Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Przyroda

Menu główne Strona główna

Banery

Najbardziej wartościowym pod względem przyrodniczym terenem chronionym Gminy Odolanów jest Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” utworzony w 1996 roku. Obejmuje obszar 87 040 ha, z czego na tereny gmin: Odolanów, Sośnie i Przygodzice przypada 17 000 ha. Głównym celem powstania parku była ochrona walorów przyrodniczych, kulturalnych i krajobrazowych. Północna granica obiektu przebiega zaledwie kilka kilometrów od Ostrowa Wlkp. Dalej na południe rozciąga się obszar urzekający bogactwem świata roślin i zwierząt. Tereny leżące w dolinie Baryczy to kompleksy stawów rybnych, torfowisk, lasy lęgowe i łąki. W granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” znajduje się bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym kompleks łąk odolanowskich. Szczególnie cenne pod względem florystycznym są obszary w pobliżu wsi Garki i Boników. Natomiast teren położony między rzeką Kuroch a Kanałem Świeca, na południe od wsi Uciechów i Raczyce, wyróżnia się większą liczbą stanowisk lęgowych ptaków wodno-błotnych. W Parku stwierdzono występowanie 121 zespołów roślinnych, liczne stanowiska roślin chronionych (43 gatunki, w tym 29 objętych ochroną całkowitą), 250 gatunków ptaków, w tym 166 gatunków lęgowych. Obecnych jest 51 gatunków ssaków, w tym 23 chronione. Granica parku przebiega z kierunku Bartnik, poprzez drogę gruntową w kierunku Uciechowa i Raczyc do granicy Odolanowa, obchodzi miasto od południa i wschodu i dalej biegnie drogą Odolanów – Tarchały.

 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów
 • przyroda Odolanów

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji