Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

V Tour de Bicykl 2017 - 30 czerwca - 2 lipca 2017r.

V Tour de Bicykl 2017"
30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

ORGANIZATORZY: Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977” Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wlkp", Grupa Geocaching Ostrów Wielkopolski

CELE RAJDU:
 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 poznanie powiatu ostrowskiego i powiatów sąsiednich, 
 sprawdzenie się ze swoimi słabościami, a przede wszystkim sprawdzenie swoich możliwości, wytrzymałości i tężyzny fizycznej,
 popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej oraz krajoznawstwa,
 zacieśnienie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie nowych kontaktów,
 realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia”
 popularyzacja Geocachingu – gry terenowej z wykorzystaniem GPS
 promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”.

TERMIN: 30 czerwca – 1 lipca 2017 r.
BAZA TOUR-u
Znajdować się będzie w stanicy „Biały Daniel” w Mojej Woli i czynna będzie:
od 30 czerwca 2017 r. od godz. 17.00

ZAKOŃCZENIE TOUR-u
Nastąpi w niedzielę 2 lipca o godz. 14.00 na Ostrowskim Rynku (godzina może ulec zmianie ze względu na czynniki niezależne od organizatorów).

WARUNKI UCZESTNICTWA
W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci  i młodzież pod opieką osób dorosłych z terenu działania Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego", jak również goście zaproszeni przez organizatorów. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność. Trasa nie jest prowadzona przez organizatorów, a uczestnik otrzymuje rozpiskę z punktami pośrednimi, godz. przybycia na nie i schematyczną mapą trasy. Trasy prowadzą drogami utwardzonymi, tempo wg uznania uczestników. 
Dopuszcza się udział uczestników w Tourze realizujących własne trasy ( po 50/100/50 km każdego dnia = 200 km) i mogący je udokumentować w aplikacj np. Endomondo lub innej. Możliwy jest udział grupy uczestników, z których jeden z nich posiada aplikację do rejestrowania trasy a przejazd grupy musi być udokmentowany zdjęciami z ciekawszych punktów na trasie np. zabytku, tablica miejscowości. 
Organizator zapewnia wyżywienie na trasie ( posiłek turystyczny (sobota, niedziela) i obiad (sobota )), gdzie miejsce i godzina wydawannia posiłku podane będą na odwrocie karty startowej. Karta startowa do pobrania ze strony PTTK Ostrów Wlkp. lub w oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Warianty uczestnictwa w Tourze:
1. z grupą główną z noclegami:
• na Stanicy „Biały Daniel” ( pokoje 3 osobowe lub 2 pary na jednym lózku 5 osób) - liczba ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami) 
• we własnym namiocie 
• w sali wieloosobowej na materacach (liczba ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami i należy posiadać własny materac i śpiwór)
2. z aplikacją Endomondo lub inną: opracowanie własnej trasy i udokmentowanie jej jak w opisie wyżej. Na opracowanej trasie należy uwzględnić miejsca, w których znajdować się będą punkty żywieniowe ( posiłek turystyczny (sobota, niedziela) i obiad w sobotę w Mojej Woli). Wariant dostępny z noclegiem z piątku/sobotę i soboty/ niedzielę przy wolnych miejscach.
WPISOWE BEZ NOCLEGÓW Wpisowe + 
1 NOCLEG
30 kw/1 lipca Wpisowe + 
2 NOCLEGI
30 kw./1/2 lipca Uwagi
na łóżku stanica na łóżku stanica 
materac materac 
własny namiot własny namiot 
DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
(do 18 lat) 45 zł 80 zł 110 zł 
60 zł 70 zł 
60 zł 75 zł 
DOROŚLI 50 zł 90 zł 120 zł 
70 zł 80 zł 
70 zł 80 zł 
Liczba noclegów na łóżkach ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami) – liczy się data zgłoszenia. Prosimy o upewnienie się o dostępności miejsca na łóżku. Organizator zapewnia przewóz namiotów i śpiworów do i z Mojej Woli. Pakowanie w piątek 30 kwietnia o godz. 15.30 na parkingu przy Urzędzie Skarbowym przy ul. Chłapowskiego.

PROGRAM RAMOWY

piątek, 30 czerwca 2017 r.

Przyjmowanie uczestników na stanicy Biały Daniel od godz. 17.00, rozlokowanie na noclegu. Spotkanie wszystkich uczestników przy grillu na stanicy Biały Daniel.
Start na trasę (50 km) o godz. 15.30 z parkingu przy Tesco ul. ks. Majorka
Trasa: Ostrów Wielkopolski – Gorzyce Wielkie – Nabyszyce – Kuroch – Sulmierzyce - Ostrowąsy – Kolęda - Bartniki – Wróbliniec – Bogdaj – Szklarka Śląska – Mariak – Sośnie - Moja Wola.

sobota, 1 lipca 2017r.

Wyjazd na trasę (100 km) o godz. 9.00 z Mojej Woli. Zbiórka wszystkich uczestników o godz. 8.45. W trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych powiatu ostrowskiego, ostrzeszowskiego i Doliny Baryczy ( Grabownica – Krośnice – Twardogóra – Goszcz – Międzybórz – Kobyla Góra – Pawłów ). W trakcie posiłek turystyczny i napoje regenerujące. Po powrocie obiad na stanicy a po nim konkursy praktyczne i krajoznawczy na temat Wielkopolski Południowej i Doliny Baryczy. Wieczorem o godz. 19.00 spotkanie przy grillu.

niedziela, 2 lipca 2017r.

Pakowanie i wyjazd na trasę do Ostrowa Wielkopolskiego (50 km) o godz.10.00 z Mojej Woli. W trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych powiatu ostrowskiego, posiłek turystyczny i napoje regenerujące. 
Trasa: Moja Wola – Możdżanów – Górka - Wróbliniec – Bartniki – Uciechów – Raczyce – Gliśnica – Gorzyce Małe – Radziwiłłów - Gorzyce Wielkie – Ostrów Wielkopolski.
Ok. godz. 14.00 podsumowanie na Rynku w Ostrowie, wręczenie pamiątek za uczestnictwo, jak również nagród dla zwycięzców w konkursach.

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. 
ul. Starotargowa 5 do 23 czerwca 2017 r.:
 od pon. do piątku w godz. 10.00 – 16.00,
 za pośrednictwem poczty – skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, 
 za pośrednictwem poczty e-mail – bicykl1977@o2.pl
Oryginał dowodu wpłaty wpisowego /na konto WBK O/Ostrów Wielkopolski 
nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 należy posiadać przy starcie na trasy.
Kontakt do organizatora: Jarosław Maj tel. 608 742 087
Lista uczestników znajdować się będzie na stronie PTTK Ostrów Wielkopolski:
http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową, naklejkę,
 pamiątkę z V Tour de Bicykl – 2017,
 nagrody dla zwycięzców w konkursach, 
 pamiątkową statuetkę Prezesa Funduszu Grantowego dla najmłodszego
i najstarszego uczestnika,
 2 posiłki turystyczne na trasie touru, obiad 1 lipca w Mojej Woli
 serwis rowerowy odpłatny przy poważniejszej awarii.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 przestrzeganie karty turysty
 bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i posiadanie sprawnego roweru
 przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.
Zachęcamy do udziału w Tourz-e w kamizelkach odblaskowych i kasakach rowerowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. 
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, jak również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 23 czerwca lub bezpośrednio na mecie.
Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, 
impreza odbywa się na zasadach non profit.
 

« wstecz

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji