Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Kierownictwo Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz: Marcin Szorski 

2Q==

 

Skarbnik: Beata Gościniak

 

Zastępca Skarbnika: Marta Kosnowicz

drukuj całą stronę