Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

XLII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

Od tematu wody, profilaktykę grypy po stan jakości powietrza – podczas poniedziałkowej sesji radni poruszyli i zatwierdzili wiele ważnych z punktu widzenia mieszkańca spraw.

XLII sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów odbyła się 6 sierpnia 2018r. w sali narad odolanowskiego urzędu.

Radni podjęli uchwały w sprawie, m.in.:

 • Przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin ma obowiązywać z Zakładzie Usług Komunalnych oraz Odolanowskim Zakładzie Komunalnym i będzie regulował wszelkie stosunki i sprawy pomiędzy ww. jednostkami a mieszkańcami, firmami i innymi podmiotami korzystającymi z usług ZUK i OZK. Regulamin zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu w PGW Wody Polskie. Wymóg przygotowania i wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków nakłada ustawa „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”.
 • Przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018-2020. Już w tym roku mieszkańcy (ok. 590 osób), którzy ukończyli 50 rok życia będą mogli skorzystać z darmowego szczepienia przeciwko grypie. Szczepienia mają umożliwić wczesne zabezpieczenie się przed ewentualnym wystąpieniem choroby lub zminimalizowanie negatywnych skutków wywołane przez chorobę. Wskazania medyczne do szczepienia dotyczą głownie osób starszych, ponieważ infekcje grypowe są szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku. Wiele badań farmakologicznych dowodzi, iż szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności i zmniejsza liczbę zachorowań i późniejszych powikłań. Program zyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
 • Przyznania medalu-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej dla ks. Dziekana Tomasza Łazarskiego w Uciechowa (na wniosek Stowarzyszenia „Nasz Uciechów”) oraz Antoniego Nowackiego i Jana Rogali (na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Odolanów).
 • Radni odrzucili uchwałę w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Negatywna decyzja w sprawie uchwały wiąże się z planowanym włączeniem do okręgu wyborczego, w którym znajduje się Gmina Odolanów wraz z Gminą Sośnie i Gminą Przygodzice dodatkowo Gminy Sieroszewice. W tym okręgu wybierano by 7 radnych. Dla porównania w okręgu wyborczym nr 5, do którego należy Gmina i miasto Raszków oraz Gmina Ostrów Wielkopolski do rozdysponowania jest aż 5 mandatów. Możliwe zmniejszenie naszych przedstawicieli w Radzie Powiatu zadecydowało o odrzuceniu uchwały.

W trakcie zapytań i interpelacji radnych poruszono kwestie, m.in.:

 • Wyjaśnienia powody zamknięcia Parku Linowego w Odolanowie (Radna Mariola Lepka) – Burmistrz Marian Janicki przypomniał, iż opinie dendrologiczne są miażdżące dla dalszego funkcjonowania parku. Drzewa, które utrzymują konstrukcje są spróchniałe, grożą złamaniem, stąd ogromne niebezpieczeństwo użytkowania tego miejsca. „Parki linowy jest potrzebny, korzystało z niego tysiące dzieciaków, była to jak najbardziej sensowna inwestycja, której absolutnie nie neguję. Zrobimy wszystko, aby Park Linowy działał dalej, ale tylko przy bezwzględnym zapewnieniu koniecznych warunków bezpieczeństwa. (…) w tej chwili czekamy na jeszcze jedną opinię w sprawie parku.” – zakończył temat Burmistrz.
 • Czujników jakości powietrza i monitorowania ich działania. Radny Andrzej Martewicz, który od dłuższego czasu interesuje się i propaguje temat ochrony środowiska zwrócił uwagę, iż czujnik powietrza w Raczycach prawdopodobnie jest nieczynny. Poprosił również już teraz o możliwość w miarę regularnego otrzymywania miesięcznych wydruków z ww. czujników oraz kontynuowania akcji informacyjnej wśród mieszkańców. Burmistrz zgodził się, iż wszystkim zależy, aby mieszkańcy gminy mieli jak najlepszą wiedzę o jakości powietrza i skutkach smogu. W trakcie dyskusji Burmistrz zadeklarował również zwiększenie środków na dofinansowania do wymiany pieców grzewczych, co związane jest również z dużym zainteresowaniem tym tematem.
 • Remontu toalet dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Gorzycach Wielkich (Radna Dorota Bzik) – dzięki decyzji przesunięcia środków z innego zadania łazienki zostaną wyremontowane.

Poruszono również tematy wykaszania rowów, remontu i modernizacji dróg.

Relację z przebiegu całej sesji można będzie wysłuchać w Radio Odolanów. Szczegółowy program na stronie: http://www.radio.odolanow.pl/PROGRAM/program_dnia.htm

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-08
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie
 • Sesja w odolanowskim Urzędzie

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji