Gmina i Miasto Odolanów

KADENCJA 2018 - 2023

 1. Janusz Szustkiewicz - Przewodniczący Rady
 2. Gabriela Zawada - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Marian Dolata - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 4. Maria Skrzypińska - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 5. Dorota Katarzyna Bzik
 6. Jarosław Cierpka
 7. Grzegorz Fleischer
 8. Zdzisław Gertig
 9. Eugeniusz Jakubiak
 10. Anna Kądziela
 11. Jan Kowalski
 12. Czesław Lis
 13. Jan Prokop
 14. Maciej Żuraw

 

Komisja Rewizyjna

 1. Marian Dolata - Przewodniczący
 2. Jarosław Cierpka - Zastępca Przewodniczącego
 3. Zdzisław Gertig
 4. Czesław Lis
 5. Maciej Żuraw

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Maria Skrzypińska - Przewodnicząca
 2. Jan Kowalski - Zastępca Przewodniczącej
 3. Eugeniusz Jakubiak
 4. Anna Kądziela

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Grzegorz Fleischer - Przewodniczący
 2. Zdzisław Gertig - Zastępca Przewodniczącego
 3. Jarosław Cierpka
 4. Czesław Lis

Komisja Finansów i Spraw Samorządowych

 1. Anna Kądziela - Przewodnicząca
 2. Maria Skrzypińska - Zastępca Przewodniczącej
 3. Marian Dolata
 4. Jan Prokop

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

 1. Dorota Katarzyna Bzik - Przewodnicząca
 2. Eugeniusz Jakubiak - Zastępca Przewodniczącej
 3. Jan Kowalski
 4. Gabriela Zawada
 5. Maciej Żuraw

 

KADENCJA 2014 - 2018

 1. Jan Prokop - Przewodniczący Rady
 2. Gabriela Zawada - Wiceprzewodnicząca Rady
 3. Marian Dolata - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 4. Marek Bolach
 5. Dorota Katarzyna Bzik
 6. Barbara Cebulska
 7. Jarosław Cierpka
 8. Grzegorz Fleischer
 9. Adam Grochowski
 10. Jan Jacyno
 11. Anna Kądziela
 12. Mariola Lepka
 13. Andrzej Martewicz
 14. Maria Skrzypińska
 15. Janusz Szustkiewicz

 

Komisja Rewizyjna

 1. Marian Dolata - Przewodniczący
 2. Dorota Katarzyna Bzik
 3. Jarosław Cierpka
 4. Marek Bolach

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Grzegorz Fleischer - Przewodniczący
 2.  Marek Bolach
 3.  Dorota Katarzyna Bzik
 4.  Jarosław Cierpka
 5. Adam Grochowski

Komisja Finansów i Spraw Samorządowych

 1. Anna Kądziela - Przewodnicząca
 2. Marian Dolata
 3. Gabriela Zawada
 4. Barbara Cebulska

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

 1. Janusz Szustkiewicz - Przewodniczący
 2. Jan Jacyno
 3. Mariola Lepka
 4. Andrzej Martewicz
 5. Maria Skrzypińska

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji