Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zawarte są w Uchwale Nr XXVI/231/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/231/17

 Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXVI/230/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/230/17

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, a także do klas pierwszych szkół podstawowych zawiera zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2021/2022

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości:

- terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów

 1. Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 stycznia 2021 r.
  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola
  i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.
 2. Uchwała Nr XXVI/231/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.
 3. Uchwała nr XXVI/230/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.
 • autor: Anna Iwanek, data: 2021-01-20

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji