Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Rewitalizacja

Menu główne Strona główna

Banery

Konsultacje społeczne dotyczące wstępnej wersji dokumentu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla GiM Odolanów na lata 2017-2022

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy i Miasta Odolanów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017-2022". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy i Miasta Odolanów.


Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 27.06.2017 r. do dnia 10.07.2017 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail:dominik.sobczak@odolanow.pl katarzyna.galezka@odolanow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne– LPR”,

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11 63-430 Odolanów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – LPR”,

  • osobiście do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Odolanów (pokój nr 12.2) I piętro w godzinach pracy Urzędu.2. Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu zgłaszania uwag lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

  • data: 2017-06-27
  • Pismo

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji