Gmina i Miasto Odolanów

Stypendia Burmistrza GiM Odolanów

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ogłasza nabór wniosków stypendialnych

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów o naborze wniosków stypendialnych Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów ogłasza nabór wniosków stypendialnych na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/203/12 z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/166/12 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Zasady przyznawania stypendiów ujęte zostały w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały. Terminy przyznawania wniosków stypendialnych:

  • Stypendium naukowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.
  • Stypendium artystyczne w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.
  • Stypendium sportowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.
  • Stypendium ekologiczne w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.
  • Stypendium językowe w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.

Nagrody w kategorii:

  • za wzorowe zachowanie i frekwencję 100%
  • wolontariat
  • wyróżnienie „Mistrz zawodu”
  • w terminie od dnia 30.06.2017r. do dnia 15.09.2017r.

Kompletny wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w wyznaczonym terminie w Urzędzie Gminy i Miasta w Odolanowie, w sekretariacie, I piętro - pokój nr 13. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.odolanow.pl. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Iwanek, tel. 62 7331205

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji