Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Szkolenie w Odolanowskim Domu Kultury

W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące

spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD). Podczas szkolenie omówiona została skala problemu, zapobieganie FASD oraz propozycje rozwiązań i pomocy dla rodzin dotkniętych problemem FASD.

Głównymi odbiorcamia szkolenia byli: członkowie GKRPA w Odolanowie, nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, wychowawcy świetlic, osoby dyżurujące w punktach konsultacyjnych, członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Szkolenie przeprowadziła dr Teresa Kobrzyńska – ekspert PARPA, edukator w zakresie FASD - doświadczenia z pracy z dziećmi z FASD i ich opiekunami, certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)
  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)
  • W piątek 7 października w ODK odbyło się szkolenie dotyczące  spektrum płodowych zaburzeń  alkoholowych (FASD)