Sobota 23 sierpnia 2014
imieniny

godzina:

flaga francji flaga niemiec flaga zjednoczonego królestwa
 • ikona sieci
 • ikona czytnika wiadomości RSS
 • ikona przełaczania stylu strony
bip
 • UrządGminy i Miasta
 • DziałalnośćBurmistrza
 • Strefamieszkańca
 • Strefainwestora
 • Strefaturysty
 • mała czcionka
 • normalna czcionka
 • duża czcionka
Centrum Integracji Społecznej

Dane teleadresowe:

ul. Bartosza 14

Odolanów 63-430

tel./fax. (62) 738 96 19

mail: cis@odolanow.spoldzielnie.org

 

  

Centrum integracji Społecznej jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działająca na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r.

 

CIS ma za zadanie reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym.

 

CIS podejmuje wspólne działania z osobami bezrobotnymi w celu ich powrotu na rynek pracy. Oferta Centrum zawiera szkolenia zawodowe, warsztaty poruszania się po rynku pracy, szkolenia komputerowe, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.

 

Uczestnikami CIS mogą być osoby:

 • bezrobotne – bez prawa do zasiłku,
 • w trudnej sytuacji materialnej,
 • korzystające z pomocy społecznej,
 • niepełnosprawne – w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • bezdomne,
 • zwolnione z zakładu karnego,
 • uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym,
 • uzależnione od narkotyków, po leczeniu odwykowym,
 • chore psychicznie,
 • uchodźcy.

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych, na podstawie badań przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego we współpracy z pracownikiem socjalnym i instruktorami zawodu. Program reintegracji zawodowej realizowany będzie na następujących warsztatach: 

 • budowlano – remontowym,
 • rolno – ogrodniczym,
 • ślusarsko – stolarskim,
 • rękodzieła.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy. W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego postawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

  

Uczestnikom Centrum przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu oraz 100% zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach.

 

Najważniejszym jednak zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w Cis Powiatowy Urząd Pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w Cis. Uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną.

  

Zasady kierowania do Centrum:

 • na podstawie własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 • wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią Indywidualnego Programy Zatrudnienia Socjalnego .

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „KWANT”

Dane teleadresowe:

ul. Bartosza 14

63-430 Odolanów

 

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą przedsiębiorstwa społecznego. Tworzą ją w większości osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej ,spółdzielnia socjalna wymaga dużej samodzielności i odpowiedzialności jej członków. Obowiązuje tu kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem. To sprawia, że członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju.

Sierpieńpoprzedni miesiąc
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
obrazek e-kartki
Nasi Partnerzy
strzalka
strzalka
INFORMACJE O GMINIE

     Gmina Odolanów leży w samym centrum powiatu ostrowskiego, w południowej Wielkopolsce. Powierzchnia gminy wynosi 136km², zamieszkuje ją blisko 15 tysięcy mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 wsi, a największym ośrodkiem jest miasto Odolanów. Malownicze położenie w Parku Krajobrazowym "Dolina Baryczy", bogactwo fauny i flory, dogodne położenie komunikacyjne, bogata przeszłość i teraźniejszość stanowią o atrakcyjności miasta i okolicy.

DANE KONTAKTOWE
Mapka   
733-15-81

Gmina i Miasto Odolanów

Rynek 11, 63-430 Odolanów

sekretariat@odolanow.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00