Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

UWAGA od października 

PUNKT KONSULTACYJNY przy GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

CZYNNY

WTOREK w godz. od 16:00 do 19:00 (psycholog) 

 

PUNKT KONSULTACYJNY przy GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH w ODOLANOWIE

przeniesiony do PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO ul. Gimnazjalna 6 I piętro pok. 103

punkt czynny:

- wtorek  od 16:00 do 19:00 dyżur PSYCHOLOGA

- piątek od 15:30 do 17:30 dyżur członek GKRPA