Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Dwie ostatnie soboty były dość intensywne dla 14 nauczycieli z Gminy Odolanów. A wszystko dzięki Bożenie Jabłońskiej - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, która zamówiła szkolenie Strażnicy Uśmiechu.

W praktyce nauczyciele odkrywali przesłanie prof. Nady Ignjatović-Savić (twórczyni programu): „Najważniejszym zadaniem w wychowaniu dzieci jest pomoc w formowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie, by wytworzyły wiarę w siebie oraz poczucie, że gdy dają coś z siebie innym i przyjmują coś od innych, to jednocześnie wzbogacają siebie nawzajem”.

A co mówili uczestnicy po szkoleniu?:

„Wprowadzać więcej takich przedsięwzięć. Trener na wysokim poziomie.”

„Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu.

"Wykorzystam wiedzę tu nabytą w praktyce. Inspirująca prowadząca”

„Bardzo dawno nie byłam na tak wartościowym szkoleniu. Prowadzący zachęcał do zaangażowania, stwarzał atmosferę do bezstresowego zaangażowania się.”

„Moje nastawienie na początku było słabe, ale wychodzę ze szkolenia zadowolony”.

Szkolenie prowadziła Agnieszka Ciekalska – konsultant ds. wychowania i profilaktyki w ODN Kalisz i certyfikowany trener CPE.

 

  • -
  • -
  • -