Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Szkoły

  • Szkoła Podstawowa w Raczycach
  • Szkoła Podstawowa w Świecy II
  • SP w Garkach
  • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gliśnicy
  • Szkoła Podstawowa w Hucie
  • Zespół Szkół w Odolanowie

Schemat szkół na terenie Gminy i Miasta Odolanów

Zespół Szkół w Odolanowie:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie
Al. Jana Pawła II 1
63-430 Odolanów
tel. 62 733 14 41
dyr. Renata Fertun

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
Huta 63a
tel. 62 733 18 29
dyr. Krzysztof Krawczyk

Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
Nabyszyce 12
tel. 62 733 11 84
dyr. Danuta Jurek

Szkoła Filialna SP w Nabyszycach w Gliśnicy
ul. Odolanowska 25

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
ul. Szkolna 4
tel. 62 733 17 91
dyr. Katarzyna Przybylska

Szkoła Podstawowa w Uciechowie
ul. Odolanowska 38
tel. 62 733 22 53
dyr. Anna Sikora

Szkoła Podstawowa w Raczycach
ul. Odolanowska 82
tel. 62 733 18 69
dyr. Sławomir Kowalski

Szkoła Podstawowa w Tarchałach Wielkich
ul. Szkolna 69
tel. 62 733 13 68
dyr. Karolina Szymczak

Szkoła Filialna SP w Tarchałach Wielkich w Gorzycach Małych
Gorzyce Małe 43
tel. 62 733 12 18

Szkoła Podstawowa w Garkach
Boników 5
tel. 62 733 10 20
dyr. Ewa Kowalska

Szkoła Podstawowa w Świecy
ul. Szkolna 5
tel. 62 733 10 36
dyr. Andrzej Wasiela

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie:

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły oraz Publiczne Liceum dla Dorosłych
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel. 62 733 13 16
dyr. Ewa Wieja

Branżowa Szkoła I stopnia w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel. 62 733 13 31
dyr. Sławomir Ostrowski