Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Centrum Integracji Społecznej

Menu główne Strona główna

Banery

Centrum Integracji Społecznej Odolanów
ul. Bartosza 14
63-430 Odolanów
Tel. 62 738 96 19
Strona www: www.odolanow.spoldzielnie.org/www/o_nas_cis.html
Adres e-mail: stcis@op.pl
Kierownik: Zenon Płocharz

 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Odolanowie  to jednostka organizacyjna utworzona przez organizację pozarządową, jaką jest Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych, obejmujących, m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym, lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W grupie beneficjentów CIS są te same grupy osób, które mogą założyć spółdzielnię socjalną.

Przystąpienie do CIS następuje na wniosek zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie pobytu w CIS, który trwa do jednego roku,  beneficjent otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz pełne ubezpieczenie w ZUS. Czas pobytu w CIS liczony jest do wysługi lat.

Aktualnie oferta  CIS skierowana jest dla 40 beneficjentów z Gminy i Miasta Odolanów oraz dla 10 z Gminy Ostrów Wielkopolski.

  • Kuchnia CIS
  • Pracownia CIS
  • Pracownia CIS (1)
  • Pracownia CIS (2)
  • R
  • Sala CIS

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji