Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Odolanowie
Odolanów, ul. Krotoszyńska 121
adres e-mail: jagiellonczyk2013@wp.pl
strona www: https://www.facebook.com/odolanowskie.stowarzyszenie.jagiellonczyk/
koordynator: Ewa Wieja

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Odolanowie powstał w październiku 2014 roku, jako sekcja działająca przy Odolanowskim Stowarzyszeniu Kulturalno - Edukacyjnym "Jagiellończyk". Jego siedziba mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. W zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Odolanów, którzy ukończyli 50 lat. Obecnie zapisanych do UTW jest ponad 70 osób, ale aktywnymi słuchaczami, którzy biorą regularny udział w zajęciach sekcji jest ok. 50 osób.

 

Uniwersytet prowadzi 11 sekcji:

 1. języka angielskiego - 2 grupy (zaawansowana i początkowa)
 2. języka niemieckiego
 3. literacko - teatralno - filmowa
 4. historyczna
 5. informatyczna
 6. muzyczna
 7. plastyczna
 8. taneczna
 9. gimnastyki - bodyball
 10. gimnastyki  - zdrowy kręgosłup
 11. rowerowa

Dodatkowo UTW organizuje otwarte wykłady naukowe, w których uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy gminy. Organizujemy także wyjazdy kulturalne do teatru, kina, muzeów i na koncerty oraz wycieczki turystyczne. Studenci organizują także własne spotkania integracyjne.

Działalność odolanowskiego UTW finansowana jest z wpłat semestralnych studentów oraz z dotacji Gminy i Miasta Odolanów. Ponadto pozyskaliśmy środki z Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego na projekty: „Z literaturą przy stole” i „Aktywizacja seniorów poprzez muzykę, działania plastyczne i turystykę”, „Nowoczesny Senior na tropach historii regionalnej” oraz  „Odolanowski Quest Rowerowy”.

Obecnie wpisowe do UTW wynosi 20 zł, a opłata miesięczna 12,50 zł (50 zł na semestr).

 • Inauguracja roku akademickiego 2015-16
 • spotkanie integracyjne
 • wieczór poetycki
 • Wycieczka do Hubertówki
 • wycieczka powiat ostrowski
 • wycieczka sekcji rowerowej do Mojej Woli
 • wycieczka
 • wykład
 • wykład

drukuj całą stronę