile we współpracy z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

Simchat Chajim w języku hebrajskim oznacza „radość życia” i właśnie te słowa są motywem przewodnim Festiwalu. Pokazuje on bogactwo kultury i dziedzictwa żydowskiego, ale także piękno wielokulturowej historii południowej Wielkopolski.

Różnorodny i starannie dobrany program z pewnością będzie interesującą podróżą do przeszłości le przede wszystkim ukaże wyjątkowość tradycji żydowskiej. A co czeka na mieszkańców? Przede wszystkim pięć koncertów, spotkania z literaturą, sztuką, niesamowite opowieści o współczesnym Izraelu i wyjątkowe spektakle teatralne. Na krotoszyńskim Rynku stanie Strefa Simchat Chajim, czyli centrum festiwalowe.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie simchatchajim.pl/program. Udział w zdecydowanej większości wydarzeń jest bezpłatny. Natomiast spektakle i wybrane koncerty są biletowane. Bilety można kupić na stronie simchatchajim.pl/bilety, w JOK Jarocin oraz Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Są one dostępne w cenie 15 zł w przedsprzedaży, a od 11 maja w cenie 25 zł.

Patronat honorowy nad Festiwalem objęła Ambasada Izraela w Polsce, a także Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Ks. Prałat Aleksander Gendera, Burmistrz Miasta i Gminy Krotoszyn Franciszek Marszałek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jarocin Adam Pawlicki.

- Zależy nam, aby nie był to zwykły festiwal. Mieszkańcy są nie tylko odbiorcami, ale również współtwórcami wielu wydarzeń. W ich organizacji pomagają nam liczne instytucje, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne, nie sposób wymienić wszystkich jednym tchem. – Dlatego organizacja Festiwalu opiera się w dużej mierze na pracy społecznej. Wydarzenia są współfinansowane z dotacji publicznych pozyskanych przez Stowarzyszenie Krotochwile.

 

Simchat Chajim Festiwal rusza w piątek 19 maja. W ten dzień w krotoszyńskiej Galerii Refektarz odbędzie się wernisaż wystawy „Ćwiczenia oddechowe” Dawida Marszewskiego. Natomiast w Jarocinie, o godz. 20:00 atmosferę rozgrzeje energiczny zespół Klezmafour, znany również z programu Mam Talent!

Moc atrakcji czekać będzie w sobotę 20 maja od godz. 18:00 podczas jarocińskiej Nocy Muzeów. Przestrzeń wokół synagogi ponownie wypełni żydowska kultura (ul. Śródmiejska). Odbędą się liczne warsztaty: graficzne, malowania liter i imion hebrajskich, budowania sztetla. Natomiast w budynku dawnej synagogi wysłuchać będzie można wykładu o świętach żydowskich i zobaczyć przedmioty związane z judaizmem, między innymi szofar, talit czy drejdel. Niesamowite wystawy z Żydowskiego Instytutu Historycznego podkreślą charakter i historię wnętrza. Na zakończenie Nocy Muzeów w rytm muzyki klezmerskiej porwie nas zespół Sztetl, koncert rozpocznie się o godz. 20:30. Wszystkie wydarzenia w ramach jarocińskiej Nocy Muzeów są bezpłatne. W maju przypada 130. rocznica urodzin światowej sławy grafika Jakoba Steinhardta, dlatego 21 maja jarocińscy cykliści odwiedzą Żerków, miejsce jego narodzin. Rajd rowerowy poprzedzi spotkanie z Mateuszem Franckiewiczem, autorem bloga „Izrael od kuchni”.

Wieczorem 21 maja w Krotoszynie zabrzmi muzyka. W Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela o godz. 19:30 wyjątkowy koncert organowy „Jedno drzewo – wspólne korzenie”. W nietypowej iluminacji wnętrza Fary zabrzmi muzyczny dialog łączący Polaków, Żydów i Niemców w wykonaniu Pawła Szukalskiego. Z kolei o godz. 20:00 w Strefie Simchat Chajim zagra Rebeka, jeden z czołowych polskich zespołów wykonujących muzykę elektroniczną. Na oba niedzielne koncerty wstęp wolny.

W samo południe 23 maja z mieszkańcami Krotoszyna spotka się nasz gość specjalny Ambasador Izraela Pani Anna Azari. Opowie, o tym, co w Izraelu jest NAJ. Przez kolejne dni mieszkańcy Jarocina i Krotoszyna będą mogli zobaczyć spektakle „Opowiadania nie tylko dla dzieci” Teatru Żydowskiego i „Tuwim Julek – para buch, frazy w ruch” Teatru Małe Mi. Spotkanie z pisarką Romą Ligocką z pewnością będzie wyjątkowym przeżyciem. Z kolei o Ziemi Świętej opowie Ks. Adam Boniecki wraz z Karoliną Przewrocką-Aderet, a dziennikarka i fotografka Grażyna Banaszkiewicz przybliży niezwykłą architekturę oraz wielokulturową codzienność Izraela. Ponadto odbędą się warsztaty kulinarne, warsztaty wycinanki żydowskiej czy Czytanki dla najmłodszych. W Strefie Simchat Chajim zaplanowano zajęcia dla seniorów (między innymi joga), jak zapewniają organizatorzy - każdy będzie mógł znaleźć tu coś dla siebie, pograć w planszówki, odpocząć. 24 maja w Krotoszynie zagra zespół Pan Przecinek & Zespół Depresyjny. Organizatorzy przygotowali również ofertę dla szkół. Młodsze dzieci wezmą udział w warsztatach drukarskich nawiązujących do postaci żydowskiego drukarza z Krotoszyna Bar Loebel Monascha, a młodzież będzie rozmawiać o otwartości i wzajemnych szacunku na warsztatach prowadzonych przez edukatorów z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z Warszawy.

Festiwal dopełni Koncert finałowy - 26 maja o godz. 20:00 w Strefie Simchat Chajim na krotoszyńskim Rynku - zagra Karolina Cicha i Spółka. Artystka jest kompozytorką, wokalistką i multiinstrumentalistką – rozpoznawalną dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumentach jednocześnie. Śpiewa w językach mniejszości narodowych, w tym w jidysz. Natomiast po koncercie after party w formie silent disco, Marcin Piosik – DJ EMPE. Specjalnie na Simchat Chajim Festival przygotuje etno-klezmerską selekcję z dodatkiem muzyki Kresów.

Simchat Chajim Festival daje nowe tchnienie w życiu kulturalnym południowej Wielkopolski. Jarocin i Krotoszyn przez 9 dni będą sercem żydowskiego dziedzictwa. Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie simchatchajim.pl oraz na facebook.com/simchatchajim. Serdecznie zapraszamy!

 • Plakat

Koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej w Odolanowie

 • Plakat

Konkurs poezja Jana Pawła II w Wierzbnie

Gimnazjum w Wierzbnie już po raz trzeci gościło uczestników Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Utworów Świętego Jana Pawła II w ramach Regionalnej Parafiady WIERZBNO 2017.  W czwartek 27 kwietnia swoje umiejętności zaprezentowało 30 uczniów z 7 szkół w trzech przedziałach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI oraz gimnazjum. Jury w składzie: Dyrektor SP w Nabyszycach Katarzyna Maciejewska – przewodnicząca,  Katechetka Renata Gremblewska oraz Proboszcz parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie ks. kanonik Krystian Szenowski, oceniało uczestników w czterech kategoriach: znajomość tekstu, dobór repertuaru, dykcja oraz interpretacja. Konkurs przygotowały panie: Alicja Kołodziej oraz Małgorzata Bożek.

Wyniki konkursu:

Szkoła Podstawowa klasy I-III

1.Maria Chmielewska - SP Garki

2.Klaudia Klimek - SP Nabyszyce Filia Gliśnica

3.Igor Zielazny - SP Gorzyce Wielkie

 

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

1.Maria Ziętek - SP Garki

2.Anna Czerwińska - SP Gorzyce Wielkie

3.Nicola Gągała - SP Uciechów

 

Gimnazjum

1. Kinga Setecka - Gimnazjum Raczyce

2.Michalina Pyrgiel  - Gimnazjum Raczyce

3.Michał Zimniak - Gimnazjum Wierzbno

 

G.Sz.

 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie
 • Konkurs w Wierzbnie

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

„Piłkarska Kadra Czeka Powiatu Ostrowskiego”

W ostatnich dniach kwietnia na boiskach sportowych w Tarchałach Wielkich, w Odolanowie oraz w gminie Przygodzice odbyły się Turnieje Powiatowe Piłki Nożnej pod nazwą „Mała Piłkarska Kadra Czeka”  w kategorii dziewcząt i chłopców.

Organizatorem turniejów było Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim, Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie, Rada Gminna LZS w Przygodzicach oraz LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie.

Celem turnieju było  krzewienie kultury fizycznej poprzez popularyzację gry w piłkę nożną w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko dzieci i młodzieży, objęcie centralnym szkoleniem wyróżniających się chłopców i dziewcząt, zapoznanie z atrakcyjnymi formami szkoleniowo – sportowymi, wpływ na poprawę warunków uprawiania sportu w środowisku wiejskim.

W wyniku rozegranych meczów piłkarskich turnieju końcowa klasyfikacja  drużyn przedstawia się następującą:

Piłkarska Kadra Czeka” dziewczęta rocznik 2002 i młodsze:                                                                      

 1. Gimnazjum Sośnie - Gmina Sośnie                                                                                                  
 2. Gimnazjum Wysocko Małe – Gmina Przygodzice                                                                              
 3. Gimnazjum Wierzbno - Gmina Odolanów                                                                                      
 4. Gimnazjum Lamki  - Gmina Ostrów Wielkopolski

Piłkarska Kadra Czeka” chłopcy rocznik 2002 i młodsi:                                                                                                                                                                                                                     

 1. Gimnazjum Chynowa - Gmina Przygodzice                                                                                                                  
 2. Gimnazjum Sieroszewice - Gmina Sieroszewice                                                                                                            
 3. Gimnazjum Sośnie - Gmina Sośnie                                                                                                   
 4. Gimnazjum Wierzbno - Gmina Odolanów                                                                                                    
 5. Gimnazjum Lamki  - Gmina Ostrów Wielkopolski

                                                                                           

Na  boisku „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich odbył się również Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Mała Piłkarska Czeka” dla dziewcząt ze szkół podstawowych rocznik 2004 i mł. Klasyfikacja końcowa:                                                                       

 1. SP Gorzyce  Wielkie - Gmina Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                  
 2. SP Sośnie - Gmina Sośnie
 3. SP Tarchały Wielkie - Gmina Odolanów                                                                                                                   
 4. SP Wysocko Małe - Gmina Przygodzice                                                                              

Na  boisku „ORLIK 2012”  w  Przygodzicach odbył się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Mała Piłkarska Czeka” dla chłopców ze szkół podstawowych rocznik 2004 i mł. Klasyfikacja końcowa:

 1. SP Topola Mała - Gmina Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                
 2. SP Pawłów - Gmina  Sośnie                                                                                                                                                 
 3. SP Masanów - Gmina  Sieroszewice                                                                                                                                                     
 4. SP Chynowa - Gmina Przygodzice                                                                                                                                                       

Trzy drużyny w każdej kategorii otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Powiatową Zarządu LZS w Ostrowie Wlkp., które wręczył Prezes Powiatowego Z LZS Stanisław Ratajczak w towarzystwie członka prezydium  RP Z LZS i Radnego Powiatu Ostrowskiego Grzegorza Szuberta oraz Przewodniczącego MG Z LZS w Odolanowie Bogdana Frąszczaka

Najlepsza drużyna z każdej kategorii reprezentować będzie Powiat Ostrowski w zawodach rejonowych tj. półfinałach województwa wielkopolskiego.

 

G.Sz.

 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki
 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki
 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki
 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki
 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki
 • Piłkarska Kadra Czeka - rozgrywki

Karp kręci wiosną w Dolinie Baryczy!

Czujecie tę samą radość z powodu nadchodzącego weekendu?
Pogoda sprzyja, więc odpalajcie rowery i odwiedzajcie miejsca z kolorowymi figurami karpi! 
Nie zapomnijcie o naszych konkursach!
Zróbcie zdjęcie z karpiem na szlaku lub zbierajcie pieczątki z miejsc oznaczonych kolorowymi figurami karpia. 
Do zgarnięcia rowery i inne atrakcyjne nagrody.
Więcej o konkursach na: www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl

KARP KRĘCI WIOSNĄ W DOLINIE BARYCZY!!! :)

 

 • Plakat

Zobacz aktualny harmonogram szkoleń, weź udział w szkoleniu i sięgnij po środki!

W związku z planowanymi naborami wniosków w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowany termin naboru 31.05-14.06.2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pozarządowych
 • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, planowany termin naboru 14-28.06.2017 r. dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, rybaków i przedsiębiorców

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" zaprasza na spotkania i szkolenia dot. najbliższych naborów.

Jeśli jesteś przedstawicielem jednostki sektora finansów publicznych lub organizacji pozarządowej, przyjdź na:

 1. Spotkanie informacyjne i szkolenie dot. kryteriów wyboru: 16.05.2017 r., godz. 9-14
 2. Szkolenie warsztatowe z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 w dn. 29.05.2017 r., godz. 9-14
 3. Szkolenie warsztatowe z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PORiM 2014-2020 w dn. 19.06.2017 r., godz. 9-14

Spotkania odbędą się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Pl.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu (Sala konferencyjna na parterze)

Jeśli jesteś osobą fizyczną, rybakiem lub przedsiębiorcą i chcesz podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą w ramach PORiM 2014-2020, przyjdź na:

 1. Spotkanie informacyjne w dn. 12.05.2017 r. lub 02.06.2017 r., godz. 9-13
 2. Szkolenie warsztatowe z wypełniania biznesplanu w ramach PORiM 2014-2020 oraz dot. kryteriów wyboru w dn. 22.05.2017 r. lub 06.06.2017 r., godz. 9-14
 3. Szkolenie warsztatowe z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach PORiM 2014-2020 w dn. 31.05.2017 r. lub 12.06.2017 r., godz. 9-13

Spotkania odbędą się w Centrum Aktywności Lokalnej przy Pl.Ks.E.Waresiaka 7 w Miliczu (Sala konferencyjna na parterze)

Szczegółowy harmonogram spotkań i szkoleń można pobrać tutaj: http://projekty.barycz.pl/spotkania-i-szkolenia-przed-naborami-491

70-lecie klubu piłkarskiego LKS "Czarni" w Wierzbnie

Pierwszego maja odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia klubu piłkarskiego LKS „Czarni” w Wierzbnie.  Z inicjatywy zarządu klubu, na czele z prezesem Krzysztofem Jackowskim odbyła się pierwsza z zaplanowanych dwóch części uroczystość jubileuszowa.

Ten zasłużony dla Wierzbna i gminy klub doczekał się swojego święta.  „Czarni” Wierzbno z małymi przerwami przez wiele lat dostarczali swoim kibicom mnóstwo sportowych emocji i wzruszeń, a w swoich „złotych” czasach byli znany daleko poza granicami Gminy i Miasta Odolanów.

Charakter, waleczność oraz determinacja zespołu to cechy, które przyciągały mu kibiców, a dla przeciwników były często argumentami, które nie pozwalały zwyciężyć im zespołu z Wierzbna. Pomimo szerokiej kadry zespołu  większość stanowili młodzi piłkarze z Wierzbna i okolic, co było również ich ogromnym atutem. Stąd też pomysł organizacji takiego spotkania po latach – spotkania piłkarzy, ale również ludzi związanych z ówczesną piłką w Wierzbnie - działaczy, kibiców , „sponsorów” z tamtych lat , ludzi którzy budowali charakter i wizerunek klubu i byli z nim na dobre i złe.
    
Spotkanie uroczyście otworzył Krzysztof Jackowski  - obecny Prezes „Wierzbianki”. Minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących kolegów i działaczy, a także zapalono  im znicze na tutejszym cmentarzu. Po krótkim powitaniu na boisku rozpoczęły się rozgrywki najmłodszych adeptów piłki nożnej w Wierzbnie,  czyli przedszkolaków,  żaków,  orlików i juniorów.  Zorganizowano wystawę dyplomów, medali, pucharów oraz historycznych już zdjęć z różnych okresów działalności  klubu. Pod namiotami natomiast rozpoczęły się serdeczne przywitania, dyskusje, wspomnienia oraz anegdoty . Niektórzy z zaproszonych gości nie widzieli się ze sobą kilkanaście lat! Były to piękne, wzruszające momenty jubileuszu …
    
Prezes LKS „Czarni” Wierzbno wręczył swoim zasłużonym  poprzednikom pamiątkowe medale. Odznaczenia otrzymali - Franciszek Brychcy oraz Roman Lis, który był nieobecny  z powodu choroby. Pamiątkowym medalem wyróżniono również aktualnego kapitana drużyny - Jakuba Mielcarka za długoletnie przywiązanie do barw klubowych. Sam Klub także został odznaczony przez Burmistrza GiM Odolanów Mariana  Janickiego oraz Przewodniczącego Rady GiM Odolanów Jana Prokopa piękną pamiątkową tablicą.

Punktem kulminacyjnym spotkania po latach był mecz drużyny byłych gwiazd „Czarnych ” z aktualnym zespołem seniorów Wierzbna. Po pasjonującym pojedynku i wielkich emocjach górą byli zawodnicy  „Old Boys ”, którzy pokonali młodszych kolegów 3:1. Po zakończonych rozgrywkach na wszystkich czekał ogromny jubileuszowy tort, a na kolację podano pieczonego dzika. W trakcie biesiady wspomnieniom nie było końca. Wielu kolegów już rezerwowało sobie lipcowy termin, aby jeszcze raz móc się wspólnie spotkać w trakcie drugiej lipcowej części jubileuszu.

 

Krzysztof Jackowski

 • Jubileusz Klubu
 • Jubileusz Klubu
 • Jubileusz Klubu
 • Jubileusz Klubu
 • Jubileusz Klubu
 • Jubileusz Klubu

Konkurs „Dwie strony sieci”

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczystość rozdania nagród finalistom powiatowej edycji konkursu „Dwie strony sieci”.  Zadaniem uczestników było stworzenie komiksu lub spotu filmowego promującego bezpieczeństwo w sieci. Zwycięzcy każdej z kategorii zawalczą w finale wojewódzkim, który odbędzie się 13.06.2017r. w Poznaniu.

Organizatorem konkursu „Dwie strony sieci” była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Partnerami: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem konkursu było m.in. uświadomienie młodzieży zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz wyposażenie ich w umiejętności i nawyki rozpoznawania, przewidywania oraz zapobiegania zagrożeniom w Internecie. W konkursie wzięło udział 12 szkół powiatu ostrowskiego, które łącznie zgłosiły 47 prac,  w tym 15 spotów filmowych  i 32 komiksy.

Komisja konkursowa w składzie: sierż. Patrycja Lichtarowicz (Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim), Witold Czubak (Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim), Jakub Godziszewski (Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim), Iwona Ambroży (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Monika Witkowska (Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim) wyłoniła zwycięzców  w poszczególnych kategoriach.

Anna Jaworska uczennica Szkoły Podstawowej im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie zdobyła pierwsze miejsce w kategorii komiks.

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim – podinsp. Zbigniewa Raczaka, dyplomy i podziękowania wręczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim – mł. insp. Piotr Wilkowski. Komendant pogratulował uczestnikom zaangażowania i kreatywności. Skierował też słowa uznania do opiekunów, którzy poświęcili swój czas na pogłębianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.

Nagrody dla młodzieży wręczył Sekretarz Powiatu – Mirosław Rychlik oraz Sekretarz Miasta – Andrzej Baraniak.

 

Małgorzata Brodala

 • Anna Jaworska

Turniej im. Eugeniusza Dymacza rozegrany

3 maja rozegrany został XIX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych LZS im. Eugeniusza Dymacza, zorganizowany przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz LZS Raczyce. Mecze rozegrano na boisku sportowym w Raczycach.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny: LZS Ajax Baby, LZS Bonikowia Boników, LZS Korona Nadstawki oraz LZS Orły Huta. Spotkania sędziował Henryk Mizgalski.

Wyniki poszczególnych meczów:

 • Korona Nadstawki – Bonikowia Boników 0:1
 • Orły Huta – Ajax Baby 4:0
 • Bonikowia Boników – Orły Huta 2:0
 • Korona Nadstawki – Ajax Baby 2:0

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

 1. LZS Bonikowia Boników
 2. LZS Orły Huta
 3. LZS Korona Nadstawki
 4. LZS Ajax Baby

 

B.F.

 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza
 • Turniej im. E. Dymacza

Dziś Dzień Strażaka

 • Życzenia

"Wiwat Maj, Trzeci Maj..."

Za nami długi majowy weekend. Mimo zmiennej pogody wszystkie wydarzenia i uroczystości zaplanowane na pierwsze dni maja odbyły się bez przeszkód.

Tradycyjnie majowe świętowanie rozpoczęli wędkarze, którzy wczesnym rankiem rywalizowali w Gminnych Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Tego samego dnia, jak i dzień wcześniej rozegrano spotkania piłkarskie Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej LZS na Orliku. Po siódmej kolejce w tabeli prowadzą ORŁY HUTA, a tuż za nimi uplasował się FUKS GARKI.

Święto Konstytucji 3 maja rozpoczęło się mszą świętą za Ojczyznę w kościele pw. św. Marcina w Odolanowie.  W nabożeństwie wzięły udział władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy.

Po mszy świętej odbyło się tradycyjne już spotkanie samorządowe. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop przybliżył obecnym rys historyczny uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz najważniejsze wydarzenia w polskiej historii, które sprawiły, że możemy cieszyć się wolnością i niepodległością.

Tego samego dnia rozegrano XIX Turniej Piłki Nożnej im. Eugeniusza Dymacza w Raczycach, który zorganizowali Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie oraz LZS Raczyce. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: LZS Ajax Baby, LZS Bonikowia Boników, LZS Korona Nadstawki oraz LZS Orły Huta. Zwycięzcą zawodów została Bonikowia Boników.

Zwieńczeniem uroczystości majowych był koncert Odolanowskiej Orkiestry Dętej na Rynku w Odolanowie. Zainteresowani wysłuchali utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej. Orkiestrą dyrygowali Ryszard Hoffman oraz Aleksandra Hoffman-Dzieran.

 

Joanna Łuczkanin

 • Święto Konstytucji 3 maja (2)
 • Święto Konstytucji 3 maja (3)
 • Święto Konstytucji 3 maja (4)
 • Święto Konstytucji 3 maja (5)
 • Święto Konstytucji 3 maja (6)
 • Święto Konstytucji 3 maja (7)
 • Święto Konstytucji 3 maja (8)
 • Święto Konstytucji 3 maja (9)
 • Turniej im. E. Dymacza (1)
 • Turniej im. E. Dymacza (2)
 • Turniej im. E. Dymacza (3)
 • Zawody Wędkarskie (1)
 • Zawody Wędkarskie (2)
 • Zawody Wędkarskie (3)
 • Zawody Wędkarskie (4)
 • Koncert na Rynku (1)
 • Koncert na Rynku (2)
 • Koncert na Rynku (3)
 • Koncert na Rynku (4)
 • Koncert na Rynku (5)
 • Święto Konstytucji 3 maja (1)

Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe

W minionym tygodniu w Parku Natury w Odolanowie odbyły się Wiosenne Gminne Biegi Przełajowe. W biegach wzięło udział ponad 200 uczniów z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Uczniowie biegali na następujących dystansach:

 • szkoły podstawowe klasy 1-3 na dystansie 300 m,
 • szkoły podstawowe klasy 4-6 na dystansie 600 m,
 • szkoły gimnazjalne klasy 1-3 dziewczęta na dystansie 900 m,
 • szkoły gimnazjalne klasy 1-3 chłopcy na dystansie 1 200 m.

Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie.
Poniżej prezentujemy wyniki:

Szkoła podstawowa

Dziewczynki 1 klasa

 1. Daria Mielicka - Uciechów
 2. Hanna Szulc - Uciechów
 3. Agata Cierpka - Huta

Chłopcy 1 klasa 

 1. Alan Ćwiertniak - Odolanów
 2. Natan Ćwiertniak - Odolanów
 3. Wiktor Węciak - Uciechów

Dziewczynki 2 klasa

 1. Lena Gruca - Odolanów
 2. Daria Szargan - Tarchały Wielkie 
 3. Maja Szczepaniak - Odolanów

Chłopcy 2 klasa 

 1. Filip Fischer - Odolanów
 2. Igor Zapart - Odolanów
 3. Jan Rybacki - Odolanów

Dziewczynki 3 klasa 

 1. Małgorzata Jurek - Odolanów
 2. Izabela Wechman - Huta
 3. Klaudia Klimek - Gliśnica

Chłopcy 3 klasa 

 1. Stanisław Ćwiertniak - Odolanów
 2. Szymon Prokop - Odolanów
 3. Artur Szulc - Uciechów

Dziewczynki 4 klasa

 1. Ola Koniarek - Tarchały
 2. Dagmara Ryszkiewicz - Odolanów
 3. Marta Działocha - Garki

Chłopcy 4 klasa

 1. Alan Dułaj - Odolanów
 2. Eryk Smardz - Garki
 3. Mateusz Szczepaniak- Tarchały

Dziewczynki 5 klasa

 1. Julia Rogalińska - Tarchały
 2. Kasia Gil - Garki
 3. Karolina Kucharska - Tarchały

Chłopcy 5 klasa

 1. Kacper Wasilewski - Uciechów
 2. Tobiasz Śniady - Odolanów
 3. Oliwier Perkiewicz - Huta

Dziewczynki 6 klasa

 1. Aga Poślednik - Odolanów
 2. Roksana Dudlińska - Odolanów
 3. Kinga Andrejak – Uciechów

Chłopcy 6 klasa

 1.  Adam Kosnowicz - Odolanów
 2. Kuba Kraska - Nabyszyce
 3. Adrian Płaczek - Huta

Gimnazjum 

Dziewczynki I klasa

 1. Dominika Górna - Świeca
 2. Jagoda Ciurar - Wierzbno
 3. Eliza Szczepaniak - Wierzbno

Chłopcy I klasa

 1. Kacper Adamczak - Wierzbno
 2. Kamil Kaczmarek - Świeca
 3. Norbert Woźniak - Odolanów

Dziewczynki II klasa

 1. Karolina Cegielna -Wierzbno
 2. Klaudia Maik - Wierzbno
 3. Klaudia Kukuła - Wierzbno

Chłopcy II klasa

 1. Roman Wasiela - Świeca
 2. Michał Działocha - Świeca
 3. Łukasz Klimek - Wierzbno 

Dziewczynki III klasa

 1. Julia Tomczak - Świeca
 2. Kasia Nowicka - Odolanów
 3. Weronika Murach - Świeca

Chłopcy III klasa

 1. Marek Motglewski - Wierzbno
 2. Jakub Usarek - Świeca
 3. Eliasz Ławniczak - Odolanów

 

Tomasz Zwoliński

 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe
 • Wiosenne biegi przełajowe

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto to, ustanowione w 2004 roku, ma służyć popularyzowaniu wiedzy o szczytnej historii polskich symboli narodowych, której wielu Polaków, szczególnie najmłodsze pokolenie, niestety nie zna. Jest to wspaniała okazja, aby otoczyć polskie symbole narodowe czcią i szacunkiem. Każdy z nas powinien pamiętać o dzisiejszym święcie - identyfikacja z symbolami jest przecież ważnym elementem tożsamości narodowej.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. (http://www.polskaflaga.pl)

Tradycyjnie z okazji świąt majowych i Dnia Flagi na głównych ulicach miasta powiewają flagi narodowe.  Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów do wspólnego uczczenia dzisiejszego święta poprzez wywieszenie flagi narodowej w swoich domach.

 

J.Ł.

 • Ratusz w Odolanowie

1-wszo majowe wędkowanie

Tradycyjnie wczesnym rankiem 1 maja odbyły się Gminne Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. Podobnie, jak w poprzednim roku do zawodów przystąpiło 19 uczestników – członków Polskiego Koła Wędkarskiego w Odolanowie. Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

 I miejsce  - Mirosław Żyśko

II miejsce – Damian Obajtek

III miejsce – Dominik Ćwiertniak

Puchary wręczyli Przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop oraz Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Krystyna Wiertelak.

 

Joanna Łuczkanin

 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017
 • Zawody wędkarskie 2017

Maturzyści 2017

Zbliżające się egzaminy maturalne sprawiły, iż tegoroczni maturzyści czujący się jeszcze wolnymi niezestresowanymi młodymi ludźmi postanowili podtrzymać tradycję i bawić się. Grupa maturzystów – przebierańców z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie, wyruszyła na podbój miasta odwiedzając m.in. sklepy, banki, urzędy, śpiewając, bawiąc się i przy okazji zbierając drobne datki. Młodzi ludzie przebrani za lekarza, strażaka, policjanta, robotnika czy pielęgniarkę zawitali także do Urzędu GiM odwiedzając gabinet burmistrza i pozostałe biura.

                                                                                                                                

Henryk Włodarek    

 • Maturzyści w urzędzie

Zawód żołnierz zawodowy

 • Plakat

Zaproszenie na sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

Podążaj Kolorowym Szlakiem Karpia i weź udział w konkursach!

KARP KRĘCI WIOSNĄ W DOLINIE BARYCZY.
ODKRYWAJ uroki Doliny Baryczy i pokaż jak Cię to KRĘCI -
WYGRYWAJ rowery, przewodniki i gry edukacyjne z Doliny Baryczy!

 

Więcej informacji o konkursach szukaj na: www.kolorowyszlakkarpia.barycz.pl 

 • Informacja

Zwiedzaj z odolanowskim PTTK

 • Plakat
 • Plakat

Zmiana czasu pracy Urzędu dnia 2 maja

OGŁOSZENIE!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
2 MAJA 2017r.  (WTOREK)
URZĄD GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE BĘDZIE CZYNNY
OD GODZINY 07:00 DO GODZINY 13:00

Dawid Barczak Wicemistrzem Polski!

Podczas Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule low-kick juniorów, które odbyły się w dniach 21-23 kwietnia w Nowym Targu Dawid Barczak został Wicemistrzem Polski.

Ten wynik jest wielkim sukcesem Dawida,  został jednak okraszony wielkim niedosytem -  kontuzja odniesiona w półfinale nie pozwoliła na walkę finałową.

Dawid startował w kategorii wagowej -71 kg. Pierwszą walkę (ćwierćfinałową) zwyciężył w drugiej rundzie zmuszając Krystiana Piecha (Samuraj Sanok) do kapitulacji. Kolejny pojedynek (półfinałowy) to potyczka z Jakubem Szymanowskim (KS Sporty Walki Piła). W pierwszej rundzie tego pojedynku Dawid doznał mocnego stłuczenia mięśnia piszczelowego prawej nogi, który właściwie całkowicie uniemożliwił wykonywanie jakichkolwiek kopnięć, a co więcej Dawid miał także kłopoty z utrzymaniem równowagi na nogach. Jednak charakter i determinacja wzięły górę! Dawid mocno zmobilizowany dokończył walkę i wygrał. Niestety walka finałowa nie wchodziła w grę. Po kilkunastu minutach, gdy adrenalina i emocje opadały, ból nogi okazał się na tyle mocny, że podjąłem decyzję (wbrew decyzji Dawida, który chciał walczyć) o poddaniu tej walki walkowerem. A pojedynek zapowiadał się niezwykle ciekawie, bo z Patrykiem Kłakiem (Armia Polkowice), z którym miesiąc temu Dawid zwyciężył w finale Mistrzostw Polski w formule K-1.

W tych mistrzostwach udział wzięli także Hubert Sikora – Junior młodszy -60kg, oraz Dawid Stryczula Junior młodszy -63,5kg. Bardzo dobrze zaprezentował się w ringu  Hubert Sikora, który jest najmłodszym zawodnikiem w kategorii zawodników formuł ringowych. Swój pojedynek co prawda przegrał, ale przebieg walki i postawa Huberta pozwala mieć nadzieje na dalsze sukcesy. Podczas walki Hubert postawił mocne warunki rywalowi i jak tylko zdobędzie więcej doświadczenia będzie liczącym się zawodnikiem – charakter i serce do walki ma wielkie.

Swój debiut zaliczył także Dawid Stryczula, który skrzyżował rękawice z doświadczonym już Tomaszem Lasotą (Piotrowska Szkoła Sztuk Walki TOM CENTER), ten pojedynek miał jednostronny przebieg. Tomek ten pojedynek wygrał wysoko na punkty i choć przewaga był wyraźna, to Dawid ani na moment nie zaprzestawał starań o dobry wynik. W tak trudnych walkach dla zawodnika (bo debiut z tak doświadczonym przeciwnikiem takim jest) to wielki sprawdzian mentalny, który Dawid zdał w sto procentach. Na niekorzyść dla Niego zadziałała, także choroba jaką przeszedł dwa tygodnie przed zawodami.

 

 

Tomasz Sroka

 • Mistrzostwa Polski w kickboxingu
 • Mistrzostwa Polski w kickboxingu
 • Mistrzostwa Polski w kickboxingu
 • Mistrzostwa Polski w kickboxingu

Uczennice odolanowskiego LO przedstawicielkami Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Karolina Małecka i Martyna Usarek uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie przedstawicielkami Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego!

Karolina i Martyna biorą udział w projekcie edukacyjnym: Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, celem którego jest popularyzowanie wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Powiat Ostrowski na Sejmiku będą reprezentować drużyny wyłonione w konkursie, który odbył się 24 kwietnia br.

Karolina i Martyna pod opieką nauczyciela historii oraz wiedzy o społeczeństwie Rafała Walkowa przygotowały na konkurs prezentację pt. ''Stąd jesteśmy! Nasza ''Mała Ojczyzna'' w naszych marzeniach''. Komisja wysoko oceniła pracę licealistek, dzięki czemu Karolina i Martyna będą reprezentowały powiat w Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Drugą drużyną, która będzie reprezentowała nasz region są uczniowie z ZSP CKU Przygodzice.

Serdecznie gratulujemy!

 

Rafał Walkow

 • Laureatki konkursu
 • Laureatki konkursu

Ogłoszenie - przerwy w dostawie wody

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych ul. Bartosza 7 w Odolanowie
informuje mieszkańców Odolanowa
ul. Boczna, Ostrowska, Pl. Św. Barbary, Dąbrówki, Zborowiecka, Spokojna, Mostowa, Łąkowa, Kaliska,
iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Bocznej nastąpi czasowa przerwa

w dostawie wody w dniu 26.04.2017 (środa)

w godz. 10:00-15:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Raczycach

W minioną sobotę 22 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Raczycach. Na spotkaniu zjawiło się około 130 osób, byłych i obecnych członkiń Koła z osobami towarzyszącymi.

Panie zaprosiły na swoje święto wielu znakomitych gości, a wśród nich Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa, Zastępcę Burmistrza Krystynę Wiertelak, Zastępcę Starosty Ostrowskiego Romana Pacholczyka, Posła na Sejm Andżelikę Możdżanowską, radnych Powiatu Ostrowskiego: Grzegorza Finke i Józefa Wajsa, Radną Raczyc Annę Kądzielę, Księdza proboszcza Dariusz Smolnika.

Na początku spotkania wszystkich gości powitała Przewodnicząca Koła Krystyna Janicka, która swoją funkcję pełni od 2007 roku. Następnie zaproszeni goście składali życzenia i wręczali prezenty dla gospodyń. Wszyscy życzyli owocnej współpracy i zachęcali, aby do Koła wstępowały kolejne pokolenia mieszkanek Raczyc. W czasie wystąpienia Burmistrz Marian Janicki poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkie zmarłe członkinie Koła. Po życzeniach uczestnicy obchodów 50-lecia wznieśli uroczysty toast i odśpiewali gromkie „Sto lat”.

Gościom czas umilił występ młodzieży z Gimnazjum w Raczycach, która zaprezentowała humorystyczne przedstawienie pt. „Program kulinarny kawa czy herbata.” W programie pojawiły się znane postacie polskiego show biznesu: Magda Gessler, znany stylista, krytyk mody Tomasz Jacyków, pani która zachwalała dietę z sałaty, a także trenerka personalna, która propagowała ruch i gimnastykę, jako zdrowy tryb życia. Całość występu urozmaicały piosenki polskich i zagranicznych artystów w wykonaniu miejscowych gimnazjalistek.

Następnie burmistrz wręczył statuetki dla najbardziej zasłużonych działaczek. Wszystkie panie gospodynie otrzymały pamiątkowe dyplomy z okazji jubileuszu – certyfikat „Doskonałej gospodyni wiejskiej”. Po części oficjalnej zaczęła się zabawa do białego rana.

 

Paweł Serafin

 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach
 • 50 lat KGW w Raczycach

Informacje na temat WZW A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim w związku z zachorowaniami na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego przesyła  ulotkę dotyczącą  WZW A.

 • Plakat

Dokumenty do pobrania

Ruszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu całej Wielkopolski!

 

W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.

Zainteresowani mogą kierować się trzema prostymi zasadami:

1. ZASIEJ ZIARNO - zbierz grupę aktywnych ludzi!

2. OBSERWUJ, JAK WZRASTA - złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

3. ZBIERZ PLONY - Rozwiązuj problemy społeczne!

 

ZASIEJ ZIARNO - Zbierz grupę aktywnych ludzi!

Oferty w konkursie będą mogły składać:

- młode organizacje pozarządowe, tzn. zarejestrowane najwcześniej 30 miesięcy do dnia złożenia Oferty, z rocznym budżetem nieprzekraczającym 25 tys. zł.

- nieformalne grupy mieszkańców, złożone z minimum 3 osób, planujące działania na rzecz społeczności lokalnej

- grupy samopomocowe, czyli grupy działające na rzecz swoich członków

- organizacje pozarządowe, które pełnią funkcję Patronów.

 

OBSERWUJ, JAK WZRASTA - Złóż Ofertę i zrealizuj projekt!

Ofertę można składać za pośrednictwem generatora na stronie internetowej www.witkac.pl do 4 maja br.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5 000 zł. Wymagany jest 10% wkład własny. Może być jednak zapewniony poprzez między innymi przez pracę wolontariuszy tzw. wkład własny osobowy.

Każdy może skonsultować swój pomysł z naszym doradcą. Dodatkowo punktowane będą oferty z gmin, w których nie były dotąd realizowane projekty w ramach Wielkopolskiej Wiary.

 

ZBIERZ PLONY - Rozwiązuj problemy społeczne!

Szansę na dofinansowanie będą miały inicjatywy oddolne m.in. edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe. Wszystkie pomysły mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.

Dodatkowo młode fundacje i stowarzyszenia mają szansę pozyskać środki na wzmocnienie swojej organizacji i zaplanowanie jej przyszłości. W ramach tego typu można sfinansować opracowanie planu rozwoju, a przy tym przeszkolenie kadry, remont biura, czy zakup sprzętu.

Każdy projekt musi przekładać się na wzrost aktywności obywatelskiej, pozwalać mieszkańcom czuć realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów, dać im możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Regulamin konkursu, generator, wzór formularza ofert oraz kontakty do doradców dostępne są na naszej stronie www.pisop.org.pl/fio.

W przypadku potwierdzenia obecności na spotkaniu lub ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Maciejem Nowickim pod numerem telefonu 534 205 699 lub mailowo maciej.nowicki@pisop.org.pl.

Projekt Wielkopolska Wiara dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 • Logo

X edycja Programu „Działaj Lokalnie”

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza nabór wniosków w ramach X edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2017.

Termin naboru wniosków: 21.04.2017 – 22.05.2017

Termin realizacji projektów: 1 czerwiec 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród. Planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Dla zainteresowanych odbędą się spotkania szkoleniowe i konsultacje.

Szkolenia: Centrum Aktywności Lokalnej Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7  (sala konferencyjna) parter:
27.04.2017 ( czwartek )godz. 16.00 -18.00
11.05.2017 (czwartek) godz. 16.00 – 18.00

Konsultacje:
Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Informacji udzielają:
Pola Chrzan  – koordynator Programu „Działaj Lokalnie IX” w Dolinie Baryczy
Inga Ozga  - animator lokalny, dyrektor biura

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,
tel. 71 38 30 432,
e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.dzialaj.barycz.pl lub na Facebooku "Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy".

Zapraszamy na Majówkę

 • Plakat

Raczyce na Ślęży

Młodzież klas I-III z Raczyc wybrała się na Ślężę. Uczestnicy przemierzyli 8 kilometrów, sprzyjała pogoda i dobre humory. Dzieci zwiedziły gotycki kościół w Kątach Wrocławskich oraz miejscowe muzeum.

 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach
 • Wycieczka uczniów ze szkoły w Raczycach

Dotacje 23 000 zł na założenie firmy!!!

 • Baner
 • Informacja

Szkolny konkurs wiedzy o Polsce

W niezwykle gorącej atmosferze odbywały się eliminacje do Gminnego Konkursu Wiedzy o Polsce klas drugich w szkole filialnej w Raczycach. Chętni uczniowie musieli przyswoić sobie wiedzę o polskich symbolach narodowych, zapoznać się  z wybranymi legendami o Polsce i Wielkopolsce oraz z kierunkami na mapie, ukształtowaniem powierzchni i z najważniejszymi rzekami oraz zabytkami naszego kraju. Poznali również polskich olimpijczyków z Rio de Janeiro, a także florę i faunę Doliny Baryczy.

Finalistami zostali:

 • Marta Mazurkiewicz – I – miejsce;
 • Blanka Gałka – II miejsce;
 • Bartosz Szubert – III miejsce;
 • Piotr Florczak – IV miejsce.

Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, które wręczyła finalistom dyrektor szkoły – Anna Sikora.

Marta Mazurkiewicz, która uzyskała największą liczbę punktów w teście i zajęła I miejsce, będzie reprezentować szkołę w Gminnym Konkursie Wiedzy o Polsce w Tarchałach Wielkich. 

                                                                          

Bogumiła Klaczyńska

 • Laureaci konkursu
 • Laureaci konkursu
 • Laureaci konkursu
 • Laureaci konkursu
 • Laureaci konkursu

Sentymentalna podróż w muzykę lat 80-tych

 W piątkowy wieczór muzyka lat osiemdziesiątych wypełniła przestrzeń Odolanowskiego Domu Kultury. Tym razem artyści sceny warszawskiej – Agata Grześkiewicz (wokal) i Michał Zawadzki (fortepian) przenieśli publiczność w muzyczne lata sprzed ponad 30 lat. Najbardziej znane piosenki  z  tej dekady w  wykonaniu na głos i fortepian zyskały nowe oblicze balladowo-nostalgiczno-liryczne lub żarliwe i porywające, w niektórych interpretacjach można było doszukać się rockowego gitarowego pazura zaskakująco odwzorowanego przy pomocy ekspresji pianistycznej. Artyści wykonali  repertuaru takich artystów i zespołów, jak Edyta Geppert, Andrzej Zaucha, Majka Jeżowska, Marek Grechuta, Urszula, Budka Suflera, Republika, Anna Jantar i wiele innych. Koncert w akustycznej formule został ciepło przyjęty przez publiczność.

 

ODK

 • Koncert w ODK
 • Koncert w ODK
 • Koncert w ODK

Komunikat

Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na terenie powiatu ostrowskiego od początku lutego do dnia 21.04.2017r. odnotowano 16 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Było wśród nich 7 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 17-tu do 57 lat. Byli wśród nich uczeń Liceum Ogólnokształcącego, pracownik urzędu, fryzjer, studentka, ślusarz, mechanicy samochodowi, bezrobotni i 3-ech pracowników związanych z branżą spożywczą. 
  

„Wirusowe zapalenia wątroby typu A szerzy się głównie drogą pokarmową. Do zakażenia może dojść również drogą seksualną oraz rzadko poprzez krew drogą naruszenia ciągłych tkanek. Ze względu na występowanie (czasowo) wirusów w wymazach nosowo-gardłowych rzadko może dochodzić do zakażenia drogą kontaktową” – opracowanie z książki „Choroby zakaźne  i pasożytnicze” – epidemiologia i profilaktyka – autor Wiesław Magdzik i inni.
    

Informujemy, że wszystkie osoby chore zostały hospitalizowane na oddziałach zakaźnych i stan ich zdrowia ulega poprawie.
    

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim, z każdym chorym przeprowadza szczegółowy wywiad epidemiologiczny, z którego stara się uzyskać informację dotyczącą kontaktów z innymi osobami oraz wyjaśnieniem co te osoby jadły w okresie od miesiąca  do dwóch miesięcy  przed zachorowaniem. Od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów chorobowych mija od 15 do 50 dni (średnio jeden miesiąc). Na tej podstawie Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje nadzorem epidemiologicznym  i lekarskim wszystkie osoby  z bliskiego kontaktu. W uzasadnionych przypadkach dokonywane są też badania laboratoryjne. Z wywiadów epidemiologicznych typuje się te obiekty żywnościowo-żywieniowe, które pacjenci  zapamiętali. W tych właśnie obiektach przeprowadza się kontrole.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A często nazywane jest żółtaczką pokarmową lub chorobą „brudnych rąk”. Należy pamiętać, że najwięcej wirusów znajduje się w kale, dlatego też przestrzeganie elementarnych zasad higieny a zwłaszcza dokładne mycie rąk zapobiega rozprzestrzenianiu się tej choroby. W zakładach produkcyjnych i rozprowadzających żywność powinny znajdować się między innymi środki do dezynfekcji toalet, do dezynfekcji rąk a w przypadku kontaktu z żywnością nieopakowaną - używanie rękawiczek jednorazowych.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym zabezpieczeniem przed zachorowaniem są szczepienia ochronne. W wypadku szczepienia przeciwko WZW  typu A są one płatne.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ do wielu lat nie odnotowano zachorowań na WZW typu A, apeluje jednak o niepoddawanie się nieuzasadnionej panice. Wszystkie podejmowane działania minimalizują zagrożenie i w chwili obecnej nie ma najmniejszych podstaw do stwierdzenia, że żywność jest niebezpieczna albo, że istnieje taki zakład żywnościowo-żywieniowy, który należałoby omijać. Jeśli taki zakład by istniał zostałby unieruchomiony decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nie można jednak wykluczyć pojawiających się nowych zachorowań, ponieważ o zakończeniu „epidemii” będzie można mówić, gdy od ostatniego zachorowania minie 50 dni.

 

                                           Przewodniczący                                                                 Państwowy Powiatowy
                                     Powiatowego Zespołu                                                               Inspektor Sanitarny
                                 Reagowania Kryzysowego                                                       Tadeusz Andrzej Biliński
                        Wicestarosta Roman Pacholczyk

 

"Święto Roweru" w Odolanowie

 • Plakat

Odwiedź Beskid Śląski z PTTK

 • Plakat

Zespół ds. rewitalizacji na drugim posiedzeniu

W minioną środę w sali konferencyjnej Odolanowskiego Domu Kultury, odbyło się II posiedzenie członków zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy i Miasta Odolanów oraz zaproszonych gości. Spotkanie  połączone było z warsztatem dotyczącym wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy i Miasta Odolanów w ramach prac nad dokumentem pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów.

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło ponad 20 osób, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów, radni Gminy i Miasta Odolanów, sołtysi, Komendant Policji w Odolanowie, dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie GiM Odolanów, przewodniczący osiedli oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy i Miasta Odolanów.

Spotkanie rozpoczęła Katarzyna Gałęzka powitaniem zgromadzonych gości, dziękując jednocześnie za przybycie. Następnie głos zabrał prowadzący spotkanie Przemysław Wojcieszak właściciel firmy Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, która zajmuje się opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów.

Na początku prowadzący pokrótce wyjaśnił podstawowe  pojęcia z zakresu rewitalizacji oraz cel uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów. W sposób szczególny zaakcentował konieczność szerszego spoglądania na proces rewitalizacji, nie tylko pod kątem odnowienia infrastruktury, ale przede wszystkim z punktu widzenia aktywizacji społeczeństwa i próby rozwiązywania jego problemów.

Następnie omówił w jaki sposób dokonano i na czym się opierano wyznaczając delimitację obszaru zdegradowanego dla miasta Odolanów z uwzględnieniem podziału na ulice oraz jak wyznaczono  delimitację na obszarach wiejskich gminy Odolanów.

W dalszej kolejności  przedstawił  wyniki diagnozy stanu dla miasta Odolanów i wynikającą z niej największą koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz przedstawił  delimitację  obszarów wiejskich.

W wyniku przeprowadzonej analizy za teren zdegradowany  zostało uznane centrum Odolanowa wraz z przyległymi ulicami oraz 4 wsie: Boników, Raczyce, Nabyszyce i Gliśnica. 

Następnie Prowadzący przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami obszar do rewitalizacji powinien zostać wyznaczony w obrębie obszaru zdegradowanego i nie może przekroczyć 30% liczby mieszkańców i 20 % powierzchni gminy.  Biorąc pod uwagę ograniczenia ustawowe zgromadzeni wskazali, aby do obszaru rewitalizacji włączyć centrum Odolanowa wraz z przyległymi ulicami oraz trzy wsie Raczyce, Gliśnicę i Nabyszyce. Następnie Zastępca Burmistrza  Krystyna Wiertelak zasugerowała, aby do obszaru rewitalizacji włączyć również ulicę Raszkowską, na której znajduje się Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”. Na koniec jeden z uczestników spotkania wysunął wniosek, aby obszar rewitalizacji poszerzyć również o całą ulicę Bartosza.

Na zakończenie Przemysław Wojcieszak podziękował zebranym za dyskusję i wniesione uwagi.

 

Katarzyna Gałęzka 

 • Spotkanie odnośnie rewitalizacji
 • Spotkanie odnośnie rewitalizacji
 • Spotkanie odnośnie rewitalizacji
 • Spotkanie odnośnie rewitalizacji

Cukrzyca bez tajemnic - spotkanie z diabetologiem

 • Plakat

Ogłoszenie - przerwy w dostawie wody

 • Ogłoszenie

X edycja konkursu „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn.” Policjant, który mi pomógł” od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” w Warszawie.

Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji.

Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich dwóch edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby policjanci ci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzone stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród.

Przedsięwzięcie to od pierwszej edycji objęte zostało patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Wręczenie wyróżnień laureatom X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Na potrzeby konkursu funkcjonuje strona internetowa o adresie www.policjant.niebieskalinia.pl, a na stronie internetowej www.policja.pl podwieszony został baner promujący przedsięwzięcie.

Zgłoszenia można nasyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:  http://www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php

 • Plakat

Głosujemy na Filipa - walczymy o stypendium USKI

Zapraszamy do głosowania na Filipa Duczmala ucznia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, mieszkańca Wierzbna, który bierze udział w głosowaniu 20 edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI.

Filip to kreatywny przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w III LO w Ostrowie Wielkopolskim, łączący pasję do muzyki z nauką, osiąga wysoką frekwencję oraz bardzo dobre wyniki w nauce. Członek zespołu NIEDOGRANI – artystycznej perełki III LO w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Szkoły Muzycznej, członek chóru CON FORZA i Young Bandu. CZŁOWIEK ORKIESTRA!

Głosować można TUTAJ.

Więcej na temat wydarzenia TUTAJ.

 

 • Filip Duczmal

Targi Rolno-Ogrodnicze w Przygodzicach

 • Plakat

Poszukiwany właściciel okularów

12 kwietnia br. na terenie parkingu Komisariatu Policji w Odolanowie zostały znalezione okulary korekcyjne. Właściciela okularów prosimy o odbiór w Komisariacie Policji w Odolanowie.

Dzieci i młodzież z Gminy Odolanów na VII Biegu Ojca Jońca w Poznaniu

W Poznaniu  odbył się VII Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca, impreza upamiętniająca założyciela i wieloletniego prezesa Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Parafiada z Zakonu Pijarów z Warszawy, twórcę programów „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, „Sport uczy i łączy wszystkich”, „Edukacja poprzez sport” i licznych inicjatyw realizujących wychowanie dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport. Ojciec Józef zginął  10.04 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Bieg, który ponownie honorowym patronatem objął m.in. abp Stanisław Gądecki zgromadził rekordową liczbę ponad 1500 uczestników.

Wydarzenie zorganizowane przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, umiejscowiono na poznańskim osiedlu Jana III Sobieskiego, gdzie mieści się budynek szkoły. Podczas imprezy odbyły się biegi w różnych kategoriach wiekowych, od uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej po seniorów. Zawodnicy ubrani byli w specjalnie przygotowane na tę okazję żółte koszulki. Pomimo chłodu i chwilami deszczu, było tak pięknie, radośnie, żywiołowo i gorąco od tryskającej od  uczestników biegu energii, że nawet nie zauważyliśmy, jak szybko minęło kilka godzin imprezy

Z  Ojcem Józefem  Jońcem aktywnie współpracowało  w latach 1999 do 2010 Gimnazjum w Wierzbnie i PUKS  „GIMNASJON-SCC’” Wierzbno. W biegu wystartowali uczniowie Gimnazjum W Wierzbnie oraz Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Hucie i Szkoły Podstawowej w Odolanowie - w sumie 15 uczestników pod opieką Grzegorza Szuberta i Macieja Dymacza. Duży sukces w tej imprezie biegowej  odniósł Kacper Adamczak z Gimnazjum w Wierzbnie,   który w tym roku w  kategorii  chłopców rocznika 2003 i 2004  na dystansie 1500 m zajął III miejsce zdobywając piękny puchar i nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników kończących bieg na pewno  poczuł się jak zwycięzca, gdyż każdy przed biegiem dostał koszulkę, a po zakończeniu biegu pamiątkowy medal.  Pod względem liczby uczestników i startów ta edycja była rekordowa.

 

G.Sz.

 

 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca
 • Bieg Ojca Jońca

Szkolny Klub Olimpijczyka „WIERZBNO” na Centralnych Uroczystościach Dnia Olimpijczyka

Na początku kwietnia w Zespole Szkół w Parkowie (gmina Rogoźno Wielkopolskie) odbyły  się Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka, na które został zaproszony Prezes Szkolnego Klubu Olimpijczyka WIERZBNO Grzegorz Szubert. W uroczystościach wzięli również udział Rafał Szubert oraz Krystyna Brodala z córką.

Podczas Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka odbyło się wiele imprez i działań towarzyszących. Najważniejsze z nich to: spotkania z olimpijczykami i paraolimpijczykami, zawody sportowe i turnieje, Gala Olimpijska, Konkurs Olimpijski „One Word, One Dream” oraz Integracyjny Bieg Olimpijski.

G.Sz.

 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka
 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka
 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka
 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka
 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka
 • Grzegorz Szubert na Dniach Olimpijczyka

Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa Wielkopolskiego

W Terenowym Klubie Olimpijczyka w Wysocku Wielkim odbyły się XVI Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Kibiców Sportowych Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych tj. kategoria  młodzieży szkolnej oraz XVIII Mistrzostwa  Seniorów Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego.                                                                                               

Zmagania miały  na celu promowanie wartości sportu i olimpizmu, upowszechnienie wiedzy historycznej o dokonaniach sportowców-olimpijczyków oraz rozbudzenie zainteresowań  kibicowskich. Wyłonienie Mistrza  Powiatu Kibiców Sportowych  rozpoczęło się od testu pisemnego, do finału ustnego w  kategoriach uczniów awans wywalczyło sześciu najlepszych młodych  kibiców po teście pisemnym. Młodzież szkolna odpowiadała na pytania w zakresu: polskich sukcesów olimpijskich na ostatnich letnich igrzyskach  olimpijskich RIO-2016 i Brazylii, piłki nożnej oraz  regulaminów i przepisów innych dyscyplin sportowych.                                                                                                                    

W FINALE POWIATOWYM  uczniowie Gminy Odolanów zajęli:

II miejsce – Adam Ślusarski - Gimnazjum Odolanów                                                       
IV miejsce – Michał Węgrzyn - SP  Odolanów                                                            
V miejsce  - Karol Szuszkiewicz - Gimnazjum w Świecy                                             
VI miejsce – Bartosz Kołeczko - SP Odolanów

Nagrody najlepszym uczestnikom konkursu powiatowego wręczył Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrów Wielkopolski Henryk Kwiecień oraz Prezes Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim Mieczysław  Knychała.

W konkursie na Mistrza Kibiców Sportowych Województwa Wielkopolskiego Seniorów na 19  miejscu w województwie sklasyfikowany został Grzegorz Szubert.

Autorem pytań w kategorii dorosłych jest Jarosław Maląg. Natomiast pytania dla młodzieży szkolnej przygotował Marek Śliwka.

Przed finałem powiatowym w Gimnazjum w Wierzbnie odbyły się eliminacje gminne.

G.Sz.

 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...
 • Mistrzostwa Kibiców Sportowych Powiatu i Województwa...

Spotkanie Wielkanocne w odolanowskim ŚDS

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie odbyło się spotkanie wielkanocne pracowników oraz podopiecznych Domu. W spotkaniu wzięli udział również Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Dyrektor odolanowskiego GMCP Wojciech Słodkiewicz, którzy powitali wszystkich zebranych przekazując ciepłe słowa i życzenia świąteczne. Goście na zakończenie uroczystości obdarowani zostali przez uczestników pracami o charakterze Wielkanocnym, wykonanymi w ramach zajęć terapeutycznych prowadzonych w Ośrodku. Spotkanie odbyło się w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie i przebiegło w miłej oraz serdecznej atmosferze wypełnionej wspólnymi rozmowami i życzeniami. Dla wszystkich uczestników było ono – podobnie jak w latach poprzednich – początkiem obchodów Świąt Wielkiej Nocy i wstępem do okresu świątecznego przeżywanego w domach rodzinnych. Jednocześnie  wspólne śniadanie jest zawsze dużym przeżyciem pozostawiającym w pamięci wiele radosnych wspomnień.

 

GMCP

 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS
 • Spotkanie wielkanocne w ŚDS

Zajączek trafił do najuboższych

W dniach poprzedzających tegoroczne święta wielkanocne członkowie Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary w Odolanowie przygotowali dary świąteczne dla potrzebujących rodzin. W tym roku przygotowano tylko 30  paczek żywnościowych zakupionych ze środków własnych. W większości były to: mąka, kasza, makaron, płatki oraz tłuszcze.  Paczki rodzinom członkowie Akcji Katolickiej osobiście dostarczyli  przed czwartkowym tradycyjnym zajączkiem. Obdarowanym rodzinom i osobom wraz z darami przekazano życzenia radości i nadziei na lepsze jutro. Cała ta akcja spotkała się z wielkim uznaniem i radością ze strony osób obdarowanych. „Wielkim szczęściem jest ujrzeć uśmiech i radość na twarzy drugiego człowieka, a w sposób szczególny radość dziecka, dlatego działalność ta będzie kontynuowana przez następne lata – tak pięknie jest umieć dzielić się z drugim człowiekiem” -  mówią członkowie Akcji Katolickiej parafii św. Barbary w Odolanowie.

                                                                                                                     

Henryk Włodarek

Pisanki w roli głównej

Duże i małe, barwne i jednokolorowe, na wydmuszce lub styropianie – „Pisanki Wielkanocne” goszczą w Odolanowskim Domu Kultury. To wynik ogłoszonego w marcu konkursu pn. „Wielkanocna Pisanka”. Do siedziby organizatora trafiło niemal 300 oryginalnych i niepowtarzalnych prac. Uczestnicy zadbali o wyjątkowość i pomysłowość prac konkursowych. Zastosowane techniki i materiały ukazały talent artystyczny dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu GiM Odolanów. Komisja w składzie Bogna Płókarz – przewodnicząca, oraz Aneta Stybaniewicz, Beata Nowicka, Joanna Kupczyk i Roman Mędykowski po długich obradach zdecydowała przyznać 30 wyróżnień (7 w kategorii przedszkole, 10 w kategorii szkoła podstawowa kl. I-III, 7 w kategorii szkoła podstawowa kl. IV –VI, 4 w kategorii gimnazjum i 1 w kategorii liceum).  7 kwietnia w godzinach popołudniowych w budynku Odolanowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, które poprzedzone zostało otwarciem pierwszej wystawy młodej uzdolnionej plastyczki uczennicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie, Natalii Zybały (wychowanki Bogny Płókarz).  W uroczystość wręczenia nagród muzycznie wprowadziła Karolina Nowak uczennica klasy fortepianu Anny Bąk SM I st. w Odolanowie.

 Wszystkim nagrodzonym, opiekunom oraz nauczycielom organizatorzy  serdecznie dziękują za tegoroczny udział w konkursie.

 

ODK

 

Nagrodzeni:

Kategoria Przedszkole:

 • Angelika Pawlak - Oddział Przedszkolny w Tarchałach Wielkich
 • Kacper Biernat - Oddział Przedszkolny w Tarchałach Wielkich  
 •  Bartosz Biernat - Oddział Przedszkolny w Tarchałach Wielkich
 • Adam Walczak - Oddział Przedszkolny w Tarchałach Wielkich
 • Julia Hudzińska - Przedszkole im. Kubusia Puchatka
 • Antoni Leja - Przedszkole im. Kubusia Puchatka
 • Nikola Wróbel - Oddział Przedszkolny w Gliśnicy

 Kategoria Szkoła Podstawowa klasy I-III:

 •  Zuzanna Klawińska - SP w Garkach
 •  Blanka Gałka - SP w Uciechowie Filia w Raczycach
 •  Weronika Piskorska - SP w Uciechowie
 •  Daniel Zemski - SP w Nabyszycach
 •  Oliwia Błaszczyk - SP w Garkach  filia w Świecy
 •  Maciej Gorzelanny - SP w Tarchałach Wielkich filia w Gorzycach Małych
 •  Jagoda Podolak - SP w Tarchałach Wielkich Filia w Gorzycach małych
 •  Tymoteusz Mielcarek - SP w Tarchałach Wielkich
 •  Lena Walczak - SP w Tarchałach Wielkich
 •  Kamila Gościniak - SP w Tarchałach Wielkich

Kategoria Szkoła Podstawa klasy IV-VI

 • Wojciech Jabłoński - SP w Odolanowie
 • Wiktor Marszałek - SP w Odolanowie
 • Hanna Szulc - SP w Uciechowie
 • Radosław Zieliński - SP w Odolanowie
 • Julia Kałużna - SP w Nabyszycach
 • Paweł Maciejewski - SP w Tarchałach Wielkich
 • Julia Duczmal – SP w Tarchałach Wielkich

Kategoria Gimnazjum :

 •  Weronika Ratajczyk - Gimnazjum w Odolanowie
 •  Milena Mucha - Gimnazjum w Wierzbnie
 •  Dominik Janicki - Gimnazjum w Raczycach
 •  Jakub Hoffmann - Gimnazjum w Świecy

 Kategoria liceum:

 Julita Krupa – LO Odolanów

 

 

Wystawa prac konkursowych oraz uroczystość wręczenia nagród

 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"
 • Konkurs "Pisanki Wielkanocne"

Wernisaż Natalii Zybały

 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały
 • Wernisaż Natalii Zybały

Gitarzystki Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie na podium

W sobotę 8 kwietnia w Oleśnicy odbył się konkurs szkół muzycznych w klasie gitary pn.  „Trenuj wytrwale jak mistrzowie”. W zmaganiach gitarowych wzięło udział 59 uczniów z województwa dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Jury w składzie: dr Waldemar Gromolak (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu), Jarosław Kocoń (PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu i ZSM im. K. Komedy - Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim) oraz Agata Furmanowska (Szkoła Muzyczna I st. im.  G. Bacewicz we Wrocławiu i Społeczna Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) przesłuchało uczestników konkursu w IV kategoriach wiekowych. Poziom konkursy był wysoki.  Nasze gitarzystki ze Szkoły Muzycznej w Odolanowie sprawiły dużą niespodziankę i spośród 59 uczestników w swoich kategoriach wiekowych zajęły odpowiednio II i III miejsce!

 Gabriela Klauza zajęła II miejsce w II kategorii wiekowej, a III miejsce przypadło Karolinie Marynowskiej z IV grupy wiekowej. Młode gitarzystki uczą się gitary w klasie Przemysława Kolarskiego. Gitarzystkom i ich nauczycielowi życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

SM

 • Gabriela i Karolina na konkursie
 • Gabriela i Karolina na konkursie
 • Gabriela i Karolina na konkursie

Zaproszenie na warsztaty

 • Zaproszenie

Wiosenny turniej piłki siatkowej gminy Odolanów

W pierwszą niedzielę  kwietnia po raz kolejny  rozegrano na terenie gminy Odolanów  zawody siatkarskie „Wiosenny Turniej Drużyn Niezrzeszonych w Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów”. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny z: Gliśnicy, Tarchał Małych oraz dwa zespoły z Odolanowa. Turniej siatkarski podobnie, jak w poprzednich latach rozgrywano w sali sportowej przy Gimnazjum w Wierzbnie. Mecze  siatkarskie  rozegrano  systemem każdy z każdym.

Wyniku Turnieju:

 • 1 miejsce - VOLLEY ODOLANÓW                                  
 • 2 miejsce - OCTAGON TEAM ODOLANÓW                                      
 • 3 miejsce - GLIŚNICA                      
 • 4 miejsce - TARCHAŁY  MAŁE                                 

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Adrian Pawłowski, Adrian Łacoński, Grzegorz Rogala, Szymon Kraska, Kamil Zydorowicz, Hubert Nowak, Paweł Bejrowicz. Wszystkie drużyny występujące w turnieju  otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz medale ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów oraz Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie, które wręczyli w imieniu Burmistrza organizatorzy turnieju - Przewodniczący MGZLZS Bogdan Frąszczak oraz Wiceprzewodniczący Grzegorz Szubert. Zawody sędziował Wojciech Kubiak.

 

G.Sz.

 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski
 • Turniej siatkarski

Jakub Brylewski Mistrzem Polski!

W miniony weekend w Staszowie (obok Kielc) odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym, w których brało udział 126 zawodników z czołowych klubów zapaśniczych Polski. Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy „Bartosz” Odolanów reprezentował Jakub Brylewski, który w kat. wagowej 120 kg wywalczył złoty medal zdobywając tytuł MISTRZA POLSKI JUNIORÓW na 2017 rok. W kategorii wagowej Jakuba startowało 15 zawodników.

Wygrywając Mistrzostwa Kuba po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym punktem Kadry Narodowej Polski (w latach 2015 -2016 członek Kadry Narodowej Kadetów) i jest bardzo poważnym kandydatem do składu reprezentacji kraju na Mistrzostwa Europy w Dortmundzie  (Niemcy) w lipcu br. oraz Mistrzostwa Świata w Tampere (Finlandia) w sierpniu br.

W tym roku za osiągnięcia sportowe Jakub otrzymał Stypendium Sportowe Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Gratulujemy sukcesu oraz życzymy powodzenia w kolejnych zawodach.

 

B.F.

 • Jakub podczas Mistrzostw Polski

Godziny otwarcia parku linowego w Odolanowie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PARKU LINOWYM W ODOLANOWIE

w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec

 

KWIECIEŃ

Wtorki - 15.00 – 18.00

Soboty - 15.00 – 19.00

Niedziele - 15.00 – 19.00

MAJ

1 i 3 maj - 15.00 – 19.00

Wtorki -  15.00 – 18.00

Soboty - 15.00 – 19.00

Niedziele - 15.00 – 19.00

CZERWIEC

Wtorki  - 15.00 – 18.00

 Soboty - 15.00 – 19.00

Niedziele - 15.00 – 19.00

Regulamin korzystania z obiektu oraz oświadczenie rodzica do pobrania w zakładce SPORT.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Informacja

Dzieje się na drogach

Zakończył się remont nawierzchni drogi powiatowej w kierunku miejscowości Huta oraz pomiędzy miejscowościami Grochowiska – Nadstawki. Na dwóch odcinkach liczących w sumie blisko 3 kilometry wylany został nowy asfalt. Pierwszy odcinek to droga od krzyża przy zjeździe na Hutę (za panem Mazurkiewiczem), aż do początku wsi, drugi odcinek to obszar między Grochowiskami a Nadstawkami. Zadanie wykonane zostało wspólnie przez Gminę i Miasto Odolanów oraz Powiat Ostrowski.

Rozpoczęły się również prace na ulicy Granowieckiej w Świecy II. Na odcinku 0,5 km zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego, wykonane zostaną zjazdy i dojścia do posesji oraz odwodnienie powierzchniowe.

 

Joanna Łuczkanin

Nowa nakładka w kierunku Huty oraz pomiędzy Grochowiskami a Nadstawkami

 • Nowa nakładka
 • Nowa nakładka
 • Nowa nakładka
 • Nowa nakładka
 • Nowa nakładka
 • Nowa nakładka

Ulica Granowiecka w Świecy II

 • Ulica Granowiecka
 • Ulica Granowiecka
 • Ulica Granowiecka

Pozimowe remonty dróg

Długa i mroźna zima sprawiła, iż na drogach gminnych i powiatowych pojawiło się wiele dziur i ubytków w nawierzchni. Od kilku dni trwają prace mające na celu usunięcie wadliwych i zniszczonych fragmentów asfaltu. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obejmą drogi gminne i powiatowe na terenie całej gminy. Obecnie prace trwają na odolanowskim Rynku.

Joanna Łuczkanin

 • Remonty na odolanowskim Rynku
 • Remonty na odolanowskim Rynku
 • Remonty na odolanowskim Rynku

Godziny pracy Urzędu GiM Odolanów w Wielki Piątek

 • Ogłoszenie

Kameralna podróż przez polskie lata osiemdziesiąte - zaproszenie na koncert

 • Plakat

Wiosna zaczyna się od bocianów

Bocian – kojarzy się zwykle z nastaniem wiosny i nowego życia. Widać, że ta prawdziwa wiosna w końcu nadeszła. Oznaką tego może być zauważony 3 kwietnia pierwszy w gminie Odolanów bocian, który stanął w gnieździe w Gorzycach Małych. Dwa dni później pojawił się kolejny, tym razem usiadł w gnieździe przy ulicy Ostrowskiej w Odolanowie.  Być może w następnych dniach zapełnią się kolejne gniazda.   Ptaki te do Polski zazwyczaj przylatują wczesną wiosną znad północnej Afryki i zajmują przez większą część  życia te same gniazda. Samica zwykle składa trzy lub cztery jaja, które wysiadywane są przez oboje rodziców. Relacje bociana z człowiekiem nie stanowią zło rzecznych przesądów. Ludzie cieszą się i czekają na przylot bocianiej  pary, gdyż uważają  ich  za sąsiadów i przyjaciół, których dawno nie widzieli.           

                                                                                            

Henryk Włodarek

Prace ruszyły

Sprzyjająca pogoda sprawiła, iż po długiej zimie rozpoczęły się prace inwestycyjne w gminie Odolanów. W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej ulicy Zborowieckiej w Odolanowie”. Prace trwają również przy obiekcie rekreacyjnym – wigwamie w Garkach oraz w Raczycach przy ul. Słonecznej – w obu miejscach układane są chodniki z kostki brukowej. 

Przebudowa chodnika na ulicy Zborowieckiej

 • Ulica Zborowiecka
 • Ulica Zborowiecka
 • Ulica Zborowiecka

Budowa chodników przy wigwamie w Garkach

 • Prace w Garkach
 • Prace w Garkach
 • Prace w Garkach

Budowa chodników przy ul. Słonecznej w Raczycach

 • Prace w Raczycach
 • Prace w Raczycach
 • Prace w Raczycach

Rada Powiatu Ostrowskiego obradowała w Odolanowie

W miniony piątek w sali osiedlowej w Odolanowie – Górce odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Radni powiatowi mieli okazję wysłuchać wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, który przedstawił informacje na temat stanu gminy. Burmistrz przedstawił zrealizowane inwestycje ostatnich lat, opowiedział o stanie oświaty, a także rozwoju kultury i przedsięwzięciach zaplanowanych na obecny rok. Podziękował również za dotychczasową współpracę radnych w zakresie realizacji inwestycji na terenie gminy Odolanów, przede wszystkim w dziedzinie remontów i budowy dróg. Na zakończenie wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę w tym i kolejnych latach.

W porządku obrad znalazły się również informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w 2016 roku, a także ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w 2016 roku w powiecie ostrowskim.

Radni podjęli także 7 uchwał dotyczących m.in. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Po wyczerpaniu obrad sesję Rady Powiatu Ostrowskiego zakończono.

 

Joanna Łuczkanin

 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego
 • Wyjazdowa sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

Śniadanie wielkanocne w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym uczestnicy odolanowskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi zasiedli do uroczystego śniadania wielkanocnego. Na stole oprócz zwyczajowych potraw świątecznych, pojawiły się apetyczne babki czy ciasteczka w kształcie jajek.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz GiM Odolanów Marian Janicki, Prezes Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” Stanisław Bronz, przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji Jan Szczepankiewicz oraz Kierownik ZUK w Odolanowie Grzegorz Finke. Zaproszeni goście złożyli podopiecznym oraz pracownikom WTZ świąteczne życzenia oraz pogratulowali wzorowej działalności Warsztatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Śniadanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze, wprowadzając obecnych w nastrój zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Joanna Łuczkanin

 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ
 • Śniadanie wielkanocne w WTZ

Przygoda w bibliotece

W ramach projektu edukacyjnego „Czytam”, realizowanego w szkole filialnej w Raczycach, dzieci z klas I – III brały udział w wycieczce do Biblioteki Publicznej w Odolanowie. Uczestniczyły tam w bardzo ciekawym przedstawieniu teatralnym pt. „Nie do wiary – w bibliotece mogą dziać się czary”. Następnie wspólnie z koleżankami i kolegami z Uciechowa zwiedzały bibliotekę. Pani bibliotekarka w niezwykle interesujący sposób opowiadała o pracy bibliotekarza, pokazywała różne działy książek, czytelnię, katalogi, a także nawiązała do historii powstania biblioteki w Odolanowie.

Zarówno przedstawienie, jak i zwiedzanie biblioteki miało głównie na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, ale także przeżycie niecodziennej przygody w bibliotece.

 

B. Klaczyńska

 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki
 • Zwiedzanie biblioteki

Sala wiejska w Uciechowie jak nowa

W ostatnim czasie wnętrze sali wiejskiej w Uciechowie przeszło gruntowny remont. Prace polegały m.in. na wykonaniu podwieszanego sufitu nad salą główną oraz sceną, wymianie oświetlenia na lampy typu LED wraz z okablowaniem, malowaniu sali głównej wraz z korytarzem oraz zamontowaniu wyprowadzenia do wentylacji budynku.

Sala wiejska w Uciechowie wykorzystywana jest podczas spotkań wiejskich, lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz wynajmowana na uroczystości okolicznościowe. Nowy wygląd obiektu z pewnością wpłynie na jego atrakcyjność, stanie się także kolejną wizytówką miejscowości.

 

Joanna Łuczkanin

 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie
 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie
 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie
 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie
 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie
 • Dom Wiejski w Uciechowie po remoncie

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie zaprasza

 • Plakat

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II

W dwunastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w Odolanowskim  Domu Kultury odbył się koncert w wykonaniu Odolanowskich Chórów, Orkiestry Dętej oraz zaproszonych artystów.  Koncert poprowadził Ksiądz Łukasz Olszewski - „Dzisiejszy koncert jest podziękowaniem Świętemu Janowi Pawłowi II za wszelkie dobro, które zasiał w naszych sercach, za każde słowo wypowiedziane i napisane, za każdy uśmiech, za postawę prawdziwego Polaka i obywatela świata. To dzięki Tobie Ojcze Święty wszyscy wiedzą, gdzie jest Polska i kim są Polacy” – tymi słowami rozpoczęto artystyczne wydarzenie.

Muzyczne występy artystów przeplatane były poezją autorstwa  przede wszystkim św. Jana Pawła II. Koncert wzbogacono o multimedia, które przypomniały widowni drogę Pontyfikatu Ojca Świętego. Publiczność, która wypełniła wszystkie miejsca wysłuchała koncertu Odolanowskiego Towarzystwa Śpiewaczego oraz Chóru Marcinki, którymi dyrygował Jan Szkudlarz, Odolanowskiej Orkiestry Dętej i Chóru Barbara, którym przewodzili Ryszard Hoffmann  i Aleksandra Hoffmann-Dzieran.  Na scenie wystąpili również Chór z Gimnazjum z Wierzbna pod kierunkiem Klaudii Szubert, Zespół „Cztery” pod kierunkiem Eugeniusza Grochowskiego, kwartet smyczkowy z ODK pod kierunkiem Arkadiusza Hylewskiego. Solistami koncertu byli – Regina Plewa-Gad, Paula Pływaczek, Julia Wojtczak, Alicja Szkudlarz, Kinga Fischer, Kamila Noskowicz,  Sławomir Matuszak, Marcin Wieczorek (trąbka). Słowo i poezję wygłosiły: Maria Dymacz, Jolanta Wojciechowska, Aleksandra Ratajek, Julia Mamot, Marysia Wróbel. Na zakończenie koncertu głos zabrał Ks. Prałat dr Dariusz Smolnik, który nawiązał do najważniejszych wartości, jakie niesie droga św. Jana Pawła II. Koncert zakończył się wspólnym śpiewem pieśni Barka – w wykonaniu połączonych wszystkich chórów, solistów oraz publiczności. Organizatorzy dziękują wszystkim artystom, zaproszonym gościom oraz publiczności za udział w koncercie i zapraszają na kolejny w przyszłym roku.

 

ODK

 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski
 • Koncert Papieski

Odolanowska Droga Krzyżowa w plenerze

Tradycją już się stało, iż po mszy świętej o godz. 16 w piątek 31 marca br., przy pięknej słonecznej pogodzie pod przewodnictwem proboszcza parafii św. Barbary w Odolanowie – ks. prałata Henryka Hołosia, w asyście ks. wikariusza Wiktora Fenger oraz licznej rzeszy wiernych prowadzona była Droga Krzyżowa w plenerze. Trasa wiodła ulicami osiedla Górka - Spokojną, Dąbrówki, przez pl. św. Barbary, alejką do kościoła. Krzyż ważący około 50 kg, o rozpiętości ramion 5 x 3 m do poszczególnych stacji niosły wszystkie stany i grupy działające przy parafii. Jako pierwsi krzyż na swe ramiona wzięli ministranci seniorzy, a tuż po wyjściu z kościoła juniorzy, następnie rada parafialna, chór parafialny, młodzież do bierzmowania, rodzice dzieci I –szo komunijnych, rodzice kapłanów wywodzących się z parafii, dalej młodzież KSM, nauczyciele, strażacy, matki różańcowe, ojcowie różańca, zespół charytatywny, członkowie Akcji Katolickiej i jako ostatni już do kościoła krzyż ponownie dźwigali ministranci seniorzy, gdzie został złożony u stóp ołtarza. Dziękuję za udział tak licznej rzeszy wiernych w uroczystej drodze krzyżowej, którzy swoją obecnością podkreślili wielką jedność  i wspólnotę parafialną – powiedział na zakończenie ks. dziekan.

 

Henryk Włodarek

drukuj (Odolanowska Droga Krzyżowa w plenerze)

Warsztaty filmowe z reżyserem

O rozwijaniu pasji, wyborze życiowej drogi oraz pisaniu scenariuszy rozmawialiśmy podczas spotkania ze Zbigniewem Masternakiem. To pochodzący z niewielkiej wsi  prozaik, reportażysta, reżyser i autor scenariuszy filmowych. W przeszłości chciał zostać piłkarzem, ale poważna kontuzja uniemożliwiła mu zrobienie kariery na boisku. Zrealizował więc swoją inną pasję – został pisarzem i filmowcem.

 Spotkanie odbyło się 30 marca 2017r. w Bibliotece Publicznej w Odolanowie, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez panią Małgorzatę Jędrzejak. Na początku rozmawialiśmy o naszych pasjach i talentach. Prowadzący zachęcał, żebyśmy rozwijali swoje zainteresowania, by w miarę możliwości nasza przyszła praca była z nimi powiązana, bo wtedy będziemy czuli się spełnieni. Następnie podzieliliśmy się na grupy i otrzymaliśmy zadanie, by napisać krótki scenariusz filmowy. Co więcej, jego akcja miała toczyć się w naszym mieście. Świetnie się przy tym bawiliśmy, a na koniec, po odczytaniu swoich prac, został wyłoniony zwycięzca.

Spotkanie to, połączone z pewnego rodzaju warsztatami, było bardzo ciekawe, gdyż nie byliśmy tylko biernymi słuchaczami, ale mogliśmy aktywnie w nich uczestniczyć. Mogliśmy wykazać się naszymi umiejętnościami, kreatywnością i wspólnie pośmiać się z ciekawych pomysłów. Być może komuś udało się odkryć w sobie nowe talenty lub podjąć decyzję dotyczącą przyszłości.

                                                                                                                     

Klaudia Janas, kl. II
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie

 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem
 • Spotkanie z reżyserem

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

 • Plakat
 • Plakat
 • Plakat

Badania statystyczne - uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

 • Plakat
 • Plakat

Europejskie badanie dochodów i warunków życia

 • Plakat

Dokumenty do pobrania

Awaryjne zamknięcie przejazdu kolejowego w Odolanowie

Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie informujemy, że w związku z awarią na przejeździe kolejowym w km 12,766   linii kolejowej nr 355 Ostrów Wielkopolski  - Grabowno Wielkie (skrzyżowanie z  DW 444 w  m. Odolanów)  od dnia 01.04.2017 od godz. 8:00  do dnia 07.04.2017 do godz. 22:00  nastąpią utrudnienia  dla ruchu kołowego wskutek całkowitego  zamknięcia w/w przejazdu kolejowego. 

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W załączeniu przesyłamy schemat i szkice objazdu.

 

Anna Pietrzak
Referent ds. administracyjno-biurowych

PPU Dromo Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
tel. 61 825 99 19 tel./fax. 61 828 97 01

Z wizytą w urzędzie

Mili goście zawitali z samego do rana do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Kilkanaście studentek z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu wraz z opiekunami – dr Agnieszką Chwieduk oraz dr Anną Brzezińską spotkało się dzisiaj 28 marca z Burmistrzem Marianem Janickim.

Grupa prowadzi badania terenowe pn. „Praktykowanie krajobrazu kulturowego: lokalność – wielowyznaniowość. Przykład miejscowości Czarnylas (gmina Przygodzice, powiat ostrowski).”  Tym, co przyciągnęło badaczy do Czarnegolasu to wyjątkowość miejsca i historyczny przekaz mówiący o współistnieniu obok siebie wyznawców aż siedmiu wyznań.  Obecnie działalność duszpasterską prowadzi kościół rzymskokatolicki oraz ewangelicko-augsburski (luterański). Przed 1945 rokiem we wsi mieszkali także kalwini, mormoni, baptyści, Świadkowie Jehowy oraz Żydzi.

Pobyt w naszych okolicach to także okazja do zwiedzenia pobliskich miejscowości, tym bardziej iż Panie nocują w Restauracji Nadbaryczna w Odolanowie. Dzisiaj odwiedziły Urząd GiM, jutro planują zwiedzić kościół poewangelicki oraz inne zabytki i ciekawe miejsca Odolanowa, po których oprowadzał będzie znawca lokalnej historii Jerzy Bargenda.

O projekcie realizowanym w Czarnymlesie więcej można przeczytać TUTAJ.

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie z burmistrzem

Worek medali dla Odolanowa

Ponad 300 zawodników z 27 miast wzięło udział w Mistrzostwach Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo, które odbyły się 12 marca 2017r. w Ostrzeszowie.

Organizatorzy przygotowali po 3 konkurencje dla każdej kategorii wiekowej. Młodzicy młodsi oraz młodzicy mogli rywalizować w walkach Bong Matsogi (walka miękkim kijem) oraz dwóch testach szybkości. Kadeci sprawdzali swoje umiejętności w walkach Bong Matsogi, układach formalnych oraz technikach specjalnych, natomiast juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy oraz superseniorzy w walkach semi-contact, układach formalnych oraz technikach specjalnych.

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem. Sekcja Taekwondo z Odolanowa, trenująca pod okiem Marcina Starika  wywalczyła I miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów.

Taekwondo w Odolanowie bardzo dobrze się rozwija. Mamy coraz więcej bardzo dobrych zawodników, osiągamy coraz lepsze rezultaty. Dzieci, młodzież i dorośli na treningach łączą dobrą zabawę ze sportem. Uczą się dyscypliny, cierpliwości, nawiązują przyjaźnie i uprawiają aktywność fizyczną, tak potrzebną młodemu pokoleniu.

Obecnie rozpoczynamy przygotowania do Mistrzostw Polski. Mamy nadzieję, że i te zawody okażą się wielkim sukcesem dla sekcji Taekwondo Z Odolanowa.

 

M.S.

 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo
 • Mistrzostwa Wielkopolski Polskiej Federacji Taekwondo

Michał Grzesiak podwójnym Mistrzem Polski!

Podczas Mistrzostw Polski kickboxingu w formule kick-light, które odbyły się w Kartuzach w dniach 17-19.03.2016, Michał Grzesiak obronił tytuł Mistrza Polski w kategorii senior waga 94kg w barwach Center – Team Odolanów.

Michał był faworytem w tej wadze, w ubiegłym roku w finale turnieju wygrał z Mistrzem Świata Piotrem Wypchałem (Krakowska Akademia Taekwon-do). W tym roku historia się powtórzyła. Walkę finałową z Piotrem, Michał wygrał bardzo zdecydowanie i pod swoje dyktando. Tym samym umocnił się w kadrze narodowej na tegoroczne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w listopadzie w Budapeszcie. 

W turnieju w Kartuzach swój pierwszy krok uczynił Wojciech Kamzol, który zadebiutował w gronie juniorów w wadzie -79kg. Wojciech odpadł z zawodów po przegranym debiutanckim pojedynku, jednak jego postawa podczas tej walki daje dobre prognozy na przyszłość.

Niestety choroba nie pozwoliła walczyć Dawidowi Stryczuli, który miał być trzecim zawodnikiem Center-Team Odolanów podczas tych mistrzostw. Dawid to chłopak z charakterem i z pewnością wkrótce zadebiutuje w krajowych zawodach.

 

Tomasz Sroka

 • Drużyna Center-Team Odolanów
 • Drużyna Center-Team Odolanów
 • Drużyna Center-Team Odolanów
 • Drużyna Center-Team Odolanów
 • Drużyna Center-Team Odolanów

Przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Odolanowie

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sukces w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uciechowie zostali wyróżnieni w Konkursie „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej", którego organizatorem był Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Młodzi artyści Maria Marynowska oraz Adam Walczak zdobyli II miejsce w konkursie, natomiast wyróżnienie otrzymali Cezary Sroczyński i Natan Mateusz Sroczyński. Laureatów do konkursu przygotowała wychowawczyni Barbara Stolarek.

Konkurs został skierowany do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski. Intencją pomysłodawców konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią naszych rodaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju określonego w temacie. Tegoroczna edycja dotyczyła działalności Polaków w Peru. Uczniowie szkoły podstawowej mieli za zadanie zaprojektować pocztówkę, jaką chcieliby otrzymać z Peru.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac plastycznych miało miejsce 24 marca 2017 roku podczas XXI Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Gala odbyła się z udziałem Gościa Honorowego JE Alberto Efraina Wilfredo Salasa Barahona, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Peru w Polsce, Marszałek Marzeny Wodzińskiej członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przedstawicieli Uniwersytetów w Peru, Konsula Honorowego Republiki Peru Kajetana Pyrzyńskiego, przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kuratorium Oświaty. Uroczystość uświetnił występ peruwiańskiego zespołu „Gustavo”. Nagrody zostały wręczone przez Ambasadora Peru oraz Marszałek Marzenę Wodzińską.

Gratulujemy wspaniałych nagród i życzymy wielu tak spektakularnych sukcesów!

 

S.M.

 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu
 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu
 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu
 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu
 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu
 • Uczniowie w Uciechowa podczas finału konkursu

Wieczór poetycki w odolanowskim liceum

W piątkowy wieczór 24 marca 2017 roku aula odolanowskiego liceum zamieniła się w  kawiarnię literacką, w której odbył się wieczorek poetycko - muzyczny zatytułowany „Bo na cóż życie bez miłości”. Motywem przewodnim tego spotkania było najważniejsze uczucie w życiu każdego człowieka. Licealiści recytowali znane i te mniej popularne utwory polskich poetów, takich jak: Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Wisława Szymborska, Anna Ankar czy Jacek Podsiadło. Oprócz oryginalnych wierszy, mieliśmy również przyjemność wysłuchać wielu piosenek o tematyce miłosnej m.in. ponadczasowy utwór Greensleves wykonała uczennica drugiej klasy liceum, a Plaisir d’amour oraz Laurę i Filona  zaśpiewały studentki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło także współczesnego repertuaru, jak np. piosenki Agnieszki Osieckiej, Sylwii Grzeszczak czy Janusza Radka.

Wieczorki poetycko – muzyczne to już tradycja odolanowskiego liceum a zarazem uczta dla ducha i podniebienia, bo przyjemnie jest posłuchać dobrej poezji i piosenki pijąc kawę w miłym towarzystwie.

                                                                                             

Monika Szkudlarz, kl. III. LO

 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie
 • Wieczór poetycki w LO w Odolanowie

Konkurs „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

Ruszyła siódma edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci na temat bezpiecznej pracy na wsi. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych postaw związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, który wskazuje na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, która ma zwrócić uwagę uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych ,środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej w Garkach odbyło się spotkanie szkoleniowe z pracownikiem KRUS, którego celem było przygotowanie merytoryczne młodych artystów do konkursu. Dzieci miały okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym oraz bezpiecznego stosowania środków chemicznych w pracy. Całość pogadanki uzupełniona była interesującą prezentacją multimedialną.

Zainspirowani i pełni wiedzy uczniowie już przygotowali prace do konkursu

 

Beata Nowicka

 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi
 • Spotkanie w Garkach odnośnie bezpieczeństwa na wsi

Licealiści na konferencji naukowej w Poznaniu

W piątek 24 marca 2017 r. uczniowie odolanowskiego liceum uczestniczyli w Poznaniu w konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Artystyczny i Wielkopolską Izbę Budownictwa. Konferencja poświęcona była wielkopolskiemu architektowi Rogerowi Sławskiemu i jego epoce.

Roger Sławski działał w pierwszej połowie XX wieku. Jako naczelny architekt zaplanował założenia architektoniczne Powszechnej Wystawy Krajowej - imprezy wystawienniczej, która trwała od 16 maja - 30 września 1929 (138 dni) w Poznaniu. Z Odolanowem związany jest poprzez projekt przebudowy kościoła pod wezwaniem świętego Marcina.

Zadaniem młodych naukowców było przygotowanie naukowego plakatu prezentującego założenia architektonicznych zmian w budynku kościoła, które wprowadził R. Sławski, a następnie zaprezentowanie ich na wystawie podczas konferencji. Licealiści uczestniczyli także w wykładach naukowych oraz w wycieczce po Poznaniu, podczas której poznawali inne obiekty zaprojektowane przez poznańskiego architekta.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie mogli rozwinąć swoje zdolności badawcze, poszerzyć wiedzę o historii Odolanowa, a następnie zaprezentować ją innym uczestnikom konferencji promując w ten sposób nasze piękne miasto.                                                                                          

Ewa Wieja

 • Odolanowscy licealiści w Poznaniu
 • Odolanowscy licealiści w Poznaniu
 • Odolanowscy licealiści w Poznaniu
 • Odolanowscy licealiści w Poznaniu

Zapraszamy na Koncert Papieski

 • Plakat

Powitaliśmy wiosnę w Raczycach

Tradycyjnie 21 marca wszyscy uczniowie naszej filialnej szkoły w Raczycach wyruszyli na poszukiwanie wiosny. Jednak najpierw nad Baryczą dzieci uczestniczyły w spaleniu kukły, symbolizującej zimę. W drodze powrotnej do szkoły wszyscy zauważyli pierwsze oznaki wiosny: zieleniejącą się już trawę na łąkach,  kwitnącą leszczynę, wierzbowe bazie itp. Uczniowie podziwiali przebiśniegi, krokusy, hiacynty w przydomowych ogródkach, a także wsłuchiwali się w piękny śpiew ptaków.

W szkole przeprowadzony został niecodzienny konkurs plastyczny. Polegał on na plastycznej interpretacji utworu poetyckiego pt. „Wiosna” – M. Strzałkowskiej. Komisja wybrała najciekawsze prace, po jednej z każdej klasy i nagrodziła zwycięzców. Nagrody ufundowała Rada Rodziców, działająca przy szkole filialnej w Raczycach.

                                                                                                                     

B. Klaczyńska

 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach
 • Powitanie wiosny w Raczycach

Spotkanie konsultacyjne

 • Plakat

Wybory nowych władz Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim

Dnia 18 marca 2017 roku w Zespole Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy- Trzcińskiego odbył się XXII Zjazd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, podczas którego dokonano wyboru nowych władz ostrowskiego oddziału.

W zjeździe wzięło udział 31 delegatów oraz zaproszeni goście. Na początku uroczystego spotkania ustępujące władze wręczyły aktywnym członkom PTTK wyróżnienia zarówno ZO PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, jak i Zarządu Głównego PTTK.

Zjazd miał na celu podsumowanie 4 lat pracy ZO PTTK w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem Prezesa Józefa Fierka, który złożył sprawozdanie z czteroletniej działalności. Zawarł w nim dokonania ostrowskiego PTTK w latach 2013 - 2017. Znalazły się w nim m.in. informacje dotyczące: zorganizowanych przez oddział imprez turystycznych, kół i klubów działających w ramach oddziału, szlaków turystycznych odnowionych i powstałych dzięki oddziałowej komisji znakarskiej, opracowanych i wydanych publikacjach krajoznawczo – turystycznych. W sprawozdaniu nie mogło zabraknąć również danych liczbowych dotyczących zarówno członków oddziału, jak i uczestników imprez organizowanych przez oddział. Po prezentacji dokonań ustępujący Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium swojej działalności.

W kolejnej części zjazdu nastąpiły wybory do nowych władz Zarządu Oddziału, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Ostrowskiego Oddziału PTTK. Nowy Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie składał się będzie z 11 osób i przedstawia się następująco:

 1. Grzegorz Węgrzynek - prezes
 2. Jarosław Maj - wiceprezes ds. krajoznawstwa i turystyki
 3. Ryszard Pluciński – wiceprezes ds. organizacyjnych
 4. Maria Lepakowska - sekretarz
 5. Maria Szubert – Kornaszewska - skarbnik
 6. Janusz Burzała
 7. Barbara Kasprzak
 8. Marzena Kołodziej
 9. Krzysztof Pietrzak
 10.  Wiesława Szajdak
 11.  Paweł Zdybel

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 1. Masłowski Ryszard - prezes
 2. Małgorzata Majewska – Koch - wiceprezes
 3. Irena Franka - sekretarz
 4. Dariusz Nowacki
 5. Zbigniew Pohl

Oddziałowy Sąd Koleżeński

 1. Julian Piros - prezes
 2. Krystian Niełacny - wiceprezes
 3. Tadeusz Sarnowski - sekretarz
 4. Zbigniew Mocek
 5. Wojciech Suszycki

Delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK w Poznaniu to:

 1. Grzegorz Węgrzynek
 2. Maciej Maśliński
 3. Grzegorz Serbakowski

 

PTTK

Roczek PaTPORTU

"Wartością możemy być tylko dla siebie" to hasło przez ostatni rok towarzyszyło młodzieży, która w dniu wczorajszym obchodziła pierwszą rocznicę utworzenia PaTPORTU w Odolanowie.

Przypomnijmy w dniu 7 marca 2016 oficjalnie  powstała międzyszkolna młodzieżowa grupa PaTPORT. Grupę tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, a także Gimnazjum w Wierzbnie.  PaT to skrócona nazwa ogólnopolskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego „Profilaktyka a Ty”. Realizuje go Komenda Główna Policji, która chce w ten sposób promować wśród młodych ludzi postawy wolne od uzależnień, agresji i przemocy. PaT skierowany jest przede wszystkim do młodzieży, która ukończyła 13 lat i uczy się w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych. 

W ciągu tych ostatnich dwunastu miesięcy odolanowska grupa aktywnie uczestniczyła w działaniach profilaktycznych realizowanych na terenie gminy Odolanów: współorganizowała Dzień Otwartej Profilaktyki, Powiatowe Obchody Głosu Profilaktyki PaT oraz Odolanowskie Dni Trzeźwości. Dla rówieśników PaT przygotował dwa spektakle profilaktyczne: „Sekret” oraz „Posłuchaj”. Młodzież uczestniczyła również w projekcie „Dopalacze niszczą życie” oraz w obchodach Ostrowskiego Tygodnia Trzeźwości „Alternatywy”, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. W maju 2016 r. członkowie PaTPORTU spędzili dwa fantastyczne dni w Wolsztynie na Ogólnopolskim Zlocie PaTPORTÓW, a w ramach integracji grupa wybrała się do Pokoju Zagadek w Kaliszu.

W rocznicę działalności grupa, zaprezentowała kolejny spektakl pt. ”Nie daj się nałogom”. Opiekunami grupy są Beata Koziarek i Anna Kuś. Młodzieży i opiekunom życzymy wytrwałości i sukcesów w działaniach oraz dobrej zabawy wolnej od uzależnień i przemocy.

B.J 

 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT
 • Pierwsza rocznica działalności PaTPORT

Wiosenny Odolanów

Po długiej i mroźnej zimie, nadchodząca powoli wiosna niesie za sobą ogrom prac porządkowych w parkach, ogrodach i skwerach. Intensywne prace ogrodnicze rozpoczęły się w odolanowskich parkach, a także na placu przy ul. Kościuszki. Porządkowany jest teren, grunt zasilany jest nawozami, obcinane są żywopłoty, drzewa i krzewy, a na odolanowskim Rynku oraz w jego okolicach sadzone są wiosenne kwiaty.

 

Henryk Włodarek

 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie
 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie
 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie
 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie
 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie
 • Sadzenie kwiatów na Rynku w Odolanowie

Już wkrótce zbieramy gabaryty

drukuj (Już wkrótce zbieramy gabaryty)

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zajęcia na lodowisku

Pod koniec sezonu zimowego uczniowie z Gimnazjum w Świecy wzięli udział w zajęciach na lodowisku. Wyjazd na łyżwy odbył się dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Gminę i Miasto Odolanów w ramach projektu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Łukasz Boślak

 • Wycieczka na lodowisko
 • Wycieczka na lodowisko

Kolarze już ruszyli

Sprzyjająca aura pozwoliła na pierwsze w tym roku treningi szkółki kolarskiej w plenerze. Młodzi adepci kolarstwa górskiego wreszcie opuścili salę gimnastyczną i przejechali na rowerach pierwsze kilometry.

2017 rok to drugi sezon działania szkółki kolarskiej prowadzonej przez Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Świecy. Swoje funkcjonowanie zawdzięcza wsparciu finansowemu od Gminy i Miasta Odolanów, które to pozwoliło na nawiązanie współpracy z Polskim Związkiem Kolarskim. Szkółka dysponuje już ośmioma rowerami MTB, strojami kolarskimi oraz kaskami. W tym roku klub ma otrzymać kolejne rowery i sprzęt treningowy.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w treningach, które odbywają się we wtorki i czwartki.

 

Łukasz Boślak

 • Szkółka kolarska
 • Szkółka kolarska
 • Szkółka kolarska
 • Plakat

O pożarach wiedzą wszystko

31 osób przystąpiło do gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Tegorocznym gospodarzem konkursu było Gimnazjum w Świecy. Uczestnicy startowali w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnego testu oraz odpowiedzi ustnej.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat: historii i tradycji OSP, przepisów dotyczących ochrony ludności, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, organizacji i zadań OSP, przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczej, zasad ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy czy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Tegorocznymi zwycięzcami konkursu zostali:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

 1. Wojciech Gózdź
 2. Agata Marciszewska
 3. Agata Lontzek

II grupa wiekowa – gimnazja:

 1. Agata Piec
 2. Hubert Sikora
 3. Michalina Pyrgiel

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Wojciech Pacyna

Jury obradowało w składzie:

 • Przewodniczący – Grzegorz Finke
 • Sekretarz – Elżbieta Bryjak
 • Członkowie – Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj, Dariusz Kmiecik, Andrzej Wasiela

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę i Miasto Odolanów.  Laureaci pierwszych miejsc będą reprezentować Gminę w eliminacjach powiatowych konkursu.

Turniej, który ma już długoletnią tradycję, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi. Rokrocznie w eliminacjach gminnych bierze udział kilkadziesiąt osób.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W Szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP przy współpracy z wieloma innych organizacjami.

 

Joanna Łuczkanin

 

 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu

Tanecznie w ODK

W  Odolanowskim Domu Kultury w niedzielę 19 marca odbyły się pokazy grup baletowych,  hip-hop oraz Studia Piosenki z Odolanowskiego Domu Kultury. Dla młodych artystów był to sceniczny debiut i pierwszy, jak się okazało bardzo udany kontakt z publicznością. Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się baletnice pod kierunkiem Marty Balcerek – „Biedronki” - najmłodsza grupa, „Różyczki” – średnia grupa i najstarsza (6+) - „Motylki”. Młode tancerki, choć pierwszy raz na scenie,  dowiodły, jak dużo się nauczyły przez pierwsze pół roku nauki.  Między efektownymi pokazami baletowymi  gościnnie wystąpiła Wiktoria Karolak, która zaprezentowała się w solowym pokazie baletu i tańca nowoczesnego. Po klasycznej odsłonie tańca scena należała do grup hip – hop z ODK,  które tańca uczą się pod kierunkiem Mariki Kaliny. Umiejętności  w stylu hip – hop zaprezentowały dwie grupy taneczne. Między występami tanecznymi  publiczność wysłuchała  występów wokalnych w wykonaniu Jessiki Majchrzak i Amelii Kurp, które uczą się sztuki wokalnej, podczas zajęć Studia Piosenki z ODK pod kierunkiem Pauli Pływaczek. Publiczność, wypełniła wszystkie miejsca i entuzjastycznie przyjęła występ młodych artystów wraz z zaproszonymi gośćmi Radnymi  GiM Odolanów Januszem  Szustkiewiczem oraz Powiatu Ostrowskiego Grzegorzem Szubertem.  Dyrektor ODK pogratulował instruktorom oraz młodym artystom udanego debiutu życząc kolejnych udanych występów i sukcesów artystycznych.

ODK

 

 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK
 • Pokazy taneczne w ODK

Spotkanie informacyjno-promocyjne

Zaproszenie na wieczór poetycko-muzyczny

 • Plakat

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 • Informacja

Dawid Barczak dokonał niemożliwego!

Dawid Barczak zawodnik SSW CENTER-TEAM Odolanów zdobył tytuł Mistrza Polski kickboxingu w formule K-1 Rules Juniorów Starszych w wadze 71kg, podczas zawodów w Legnicy w dniach 10-12 marca 2017.

Turniej w Legnicy miał być sprawdzianem w nowej kategorii wiekowej dla Dawida, ponieważ w tym roku wkroczył do rywalizacji z Juniorami Starszymi. Już pierwsza walka z Dionizym Warszczukiem (ASW Knockout Zielona Góra) była trudnym pojedynkiem, ponieważ przeciwnik to Mistrz Polski w tej kategorii wiekowej w formule full-contact. Dionizy to niezwykle silny fizycznie zawodnik charakteryzujący niskim wzrostem, ale niebywałą charyzmą i determinacją. Ta walka nie była ładnym pojedynkiem, jednak Dawid to także bardzo silny chłopak i wytrzymał napór przeciwnika i walkę wygrał 3:0.

Kolejna walka to półfinał z Maciejem Guzem (Fight Gym Lublin) – aktualnym Mistrzem Polski w formule Oriental Rules (muay thai), z którym Dawid przegrał w grudniu ubiegłego roku. Podczas tego pojedynku Dawid wspiął się na wyżyny swoich umiejętności, walczył koncertowo, świetnie kontrolował pojedynek i ani przez moment nie przegrywał walki na punkty. Była to najlepsza walka w dotychczasowej karierze Dawida, rewanż za grudniowy pojedynek stał się faktem! I awansowaliśmy do finału!

W finałowym pojedynku Dawid zmierzył się z Patrykiem Kłakiem (KGHM METRACO ARMIA Polkowice), wicemistrzem Polski z ubiegłego roku, uczestnikiem Mistrzostw Świata. To bardzo utalentowany i silny chłopak. Walka z Nim była niezwykłym sprawdzianem dla Dawida. Patryk od początku usiłował silnymi ciosami bokserskimi trafić, jednak Dawid umiejętnie wykorzystał swoje silne kopnięcia, którymi skutecznie zdobywał punkty i umiejętnie kontrował Patryka. Dawid wygrał po bardzo wyrównanej walce i dzięki tylko dwóm punktom! Jednak tytuł trafił w Jego ręce! To niezwykły triumf dla debiutanta w nowej kategorii wiekowej. Tym występem zagwarantował sobie miejsce w Kadrze Narodowej i tym samym udział w Mistrzostwach Europy, które odbędą się we wrześniu w Macedońskim Skopje.

 

Tomasz Sroka

 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem
 • Dawid Mistrzem

Ruszają rozgrywki piłkarskie

Już w niedzielę 19 marca 2017r. ruszają rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej na "ORLIKU" w Tarchałach Wielkich i Odolanowie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 2017. Zapraszamy do kibicowania!

 • Terminarz spotkań

Nie wypalaj traw!

Tegoroczna wiosna przyszła wyjątkowo wcześnie i niektórzy rolnicy myślą już o rozpoczynaniu prac związanych z uprawą roli. Rozpoczynają przede wszystkim od wypalania pozostałości po ubiegłorocznych plonach m.in. traw na łąkach i przydrożnych rowach. W związku z tym strażacy zarówno ci z PSP w Ostrowie Wlkp., jak i ci z OSP działających na terenie gminy Odolanów gorąco apelują do rolników i działkowiczów o nie wypalanie traw i nieczystości. Mimo szerokiej akcji profilaktyki przeciwpożarowej wypalanie jest zabiegiem niestety nadal często praktykowanym, co nie jednokrotnie jest powodem groźnych pożarów zabudowań wiejskich, stogów i terenów leśnych. Udział w gaszeniu tego typu pożarów naraża także PSP na ponoszenie niepotrzebnych, często znacznych kosztów. Zabieg wypalania jest także szkodliwym dla środowiska naturalnego i zabronionym przez Ustawę o Ochronie Przyrody. W związku z tym prosi się wszystkich o przestrzeganie powyższego apelu. Wypalając trawy rolnicy narażają się nawet na utratę dopłat unijnych.

                                                                                                                     

Henryk Włodarek

Dzień Kobiet w Nadstawkach

Z okazji Dnia Kobiet na uroczystym poczęstunku spotkały się panie z sołectwa Nadstawki. Były  życzenia, kwiaty, szampan, kawa oraz smaczne jedzenie. W uroczystości wzięło udział prawie czterdzieści kobiet z Nadstawek i Grochowisk. Niecodziennym gościem uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Nadstawkach był Starosta  Ostrowski Paweł Rajski, a także Radny Powiatowy Józef Wajs.

 

Józef Wajs

 • Dzień Kobiet w Nadstawkach
 • Dzień Kobiet w Nadstawkach
 • Dzień Kobiet w Nadstawkach
 • Dzień Kobiet w Nadstawkach
 • Dzień Kobiet w Nadstawkach
 • Dzień Kobiet w Nadstawkach

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy …” - wspomnienia z III Koncertu Walentynkowego

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy …”

Pomysł Koncertu Walentynkowego zrodził się już trzy lata temu, a jego organizatorami są cztery szkoły: Zespól Szkól w Odolanowie, Gimnazjum w Świecy, Szkoła Podstawowa w Nabyszycach i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie.  W całe przedsięwzięcie zaangażowało się niemal 70 osób.

Na deskach Odolanowskiego Domu Kultury wystąpili nie tylko uczniowie Zespołu Szkół w Odolanowie, Gimnazjum w Świecy, Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, ale także absolwenci różnych szkół, przedszkolacy, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz podopieczni Centrum „Wiara-Nadzieja-Miłość”, a co najważniejsze nauczyciele, rodzice i inne zaprzyjaźnione ze szkołami osoby. Po raz pierwszy wystąpiła także Odolanowska Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Ryszardem Hoffmanem na czele, a dyrygowała Aleksandra Hoffman-Dzieran oraz Zespół „Cztery” Eugeniusza Grochowskiego. Gościem specjalnym koncertu był Michał Mielczarek, solista Teatru Muzycznego w Łodzi.

Słowa z piosenki śpiewanej przez Marka Grechutę stały się mottem całego koncertu.

W niezwykły magiczny nastrój koncertu wprowadziły nas osoby, które związane są poprzez pracę, rodzinę, naukę z Odolanowem. Ciepłe przyjęcie przez publiczność wszystkich solistów dopełniło całości. Nie przeszkodziło nawet to, że występ trwał ponad dwie godziny.

Koncert stał się okazją do oderwania od szarej rzeczywistości, problemów dnia codziennego i spędzenia w gronie bliskich kilku choćby chwil. Po występie występujący i goście zostali zaproszeni na drobny poczęstunek przygotowany przez kucharki wspomnianych wcześniej szkół.

Szczególne podziękowania należą się osobom, bez których nie udałoby się przygotować koncertu. Należą do nich: Aleksandra Walkow, Tomasz Zwoliński, Małgorzata Kucharska, Iwona Namysł, Bogna Płokarz.

Dzięki życzliwości Adama Gąbki i Jana Grzony ci, którzy nie mogli wziąć udziału w tym niezwykłym wydarzeniu mieli okazję usłyszeć je w Radio Odolanów, a także będą miały okazję obejrzeć płytę z nagraniem całości.

Ogromne podziękowania za okazane wsparcie należą się również dyrektorom:  Januszowi Lizurejowi, Marioli Sawickiej, Ewie Gaworskiej, a także Eugeniuszowi Grochowskiemu.

Trudno jest wymienić wszystkich, którzy oczarowali publiczność magią tańca i niezwykłym śpiewem. Trzeba jednak podkreślić ich profesjonalizm, ogromne serce i ciepło, które z niego płynęło.  

Za rok również będą walentynki  …

 

K. Ostrowska-Jańczak
K. Maciejewska

 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy
 • III Koncert Walentynkowy

102 lata pani Józefy

W odolanowskim Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 102 urodzin Pani Józefy Kozera, najstarszej mieszkanki Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Pani Józefa urodziła się 13 marca 1915 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie znajdował się jej dom rodzinny. Od stycznia 2012 roku jest mieszkanką odolanowskiego DPS, wcześniej zamieszkiwała w miejscowości Gorzyce Wielkie. Mimo podeszłego wieku, nadal utrzymuje w miarę dobrą kondycję psychofizyczną. Jest pełna radości i optymizmu, życzliwa i otwarta, chętnie przebywa w towarzystwie innych ludzi.

Uroczystość otworzył Dyrektor Odolanowskiego Centrum Wojciech Słodkiewicz zapraszając wszystkich na wspólne spotkanie mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Wzięli w nim udział również zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Odolanowie Aleksandra Szkudlarz. Przekazali oni na ręce jubilatki bukiet pięknych kwiatów wraz z pamiątkowym dyplomem, w którym składają życzenia „ ... ciepła – dzięki ludzkiej życzliwości, odrobiny światła w mroku – dzięki szczeremu uśmiechowi, radości w smutku – dzięki ludzkiej miłości i nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju”. Pani Józefa otrzymała również kwiaty i życzenia od odolanowskiego Centrum oraz współmieszkańców. Specjalnie z okazji urodzin zaprezentowano także solenizantce krótki film, który przygotowali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkańcy ODPS, przekazując w trochę inny sposób ciepłe i serdeczne życzenia dla Pani Józefy Kozera. Dla wszystkich przybyłych przygotowano tort urodzinowy i kawę. Cała uroczystość była niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem, stając się okazją do wspólnych rozmów, wspomnień, uśmiechu i radości. 

 

GMCP

 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy
 • 102 lata pani Józefy

Lalki dla Angoli

„Kto ratuje jedno życie jakby cały świat ratował”

 

„Wszystkie Kolory Świata”

Już po raz drugi młodzież z odolanowskiego liceum wzięła udział w organizowanej przez UNICEF akcji charytatywnej „Wszystkie Kolory Świata”. Celem tego projektu jest zebranie środków pieniężnych na ratowanie życia dzieci w najbardziej ubogich częściach świata. Tegoroczna akcja jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób w Angoli.

Angola jest krajem bardzo niestabilnym, z powodu wieloletniej wojny domowej, narażonym na klęski humanitarne. Niedożywienie, brak dostępu do czystej wody pitnej, fatalne warunki higieniczno-sanitarne powodują, że setki tysięcy rodzin w tym kraju zdanych jest na pomoc z zewnątrz. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, które stanowią prawie połowę społeczeństwa Angoli.  Zagrażają im takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica, czy żółta febra, czyli choroby, którym współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania tym chorobom są szczepienia. I to  właśnie na szczepionki przeznaczone zostaną pieniądze zebrane podczas trwania akcji.

Zadaniem uczestników projektu było uszycie szmacianej laleczki – symbolu pomocy uczniom dla najbardziej potrzebujących dzieci. Młodzież z dużym zaangażowaniem podeszła do zadania. Każdy kto włączył się do akcji  mógł samodzielnie zaprojektować i uszyć laleczkę.  Efektem tej pracy było  powstanie ponad 20 niezwykłych, oryginalnych lalek. Każda z nich otrzymała specjalny „akt urodzenia”, w którym twórca wpisał wymyślone przez siebie informacje o pochodzeniu lalki, jej imię, wiek oraz zainteresowania. Tak przygotowane lalki należało następnie sprzedać. Dzięki zaangażowaniu wielu osób wszystkie laleczki znalazły nowych właścicieli, ze sprzedaży zebraliśmy kwotę 1000 złotych. Każde przekazane przez kupujących 10 złotych umożliwi zaszczepienie jednego dziecka, a tym samym pozwoli na uratowanie jednego życia.

W imieniu dzieci z Angoli bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do akcji, zarówno młodzieży, która włożyła dużo pracy i serca w przygotowanie lalek, jak i kupującym. Szczególne podziękowania kieruję do dzieci i ich rodziców, a także do opiekunów z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie za ogromne zaangażowanie w projekt.

Koordynator akcji
Anna Kuś

 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów
 • Lalki wykonane przez odolanowskich licealistów

Weź udział w konkursie i zrewitalizuj Odolanów!

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy i miasta Odolanów do udziału w konkursie plastycznym pn. "Zrewitalizowany Odolanów".

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej, której temat odnosić się będzie do szeroko rozumianej rewitalizacji Odolanowa widzianej oczami dziecka.

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

 

K.G.

Pracowicie u burmistrza

W sobotę 11 marca Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wziął udział w uroczystości z okazji Święta Sołtysa połączonej z obchodami 155-lecia Kółka Rolniczego w Sobótce. Impreza odbyła się w Zespole Szkół w Sobótce w gminie Ostrów Wielkopolski. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne zespołów folklorystycznych oraz wspólna biesiada uczestników.

W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji  w wielu sołectwach Gminy i Miasta Odolanów odbyły się imprezy dla pań. Burmistrz Marian Janicki miał zaszczyt brać udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych w Gliśnicy, Nabyszycach (11 marca) oraz w Wierzbnie (12 marca). Spotkania były okazją do złożenia życzeń naszym Paniom, podziękowania za pełnione role społeczne oraz … a może przede wszystkim do rozmów o planach, oczekiwaniach i marzeniach płci pięknej.

 

Joanna Łuczkanin

 • Dzień Kobiet w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Dzień Kobiet w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Dzień Kobiet w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Lwówek - Odolanów

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Lwówek -Odolanów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek - Odolanów o długości ok. 168 km i średnicy 1000 mm.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:

• Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km).
•  Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km).

Gazociąg będzie budowany na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w następujących gminach: Lwówek, Kuślin, Opalenica, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Kamieniec, Kościan, Krzywiń, Osieczna, Krzemieniewo, Poniec, Krobia, Pępowo, Kobylin, Zduny, Cieszków, Milicz, Sulmierzyce i Odolanów.

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego inwestycji wybranym w wyniku publicznego postępowania przetargowego jest firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Wykonawcą robót budowlanych I etapu inwestycji jest Konsorcjum firm PORR Polska Infrastructure S.A. oraz O.T. Industries-KVV Contractor CO. LTD.

Wykonawcą robót budowlanych II etapu inwestycji jest Konsorcjum firm JT S. A. oraz IMP PROMONT d.o.o. 

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to IV kwartał 2018 roku.

 

Podstawy prawne

Podstawą do wydania przez Wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.), która zakłada uproszczenie procedur w nabywaniu nieruchomości i ograniczaniu praw Właścicieli bądź Użytkowników wieczystych nieruchomości, dając możliwość Inwestorowi prowadzenia na tym terenie projektowanej inwestycji.

Procedura udostępnienia nieruchomości

Wydanie nieruchomości przez Właściciela/Użytkownika wieczystego/Władającego jest obowiązkowe i powinno nastąpić  po 28 dniu od daty otrzymania zawiadomienia Inwestora o konieczności zajęcia gruntów pod inwestycje, przesłanego Pocztą Polską, przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przekazanego przez Wykonawcę robót osobiście.

Przekazując zawiadomienie osobiście wykonawca robót może jednocześnie na miejscu podpisać z Właścicielem/Użytkownikiem nieruchomości oświadczenie o zgodzie na zajęcie określonej w decyzji lokalizacyjnej części działki.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone nawet wówczas, gdy Właściciel/Użytkownik wieczysty zmarł albo nie odebrał przesyłki awizowanej zgodnie z przepisami Poczty Polskiej z innych przyczyn, lub odmówił podjęcia przesyłki (a była ona wysłana na adres podany w ewidencji gruntów i budynków).

Przed zajęciem nieruchomości wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do spisania z Właścicielem/Użytkownikiem wieczystym protokołu udostępnienia nieruchomości i opisania jej stanu.

W celu ograniczenia szkód zalecane jest usunięcie przez Właściciela/Użytkownika wieczystego z terenu, będącego placem budowy, wszelkich elementów lub nietrwałych budowli, które mogą być ponownie przez niego wykorzystane.

Po zakończeniu robót na gruncie zostanie spisany drugi protokół, który łącznie z protokołem udostępnienia nieruchomości będzie stanowić podstawę dla rzeczoznawcy do obliczenia odszkodowania. Zawiadomienie o zajęciu nieruchomości oraz powyższe protokoły będą przekazane odpowiedniemu Wojewodzie.

W przypadku odmowy wydania nieruchomości przez Właściciela/Użytkownika wieczystego lub Władającego zawiadomienie/protokół udostępnienia nieruchomości informujący o braku zgody na udostępnienie działki, również podpisany jednostronnie przez przedstawiciela Inwestora/Wykonawcy, będzie stanowić podstawę do wszczęcia przez właściwego Wojewodę postępowania egzekucyjnego w administracji wydania nieruchomości. Kosztami egzekucji administracyjnej zostanie obciążony Właściciel/Użytkownik wieczysty/Władający.

Odszkodowania

Decyzję o przyznaniu i wysokości odszkodowania za ograniczenie prawa własności w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu określi Wojewoda Wielkopolski i Wojewoda Dolnośląski w decyzji administracyjnej na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

Odszkodowania te będą określane na podstawie wartości rynkowej oraz będą obejmować wartość ograniczenia prawa własności oraz szkody fizyczne, w tym zmniejszone plonowanie w latach następnych po zakończeniu budowy i wartość rekultywacji biologicznej gleby. W skład odszkodowania wejdą ponadto utracone należności z tytułu dopłat bezpośrednich oraz dopłat z tytułu prowadzenia programów rolno – środowiskowych, o ile Właściciel nieruchomości bierze w nich udział, a także dopłat do prowadzenia upraw leśnych. Obowiązkiem Właściciela jest zgłoszenie w ciągu 10 dni od rozpoczęcia robót na nieruchomości we właściwym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchnię wyłączenia działki/działek z użytkowania rolniczego lub leśnego.

Wyłączenie jest zakwalifikowane do tzw. siły wyższej, niezależnej od rolnika, w związku z czym nie ponosi on konsekwencji karnych. Informacje dotyczące powierzchni czasowych wyłączeń na poszczególnych nieruchomościach są dostępne
u Wykonawcy Robót lub w Urzędach Gmin.

Szerokość placu budowy na gruntach rolnych wynosi 31 m, na leśnych – 27 m. Grunty leśne zostaną po zakończeniu budowy ponownie zalesione z pozostawieniem 4-metrowego pasa wolnego od wszelkich nasadzeń, jako pasa eksploatacyjnego gazociągu.

Odszkodowanie uwzględniające wyżej opisane elementy zmniejszenie wartości nieruchomości, a także wszelkie inne utracone korzyści, które zakwalifikowane mogą być do szkód związanych z inwestycją gazowniczą będzie przedmiotem oszacowania przez rzeczoznawcę powołanego przez właściwego Wojewodę.

Procedura ustalenia odszkodowań

Po zakończeniu budowy gazociągu Lwówek-Odolanów wykonawca robót ma obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, tzn. uporządkowania terenu. Zwrot nieruchomości będzie następował sukcesywnie, w miarę postępu robót. Planowany termin oddania inwestycji do eksploatacji według przyjętego harmonogramu określony jest na IV kwartał 2018 roku.

Po zakończeniu robót na gruncie zostanie spisany protokół końcowy wykonawcy robót dla Inwestora. Protokół będzie określał rodzaj powstałych szkód dla konkretnej działki. Po zebraniu całej dokumentacji dla wszystkich gruntów zostanie uruchomiona procedura w celu wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, który określi w operacie szacunkowym wartość szkód.

Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje Wojewoda Wielkopolski oraz Wojewoda Dolnośląski (właściwy dla położenia nieruchomości).

Właściciel/ Użytkownik wieczysty działki zostanie powiadomiony przez właściwego Wojewodę o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie wysokości odszkodowania, będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie i będzie mógł wnieść ewentualne uwagi. Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna (po upływie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wszystkie strony, tj. Właściciela/Współwłaścicieli nieruchomości i Inwestora). Płatnikiem odszkodowania jest inwestor, czyli firma GAZ-SYSTEM S.A. W celu przyśpieszenia przekazania kwoty odszkodowania Właściciel/Użytkownik wieczysty przekaże Inwestorowi pisemnie oświadczenie o numerze konta bankowego, jeżeli takie będzie posiadać. W innym przypadku odszkodowanie zostanie przesłane przekazem pocztowym, co wydłuży termin dotarcia do uprawnionego.

Od decyzji ustalającej odszkodowanie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami:

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości:
Przemysław Huda, Kierownik Oddziału Odszkodowań i Wywłaszczeń tel. 61 854 18 83,
Joanna Pietrzak, tel. 61 854 14 93

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury
Katarzyna Teichert, Kierownik Oddziału Wywłaszczeń i Odszkodowań
tel.: 71 340- 60 -52

 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
Żaneta Kieliszak, Dział Inwestycji i Remontów
e-mail: zaneta.kieliszak@gaz-system.pl  tel. 61 854 45 38
Gerard Jankowski, Dział Inwestycji i Remontów
e-mail: gerard.jankowski@gaz-system.pl, tel. 61 854 44 89

 • Prace przy budowie gazociągu
 • Prace przy budowie gazociągu

Planujesz emeryturę? Sprawdź, czy masz kapitał początkowy! - informacja prasowa ZUS

Chcesz przejść wkrótce na emeryturę? Sprawdź, czy masz już naliczony kapitał początkowy. Jeśli nie, nie czekaj!  Już teraz złóż wniosek o jego ustalenie – apeluje ZUS.

1 października br. wejdą w życie przepisy, które obniżają wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Przewiduje się, że w związku z tymi zmianami, w 2017 r. w Wielkopolsce na emeryturę będzie mogło przejść 28250 osób. Z pośród tegorocznych potencjalnych emerytów, aż 27 procent nie wystąpiło jeszcze z wnioskiem o wyliczenie kapitału początkowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje zatem do osób, które w tym roku planują przejść na emeryturę, a nie złożyły jeszcze wniosku o wyliczenie kapitału początkowego, aby jak najszybciej o jego ustalenie wystąpiły. Obliczenie kapitału początkowego już teraz, skróci bowiem czas  oczekiwania na przyznanie emerytury.

 

 

Oddziały ZUS/dane

Liczba potencjalnych emerytów w 2017 r.

Liczba potencjalnych emerytów w 2017 r. bez kapitału początkowego

Procent potencjalnych emerytów w 2017 r.  bez kapitału początkowego

I Oddział ZUS w Poznaniu

8274

2323

28%

II Oddział ZUS w Poznaniu

8516

2463

29%

Oddział ZUS w Pile

3460

887

26%

Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim

8000

1992

25%

Wielkopolska

28250

7665

27%

 

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

MODA NA GOTOWANIE A… DYKTANDO

„Gotuj się na gotowanie!” to tytuł dyktanda dla gimnazjalistów zorganizowanego już po raz 11 przez Liceum im. Władysława Jagiełły w Odolanowie. Przedsięwzięcie przygotowały panie: Ewa Banaszkiewicz – Zawidzka i Agata Fischer. W zmaganiach, które odbyły się 9 marca br., wzięło udział aż 7 gimnazjów z: Raczyc, Sośni, Wierzbna, Odolanowa, Świecy, Jankowa Przygodzkiego i Sulmierzyc. Najlepsi uczniowie z tych szkół rywalizowali ze sobą najpierw w konkursie indywidualnym, a następnie drużynowym. Napisali naprawdę trudne dyktando, którego autorką, tak jak w poprzednich 10 edycjach, jest pani Lucyna Martewicz. Tylko najlepsi uporali się z poprawnym zapisem takich zdań jak np. „Kiedy muszę uwarzyć naprędce małe co nieco, na pewno uwinę się raz - dwa, a moi goście wpadną w niekłamany zachwyt. Najlepiej wychodzi mi risotto na półmiękko i rostbef duszony we wpółotwartej brytfannie, podlewany raz po raz wywarem z warzyw i  przyprószony chili.” Smakowite, ale ortograficznie niełatwe.

W rywalizacji drużynowej najlepsi okazali się uczniowie z Raczyc, tuż za nimi uplasowali się gimnazjaliści z Sulmierzyc, a III miejsce zajęli przedstawiciele gimnazjum w Odolanowie.

W konkursie indywidualnym najlepiej ze wszystkich dyktando napisała Milena Sobczak – uczennica gimnazjum w Jankowie Przygodzkim i z rąk pani dyrektor Ewy Wiei odebrała pióro. Miejsce II zajęła Aleksandra Mróz ze szkoły w Sośniach, a na III miejscu podium stanęła gimnazjalistka z Raczyc – Klaudia Piec.

Polonistkom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu i za pracę w komisji, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.

Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka

 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów
 • Dyktando dla gimnazjalistów

Reprezentanci gminy Odolanów na XIX Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS Mieszkańców Wsi

Na początku marca w Przygodzicach odbył się finał wojewódzki XIX Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi. W zawodach wzięło udział pół tysiąca uczestników – reprezentantów 17 powiatów województwa wielkopolskiego. W skład drużyny powiatu ostrowskiego weszły mieszkanki gminy Odolanów: Anna Błaszczyk z Tarchał Wielkich oraz Klaudia Kukuła z Nabyszyc.

Dla uczestników zmagań organizatorzy przygotowali 7 konkurencji sportowych oraz konkurs wiedzy o LZS. W programie spartakiady rozegrano m.in. wielobój rekreacyjny, mecze siatkówki męskiej i kobiecej, rozgrywki halowej piłki nożnej, rzut lotką do tarczy, przeciąganie liny, rzuty karne do bramki, podnoszenie ciężarka.                     

W konkurencji kobiet rzutu lotką do tarczy II miejsce w Wielkopolsce zdobyła Anna Błaszczyk. W konkurencji rzutów karnych kobiet czwarte miejsce w Wielkopolsce zdobyła Klaudia Kukuła.  Konkurs wiedzy o LZS przeprowadził i sędziował działacz LZS gminy Odolanów  Grzegorz Szubert. 

Zawody  w punktacji drużynowej, dorobkiem 214 punktów, wygrał powiat wolsztyński, ale tuż za nim  o 1,5 pkt mniej zdobyła reprezentacja powiatu ostrowskiego, plasując się na drugim miejscu.

 

G.Sz.                                                                                 

 • Zimowa Spartakiada
 • Zimowa Spartakiada
 • Zimowa Spartakiada
 • Zimowa Spartakiada
 • Zimowa Spartakiada
 • Zimowa Spartakiada

Sołtys świętuje

11 marca przypada Dzień Sołtysa, coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności.

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie, a jego działalność wspiera rada sołecka. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Co ciekawe, przemiany obyczajowe nie ominęły obszarów wiejskich – jeszcze kilkadziesiąt lat temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie stanowią prawie jedną trzecią w tej grupie.

Okazją do podziękowania naszym 16 sołtysom oraz 6 przewodniczącym rad osiedli było spotkanie okolicznościowe zorganizowane  w poprzednim tygodniu 3 marca br. w Restauracji Nadbaryczna. Gospodarze uroczystości: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop pogratulowali obecnym sukcesów w działalności na rzecz lokalnej społeczności, podziękowali za doskonałą współpracę oraz wzajemne zrozumienie. Życzyli także dalszych sukcesów oraz wytrwałości w pracy dla mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Wszystkim Sołtysom oraz Przewodniczącym Rad Osiedli składamy raz jeszcze najlepsze życzenia!

Joanna Łuczkanin 

 • Życzenia
 • Spotkanie z sołtysami
 • Spotkanie z sołtysami

Sukces uczennicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej

W minioną sobotę  4 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród dla wyróżnionych w etapie regionalnym VI Ogólnopolskiego  Konkursu „Żołnierze  Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Laureatką II miejsca w kategorii szkół ponadgminazjalnych – prace plastyczne, została uczennica II klasy ZSZ Gabriela Gągało. Praca Gabrysi pt. „W naszej pamięci żołnierze wyklęci” została wyróżniona z ponad 100 prac nadesłanych z trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim laureatom nagrody wręczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, a gratulacje złożył m.in. generał brygady Jan Podhorski, powstaniec warszawski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, represjonowany przez komunistyczny reżim.

Sukces Gabrysi gwarantuje jej udział w finale konkursu. Uroczyste podsumowanie Konkursu Ogólnopolskiego i wyłonienie najlepszych prac odbędzie się w Lublinie.

Gratulujemy Gabrysi i życzymy dalszych sukcesów.

MZ

 • Laureatka konkursu Gabrysia Gągało
 • Laureatka konkursu Gabrysia Gągało

Rusza projekt "Europejski Drogowskaz Kariery"

 • Plakat

Głosuj na Karolinę Binek!

Mieszka w Raczycach, chodzi do IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, jest młoda, utalentowana i napisała już swoją pierwszą powieść. O kim mowa? O Karolinie Binek, dziewczynie, która w wieku 16 lat spełniła swoje marzenie i wydała debiutancką powieść „Ale arbuz”.

Teraz Karolina została nominowana w Plebiscycie Ostrowianin Roku w kategorii Młody Talent Roku 2016. Gorąco zachęcamy do głosowania na Karolinę! Głosować można już tylko na dwa sposoby: na oryginalnych kuponach z „Gazety Ostrowskiej” oraz poprzez system SMS. O zwycięstwie zadecyduje wyłącznie liczba otrzymanych głosów.

 

"Wydanie książki - cztery lata, pisanie pracy na olimpiadę - dwa tygodnie, nauka w IV LO - trzy lata,
nominowanie do Młodego Talentu Roku - dla mnie bezcenne.

Dziękuję więc za docenienie mojej pracy oraz za to, że znalazłam się w gronie tych szczęśliwców.

Aby dojść do tego etapu w moim życiu liczyłam przede wszystkim na siebie,
teraz jednak liczę na Was i proszę o głosy :)"

SMS o treści MTR.4 nr tel. 7268

Głosowanie trwa do 15 marca.

Koszt SMS-a: 2,46 zł

 

Więcej informacji o Karolinie Binek i konkursie na Facebooku Karoliny: TUTAJ oraz w Gazecie Ostrowskiej: TUTAJ

 

Zapraszamy do głosowania!

 • Głosuj na Karolinę

Orliki z animatorami

Tegoroczna rywalizacja o dofinansowanie była ostra - do udziału w Programie Lokalny Animator Sportu wpłynęło 2122 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostały tylko 1462 orliki, co stanowi 69% wszystkich aplikujących.

Nasze boiska Orlik w Tarchałach Wielkich oraz w Odolanowie po raz kolejny zakwalifikowały się do programu, dzięki czemu w okresie od marca do listopada na obu kompleksach sportowych pracować będą animatorzy – po dwóch na każdym obiekcie.

Animator Orlika to osoba-instytucja. Rolą Animatorów jest angażowanie, zachęcanie, skłanianie do działania oraz edukowanie. Są specjalistami w dziedzinie sportu, ale również osobami, które pozytywnie wpływają na sytuację społeczności, m.in. organizując różnego typu zajęcia, imprezy czy projekty angażujące jak największą i najbardziej zróżnicowaną grupę użytkowników.

Gmina i Miasto Odolanów pozyskuje środki na działalność animatorów nieprzerwanie od 2013 roku, w bieżącym roku pozyskaliśmy kwotę 19 800 złotych, w sumie w latach 2013-2017 (5 edycji programu, w latach 2013-2015 program nosił nazwę „Animator-Moje Boisko Orlik) pozyskaliśmy 91 800,00 złotych!  

Zapraszamy do korzystania z oferty kompleksów boisk Orlik!

 

Joanna Łuczkanin

 • Orlik w Tarchałach Wielkich

Odwiedziny przedszkolaków w Domu Pomocy Społecznej w Odolanowie

W dniu 28 lutego 2017 roku mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej odwiedziła grupa dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej filialnej w Gliśnicy. Przybyły one w towarzystwie opiekunek Pani Ewy Radajewskiej i Pani Lucyny Misiek oraz rodziców dzieci. Przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali seniorom program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka składający się z wierszy i piosenek oraz układu tanecznego. Spotkanie z dziećmi sprawiło mieszkańcom wiele radości i uśmiechu. Z przyjemnością patrzyli na „wnuki”, które z serdecznością przykazywały życzenia z własnoręcznie wykonanymi kartkami. W podziękowaniu za radosne wspólnie spędzone chwile, dzieci z rąk przewodniczącej samorządu mieszkańców ODPS otrzymali słodycze. Na zakończenie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

 

GMCP

 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS
 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS
 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS
 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS
 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS
 • Przedszkolaki z Gliśnicy w DPS

Odwiedź Skalne Miasto razem z PTTK

 • Plakat

Niech nam żyją nasze Panie 100 lat!

Koncert, kawa, kwiaty i życzenia – tak w skrócie wyglądał wczorajszy Gminny Dzień Kobiet, zorganizowany dla blisko 800 Pań na sali sportowej PILAWA oraz w Restauracji Nadbaryczna.

Pierwsze tego typu wydarzenie w naszej gminie to inicjatywa Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego, Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów Jana Prokopa, Dyrektora Odolanowskiego Domu Kultury Janusza Lizureja oraz Prezesa Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie Józefa Wajsa.

Na uroczystość zostały zaproszone wszystkie panie z Gminy i Miasta Odolanów, które ukończyły 75 rok życia oraz panie, które należą do różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji, jak: Akcja Katolicka św. Barbary i św. Marcina, Chór św. Barbary, Towarzystwo Śpiewacze, Uciechowianie, Klub Seniora, Uniwersytet III Wieku, Koło PZERiI w Odolanowie, a także przedstawicielki kół gospodyń wiejskich oraz panie radne i sołtyski. Ze względu na ograniczoną pojemność sali sportowej uroczystość została podzielona na dwie wersje godzinowe – pierwsza o 16:30, druga o 18:30.

Po oficjalnym powitaniu gości, życzenia Paniom złożyli po kolei wszyscy gospodarze spotkania – były wzruszające wspomnienia dawnych lat, podziękowania za aktywność społeczną, trud wychowania rodziny, życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Każda z pań otrzymała również różę od panów.

Muzyczną niespodzianką wieczoru była gwiazda Śląskich Szlagierów Mirosław Szołtysek wraz z zespołem. Widowiskowe układy taneczne, fragmenty instrumentalne na trąbce oraz znane i lubiane przez panie przeboje sprawiły, iż ponad godzinne show przyjmowane było gromkimi oklaskami. Doskonały kontakt artysty z widownią, który zachęcał do wspólnego śpiewania i klaskania sprawił, że Panie aktywnie brały udział w koncercie.

Po części artystycznej przyszedł czas na ciasto i kawę oraz rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi i dobrze znanymi przyjaciółkami. Gwar rozmów oraz uśmiechy na twarzach były najlepszym dowodem udanej imprezy oraz zadowolenia płci pięknej.

Wszystkim Paniom raz jeszcze składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności.

Joanna Łuczkanin

 

Ps. Za rok znów się spotkamy!

 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet
 • Gminny Dzień Kobiet

8 marca - Dzień Kobiet

 • Życzenia

Bezpłatne badania mammograficzne

 • Plakat

XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

"Szczęśliwy jest człowiek, który ma swoja małą ojczyznę"

fragment „Małej Ojczyzny” Jana Sabiniarza

 

W Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie 27.02.2017r. odbył się XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap powiatowy. Celem XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce było przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych.

W konkursie uczestniczyło 60 uczniów reprezentujących 13 szkół. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 19 uczniów. Wiktoria Zawidzka uczennica klasy IVa reprezentująca Szkołę Podstawową w Odolanowie odniosła sukces i będzie reprezentować szkołę w kolejnym etapie.

Uczniowie biorąc udział w konkursie pokazali, jak ważne jest przekazywanie tradycji i historii najbliższej okolicy w celu utrzymania tożsamości narodowej i mądrego patriotyzmu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Przewodniczącą komisji konkursowej XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce była  pani Małgorzata Brodala.

 

Małgorzata Brodala

 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu
 • Uczestnicy konkursu

Gminna Spółka Wodna obradowała

Na corocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, spotkali się wczoraj 6 marca 2017r. członkowie Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Podczas obrad podsumowano dokonania poprzedniego roku, zatwierdzono również sprawozdanie rzeczowo-finansowe Spółki za 2016 rok i udzielono absolutorium Zarządowi.

Wśród podjętych uchwał były m.in. uchwała o planie pracy na rok 2017, uchwała o wysokości składki na rok 2017, uchwała o zatwierdzeniu ceny jednostkowej 1mb konserwacji dna rowu czy uchwała o upoważnieniu sołtysów do inkasowania składek.

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, który pogratulował solidnej pracy w 2016 roku i życzył sukcesów i wielu zrealizowanych inwestycji w bieżącym roku.

Joanna Łuczkanin

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 06.03.2017 do 31.03.2017 roku będzie trwał nabór do projektu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w południowej Wielkopolsce”, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są osobami powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin);
 • są osobami, które utraciły zatrudnienie z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie rekrutacji uczestników w § 2 pkt 1 oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

   -  osoby z niepełnosprawnościami,
   -  osoby powyżej 50 roku życia,
   -  kobiety,
   -  osoby o niskich kwalifikacjach;

 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: powiat kaliski, miasto Kalisz, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski;
 • deklarują rejestrację działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
 • nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres jednego roku przed przystąpieniem do projektu;
 • w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

DOTACJE DO MAX. WYSOKOŚCI 23 000 PLN DLA 45 OSÓB

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie internetowej projektu www.euro.ctiw.pl/zawod 

Ruszają kolejne bezpłatne szczepienia

Gmina Odolanów aktywnie wspiera politykę nowotworową w Polsce. Ruszają kolejne bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, odpowiedzialnego za powstanie raka szyjki macicy.

W ramach finansowanego przez budżet gminy „Programu Profilaktyki Zakażeń Brodawczaka  Ludzkiego HPV na lata 2015-2017” około 76 dziewczynek  urodzonych w 2004 roku zameldowanych na terenie Gminy i Miasta Odolanów w bieżącym roku może zostać zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W Polsce zapada na ten typ nowotworu około 3 500 kobiet rocznie, z czego umiera  co roku około 2 000 kobiet i jest to  jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. 

Celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie możliwości  zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, oraz zmniejszenie zachorowalności na ten typ nowotworu wśród mieszkanek gminy i miasta.

3 marca br. w sali kinowej Odolanowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjno edukacyjne z dziewczynkami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi   dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Podany został również termin  szczepienia.

 

 

Dorota Gołaś

Pamiętaj o oznakowaniu swojej posesji

 • Plakat

Wycieczka do Wrocławia

Koło PTTK w Odolanowie po raz drugi wybrało się na wycieczkę do Wrocławia. Uczestnicy zwiedzili m.in. Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski czy muzeum. Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała spacerom po mieście i poznawaniu coraz to nowych zakątków Wrocławia.

 

S.M.

 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia

Na tropie wiosny

Odolanowskie Koło PTTK wzięło udział w rajdzie „Szukanie Wiosny”. Uczestnicy spacerowali po lesie i brali udział w konkursach zdobywając nagrody i słodycze. Na świeżym powietrzu dopisywał również apetyt. Dziękujemy organizatorom za miłą atmosferę i super organizację.

 

Stefan Marynowski

 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"
 • Rajd "Szukanie Wiosny"

Bazgrolimy po raz ósmy!

Portale kulturalne duże Ka i Papierowy Pies zapraszają dzieci o duszach artysty i w wieku od 0 do 100 lat do udziału w 8. już edycji konkursu literacko-plastycznego Bazgroł pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka!

Zapraszamy solistów, duety i większe grupy twórcze do stworzenia dzieła literackiego (bajki, baśni, opowiadania, scenariusza komiksu), potem wykonania do niego ilustracji, zdjęć. Powstałą w ten sposób książkę  należy wysłać do 1 kwietnia 2017 roku na adres:

Bazgroł 2017
os. Kostka 10/13
99-400 Łowicz

Prace oceniać będzie jury w składzie którym zasiądą m.in.: Grzegorz Kasdepke, Jurek Owsiak, Katarzyna Majgier, Nika Jaworowska i Nela Mała Reporterka.

Finał odbędzie się w maju 2017 roku na Stadionie Narodowym podczas trwania Warszawskich Targów Ksiażki.

Na laureatów czekają czeki pieniężne oraz moc nagród rzeczowych!

Więcej informacji znaleźć można na stale uzupełnianej o nowych partnerów, patronów i sponsorów stronie konkursowej: bazgrol2017.pl

 • Logo

Odbudowa trwa

Trwa odbudowa kamienicy, która 9 lutego uległa zniszczeniu w wyniku pożaru. W ciągu kilku godzin żywioł pozbawił dachu nad głową jedenaście rodzin. Rozmiary zniszczeń były ogromne – pożar zniszczył stropy, dach oraz mury budynku.

Dzięki sprawnej akcji pomocy samorządu odolanowskiego, różnego rodzaju instytucji i stowarzyszeń oraz samych mieszkańców gminy i miasta Odolanów, ruszył remont zniszczonego budynku. W pierwszej kolejności dach, później strop, na końcu same mieszkania.

Joanna Łuczkanin

 

W imieniu swoim oraz Mieszkańców poszkodowanych w pożarze kamienicy serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli,
instytucjom oraz organizacjom za wsparcie i pomoc w odbudowie kamienicy, za życzliwość i bezinteresowne zaangażowanie
w zbiórki finansowe i rzeczowe, wreszcie za pamięć i słowa otuchy dla Tych, którzy w pożarze stracili dach nad głową.
To dzięki Państwa wsparciu poszkodowane rodziny będą miały możliwość powrotu do swoim domów.

 Jednocześnie proszę o dalszą pomoc finansową i rzeczową, tak potrzebną, zwłaszcza kiedy minie pierwszy szok
i opadną pierwsze emocje. Pamiętajmy, że okazane dobro zawsze do nas powraca, i tego Państwu gorąco życzę.

 

                                                                          Z całego serca dziękuję
                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
                                                                   Marian Janicki

 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy
 • Prace na spalonej kamienicy

Gimnazjaliści ze Świecy śladami włoskich zabytków

Dwudziestu pięciu uczniów Gimnazjum w Świecy wraz z dwoma opiekunami, panią Mirosławą Ziętek oraz Sylwią Jasik wyruszyło w dniach 20-25 lutego na wyprawę do Wiecznego Miasta, stolicy Włoch oraz siedziby państwa Watykan – Rzymu, po drodze oglądając dwa niemniej słynne miejsca, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa miasta: Florencję i Wenecję.

We Florencji czekała na nas miejscowa przewodniczka, która zabrała nas na dziewięciogodzinny spacer wokół znanych miejsc, snując opowieści o ich historii, architekturze, losach ludzi, którzy tworzyli to miasto. Zachwycił nas most Ponte Vecchio zabudowany domkami złotników, a także monumentalna katedra Santa Maria del Fiore z jej ogromną kopułą, będącą symbolem miasta. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia najbardziej znanych arcydzieł sztuki zgromadzonych w słynnej Galerii Uffizi.

Dwa dni naszej wyprawy spędziliśmy w Rzymie. Poznaliśmy miejsca związane z historią Starożytnego Rzymu, takie jak Koloseum, Forum Romanum, Łuk Septymiusza Severa czy majestatyczny Panteon. Po Wiecznym Mieście oprowadzała nas nasza rodaczka, pani Jowita mieszkająca od 30 lat w Rzymie. Opowiadała nam o historii,  jak i o współczesnym życiu w tej metropolii. Pokazała nam jak epoki historyczne przeplatają się w architekturze tego miejsca. Obejrzeliśmy olbrzymi Pomnik Ojczyzny, Schody Hiszpańskie i Plac del Poppolo.
           
Drugiego dnia zobaczyliśmy Watykan, Plac i Bazylikę Św. Piotra. Odwiedziliśmy grób Św. Jana Pawła II, obejrzeliśmy najsłynniejsze dzieła sztuki zgromadzone w bazylice i na placu. Zobaczyliśmy wiele innych znanych miejsc, placów ze słynnymi fontannami, takimi jak Fontanna di Trevi czy Fontanna Czterech Rzek na Placu Navona. Dla wielu z uczestników była to również pierwsza w życiu okazja do poruszania się po mieście metrem.

Ostatni dzień naszej wycieczki spędziliśmy w Wenecji, gdzie trafiliśmy akurat na obchody zakończenia Karnawału. Dotarliśmy do miasta statkiem, poznając w ten sposób najbardziej popularny tutejszy środek transportu. Oglądając zabytki takie jak Bazylika św. Marka, Pałac Dożów czy Most Rialto, nie mogliśmy oderwać oczu od tłumów ludzi, przebranych w bogate stroje karnawałowe, pozujących ochoczo do zdjęć turystom z całego świata. Sami też chętnie włączyliśmy się w zabawę na Placu Św. Marka.

 Podczas całej wyprawy mieliśmy okazję skosztować prawdziwej włoskiej pizzy, lodów i oczywiście spaghetti. Nie zapomnimy długo tych unikalnych i niesamowitych miejsc, które odwiedziliśmy podczas naszych zimowych  „rzymskich wakacji”.

Sylwia Jasik

 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie
 • Uczniowie Gimnazjum w Świecy w Rzymie

Burmistrz na konferencji

Wielkopolska Odnowa Wsi realizowana od 2009 roku, to program aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W programie zainicjowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego uczestniczy już ponad 1 600 sołectw z 171 wielkopolskich gmin, w tym 11 miejscowości z Gminy i Miasta Odolanów.

Wczoraj (2 marca 2017r.) podczas konferencji „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, która odbyła się w Poznaniu, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i przedstawiono plany na obecny rok. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki.

Konferencja była okazją do zaprezentowania dobrych praktyk zrealizowanych w ramach programu, omówieniu najczęstszych błędów w projektach odnowy oraz dyskusji na temat uczestnictwa mieszkańców w projektach społecznych.

W drugiej części konferencji ogłoszona została XI edycja konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Następnie przedstawiono plan działania na 2017 rok.

 

Joanna Łuczkanin

Dzisiaj w Radio Odolanów

Zapraszamy do wysłuchania  

"Wiadomości Samorządowych – powtórki relacji z sesji Rady GiM Odolanów, która odbyła się 20 lutego 2017",

dzisiaj o godzinie 19:00

w Radio Odolanów

Ostrzeżenie pogodowe - silny wiatr

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 13 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 1.03.2017 r.

Kinowe promocje 13 marca w ODK z kartą Visa bilet normalny w cenie 8zł!

Tańsze bilety do Kina 13 marca tylko z kartą Visa
Zapłać za bilet kartą Visa w ODK w dniu 13 marca  a bilet normalny będzie kosztował tylko 8 zł
Promocja dotyczy również zakupów w Kinowym Barku

 

Kup bilet w domu na seanse : „Trolle”, „Kong: Wyspa Czaszki”, „Sztuka Kochania, Historia Michaliny Wisłockiej”  w cenie promocyjnej: http://kino.visa.pl/trasa_kina/szczegoly/19 

 

Kolejne promocje jakie przygotował dystrybutor to - Płacąc za zestaw kartą Visa podczas jednej transakcji otrzymasz 50% zniżki w Barku Kinowym:

Mały zestaw: popcorn 1,8 l + napój 0,5 l 6 zł przy płatności kartą Visa (12 zł cena standardowa)

Duży zestaw: popcorn 2,4 l + napój 0,5 l 7,50 zł przy płatności kartą Visa (15 zł cena standardowa)

Zestaw dla dwojga: popcorn 2,4 l + dwa napoje 0,5 l 9,50 zł przy płatności kartą Visa (19 zł cena standardowa)

 • Plakat

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Opluwani, katowani w więzieniach, skazani na zapomnienie. Zaplute karły reakcji, zdrajcy Ojczyzny, tak między innymi nazywano tych, którym dedykujemy dzień 1 marca. Żołnierze Wyklęci, mimo wysiłków towarzyszy radzieckich i czerwonej propagandy w Polsce dziś są naszymi bohaterami.  

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych samorząd odolanowski wraz z przedstawicielami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Stanisławem Czubakiem i Bronisławem Oleksym oraz członkami Stowarzyszenia Narodowo-Patriotycznego im. "BŁYSKA" Ireneuszem Czechem, Janem Sojką, Janem Godziszewskim oraz Bogdanem Czubakiem złożyli kwiaty w miejscach pamięci pod tablicą upamiętniającą kpt. Jana Kempińskiego „Błyska” oraz na cmentarzu na grobie żołnierzy Grupy Operacyjnej „Błysk”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków organizacji i wszystkich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

1 marca został wybrany ze względu na rocznicę rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku w Warszawie, przy ulicy Rakowieckiej. Święto obchodzimy od 2011 roku.

 

Joanna Łuczkanin

 • Złożenie kwiatów w miejscach pamięci
 • Złożenie kwiatów w miejscach pamięci
 • Złożenie kwiatów w miejscach pamięci

Kultywują tradycję, czyli Podkoziołek nad Baryczą

W ostatnich dniach karnawału po latach przerwy, w gminie Odolanów znów pojawił się popularny niegdyś „Podkoziołek” lub „Maśka”, w skład którego wchodzą osoby  przebrane m.in. za parę nowożeńców, śmierć, diabła, niedźwiedzia, kozła, policjanta, strażaka czy leśnika. W br. grupy przebierańców chodziły tylko w Garkach i Gliśnicy, gdzie duży wkład w organizację mieli KGW i LZS  Gliśnica. Zabrakło ich, tak jak dawniej na ulicach miasta oraz w pozostałych czternastu sołectwach a szkoda! Pojawiły się jednak deklaracje organizacji przyszłorocznej zabawy w Nabyszycach i Nadstawkach.  Podkoziołek to zespół składający się z kilkunastu osób  chodzący od chaty do chaty, który grając i śpiewając różne podkoziołkowe przyśpiewki otrzymuje w zamian jajka, kiełbasę, kielicha lub po prostu pieniądze. Organizatorem podkoziołka są zwykle miejscowa Straż Pożarna, sołtysi i młodzież szkolna. Dobrze się stało, iż wrócił pomysł kultywowania tej tradycji i przekazywania młodemu pokoleniu staropolskich obyczajów związanych z zapustami.

 

Henryk Włodarek                    

 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)
 • Podkoziołek w Gliśnicy (zdj. FB Gliśnica)

„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej”

STOWARZYSZENIE OCWP zaprasza do udziału w projekcie: „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości w branży budowlanej”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi VIII EDUKACJA w ramach poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, wieku od 25 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach, z obszaru województwa wielkopolskiego

zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji budowlanych, bezrobotnych, biernych zawodowo lub pracujących (m.in. rolnicy, samozatrudnieni, pracownicy)

KOGO ZAPRASZAMY? W projekcie mogą wziąć udział 180 osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat, które:

1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne ,
2. Są bierne zawodowo,
3. Są osobami pracującymi,
4. Są mieszkańcami województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

CO OFERUJEMY?

Bezpłatny udział w szkoleniu pozwoli na nabycie nowych kwalifikacji i polepszenie pozycji uczestnika projektu na rynku pracy, ponieważ kursy te kończą się bezpłatnym egzaminem na czeladnika.

Przykładowe kursy dla kobiet i mężczyzn w zawodach:

• Betoniarz- zbrojarz

• Dekarz

• Murarz-tynkarz

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

ZAPEWNIAMY
• Refundację kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób bez pracy) • materiały, narzędzia, szkoleniowe, • Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń budowlanych

• Badania lekarskie.

KONTAKT

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. (062) 736 11 60 w. 25 lub 26
Kom. 720 864 443 lub 720 864 440
www.ocwp.org.pl/projekty-unijne

Kinowe hity w Odolanowie

Odolanowski Dom Kultury serdecznie zaprasza do kina 
13 marca 2017 roku

godzina 16:00 -  „Trolle”  - cena biletu 16 zł, ulgowy 14 zł;
zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=zbPTohytf_U

godzina 17:50 - „Kong: Wyspa Czaszki” – cena biletu 16 zł, ulgowy 14 zł;
zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=EVkRqArfGlA

godzina 20:00 - "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” – cena biletu 16 zł, ulgowy 14 zł;
zwiastun https://www.youtube.com/watch?v=vAP2jjB9x3I

 

„Trolle” godz. 16.00

Animowany, familijny, fantasy, 2D DUBBING PL, ograniczenia wiekowe: B.O., cena biletu: 16 zł normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 90 minut;

„Trolle” to animowany film przygodowy twórców „Shreka”. Tytułowe Trolle to wesołe, rozśpiewane i bajecznie kolorowe stworki. Żyją w równie kolorowym lesie, niewiele wiedzą o otaczającym ich świecie i cieszą się każdą chwilą. Szczególnym entuzjazmem wyróżnia się Poppy, której beztroska i radość udziela się wszystkim dookoła. Wyjątkiem jest Mruk, odludek, który uważa, że wszystkim Trollom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jego przepowiednie sprawdzają się, gdy drogę do wioski odnajdują Bergeni, odwieczni wrogowie Trolli, którzy porywają najlepszych przyjaciół Poppy. Poppy postanawia ich ratować. Z trudem namawia Mruka, by jej pomógł i oboje wyruszają do miasta Bergenów, by uratować porwanych przyjaciół. Znajdź swoje szczęśliwe miejsce z Trollami!

„Kong: Wyspa Czaszki” – godz. 17.50

Fantasy, akcja, przygodowy, 3D NAPISY PL lub 2D NAPISY PL, ograniczenia wiekowe: od 13 lat, cena biletu 2D: 16 zł normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), czas trwania: 110 minut;

Film śledzi losy zespołu badaczy, którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku â tak samo pięknej, jak i zdradliwej â nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” – godz. 20.00

Komedia, dramat, biograficzny, ograniczenia wiekowe: od 15 lat, cena biletu: 16 zł normalny, 14 zł ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 12 zł grupowy (grupy powyżej 10 osób, bilety dostępne jedynie na seanse do południa od poniedziałku do piątku), czas trwania: 117 minut;

„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” to filmowa opowieść o uznanej lekarce oraz autorce najpopularniejszego w Polsce poradnika o miłości. Losy Michaliny śledzimy na trzech różnych etapach jej życia, które doprowadziły ją do napisania i wydania „Sztuki kochania”. Wisłocka rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko za pomocą jednej książki.

Na ekranie zobaczymy plejadę polskich aktorów. W rolę Stacha Wisłockiego, męża lekarki, wciela się Piotr Adamczyk, jej wielką miłość, Jurka, gra Eryk Lubos, przyjaciółkę, Wandę - Justyna Wasilewska. W filmie występują również Danuta Stenka, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Wojciech Mecwaldowski, Arkadiusz Jakubik oraz Artur Barciś.

 

 • Plakat
 • Plakat
 • Plakat
 • Plakat

Statystyczne badania rolne - informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu

 • Statystyczne badania rolne
 • Statystyczne badania rolne

Waloryzacja emerytur i rent - 2017

Od 1 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację emerytur i rent. Świadczenia zostaną podwyższone z urzędu, nie trzeba składać w tym celu wniosków.

Waloryzacja polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44 procent, przy czym podwyżka nie może być niższa niż:

 • 10 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
 • 7,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 5 zł – w przypadku emerytur częściowych.

Zatem, aby sprawdzić o ile wzrośnie nasze świadczenie, należy pomnożyć je przez wskaźnik waloryzacji, który w 2017 r. wynosi 100,44 procent.

W tym roku, ustawodawca wprowadził także dodatkowy przepis, który gwarantuje tzw. minimalną kwotę waloryzacji. Jeżeli w wyniku pomnożenia emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez wskaźnik waloryzacji, otrzymamy kwotę niższą niż 10 zł, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 10 złotych (brutto).

Podobnie jest z rentą związaną z częściową niezdolnością do pracy i emeryturą częściową, ale gwarantowane kwoty wyniosą wtedy nie 10 złotych, a odpowiednio 7,50 zł i 5 zł.

Gwarancja podwyższenia o co najmniej 10 zł nie dotyczy emerytur i emerytur częściowych, które w dniu 28 lutego 2017 r. przysługiwały w kwocie niższej niż 882,56 zł.

Od 1 marca zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Minimalne emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 882,56 zł do 1000 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 676,75 zł do 750 zł. Należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy.

Więcej informacji dotyczących podwyżki i waloryzacji świadczeń w ZUS znajdą Państwo na stronie www.zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Bal przebierańców w szkole filialnej w Raczycach

Radość i zadowolenie malowały się na twarzach dzieci z klas I – III, „zerówkowiczów” oraz przedszkolaków, kiedy to w piątkowy wieczór brały udział w niezwykłym balu karnawałowym – balu przebierańców. Stroje były tak wymyślne i różnorodne, że panie wychowawczynie miały niekiedy wielki kłopot w rozpoznaniu swoich podopiecznych. Tańce, korowody, przeciąganie liny, łapanie kolorowych baniek mydlanych, zawody w rzucaniu woreczkami do celu itp. sprawiły, iż dzieci bawiły się doskonale.

                                                                                                                     

B. Klaczyńska

 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach
 • Bal przebierańców w Raczycach

Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego SZS w Warcabach Klasycznych Szkól Podstawowych

W  Gimnazjum w Wierzbnie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego w warcabach 64-polowych w kategorii szkól podstawowych dla dziewcząt i chłopców w ramach  XIX WIELKOPOLSKICH IGRZYSK  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ   roku szkolnego  2016/2017.

Zawody rozgrywano  systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 6  rund z udziałem 27 uczniów z gmin: Odolanów, Raszków, Przygodzice, Ostrów Wielkopolski, Sośnie  i  miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zawody sędziował nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum w Wierzbnie Krzysztof Krawczyk.    

Poniżej prezentujemy wyniki końcowe zawodników w poszczególnych kategoriach:                                                         

CHŁOPCY (startowało 15 uczniów):

 1. Maciej Poprawa – SP Odolanów       
 2. Mikołaj Żmijowski – SP Odolanów 
 3. Paweł Obsadny – SP Raszków            
 4. Kacper Oczkowski – SP Raszków            
 5. Adam Mielcarek – SP Raszków                
 6. Mikołaj Robakowski – SP Tarchały 

DZIEWCZĘTA (startowało 12 uczennic):                                                                               

 1. Kinga Andrzejak – SP Uciechów       
 2. Julia Lisik – SP Łąkociny                                                                            
 3. Aleksandra Wlosik – SP Raszków   
 4. Izabela Talaga – SP Daniszyn                                                                             
 5. Marzena Gryta – SP Huta                                                                                
 6. Oliwia Pietrasiak – SP Odolanów 

Najlepszych trzech zawodników z  każdej kategorii otrzymało pamiątkowe medale i dyplomy ufundowane przez Ostrowski Szkolny Związek Sportowy, które wręczył  wiceprezes Ostrowskiego Szkolnego Związku Sportowego  i zarazem dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie - Grzegorz Szubert. Do finałów  województwa wielkopolskiego awansowało po dwóch najlepszych warcabistów w  kategorii chłopców i dziewcząt .

Grzegorz Szubert

 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie
 • Zmagania szachowe w Wierzbnie

IV miejsce dla Odolanowa

XIX  Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego odbyła się  19 lutego 2017 roku w hali Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Celem  Spartakiady była popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców wsi powiatu Ostrowa Wielkopolskiego, a także aktywizacja środowiska wiejskiego do systematycznego działania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji. Organizatorami zawodów byli: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz Rada Gminna LZS  w Przygodzicach.                                                                                                  

W zmaganiach rywalizowali sportowcy z gminy Raszków, Przygodzice, Odolanów, Ostrów Wlkp. i miasta Ostrów Wlkp. Przedstawiciele zgłoszonych reprezentacji konkurowali w 5 dyscyplinach: podnoszenie ciężarka 17,5 kg kategorii zawodników do 80 kg,  dla zawodników powyżej 80 kg, rzut lotką do tarczy, przeciąganie liny, wielobój rekreacyjny (rzut  piłką do kosza, rzut lotką do tarczy, strzał z wiatrówki do tarczy oraz  strzał piłką  do bramki).

W klasyfikacji ogólnej  XIX Zimowej Powiatowej Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi  i Miast o Puchar Starosty Ostrowskiego IV miejsce przypadło Gminie Odolanów.

W poszczególnych konkurencjach Gminę Odolanów reprezentowali: Hubert Szymański, Piotr Graczyk, Marta Gaworska, Anna Błaszczyk, Klaudia Kukuła, Oktawian Kaik, Bartosz Śmigiel oraz Grzegorz Szubert.       
                                                                                 
Dwie zawodniczki z gminy Odolanów Anna Błaszczyk i Klaudia Kukuła będą reprezentować Powiat Ostrowski w  finałach województwa wielkopolskiego XXIX Spartakiady, która odbędzie się 5 marca 2017 w Ostrowie Wlkp. i Przygodzicach.

Grzegorz Szubert

 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...
 • XIX Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi...

Nasza młodzież na mityngu lekkoatletycznym ORLEN Cup 2017

Tydzień temu grupa uczniów z Gimnazjum w Wierzbnie, Szkoły Podstawowej z Huty oraz kilku członków Terenowego Klubu Olimpijczyka  im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, a także kilka dorosłych osób - wielkich  sympatyków lekkoatletyki  z gminy Odolanów  pojechało do Łodzi przeżyć prawdziwe sportowe emocje podczas łódzkiego święta lekkoatletyki ORLEN CUP 2017 ( w poprzednich latach zawody nosiły nazwę PEDROS CUP).

Gimnazjaliści z Wierzbna  obserwowali i dopingowali rywalizację światowej klasy lekkoatletów mistrzów olimpijskich, medalistów  mistrzostw świata i Europy czy rekordzistów  Polski. Mityng składał się z siedmiu konkurencji: 60 m pań i panów, 60 m przez płotki pań i panów, skok wzwyż pań, skok o tyczce  panów i pchnięcie kulą panów. Nasza grupa mogła dopingować wiele gwiazd polskiego sportu, w tym: sprinterkę Ewę Swobodę, tyczkarza Piotra Liska, skoczkinię wzwyż Kamilę Lićwinko i kulomiota  Konrada Bukowieckiego. 

Miting  lekkoatletyczny Orlen Cup 2017  był świetne rozgrywanym - na poziomie światowym - widowiskiem sportowym, a dla nas okazją do przeżycia prawdziwych emocji sportowych.

 

Grzegorz Szubert

 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi
 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi
 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi
 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi
 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi
 • Nasi na ORLEN CUP w Łodzi

Zjazd Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie

W dniu 18 lutego 2017 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie.

W zjeździe uczestniczyło 20 delegatów wybranych przez LZS, LKS i UKS działających na terenie Gminy i Miasta Odolanów.  Gośćmi Zjazdu byli: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wlkp. Stanisław Ratajczak, Radny Powiatowy Józef Wajs oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Odolanowie Przemysław Lepka.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności MG Zrzeszenia LZS w Odolanowie za okres 2009-2016. Lata te uznano za dobry okres w działalności i rozwoju zielonego sportu na terenie gminy. Wszystkie sukcesy były możliwe dzięki aktywności działaczy LZS na czele z Prezydium i jego Przewodniczącym Romanem Lisem.

Po udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie wybrano nową radę MG Z LZS, w skład której weszli:

 • Bogdan Frąszczak – Przewodniczący MG Zrzeszenia LZS w Odolanowie
 • Członkowie Prezydium: Grzegorz Szubert, Krzysztof Wewiór, Jan Zawidzki, Łukasz Bąk, Krzysztof Jackowski;
 • Członkowie Rady: Marcin Jasik, Krzysztof Barczak, Grzegorz Fleischer, Tadeusz Gryta, Stanisław Goliński, Marcin Krupka, Zdzisław Barczyński, Przemysław Bąk, Leszek Pełczyński;
 • Komisja Rewizyjna: Henryk Mizgalski, Lidia Pilarska, Marek Bolach.

Burmistrz Marian Janicki podziękował wszystkim działaczom za dotychczasową pracę i osobiste zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej oraz promocję sportu na terenie gminy. Szczególne podziękowania skierował do ustępującego Romana Lisa, podkreślając Jego wieloletnie zaangażowanie i oddanie Ludowym Zespołom Sportowym. Nowo wybranej radzie życzył sukcesów oraz satysfakcji. Zapewnił również o swoim wsparciu i pomocy w realizacji zamierzeń MG Z LZS w Odolanowie.

Podczas Zjazdu wręczono Medale 70-lecia LZS przyznane zasłużonym działaczom z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Medale otrzymali:

 • Roch Szubert
 • Tadeusz Lamek
 • Jan Zawidzki
 • Grzegorz Fleischer
 • Stanisław Goliński
 • Paweł Bochyński
 • Marcin Jasik
 • Marian Kucharek
 • Tadeusz Gryta
 • Jan Śmigiel
 • Witold Załachowski

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

 

Bogdan Frąszczak

 • Zjazd MG Z LZS
 • Zjazd MG Z LZS
 • Zjazd MG Z LZS
 • Zjazd MG Z LZS
 • Zjazd MG Z LZS
 • Zjazd MG Z LZS

Pracowity rok odolanowskich strażaków

Bardzo pracowity miniony rok podsumowali w niedzielę 27 lutego 2017r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie. Zebranie prowadził komendant Dariusz Kmiecik. Ostatnie 12 miesięcy to ponad 146 zdarzeń, w których odolanowscy strażacy uczestniczyli i nieśli pomoc. Oprócz tego strażacy zabezpieczali gminne wydarzenia oraz uroczystości,  brali udział w szkoleniach i podnosili kwalifikacje zawodowe. W tym roku OSP Odolanów planuje montaż ogrzewania gazowego w remizie oraz zakup nowego samochodu pożarniczego ciężkiego. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Marian Janicki.

 

Joanna Łuczkanin

 • Zebranie OSP w Odolanowie
 • Zebranie OSP w Odolanowie
 • Zebranie OSP w Odolanowie
 • Zebranie OSP w Odolanowie
 • Zebranie OSP w Odolanowie
 • Zebranie OSP w Odolanowie

Sportowe podsumowanie minionego roku

Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni,  ale ma także duszę (…). Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.

Święty Jan Paweł II

 

W miniony piątek 24 lutego samorząd odolanowski podsumował działalność sportową  na terenie gminy w 2016 roku. Po uroczystym otwarciu i powitaniu zaproszonych gości, prowadzący imprezę doradca burmistrza Piotr Młoczyński zaprosił do wysłuchania koncertu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. Swoje umiejętności zaprezentowani instrumentaliści: Karolina Marynowska (gitara), Maria Chmielewska (fortepian), Dominik Grzesiński (trąbka), Anna Wosikowska (pianino) oraz Klaudia Kalina (skrzypce).  Występ młodych artystów został przyjęty gorącymi brawami.

Krótkie sprawozdania z działalności w minionym roku przedstawili: prezes Szkolnego Związku Sportowego Tomasz Zwoliński oraz animatorzy boisk „Orlik” Waldemar Łojek oraz Łukasz Sobierajczyk.

Następnie burmistrz Marian Janicki wręczył puchary w „Rywalizacji sportowej środowisk na terenie Gminy i Miasta Odolanów w 2016 roku”, a nagrodzeni zostali:

 • I miejsce – LZS BONIKÓW
 • II miejsce – LZS ORŁY HUTA
 • III miejsce – LZS TARCHALANKA

Wyróżnienia  i statuetki dla ogniw LZS, LKS oraz UKS za działalność w 2016 roku otrzymali:

 • LKS Czarni Wierzbno
 • LKS Gorzyce Małe
 • LZS 1996 Raczyce
 • LZS Baby
 • LZS Bonikovia Boników
 • LZS FC Uciechów
 • LZS FUKS Garki
 • LZS Gliśnica
 • LZS KORONA Nadstawki
 • LZS ORŁY Huta
 • LZS START Nabyszyce
 • LZS Świeca I
 • LZS TARCHALANKA Tarchały Wielkie
 • LZS Tarchały Małe
 • MLKS ODOLANOVIA Odolanów
 • LZS ISKRA Świeca II
 • ZUKS BARTOSZ Odolanów
 • Stowarzyszenie Sportów Walki CENTER-TEAM Odolanów
 • Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odolanowie
 • Zespół Szkół w Odolanowie
 • Gimnazjum w Wierzbnie

Listy gratulacyjne oraz wyróżnienia dla działaczy sportowych otrzymali:

 • Paweł Barczak
 • Grzegorz Finke
 • Grzegorz Szubert
 • Jan Kolany
 • Henryk Mizgalski
 • Tomasz Zwoliński
 • Stanisław Goliński
 • Wojciech Wewior
 • Oktawian Kaik
 • Wojciech Kubiak
 • Krzysztof Krawczyk
 • Tomasz Sroka
 • Łukasz Boślak
 • Przemysław Bąk
 • Maciej Dymacz
 • Agnieszka Skobejko-Przybylak
 • Franciszek Jasik
 • Waldemar Łojek
 • Łukasz Sobierajczyk
 • Krzysztof Wewiór

Nagrody oraz listy wręczali także przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop, zastępca burmistrza Krystyna Wiertelak, radni powiatowi Grzegorz Finke, Józef Wajs oraz Grzegorz Szubert.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Stypendiów Sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku. Stypendium sportowe otrzymali:

 • Jakub Jasik
 • Jakub Brylewski
 • Ewa Rosiak
 • Dawid Barczak

Nagrodę specjalną za wieloletnią działalność na rzecz sportu otrzymał Roman Lis, który ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

„Sportu nie buduje tylko i wyłącznie doskonała baza sportowa, sportu nie budują tylko i wyłącznie pieniądze, sport buduje pasja i zaangażowanie, sport budujecie WY – aktywiści, działacze i sportowcy, którzy nierzadko poświęcając własny czas wolny zarażacie pasją, uczycie i propagujecie aktywność sportową. Za to Wam serdecznie dziękuję!” – zakończył burmistrz Marian Janicki.

Po części oficjalnej przyszedł czas na kawę i rozmowy (nie tylko o sporcie).

 

Joanna Łuczkanin

 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku
 • Sportowe podsumowanie minionego roku

Sukces uczestników sekcji szachowo-warcabowej ODK

Poniedziałek 20 lutego okazał się pomyślny dla Macieja Poprawy i Mikołaja Żmijewskiego  - uczestników zajęć z gier logicznych odbywających się w Odolanowskim Domu Kultury. Wychowankowie Jerzego Kątnego zdobyli czołowe miejsca w trakcie Turnieju Warcabowego w Wierzbnie (warcaby 64-polowe) o zasięgu powiatowym. Maciej Poprawa zdobył I miejsce, II miejsce przypadło Mikołajowi Żmijewskiemu.  Laureaci uczniowie Zespołu Szkół w Odolanowie  zakwalifikowali się do kolejnego szczebla turnieju, tym razem o zasięgu wojewódzkim. Młodym warcabistom życzymy dalszych sukcesów.

 

ODK

 • Zwycięzcy turnieju

Relacja z sesji Rady w Radio Odolanów

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania relacji
z XXVI sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów,
która odbyła 20 lutego 2017r.  w sali Odolanowskiego Domu Kultury. 

Wiadomości samorządowe - relacja z sesji rady Gminy i Miasta Odolanów dzisiaj o godzinie 19:00 w Radio Odolanów.

Koncertowe wspomnienia Szkoły Muzycznej

W styczniu na scenie Odolanowskiego Domu Kultury  odbył się II Koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. Głównym inicjatorem i organizatorem była Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej w Odolanowie. W tym roku artyści obok utworów świątecznych przygotowali sporo utworów z muzyki klasycznej. Swój debiut miały dwie orkiestry: pierwsza składająca się z uczniów klasy II i druga – uczniów klasy III.  W ich wykonaniu publiczność mogła  wysłuchać m.in. kolęd „Wśród nocnej ciszy”, Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”,  ale również takich utworów jak „Skyfall”, „Obój Gabriela” Ennio Morricone czy „Mercy, Mercy, Mercy”.  Na scenie  zaprezentowały się wszystkie specjalności: trąbka, saksofon, gitara, fortepian, skrzypce, perkusja. Dla części młodych artystów  był to ostatni sprawdzian przed Makroregionalnymi Przesłuchaniami Centrum Edukacji Artystycznej – Region Wielkopolski – egzamin przyszli wirtuozi zdali bardzo dobrze. W trakcie koncertu nasi instrumentaliści zaprezentowali wysoki poziom i umiejętności oraz  bogaty repertuar - wykonywano utwory takich kompozytorów, jak – Fryderyk Chopin, Gilles Martin, Janina Garścia, Heinrich Kayser, Dymitr Kabalewski czy Charles Dancla. Sekcję dętą i perkusyjną  można było wysłuchać do akompaniamentu fortepianu Martyny Gąsiewskiej i Dawida Bojarskiego. Tradycyjnie na koniec wystąpili pedagodzy. Nie zabrakło niespodzianki w wykonaniu Martyny Gąsiewskiej (fortepian), która wystąpiła z wiolonczelistką  Anną Rodak  - wykonały Introdukcje oraz Poloneza C dur – Fryderyka Chopina. Koncert zakończył Arkadiusz Hylewski (skrzypce) i Łukasz Kryjom (fortepian). Koncert poprowadził Maciej Sołtysiak. Na zakończenie koncertu Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Zofia Dymalska podziękowała wszystkim młodym i starszym artystą za wspaniały II Noworoczny Koncert Szkoły Muzycznej.  Koncert był wykonany na bardzo wysokim poziomie. Słowa podziękowania na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Zofii Dymalskiej oraz całej Rady Rodziców za organizację II Koncertu Noworocznego  oraz zaangażowanie i prace na rzecz Szkoły Muzycznej w Odolanowie skierował dyrektor SM Janusz Lizurej. Rada Rodziców oraz Szkoła Muzyczna w Odolanowie już dziś  kreśli ramy kolejnego koncertu SM w Odolanowie.

 

SM

 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje
 • Szkoła Muzyczna koncertuje

Turniej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Wierzbnie

W poniedziałek 20.02.2017 w Gimnazjum w Wierzbnie odbył się turniej piłki nożnej halowej dal szkół gimnazjalnych GiM Odolanów. Patronem turnieju był dyrektor Grzegorz Szubert, który ufundował puchary i nagrody dla najlepszych zawodników.

Klasyfikacja turnieju:

 • I miejsce - Gimnazjum w Wierzbnie
 • II miejsce - Gimnazjum w Świecy
 • III miejsce - Gimnazjum w Odolanowie
 • IV miejsce - Gimnazjum w Raczycach

Najlepszym bramkarzem został Paweł Janoś (Gim. Wierzbno), najlepszym strzelcem Maciej Dolata (Gim. Wierzbno). Za pomoc przy organizacji turnieju dziękuję Maciejowi Dymaczowi. Podczas turnieju oraz za przygotowanie uczniów do turnieju dziękuję: Łukaszowi Boślakowi, Tomaszowi Zwolińskiemu oraz  Elżbiecie Kowalskiej. 

Organizator
Tomasz Sroka

 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie

Gminny Konkurs Recytatorski

W Gimnazjum w Świecy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski promujący wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych piękno polskiej poezji i prozy. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 39 recytatorów z naszej gminy. Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wybranego tekstu przystąpiły dzieci podzielone na 3 grupy wiekowe. Młodych artystów oceniało jury w składzie: Lucyna Martewicz i  Jolanta Daros.

Poziom artystyczny tegorocznego konkursu był wysoki i wyrównany, co potwierdza długa lista laureatów.

W klasach I – III

 • I miejsce – Gabriela Rebajn (SP Odolanów)
 • II miejsce – Gabriela Grzesiak (SP Garki)
 • III miejsce – Miłosz Marciniak (SP Tarchały Wielkie)

Wyróżnienia: 

 • Jagoda Setecka (SP Uciechów Filia Raczyce) 
 • Bartosz Szubert (SP Uciechów Filia Raczyce) 
 • Aleksandra Kruszyk (SP Nabyszyce Filia Wierzbno)

W klasach IV – VI

 • I miejsce – Oskar Marciniak (SP Tarchały Wielkie)
 • II miejsce – Wiktoria Zawidzka (SP Huta)
 • III miejsce – Aleksandra Koniarek (SP Tarchały Wielkie)

Wyróżnienia:

 • Anna Wojtkowska (SP Garki)
 • Maria Ziętek (SP Garki)
 • Alicja Kocińska (SP Garki)

Gimnazjum:

 • I miejsce – Kinga Setecka (Gimnazjum Raczyce)
 • II miejsce – Michalina Pyrgiel (Gimnazjum Raczyce)
 • III miejsce – Oskar Wróbel (Gimnazjum Świeca)

Wyróżnienia:

 • Ariadna Przybylak (Gimnazjum Świeca)
 • Kornela Zawidzka (Gimnazjum Świeca)
 • Wiktoria Dzięcioł (Gimnazjum Wierzbno)

Uczniowie zaskoczyli starannie dobranymi tekstami, przemyślaną recytacją i pięknem ojczystego słowa. Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wierszy w wykonaniu zwycięzców. Udział w konkursie kształtuje osobowość człowieka i uczy poprzez literaturę tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze w życiu.  Laureatom gratulujemy pasji recytatorskiej i osiągniętych wyników. Pan dyrektor Andrzej Wasiela podziękował wszystkim za udział i zaprosił do uczestnictwa w przyszłym roku szkolnym.

                                                                                         

Beata Hęćka
Ewa Bielak

 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski
 • Gminny Konkurs Recytatorski

Karnawałowa zabawa emerytów

W przedostatnią sobotę karnawału w restauracji „Nadbaryczna”  bawiła się prawie sto osobowa grupa odolanowskich emerytów.

Oprócz dobrej muzyki w wykonaniu zespołu „A to my”, smacznego posiłku, kawy i ciasta było wiele atrakcji. W kolorowych strojach przygotowanych przez członkinie odolanowskich emerytów Annę Ryszkiewicz i Małgorzatę Szkudlarz, uczestnicy balu bawili się wyśmienicie. Gości przywitał przewodniczący koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Józef Wajs, podkreślając że jest to pierwsze tego typu spotkanie, które będzie w przyszłości kontynuowane.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi burmistrz Marian Janicki, przewodniczący Rady Jan Prokop  oraz delegacja ostrowskich emerytów z jej przewodniczącym Jerzym Walidudą.

Józef Wajs

 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI
 • Zabawa PZERiI

Poznaj swojego dzielnicowego

Odolanowski Komisariat Policji realizuje kampanię „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca Policji ze społeczeństwem.

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami, zmiana społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku, a także inicjowanie i organizowanie wspólnych działań ze społeczeństwem. Działania te mają na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym.

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, który został wyposażony w służbowy telefon komórkowy, dostęp do Internetu oraz indywidualną skrzynkę mailową.

W związku z tym wraz z Komisariatem Policji w Odolanowie chcemy przybliżyć sylwetki naszych dzielnicowych:

Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Graf

 • Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Graf

DZIELNICA NR 1

tel. 62 737 73 40, tel. kom. 786 936 402

Dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Graf

e-mail: dzielnicowy.odolanow1@po.policja.gov.pl

Obejmuje miejscowości: teren miasta Odolanów

Priorytet dzielnicowego na I połowę 2017 r.: 

"Glinianki" w miejscowości Odolanów przy ul. Leśnej, gdzie znajdują się stawy hodowlane karpia. To miejsce, które nie jest objęte żadnym nadzorem, w związku z czym może dochodzić do np. kłusownictwa ryb. Powyższy problem został zauważony poprzez zgłoszenie do Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie okresu weryfikacji nie zostało to potwierdzone, jednak teren nadal pozostaje pod nadzorem Policji. Glinianki to również miejsce rekreacji mieszkańców Odolanowa (spacery, bieganie).

Dzielnicowy st.sierż. Arkadiusz Kopras

 • Dzielnicowy st.sierż. Arkadiusz Kopras

DZIELNICA NR 2

tel. 62 737 73 40, tel kom. 786 936 401

Dzielnicowy st.sierż. Arkadiusz Kopras

e-mail: dzielnicowy.odolanow2@po.policja.gov.pl

Obejmuje miejscowości: Boników, Garki, Gorzyce Małe, Grochowiska, Huta, Nadstawki, Papiernia, Świeca, Tarchały Wielkie.

Priorytet dzielnicowego na I połowę 2017 r.:

Z analizy zagrożeń wynika, że  w rejonie służbowym nr II największy problem stanowi spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych tj. w rejonie sklepu wielobranżowego w miejscowości Świeca,  w tym przy przystanku autobusowym przy drodze gminnej w miejscowości Świeca ul. Szkolna (rejon szkoły – Gimnazjum). Problem sygnalizowany przez mieszkańców oraz zgłoszony w ramach Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzielnicowy sierż. sztab. Paweł Błaszczyk

 • Dzielnicowy sierż. sztab. Paweł Błaszczyk

DZIELNICA NR 3

tel. 62 737 73 40, tel. kom. 786 936 400

Dzielnicowy sierż. sztab. Paweł Błaszczyk

e-mail: dzielnicowy.odolanow3@po.policja.gov.pl

Obejmuje miejscowości: Baby, Biadaszki, Gliśnica, Kuroch, Lipiny, Nabyszyce, Raczyce, Tarchały Małe, Uciechów, Wierzbno, Wisławka, Kaczory.

Priorytet dzielnicowego na I połowę 2017 r.:

Jednym z podstawowych zagrożeń na podległym terenie są nietrzeźwi kierujący rowerami w godzinach popołudniowych i wieczornych, którzy stwarzają zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. W trakcie spotkań wiejskich oraz rozmów z mieszkańcami pojawiają się skargi na dużą ilość osób poruszających się rowerami w stanie nietrzeźwości  po drogach rejonu służbowego nr III.

 

 • Dzielnicowy bliżej nas
 • Dzielnicowy bliżej nas

Wszystkie  działania prowadzone w ramach kampanii "Dzielnicowy bliżej nas" mają na celu rozwiązanie istniejących problemów, zapobieżenie ewentualnym tragediom oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego we wskazanych miejscach.

Pomocną w odnalezieniu jednostki Policji oraz wyszukaniu swojego dzielnicowego jest aplikacja mobilna „Moja Komenda”.

Aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS.

 

Komendant podinsp. Mirosław Józefiak
Joanna Łuczkanin

 • Moja komenda

Spotkanie z "Błyskiem"

W miniony piątek w odolanowskim liceum odbyło się spotkanie historyczne promujące książkę „Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w Wielkopolsce w latach 1945 - 1956”.

Gościem spotkania i promotorem książki był Tomasz Cieślak - politolog, historyk i regionalista, pracownik poznańskiego oddziału IPN, współautor w/w książki, który wspólnie z Maciejem Grzesińskim napisali rozdział poświęcony działalności kapitana Jana Kempińskiego „Błyska”.

Jak dobrze wiemy historia oddziału „Błyska” jest ściśle związana z Odolanowem. Było to zatem spotkanie z historią naszej małej Ojczyzny. Uczestniczyli w nim nauczyciele historii z okolicznych szkół, młodzież liceum i gimnazjów, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku i mieszkańcy gminy i miasta Odolanów. W trakcie spotkania obejrzeliśmy film „Błysk” w reżyserii Zbysława Kaczmarka nakręcony przez TVP3 i zapoznaliśmy się z obszernym materiałem ikonograficznym omówionym przez naszego gościa.

Po zakończeniu spotkania w auli dalsza dyskusja przeniosła się na bardziej nieoficjalne spotkanie przy kawie w szkolnej czytelni. A że temat budzi nadal wiele emocji - dyskusja - choć krótka, była też bardzo intensywna. Bowiem wiele wątków w życiorysie odolanowskiego żołnierza wyklętego jest nadal niewyjaśniona (jak choćby miejsce pochówku). Niestety jest coraz mniej osób, które mogą opowiedzieć coś o tamtych czasach…

Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie Narodowo - Patriotyczne im. BŁYSKA.

 

E.W.

 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO
 • Spotkanie historyczne w LO

Ewa Rosiak wicemistrzynią Polski!

Podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Toruniu, Ewa Rosiak zdobyła drugi w swojej karierze srebrny medal HMP. Licząc z medalami na otwartym stadionie, to już 3 srebrny krążek odolanowianki.

Wcześniej, w czerwcu 2016 roku Ewa Rosiak takiego wyczynu dokonała na Mistrzostwach Polski Seniorów, które odbywały się w Bydgoszczy, tam też ustanowiła swój rekord życiowy wynikiem 6,33 m. W zawodach w Toruniu do srebrnego medalu "wystarczył" Ewie skok na odległość 6 metrów i 12 centymetrów.

Klasyfikacja końcowa:

1. Anna Jagaciak-Michalska /OŚ AZS Poznań/ - 6,35 m

2. Ewa Rosiak /KS Stal Ostrów Wielkopolski/ - 6,12 m

3. Anna Kiljan /RKS Skra Warszawa/ - 6,08 m

Ewa najlepszy skok oddała w trzeciej serii konkursowej i już do końca żadna z zawodniczek, prócz Jagaciak-Michalskiej nie zdołała przeskoczyć reprezentantki KS Stal. Gratulacje dla Ewy, trenera i wszystkich, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu zawodniczki z Odolanowa.

 

J.L.

 • Ewa Rosiak (zdj.www.ksstal.pl)

Walentynki z Ewą Kopczyńską w ODK

„Dla Ciebie serce mocno bije”  – tym utworem rozpoczął się Walentynkowy koncert w Odolanowskim Domu Kultury Ewy Kopczyńskiej wraz z córka Anną. Na tę okazję piosenkarka przygotowała specjalny Walentynkowy repertuar, którym bawiła publiczność ponad półtorej godziny.  Można było wysłuchać takich przebojów jak „Do nas należy świat”, „O tobie marzę wciąż”, „Znalazła nas miłość”. Nie zabrakło niespodzianek, do której z pewnością należało wykonanie piosenki Krystyny Giżowskiej „Przeżyłam z tobą tyle lat”, której refren nuciła publiczność wraz z artystką.  Piosenkarka znana z telewizji i śląskiej sceny teatralnej od pierwszych utworów nawiązała żywy kontakt z publicznością, która  entuzjastycznie przyjęła artystkę. Organizatorzy  zapowiadają kolejne koncerty w klimacie śląskich szlagierów.

 

ODK

 • Koncert walentynkowy w ODK
 • Koncert walentynkowy w ODK
 • Koncert walentynkowy w ODK
 • Koncert walentynkowy w ODK
 • Koncert walentynkowy w ODK
 • Koncert walentynkowy w ODK

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim prosi o przekazanie właścicielom gospodarstw utrzymujących drób o obowiązku zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków stale utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Szczegółowe informacje oraz formularz "Zgłoszenie ilości drobiu w gospodarstwie" znajdują się na stronie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja prasowa ZUS

 • Informacja prasowa

Ferie zimowe w Wierzbnie

W czasie ferii zimowych ZIMA 2017  na terenie placówki oświatowej Gimnazjum  w Wierzbnie zorganizowano wiele zajęć dla dziećmi i młodzieży. Uczniowie mogli wybierać pośród wielu aktywności plastycznych, sportowych oraz kulturalnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się międzyszkolna galeria plastyczna, w której wzięło udział 55 dzieci z siedmiu szkół w gminie. Nie lada atrakcją dla młodzieży były również wszelkiego rodzaju wycieczki – na lodowisko w Kaliszu, na miting lekkoatletyczny COPERNIKUS CUP 2017 w Toruniu czy do kina na film „La La Land”. Wielu uczestników zimowego wypoczynku uczestniczyło w zawodach szachowo-warcabowych zorganizowanych przez Odolanowski Dom Kultury podczas których najlepsi zdobyli wymarzone puchary, medale i dyplomy. Także na terenie samej szkoły w okresie ferii zimowych odbywało się dużo zajęć sportowo-rekreacyjnych z różnych dyscyplin sportu. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z halowej piłki nożnej, piłki siatkowej czy gry w tenisa stołowego oraz świetlicowe „piłkarzyki”. Wydarzeniem zimowego  wypoczynku była  sportowa spartakiada  zorganizowana dla dzieci z Odolanowa i Wierzbna, w której uczestniczyło ponad 60 młodych sportowców. Wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe  sportowe gadżety  i poczęstunek. W ostatnim dniu ferii zimowych chłopcy i dziewczęta rocznika 2008 i 2006 uczestniczyli w turnieju  halowej piłki nożnej zorganizowanym  przez działaczy LKS CZARNII Wierzbno z okazji 70-lecia klubu. Do współzawodnictwa przystąpiły  drużyny z Wierzbna, Raszkowa, Łąkocin oraz Ostrowa Wlkp.

Po intensywnym wypoczynku, teraz czas wracać do nauki!

G.Sz.

 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017
 • Ferie Wierzbno 2017

Połowinki gimnazjalistów z Wierzbna

Tradycją stało się już, iż w okresie karnawału uczniowie klas II Gimnazjum w Wierzbnie świętują półmetek nauki, organizując zabawę tzw. „Połowinki”. Ten wyjątkowy wieczór w szkole posiada niezwykłą oprawę i wyjątkowy nastrój - eleganckie stroje młodzieży, pięknie nakryte stoły, kolorowe dekoracje, dyskotekowe światła i muzyka. Wspólna zabawa, tańce oraz rozmowy sprawiły, że czas płynął szybko. Był to wspaniały wieczór, którego wielu uczniów długo nie zapomni. Dzięki imprezie młodzież jeszcze bardziej  zintegrowała się, zacieśniła   przyjaźnie i sympatie, a przede wszystkim miło spędziła czas i o to chyba najbardziej w tym wszystkim chodzi …

G.Sz.

 • Połowinki 2017 Wierzbno

Mistrzostwa GiM Odolanów w grach indywidualnych w tenisie stołowym

W sali sportowej Gimnazjum w Wierzbnie odolanowski  Szkolny Związek Sportowy  zorganizował Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów w  indywidualnej grze w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017. Do rywalizacji tenisowej zgłoszono z terenu gminy 35  zawodników.

Zawody rozegrano systemem „rosyjskim do porażek”. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

Szkoła Podstawowa

Dziewczęta

 1. Wieczorek Zuzanna - SP Tarchały Wielkie
 2. Wewior Wiktoria - SP   Huta
 3. Jędrzejak Kamila - SP  Tarchały Wielkie

Chłopcy

 1. Dymacz Michał -SP Odolanów
 2. Baranowski Robert -SP Odolanów
 3. Usarek Kacper - SP  Uciechów

Gimnazja

Dziewczęta

 1. Barczyńska  Aleksandra - Gimnazjum Wierzbno
 2. Kubiak Natalia - Gimnazjum Wierzbno
 3. Stasiak Nikola - Gimnazjum  Świeca

Chłopcy

 1. Stencel Łukasz - Gimnazjum Wierzbno
 2. Zimniak  Michał - Gimnazjum Wierzbno
 3. Krzywda Mateusz - Gimnazjum Wierzbno

Zawody sędziował Tomasz Sroka i Adam Barczak.

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii  za zajęcie pierwszych trzech miejsc otrzymali pamiątkowe  dyplomy i medale ufundowane przez Szkolny Związek Sportowy w Odolanowie, które wręczył dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie Grzegorz Szubert oraz Międzyszkolny Organizator Sportu Gminy Odolanów –Maciej Dymacz.

G.Sz.

 • Tenisowe zmagania
 • Tenisowe zmagania
 • Tenisowe zmagania
 • Tenisowe zmagania
 • Tenisowe zmagania
 • Tenisowe zmagania

Mistrzostwa gminy Odolanów szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej

W  sali gimnastycznej Gimnazjum w Wierzbnie odbyły się Mistrzostwa Gminy i Miasta Odolanów oraz Szkolnego Związku Sportowego Szkól Gimnazjalnych w Siatkówce Dziewcząt w roku szkolnym 2016/2017 tzw. ”GIMNAZJADA 2016”. Natomiast w sali sportowej w Odolanowie rozegrano  mistrzostwa chłopców. W rywalizacji udział wzięły cztery gimnazja z terenu gminy Odolanów tj. Gimnazjum Odolanów, Wierzbno, Świeca i Raczyce. Zwycięzcą turnieju  w  kategorii  dziewcząt okazało ostatecznie Gimnazjum  Odolanów, które po zaciętej walce pokonało pozostałe drużyny.  

Klasyfikacja końcowa mistrzostw w kategorii dziewcząt:                                                                                                                          

 1. Gimnazjum w Odolanowie  - 9 pkt.    
 2. Gimnazjum w Wierzbnie - 4 pkt.   
 3. Gimnazjum w Świecy - 3 pkt.   
 4. Gimnazjum w Raczycach  - 1 pkt.   

W  kategorii chłopców kolejność końcowa przedstawia się następująco:

 1. Gimnazjum Raczyce
 2. Gimnazjum Odolanów
 3. Gimnazjum Wierzbno
 4. Gimnazjum Świeca

Mistrzowie gminy  Odolanów reprezentować będą  nasze szkoły w zawodach powiatowych. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary ufundowane przez SZS w Odolanowie.

 

G.Sz.

 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt
 • Rywalizacja dziewcząt

Karnawałowy bal przebierańców w Garkach

Do najważniejszych tradycji karnawałowych należą zabawy i bale. By tradycji stało się zadość, również w Szkole Podstawowej im. I. Łukasiewicza  w Garkach odbył się 13 lutego 2017 r. karnawałowy bal przebierańców dla uczniów klas I – VI. Pomysłowość dzieci i rodziców w przygotowaniu strojów okazała się ogromna. Wspólne zabawy i tańce dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Na następny bal czekamy za rok!

M.P.

 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach
 • Bal w Garkach

Spotkanie z poszkodowanymi w pożarze kamienicy

Wczoraj odbyło się spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego z mieszkańcami spalonej kamienicy. Przypomnijmy, 9 lutego br. wybuchł pożar kamienicy na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z Placem Kościuszki. Mimo sprawnej akcji strażaków, straty poniesione przez mieszkańców są ogromne.

W spotkaniu wzięli również udział: Z-ca Burmistrza Krystyna Wiertelak, Skarbnik Beata Gościniak, Kierownik ZUK Grzegorz Finke, Komendant Komisariatu w Odolanowie podinsp. Mirosław Józefiak, Kierownik MGOPS Ewa El-Ahmar, Komendant Gminny OSP Dariusz Kmiecik, a także osoby koordynujące działania pomocowe – Bogdan Nowiński (Urząd GiM) oraz Jolanta Wojciechowska (MGOPS).

Rozmowy dotyczyły stanu budynku, koniecznych prac remontowych, możliwości pomocy i najpilniejszych działań do wykonania. Już wkrótce kilka rodzin zamieszkujących parter będzie mogło wrócić do swoich mieszkań.  Kluczową jednak inwestycją dla wszystkich będzie odbudowa dachu budynku, która będzie również najkosztowniejsza. Burmistrz poinformował o utworzeniu konta, na które można wpłacać środki na pomoc poszkodowanym, jednocześnie zapewnił o wsparciu i pomocy przy odbudowie kamienicy. Dla poszkodowanych mieszkańców, spotkanie było okazją do wyjaśnienia wątpliwości oraz zadania pytań, dotyczących najbliższej przyszłości.

W związku z pożarem Burmistrz Marian Janicki wystosował apel do mieszkańców, ludzi dobrej woli o solidarność i wspólną pomoc mieszkańcom poszkodowanym w pożarze. 

 

Joanna Łuczkanin

Ostrzeżenie - bardzo zła jakość powietrza

 • Ostrzeżenie

Odwiedź Wrocław razem z PTTK Odolanów

 • Plakat

Apel burmistrza o pomoc dla pogorzelców

 • Plakat

Zaproszenie na sesję Rady Gminy i Miasta Odolanów

 • Plakat

Pomóżmy mieszkańcom spalonej kamienicy

W związku z pożarem kamienicy na placu Kościuszki,  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c, w godzinach 7-15, przyjmuje:

 • środki czystości, środki higieny
 • odzież, bieliznę nową, koce, pościele, ręczniki
 • przybory do sprzątania,
 • żywność długoterminową

W późniejszym terminie poinformujemy o innych potrzebach mieszkańców. Ośrodek nie zajmuje się zbiórką pieniędzy.

Telefon kontaktowy: pracownicy socjalni: Agnieszka Wypyszyńska 62 733 16 15 wewn. 321, Jolanta Wojciechowska 62 733 16 15 wewn. 322.

 

MGOPS

Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS pana Adama Sekścińskiego, uruchomiono siódmą edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 32 tysiące młodych artystów, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny sprawują redakcje: dwutygodnika AGRO SERWIS, Telewizji Interaktywnej Agronews.com.pl, Tygodnika Poradnik Rolniczy, magazynu rolniczego Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

 • Plakat

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Od 2003 r Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 • Plakat

VII Międzyszkolna Galeria Plastyczna w Wierzbnie

W ramach akcji  ferii zimowych ZIMA 2017 w  Gimnazjum w Wierzbnie po raz kolejny została zorganizowana Międzyszkolna Galeria Plastyczna. Zadania konkursowe polegały, podobnie jak podczas minionych edycji, na wykonaniu pracy plastycznej o określonym formacie. Uczestnicy mogli posługiwać się  dowolnie wybranymi technikami plastycznymi. Udział w konkursie wzięło ponad 55 uczniów  z siedmiu szkół.

Młodzi  plastycy podzieleni na cztery grupy wiekowe (I grupa – przedszkolaki, II grupa – uczniowie klas I-III SP, III grupa - kl. IV-VI SP, IV grupa - kl. I-III gimnazjum) realizowali w zależności od wieku albo pracę plastyczną na dowolny temat, jeden z czterech zaproponowanych tematów lub też realistyczne studium jednej z dwóch kompozycji (martwa natura). Praca mogła być odtworzeniem całego układu lub pewnej części.

Na wykonanie pracy dzieci miały 60 minut (I grupa) lub 90 minut (grupy pozostałe). Nad zachowaniem wszystkich kryteriów regulaminu czuwały przewodnicząca galerii - Klaudia Szubert oraz nauczyciele plastycy. Efekty pracy dzieci - wspaniałe, wyjątkowe i niepowtarzalne obrazy – po raz kolejny zmusiły członków Komisji Konkursowej do długich obrad. Wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych  pod względem walorów kompozycyjnych, barwy, interpretacji tematu i oryginalności prac nie było wcale proste.

W czasie obrad komisji organizatorzy zatroszczyli się nie tylko o ducha, ale i o ciało „młodych malarzy”, zapraszając ich na skromny poczęstunek, który po ogromnym wysiłku fizycznym i psychicznym bez wątpienia wpłynął na uzupełnienie ich energii.

W dalszej kolejności nastąpiło ogłoszenie wyników. Komisja Konkursowa przyznała nagrody:

w grupie I:

 • I nagrodę Marii Szubert (Świnków)
 • II nagrodę Pawłowi Dolacie (Wierzbno)
 • III nagrodę Adrianowi Tymińskiemu (Nabyszyce)

w  grupie II:

 • I nagrodę Aleksandrze Kruszyk (Wierzbno)
 • II nagrodę Aleksandrze Dymale (Odolanów)
 • III nagrodę Antoniemu Szubertowi (Świnków)

w grupie III:

 • I nagrodę Sylwii Durak (Nabyszyce)
 • II nagrodę Magdalenie Wróbel (Świnków)
 • III nagrodę Zuzannie Olszańskiej (Biadki)

w grupie IV:

 • I nagrodę Sandrze Jeż (Wierzbno)
 • II nagrodę Marcie Jasińskiej (Wierzbno)
 • III nagrodę Paulinie Modrzyńskiej (Wierzbno)

Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk Dyrektora Grzegorza Szuberta gratulacje, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Galeria Plastyczna to nie tylko ciekawe wypełnienie czasu wolnego uczniów, ale przede wszystkim wydarzenie kulturalne przyczyniające się do wzrostu wrażliwości estetycznej, integracji środowisk nauczycielskich i uczniowskich oraz rozwijania postaw twórczych. Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję Międzyszkolnej Galerii Plastycznej za rok!

                              

G.Sz.

 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej
 • Młodzi artyści Międzyszkolnej Galerii Plastycznej

Aktywne ferie

W przepięknej zimowej aurze mijają tegoroczne ferie zimowe. W świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Odolanowie w dniach od 30 stycznia do 2 lutego zorganizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania podczas, którego wychowawcy zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji oraz wiedzy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w Nadleśnictwie Antonin, gdzie przewodnik opowiedział o ciekawych roślinach, które spotkać można w parku przy pałacu, zaprosił dzieci do odwiedzenia pałacu Książąt Radziwiłłów, opowiadając fragment historii Antonina. Pod  koniec zaprosił dzieci do świata zwierząt zamieszkujących okoliczne lasy. Uczestnicy wypoczynku zwiedzili Łódzki PLANETARIUM, gdzie poznały „Gwiazdozbiory zimowego nieba” oraz  „Nasze podwórko”. Podczas pokazów dzieci zapoznały się z Układem Słonecznym i jego położeniem w Drodze Mlecznej oraz planetami, poznały gwiazdozbiory widoczne na zimowym niebie, wysłuchały mitów i legend z nimi związanych. Zobaczyły najciekawsze obiekty w Orionie, Byku, Wielkim i Małym Psie oraz Bliźniętach.   Młodzi podróżnicy odwiedzili najnowocześniejszy dworzec PKP Łódź Fabryczna. Mieli okazję wyskakać się w parku trampolin oraz porzucać się śnieżkami, przy ognisku  z kiełbaskami. Z wypoczynku skorzystało 50 osób. Koszty pokryto z budżetu Gminy i Miasta Odolanów ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom, od sponsorów oraz wpłat uczestników.

Bożena Jabłońska

 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy
 • Wypoczynek zimowy

Nowy sołtys w miejscowości Kaczory

Podczas wczorajszego zebrania (07.02.2017r.) mieszkańcy sołectwa Kaczory wybrali nowego sołtysa. Śp. Julian Bąk, który do tej pory pełnił funkcję sołtysa, odszedł od nas na początku tego roku. Zebranie poprowadził Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki wraz z Radnym Markiem Bolachem. Uprawnionych do głosowania było 48 osób. O funkcję  ubiegało się dwóch kandydatów: Izabela Mielicka oraz Jolanta Zawada. Stosunkiem głosów 23 do 25 na nowego sołtysa wybrana została pani Jolanta Zawada.  Serdecznie gratulujemy!

J.Ł.

 • Zebranie wiejskie w Kaczorach
 • Zebranie wiejskie w Kaczorach
 • Zebranie wiejskie w Kaczorach

Zgłoś swój produkt/usługę do Znaku Dolina Baryczy Poleca

Znak Dolina Baryczy Poleca przyznawany jest najlepszym lokalnym produktom i usługom z Doliny Baryczy. Jego rozpoznawalność ułatwia odnieść sukces rynkowy i wyróżnić się wśród konkurencji. Jeżeli Twoja oferta bazuje na tradycji, kulturze i potencjale przyrodniczym Doliny Baryczy do dnia 20 lutego 2017 r. możesz złożyć wniosek o przyznanie znaku Dolina Baryczy Poleca.

Do Znaku przystąpiło już 58 użytkowników i 19 kandydatów.

Korzyści z przystąpienia do Znaku:
- możliwość promowania certyfikowanej oferty za pomocą Znaku Dolina Baryczy Poleca
- uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych w regionie na korzystniejszych warunkach
- wspólna promocja, oznakowanie
- integracja, współpraca, wymiana doświadczeń  z firmami, które otrzymały Znak Dolina Baryczy Poleca
- członkostwo w elitarnym gronie najlepszych producentów i usługodawców regionu

Siła Znaku została też potwierdzona badaniami firmy zewnętrznej wykonanych w 2015 r. Z analizy danych wynika, że zakupem  zainteresowana jest większość osób rozpoznających oznakowane produkty. Oferta ze Znakiem Dolina Baryczy Poleca kojarzy się przede wszystkim ze słowami:  dobre jakościowo, smaczne, ekologiczne, naturalne, tradycyjne, czyste.
O potencjale Znaku niech zaświadczą komentarze klientów z dużych miast:
 „Jeśli otrzymał ten znaczek, to musiał się również wykazać jakością i dbałością. Więc osoby,
które już zaufały innym firmom z tym znakiem zaufają również i nowej firmie."

"No i też działa tzw. poczta pantoflowa. Ja mam dużo znajomych, którzy maja małe dzieci i wolę
polecić produkt z Baryczy, niż jakiegoś wielkiego przedsiębiorcy. Bo wiem, że to jest zdrowe,
ekologiczne i że z tym dzieciom się nic nie stanie.”


Za pomocą elektronicznej aplikacji można złożyć wniosek o przyznanie Znaku Dolina Baryczy Poleca.

8 KROKÓW – czyli krótka INSTRUKCJA jak otrzymać Znak:

1 KROK: Zarejestruj się w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl
2 KROK: Opisz w serwisie www.dbpoleca.barycz.pl  swoją wizytówkę producenta, swój produkt/usługę
3 KROK: Czekaj na akceptację opisu przez administratora serwisu 
4 KROK: Po akceptacji, uzupełnij elektroniczny dokument wniosku „Wypełnij formularz certyfikacji produktu” do usługi, produktu dla którego chcesz użytkować Znak
5 KROK: Zapisz i złóż wniosek do 20 stycznia 2017
6 KROK: Ocena wniosków przez Kapitułę znaku na najbliższym posiedzeniu (marzec) 
Przyznanie statusu Kandydata Znaku lub odrzucenie wniosku – informacja na stronie www.dbpoleca.barycz.pl
7 KROK: wniesienie opłaty zgodnie z przesłanym rachunkiem
8 KROK: na podstawie opłaconego rachunku podpisanie rocznej umowy

Jeśli Twój produkt/usługa posiada Znak lub jesteś kandydatem do Znaku – przedłużasz lub rezygnujesz z użytkowania znaku  odpowiadając w formularzu sprawozdania na pytanie „Czy chcesz kontynuować użytkowanie Znaku?”
Jeśli jesteś użytkownikiem lub kandydatem, a chciałbyś starać się o Znak dla nowej usługi/produktu – opisz w serwisie swój produkt, usługę i zacznij instrukcję od KROKU 3 
Jeśli nie jesteś użytkownikiem lub kandydatem do Znaku i nie jesteś zarejestrowany w serwisie – zacznij instrukcję od KROKU 1
Jeśli nie jesteś użytkownikiem lub kandydatem do Znaku i jesteś zarejestrowany w serwisie - zacznij instrukcję od KROKU 2
Uwaga!
Po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie Znaku dla produktu lub usługi, podmiot przechodzi roczny okres kandydacki. Dopiero po tym czasie możecie starać się o przyznanie Znaku jako użytkownik i w pełni korzystać z przywilejów posługiwania się Znakiem Dolina Baryczy Poleca.

Więcej na: http://www.dbpoleca.barycz.pl/events/view/125#scroll-to

 • Logo

Ogrzewaj ekologicznie!

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu dotyczącym programów termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, które odbyło się wczoraj 7 lutego 2017r. w Odolanowskim Domu Kultury.

Spotkanie dotyczyło programów z dofinansowaniem uruchomionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Pierwszy z nich „TERMO – 2017” dotyczy termomodernizacji budynków mieszkalnych, drugi „PIECYK – 2017”  - wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych. Oba programy mają na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO₂).

Informacje na temat programów przedstawił przedstawiciel WFOŚiGW w Poznaniu Ireneusz Ratajczak. Obecni na spotkaniu dowiedzieli się jakie warunki muszą spełnić, aby skorzystać z oferty, poznali szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej oraz kryteria oceny wniosków. Po zakończeniu prezentacji był także czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki zachęcał do korzystania z omawianych programów, przedstawił również krótko przygotowywaną przez urząd ofertę dotyczącą redukcji dwutlenku węgla.

Szczegółowe informacje o programach „PIECYK – 2017” i „TERMO – 2017” można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie informacyjne
 • Spotkanie informacyjne
 • Spotkanie informacyjne

Senior świadomy, to senior bezpieczny

Uważaj na oszustów, bezpieczny na drodze i w domu - to główne tematy, jakie były omawiane podczas spotkania seniorów zrzeszonych w Kole Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz w Klubie Seniora w Odolanowie. Funkcjonariusz odolanowskiego komisariatu policji mł.asp. Grzegorz Graf dzielnicowy miasta Odolanów w ponad godzinnym wystąpieniu przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem  zagrożeń występujących wśród seniorów.

Uczestnicy spotkania wskazywali między innymi na zagrożenia w ruchu drogowym, braku miejsc parkingowych, budowy ścieżek pieszo-rowerowych itp. Mł.asp. Graf zadeklarował współpracę Policji z mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom oraz włączenia się w tworzenie mapy zagrożeń.

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Osiedla im. Wojska Polskiego - Eugeniusz Jakubiak oraz Przewodniczący Śródmieścia Roman Przerwa.

Józef Wajs

 • Spotkanie seniorów z policjantem
 • Spotkanie seniorów z policjantem
 • Spotkanie seniorów z policjantem
 • Spotkanie seniorów z policjantem
 • Spotkanie seniorów z policjantem

Daj sobie szansę - zbadaj się!

 • Plakat

Zimowe zabawy na śniegu w Garkach

Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Garkach korzystając z pogody, ubrali ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki i wyruszyli na plac przed szkołą. Zabawy na śniegu to wielka frajda dla dzieci. Po roześmianych buziach widać, kto najbardziej lubi zimę. Dzieci udowodniły, że się zimy nie boją, tylko się z niej bardzo cieszą!

 

 M. Piętak

 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek
 • Dzieci z Garek

Dzień Babci i Dziadka w Garkach

Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególne święto dla wszystkich, którzy wiedzą, jak wspaniale jest być wnuczkiem. Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Garkach z okazji wyjątkowego święta przygotowali akademię pełną piosenek oraz wierszy. Całość dopełniała wspaniała scenografia oraz stroje małych artystów. Uroczystość była okazją nie tylko do złożenia Dziadkom najserdeczniejszych życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, była swoistym podziękowaniem za miłość, wsparcie oraz wkład wniesiony w wychowanie młodego pokolenia. Do występu dzieci przygotowały panie Beata Nowicka, Magdalena Rogala i Marta Piętak.

Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

MP

 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach
 • Akademia w Garkach

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli wspólne budowanie bezpieczeństwa publicznego

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to nic innego jak interaktywna mapa, dzięki której każdy z nas może poinformować Policję o niebezpiecznych miejscach w okolicy.

KMZ z powodzeniem działa na terenie całej Polski, stała się kolejnym sposobem angażowania mieszkańców w poprawę bezpieczeństwa, jest prosta w obsłudze i intuicyjna. Każde zgłoszenie w systemie jest traktowane przez Policję poważnie i wnikliwie weryfikowane.  

„Mimo, że obywatele, często zgłaszają drobne, uciążliwe sprawy, to dzięki nim doszło już do zatrzymań, m.in. dilerów narkotykowych, osób poszukiwanych czy zwykłych wandali.” – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Korzystając z mapy możemy zapoznać się z już zaznaczonymi miejscami – tymi zgłoszonymi (zielonym kolorem), weryfikowanymi (żółty kolor) i potwierdzonymi przez Policję (czerwony). Na obszarze Gminy i Miasta Odolanów zweryfikowanych i zarazem potwierdzonych zostało kilka zgłoszeń, w tym przekraczanie prędkości na ul. Kaliskiej oraz ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie czy na trasie Raczyce-Uciechów.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także rozważne i odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Więcej informacji o mapie: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html

Korzystając z Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pamiętajmy, że w nagłych wypadkach,
które wymagają natychmiastowej interwencji nadal powinniśmy dzwonić na numery 997 lub 112.

 

Joanna Łuczkanin

 • Plakat

Uczestnicy zajęć z Odolanowskiego Domu Kultury na scenie

Studio Tańca oraz  Ognisko Muzyczne działające przy Odolanowskim Domu Kultury prezentowało dorobek minionego półrocza.  W poniedziałek (18 stycznia) scena Odolanowskiego Domu Kultury przeszła metamorfozę - uczestnicy Studia  Piosenki koncertowali przy akompaniamencie  zespołu, który wykonywał swoje partie na żywo - to nowa jakość występów w ODK.  Utalentowani piosenkarze prezentowali się w repertuarze zimowo-świątecznym, choć nie zabrakło znanych przebojów muzyki rozrywkowej.  Artyści  przygotowali również oryginalną choreografię do piosenki Leonarda Cohena  „Hallelujah”.  Gościnnie wystąpili uczestnicy OCK. Pomysłodawczyni koncertu,  instruktor sekcji wokalnej przy ODK -  Paula Pływaczyk wniosła nową jakość do prowadzonych zajęć.  Uczestnicy świetnie przygotowani pod okiem instruktor zaprezentowali wysokie umiejętności wokalno-artystyczne, a sam koncert Studia Piosenki z ODK został przyjęty entuzjastycznie przez publiczność. Gościnnie przy fortepianie i gitarze elektroakustycznej wystąpił Marcin Łęcki, na instrumentach perkusyjnych grała Joanna Łuczak.  Piątkowy wieczór (20 stycznia) wypełnił koncert  sekcji gitary Rafała Dankiewicza i sekcji fortepianu Marcina Szymańskiego. Uczestnicy, młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności instrumentalne przed publicznością, która wypełniła wszystkie miejsca na sali. Repertuar koncertu był bogaty - obok utworów muzyki rozrywkowej nie zabrakło akcentów klasycznych.  Dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt ze sceną i publicznością, mimo tego bardzo dobrze przygotowani gitarzyści i pianiści egzamin zdali celująco, a sam koncert przyniósł wiele radości wszystkim obecnym.  Na zakończenie koncertu publiczność  nagrodziła  gromkimi brawami  młodych obiecujących instrumentalistów.

Młodym artystom oraz instruktorom gratulujemy wspaniałych zimowych koncertów i czekamy na kolejne.

 

ODK

Koncert Ogniska Muzycznego

 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego
 • Koncert Ogniska Muzycznego

Koncert Studio Piosenki

 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie
 • Młodzi artyści na scenie

Wycieczka odolanowskiego Koła PTTK

Dzieci z Odolanowa oraz Uciechowa należące do Koła PTTK w Odolanowie wzięły udział w wycieczce pn. Dzień w Muzeum. Uczestnicy zwiedzili ratusz w Sulmierzycach, starówkę w Krotoszynie oraz muzeum w Krotoszynie.  Wyprawa została zorganizowana dzięki wsparciu oddziału PTTK w Krotoszynie i firmie Pana Filipczaka z Sulmierzyc. Za pomoc gorąco dziękujemy!

S.M.

 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie
 • Wycieczka koła PTTK w Odolanowie

Ruszyły przetargi

Co prawda zimowa pogoda nie sprzyja pracom budowlanym na drogach, ale by ruszyć z nimi, kiedy tylko aura na to pozwoli, już teraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów ogłaszają przetargi na zaplanowane na ten rok inwestycje drogowe. W budżecie gminy Odolanów na ten cel zapisano blisko 4 mln złotych, są to środki zarówno na remonty i budowy dróg gminnych, jak i dofinansowania do prac na drogach powiatowych i wojewódzkich.

W pierwszej kolejności ogłoszono przetargi na 5 zadań:

 • Przebudowę drogi gminnej Świeca I - Opłotki – Las
 • Przebudowę drogi gminnej ul. Bocznej w Odolanowie
 • Przebudowę chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Zborowieckiej w Odolanowie - etap II
 • Przebudowę drogi gminnej ul. Granowieckiej w Świecy II
 • Wykonanie przebudowy drogi woj. nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Ostatni z przetargów został już rozstrzygnięty i prawdopodobnie do końca miesiąca zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Pierwszy etap prac obejmuje budowę ścieżki rowerowej na odcinku Odolanów – Tarchały Wielkie na długości ok. 1 km (realizacja zadania do lipca 2017 r.) drugi etap wykonany przez gminę to budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe (Radziwiłów) (odcinek ponad 1,6 km, planowane wykonanie zadania do maja 2018 r.). Odcinek przebiegający przez miejscowość Tarchały Wielkie przewidziany jest do realizacji przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Lada dzień ruszają kolejne przetargi na realizację inwestycji drogowych, m.in. przebudowę drogi gminnej ul. Głównej w Garkach.

Rozpoczęcie procedur  przetargowych tak szybko, w okresie zimowym jest istotne nie tylko ze względu na szybkość rozpoczęcia i realizację prac, to także oszczędność dla gminy, bowiem w tym okresie ceny są znacznie korzystniejsze o tych w „pełni” sezonu drogowego.

 

Joanna Łuczkanin

Półmetek podsumowany

Spotkaniem z mieszkańcami Odolanowa – Górki zakończył się cykl spotkań Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego z okazji mijających dwóch lat urzędowania. Spotkania informacyjno-podsumowujące odbywały się we wszystkie środy i niedziele stycznia. W sumie odbyło się ich 17.

Burmistrz Marian Janicki w przystępny sposób przedstawił dokonania ostatnich dwóch lat, zaprezentował czołowe inwestycje, odnosząc się przy tym do swojego programu wyborczego. Szczególnie wyczerpująco opisywał prace i realizację zadań w tej miejscowości, w której akurat odbywało się spotkanie. Oprócz przedstawienia zrealizowanych „twardych” inwestycji, Burmistrz opowiedział również o współpracy z różnego rodzaju organizacjami, zatrudnianiu pracowników w ramach prac interwencyjnych czy  zatrudnianiu młodych ludzi na staż w urzędzie. Nie zabrakło również informacji na temat zadań, które są zaplanowane na kolejne dwa lata.

Spotkania cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców, którzy nie wahali się zadawać pytań, także tych trudnych. Na wszystkie Burmistrz starał się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

Zamieszczamy również prezentację inwestycji zrealizowanych w 2015 i 2016 roku , która była wyświetlana podczas spotkań - do pobrania TUTAJ.

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkania pólmetkowe
 • Spotkania pólmetkowe
 • Spotkania pólmetkowe

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii odnośnie wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przekazujemy informacje o obowiązujących zakazach i nakazach.

Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje ciekawe projekty edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Lekcje z ZUS” oraz  uczniów gimnazjów „Projekt ZUS”.  Chcielibyśmy zaprosić szkoły do udziału w tych przedsięwzięciach, których celem jest kształtowanie świadomość o ubezpieczeniach społecznych młodego pokolenia Polaków.

Rok szkolny 2016/2017 jest już trzecim, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykami nauczania. Wszystkie materiały przeznaczone dla uczniów i nauczycieli są dostępne w wersji elektronicznej.

Podczas zajęć młodzież zapoznaje się z podstawami systemu ubezpieczeń społecznych, systemem emerytalnym, świadczeniami związanymi z poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń i zasadami prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń społecznych. Uczniowie, którzy przystąpią do projektu mogą wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na zwycięzców finałowego etapu czekają atrakcyjne nagrody indeksy, laptopy, tablety.

27.01.2017r została opublikowana lista zwycięskich zespołów zakwalifikowanych do II wojewódzkiego etapu  Olimpiady http://www.zus.pl/LekcjezZus/Aktualnosci.

Z terenu Wielkopolski do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 20 szkół ponadgimnazjalnych. Tylko z terenu obsługiwanego przez Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim do półfinału przeszło sześć zespołów, które reprezentują Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Liceum i Gimnazjum w Pleszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krotoszynie, Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.

Kolejnym działaniem jest „Projekt z ZUS” skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych.  Zadaniem projektu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Projekt edukacyjny może być wykorzystany do realizacji podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zwierający kilkuminutowy film, karty projektu i arkusza ocen. Szczegółowe informacje oraz materiały na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://beta.zus.pl/edukacja/gimnazja.

Zachęcamy do udziału w projektach. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7357369 lub elektronicznie ewa.szymankiewicz@zus.pl

 

Ewa Szymankiewicz

Dyskutowali o projektach

Współpraca przy realizacji projektów z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacji była tematem spotkania Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego z Prezesem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingą Demianiuk-Ozga.

Wczoraj, 30 stycznia 2017 roku w odolanowskim Urzędzie odbyła się narada, na której dyskutowano, jakie projekty będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Doliny Baryczy na lata 2016-2022 na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

W spotkaniu wzięli również udział: Wiceprezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Piotr Kryszczak, Dyrektor GMCP Wojciech Słodkiewicz, Dyrektor ODK Janusz Lizurej oraz Skarbnik Urzędu GiM Odolanów Beata Gościniak.

Na ten moment trwa kompletowanie  dokumentacji, potrzebnych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach wymienionych programów.

 

Joanna Łuczkanin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje

Nadleśnictwo Antonin przesyła pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dotyczące przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin.

Ostrzeżenie meteorologiczne - marznące opady

Plan zamówień publicznych w 2017 roku

Podsumowanie roku Komisariatu Policji w Odolanowie

Tradycyjnie w miesiącu styczniu policjanci Komisariatu Policji w Odolanowie wraz z kolegami z posterunków z Przygodzic i Sośni spotykają się na naradzie podsumowującej poprzedni rok pracy.

W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski, zaproszone zostały również władze samorządowe Gminy Sośnie, Gminy Przygodzice oraz Gminy i Miasta Odolanów.

Komendant  podinsp. Mirosław Józefiak przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji w Odolanowie oraz efektywność działania funkcjonariuszy. I tak: w poprzednim roku odnotowano 266 przestępstw, w tym 183 przestępstwa kryminalne. Główną kategorią przestępstw na terenie trzech wspomnianych gmin były kradzieże oraz przestępstwa związane z brakiem lub nieprawidłowym zabezpieczeniem mienia. Nasi funkcjonariusze wykazywali się bardzo dobrą skutecznością w ściganiu przestępstw, stawiając na zajęcia mienia na poczet późniejszych kar, których zabezpieczyli prawie 50 tys. zł. Miniony rok obfitował w bardzo dużą ilość kolizji drogowych, spowodowanych spożyciem alkoholu oraz nadmierną prędkością, a także nieprawidłowym zachowaniem pieszych i rowerzystów (szczególnie jeśli chodzi o kwestię widoczności na drodze).

Komisariat aktywnie współpracował z jednostkami lokalnego samorządu, instytucjami pomocowymi, szkołami oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na naszym terenie. W szkołach prowadzono programy profilaktyczne, pogadanki nt. bezpieczeństwa nad wodą, w trakcie wakacji i ferii zimowych itp. W sumie w szkołach na terenie trzech gmin odbyło się 59 spotkań, w których wzięło udział 2 430 uczniów i przedszkolaków. W związku ze spadkiem przestępczości nieletnich w poprzednim roku celowa wydaje się tak duża aktywność policjantów w środowisku szkolnym.

Policjanci zabezpieczali również większość imprez na terenie działania Komisariatu, jak Dni Odolanowa, Dni Sośni, Arena Kibica, dożynki, wprowadzili także dodatkowe patrole  w okresie wakacyjnym na terenie ośrodka wypoczynkowego w Antoninie.

Komendant nawiązał również do aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca niebezpieczne, zagrożone przestępstwami itp. Takich zgłoszeń z naszego terenu w poprzednim roku było 23. Wszystkie zgłoszenia są wnikliwie sprawdzane i analizowane. Komendant zachęcał również do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” umożliwiającej szybki kontakt z policją i dzielnicowymi.

Spotkanie było okazją do podziękowania władzom samorządowym za wsparcie finansowe i materialne oraz dobrą współpracę i wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu lokalnych zdarzeń.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki podziękował funkcjonariuszom na oddaną służbę, pogratulował skuteczności prowadzonych działań, jak również życzył obecnym zdrowia i pomyślności oraz bezpiecznej pracy. Życzenia skierował także do rodzin funkcjonariuszy, którzy nierzadko  odczuwają skutki pełnienia tak niebezpiecznej służby w postaci stresu czy nieprzespanych nocy.  Burmistrz wspomniał także o planowanym na ten rok wsparciu finansowym przeznaczonym na remont budynku Komisariatu oraz stworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców przed budynkiem.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski przedstawił główne kierunki działań Policji na kolejne miesiące. Nadal jednym z priorytetów będzie bezpieczeństwo na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego oznakowania i widoczności pieszych i rowerzystów. Nowy wizerunek zyska także osoba dzielnicowego, który w jeszcze większym stopniu ma być obecny w życiu lokalnej społeczności. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podziękował raz jeszcze samorządom za wsparcie, funkcjonariuszom za oddaną pracę, życząc przy tym jak najwięcej sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Na zakończenie wystąpienia podziękowania oraz życzenia złożył policjantom o pracownikom policji Komendant podinsp. Mirosław Józefiak.

Joanna Łuczkanin

 • Narada Policji
 • Narada Policji
 • Narada Policji

Spotkanie informacyjne w sprawie programów "Termo-2017" oraz "Piecyk-2017"

 • Informacja

Jest ryzyko, jest kontrola

 • Informacja

Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej

 • Plakat

Koncert Walentynkowy w ODK

 • Koncert plakat

Relacja ze spotkania z mieszkańcami Odolanowa w Radio Odolanów

Zapraszamy do wysłuchania relacji ze spotkania Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego
 z mieszkańcami Odolanowa podsumowującego dwa lata kadencji,
które odbyło się 15 stycznia 2017 roku w Odolanowskim Domu Kultury.

Już dzisiaj 24 stycznia 2017 roku w Radio Odolanów o godzinie 20:00.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacja dla producentów rolnych

PRZYPOMINAMY o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składanego do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Wnioski należy składać w okresie:

 • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

 - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

 • 1 - 30 kwietnia 2017 r.,

- gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 

WNIOSKI można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie w podatkach (pokój nr 1.1),
u sołtysów lub ze strony internetowej Urzędu. 

Z myślą o potrzebujących

 Działająca przy parafii św. Barbary w Odolanowie – Górce Akcja Katolicka, zorganizowała w nowo wyremontowanej sali osiedlowej XVII już Bal Charytatywny na rzecz dzieci i wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W imprezie wzięło udział 76 par. Wszystkich przybyłych oraz zaproszonych gości m.in. burmistrza GiM – Mariana Janickiego, członka Zarządu Krajowego AK, prezesa Zarządu Diecezjalnego AK – Zbigniewa Trybułę  powitała przewodnicząca Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej -  Maria Skrzypińska wspólnie z proboszczem parafii św. Barbary ks. prałatem  Henrykiem Hołosiem,  przedstawiając zebranym krótkie sprawozdanie z działalności, informując, iż z dobrodziejstw akcji do tej pory skorzystało bardzo wiele dzieci i rodzin. Na przywitanie przy wejściu każda para otrzymała warzechę – wykonaną przez Reginę Stasiak.  Po tradycyjnym polonezie, szefowa  balu, wzniosła toast za pomyślność wszystkich obecnych na  sali, złożyła również życzenia imieninowe ks. Henrykowi. Duże słowa uznania należą się  dla szefowych kuchni  – Haliny Kaik i Heleny Zimniak.  W świat muzyki i tańca przeniósł wszystkich bawiących się  zespół „Presto”.  Miłą atrakcją wieczoru były  m.in. walc z różą oraz inne tańce. W ciepłej i życzliwej atmosferze bawiono się do białego rana. Około godziny 22:30 w niebo wystrzeliły piękne kolorowe fajerwerki. Organizatorzy nie zapomnieli także o najuboższych, dla których przygotowali i dostarczyli upominki. Podczas balu spotkać było można także  wikariusza parafii – Wiktora Fenger oraz byłego wikariusza obecnie prowadzącego posługę na Islandii – Grzegorza Rąpałę.  Po kilkunastu godzinach  odpoczynku już bez emocji balowych spotkało się kierownictwo akcji by dokonać podsumowania.  -  Jestem bardzo wzruszona, iż społeczeństwo tak wielkim uznaniem ceni naszą działalność – mówi prezes POAK Maria Skrzypińska  - cieszę się  bo osiągnięty dochód z balu pozwoli na kontynuację działalności  w 2017 roku – dodaje szefowa Akcji. Organizatorów cieszy społeczne uznanie, które umacnia wiarę i potrzebę działania w społeczeństwie. Dziękując jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak wielkiej zabawy.

                                                                                                             

Henryk Włodarek    

 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny
 • Bal Charytatywny

NOWE ZASADY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wpływa na obowiązujący dotąd katalog wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia 2017 r., zezwolenie to nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Także w tym przypadku spełnienie warunków braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.

Z w/w dniem zwiększeniu uległa także liczba przypadków, w których drzewa mogą być usuwane bez zezwolenia, ponieważ wzrosły obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Przypomnieć należy, że do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał  35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew). Po zmianie wartości te są większe, ponieważ wynoszą, odpowiednio, 100 cm i 50 cm. Co także istotne, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

Ważne zmiany nastąpiły też w przypadku sposobu kwalifikowania usunięcia krzewów jako wymagającego uzyskania zezwolenia. Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku  zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy chcący usunąć drzewa nadal zobowiązani są do uzyskania stosownej decyzji w przypadku, kiedy obwody pni drzew na wysokości 130 cm przekraczają 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Uwaga! Wskazując nowe oraz potencjalne wyjątki od zasady uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów należy przypomnieć, że brak objęcia danej sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,  nie oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów. Może się bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Przykładowo, jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można takiego drzewa usunąć dopóki obowiązuje uchwała rady gminy obejmująca to drzewo tą formą ochrony przyrody (uchwała zawiera zakazy dotyczące pomnika, m. in. zakaz niszczenia pomnika). W parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego krajobrazu może obowiązywać, o ile wynika to z uchwały sejmiku województwa tworzącej park albo obszar, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli działania te nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Podobnie, objęcie zieleni ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może oznaczać, że określone działania jej dotyczące wymagały będą zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub krzewu będzie wiązało się z zabronionym oddziaływaniem na chronione gatunki roślin, zwierząt albo grzybów, należy uzyskać zezwolenie na działania dotyczące tych gatunków, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Michał Hołysz 

Dziadkowie i seniorzy bawili się z uczniami

W niedzielę 15 stycznia w sali wiejskiej w Gorzycach Małych  odbyła się coroczna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą zostali zaproszeni dziadkowie uczniów i przedszkolaków oraz seniorzy z  wioski. Organizatorami  imprezy była Rada Sołecka z panią sołtys Anną Lis, Rada Rodziców oraz grono pedagogiczne. Na uroczystość przybył dyrektor szkoły Sławomir Jasiński, radna naszej wioski Katarzyna Bzik, były dyrektor pan Jan Kolany z żoną oraz pani Basia Zimniak z mężem. Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów reprezentował pan Michał Hołysz. Mamy uczniów pomogły w przygotowaniu poczęstunku, upiekły ciasta oraz zadbały o obsługę gości. Tradycyjnie jak co roku, pani sołtys szczególne życzenia skierowała do najstarszych  mieszkańców Gorzyc Małych. Jednym z nich był pan Józef Szymczak, pradziadek uczennicy naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął występ uczniów i przedszkolaków, którzy zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe, a następnie wesoły program poświęcony babciom i dziadkom. Życzenia płynące z piosenek i wierszyków  pełne miłości i szacunku dla dziadków były miłym akcentem tego spotkania. Cały program artystyczny dzieci szkolne i przedszkolaki przygotowywały po okiem nauczycielek Agaty Strączkowskiej i Karoliny Szymczak. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną zabawę przy muzyce. Wspaniała atmosfera spotkania sprawiła, że ten styczniowy, śnieżny dzień był pełen ciepła i radości. Słowa uznania i podziękowania ze strony wdzięcznych dziadków były najlepszą nagrodą dla dzieci i  organizatorów uroczystości.

A.Strączkowska

 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach

Posłuchaj Radio Odolanów

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radio Odolanów
pt.: "Najważniejsze zmiany w 2017 roku – Raport Radia Odolanów –
odc.3 – kredyt hipoteczny, wyższe składki ZUS i program „Za życiem",
dzisiaj 23.01.2017r. o godzinie 18:00.

Wybory w Odolanovii


Dnia 26.01.2017 roku  (czwartek)o godzinie 18.00
Restauracji  "Nadbaryczna" odbędą się
wybory do Zarządu MLKS " Odolanovia" Odolanów.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Zarząd MLKS " Odolanovia" Odolanów

Turniej piłki nożnej halowej klas pierwszych gimnazjum o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Wierzbie

Turniej piłki halowej odbył w się w murach sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wierzbnie dnia 17.01.2017r. W rozgrywkach udział wzięły drużyny szkół gimnazjalnych Gminy i Miasta Odolanów. Po rozegraniu sześciu meczy w systemie „każdy z każdym” wyłonione zostały: najlepsza drużyna, najlepszy strzelec oraz najlepszy bramkarz. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:

 • I miejsce – Gimnazjum w Raczycach
 • II miejsce – Gimnazjum w Wierzbnie
 • III miejsce – Gimnazjum w Świecy
 • IV miejsce – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie

Najlepszy strzelec: Kamil Kaczmarek (Gimnazjum w Świecy)
Najlepszy Bramkarz: Norbert Grzęda (Gimnazjum w Raczycach)

Serdecznie dziękuję za przygotowanie uczniów i udział w zawodach nauczycielom: Wojciechowi Kubiakowi, Łukaszowi Boślakowi, Sławomirowi Kowalskiemu. Patronat nad Turniejem objął i nagrody ufundował Dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie Grzegorz Szubert. Zawody sędziował Patryk Sikora.

 

Organizator
Tomasz Sroka

 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie
 • Turniej w Wierzbnie

Udany rok Odolanovii Odolanów

Rok 2016 był dla naszego klubu bardzo pracowity i udany. W kończącym się latem sezonie 2016 drużyna seniorów zajęła 5 miejsce w Kaliskiej Klasie Okręgowej. Po zakończeniu sezonu udaliśmy się na Turniej Miast Partnerskich do Heringen Werra w Niemczech. W turnieju zajęliśmy 1 miejsce, pokonując 2 niemieckie zespoły i 1 z Francji. Obecnie jesteśmy na półmetku toczących się rozgrywek sezonu 2016/2017. Nasz zespól zajmuje 2 miejsce, wygrywając 11 meczy, 3 remisując i jeden mecz przegrywając. Nasza drużyna zgromadziła do tej pory 36 punktów, tracąc do lidera 2 oczka (LKS Goluchów), także sezon wiosenny zapowiada się bardzo ciekawie.

W naszym Klubie mamy zgłoszone także 2 zespoły młodzieżowe:  Młodzik młodszy oraz Trampkarz starszy. Oba zespoły występują również w Kaliskiej Klasie Okręgowej. Mamy w planie zgłosić 2 kolejne grupy mło