Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

Szkolenie w Odolanowskim Domu Kultury

W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące

spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD). Podczas szkolenie omówiona została skala problemu, zapobieganie FASD oraz propozycje rozwiązań i pomocy dla rodzin dotkniętych problemem FASD.

Głównymi odbiorcamia szkolenia byli: członkowie GKRPA w Odolanowie, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, wychowawcy świetlic, osoby dyżurujące w punktach konsultacyjnych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Szkolenie przeprowadziła dr Teresa Kobrzyńska – ekspert PARPA, edukator w zakresie FASD - doświadczenia z pracy z dziećmi z FASD i ich opiekunami, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)
  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)
  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji