Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

II nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” 2017

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza II nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”2017 

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2017 wspierane będą projekty, które:

•zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

•wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

•mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

•przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

•będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

•będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

•służą realizacji idei Edukacji dla Dolny Baryczy tj. zaangażowaniu i wzrostowi wiedzy  na temat specyfiki obszaru Doliny Baryczy

Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu 

DLA KOGO ?

Program  „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacjach pozarządowych oraz grup nieformalnych ( min. 3 osoby) 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy, które:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy tj.:  Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzie, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z wnioskiem, jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, pod warunkiem uzyskania zgody Ośrodka Działaj Lokalnie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 05.06.2017 – 22.06.2017

Termin realizacji projektów:  1 lipiec 2017 – 31 grudzień 2017

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 30.06.2017

Wnioski składane są wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków - generatora, który dostępny jest pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl

Wypełniony wniosek należy przesłać do 22.06.2017 do godz. 23:59.

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać w wcześniej założonego konta.

ILE ?

Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku w II naborze wynosi  31 960 zł 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej, pozostała część w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków ( co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

JAK TO ROBILI INNI ? 

 Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie.

 

ZAPRASZAMY na OTWARTE KONSULTACJE w poniedziałek 19.06.17 od godzi. 15:00 – 19:00

Dla zainteresowanych odbywają się  konsultacje.

Pomysły i projekty można konsultować po wcześniejszym umówieniu. Konsultacje będą odbywać się w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Informacji udzielają:

Inga Ozga  - animator lokalny

OŚRODEK DZIAŁAJ LOKALNIE Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz,

tel. 71 38 30 432, partnerstwo@nasza.barycz.pl

biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

« wstecz

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji