Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej Odolanów
ul. Bartosza 14
63-430 Odolanów
Tel. 62 738 96 19
Strona www: www.odolanow.spoldzielnie.org/www/o_nas_cis.html
Adres e-mail: stcis@op.pl
Kierownik: Zenon Płocharz

 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Odolanowie  to jednostka organizacyjna utworzona przez organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących, m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W grupie beneficjentów CIS są te same grupy osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną.

Przystąpienie do CIS następuje na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie pobytu w CIS, który trwa do jednego roku,  beneficjent otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz pełne ubezpieczenie w ZUS. Czas pobytu w CIS liczony jest do wysługi lat.

Aktualnie oferta  CIS skierowana jest dla 40 beneficjentów z Gminy i Miasta Odolanów oraz dla 10 z Gminy Ostrów Wielkopolski.

  • Kuchnia CIS
  • Pracownia CIS
  • Pracownia CIS (1)
  • Pracownia CIS (2)
  • R
  • Sala CIS