Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Zasłużeni dla Gminy

Uchwałą nr XXII/21/92 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 lipca 1992 roku ustanowiono medal-plakietkę „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”. Medal stanowi wyróżnienie honorowe w uznaniu zasług dla Gminy i Miasta Odolanowa. Medal nadawany jest jako wyróżnienie indywidualne lub zbiorowe.

Od tego czasu nadano blisko 120 wyróżnień indywidualnych i zbiorowych. 

11 listopada 2016 roku w ramach obchodów  Dnia Niepodległości po raz kolejny wręczone zostały medale-plakietki „Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej”. Rada Gminy i Miasta Odolanów na mocy uchwał z dnia 21 października 2016r. przyznała zaszczytne wyróżnienia panu Stanisławowi Golińskiemu oraz Zespołowi Śpiewaczemu „Uciechowianie”. 

Pan Stanisław Goliński jest od 20 lat prezesem zespołu „ORŁY” Huta. Jest człowiekiem aktywnie działającym w wielu ważnych dla mieszkańców Huty dziedzinach. Jako prezes mobilizuje młodzież do gry w piłkę nożną. Uczestniczył społecznie w przygotowaniu boiska sportowego. Był kierownikiem zespołu reprezentującego Hutę w wielu turniejach wsi. Pan Stanisław od wielu lat jest członkiem Rady Sołeckiej, członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Jest członkiem kapeli „Hucianie” oraz członkiem Chóru Parafialnego św. Barbary w Odolanowie.  

Zespół „Uciechowianie” aktywnie działa od 2005 roku i liczy 12 osób. Jest kontynuatorem dzieła zespołu śpiewaczego, którego założycielem był Jan Hedrych, dyrektor Szkoły podstawowej w Uciechowie przed II wojną światową i po wojnie do 1947r. W repertuarze Zespołu znajdują się pieśni z ponad 100-letnią tradycją. Pojawia się w nich wątek humoru, romantyzmu i patriotyzmu. Zespół swoimi występami uświetnia wiele uroczystości i wydarzeń. Zespół tworzą: Michał Kołodziej – założyciel zespołu, Stanisław Kowalski, Franciszek Rychłowski, Anna Oleś, Anna Śniady, Janina Maciejewska, Genowefa Rychłowska, Maria Dubiel, Janina Góra, Teresa Skorupka, Mariola Łakomy oraz Stefania Schulz. 

Plakieta "Za zasługi dla Ziemi Odolanowskiej"

  • Plakieta - awers
  • Plakieta - rewers

drukuj całą stronę