Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Jeśli masz dodatkowe pytania to uzyskaj więcej informacji kontaktując się z nami:

  • telefonicznie pod numerem 62 738 93 92,
  • bezpośrednio w siedzibie urzędu MGOPS u Pani Natalii Zawada na pok. 120 (budynek Ośrodka Zdrowia,),
  • drogą elektroniczną na adres: pierwszemomenty@odolanow.pl. Pamiętając, że w wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.