Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Stypendia sportowe

W związku z prężnym rozwojem sportu na terenie naszej Gminy, władze samorządowe podjęły decyzję o stworzeniu programu stypendialnego dla osób osiągających wybitne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

Godne podziwu wyniki sportowe zawodników reprezentujących odolanowskie kluby i Uczniowskie Kluby Sportowe w ostatnich latach są znaczące i przyczyniają się do promowania Gminy i Miasta Odolanów w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z tym, aby stworzyć niektórym z nich dogodne warunki materialne do rozwijania swoich zainteresowań sportowych, postanowiono ustanowić całoroczne stypendia oraz jednorazowe wyróżnienia i nagrody, zarówno dla zawodników, jak i osób zasłużonych w ich osiąganiu, tj. działaczy i trenerów. Pomoc finansowa zawodnikom uprawiającym różne dyscypliny sportu pozwala m.in. na zminimalizowanie negatywnych tendencji przechodzenia utalentowanych sportowców do innych klubów.

O stypendia sportowe Gminy i Miasta Odolanów może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. reprezentuje i osiąga wyniki sportowe w stowarzyszeniu działającym na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
  2. jest medalistą co najmniej Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, a w przypadku gier zespołowych i lekkoatletyki reprezentuje Odolanów w rozgrywkach na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
  3. bierze udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, kadetów, juniorów, seniorów (o ile takie są prowadzone). Wymóg udziału w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub centralnej nie dotyczy gier zespołowych,
  4. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu,
  5. jest osobą fizyczną prowadzącą działalność sportową na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
  6. jest mieszkańcem Gminy i Miasta Odolanów.

Osobom, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Wyróżnienia i Nagrody przyznaje się w szczególności za zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Europy, Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Seniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz innych zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej krajowym.

Mogą być również przyznane za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy bez względu na zajęte miejsce. Preferowane będą wnioski dotyczące osiągnięć w dyscyplinach olimpijskich.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody bądź wyróżnienia składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, w terminie do dnia 30 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 28 lutego danego roku kalendarzowego.

Mamy nadzieję, że nowy program stypendialny otworzy niejedne drzwi do sportowej kariery, będzie motywacją do osiągania coraz to lepszych wyników i jednocześnie nagrodą i podziękowaniem za trud, wysiłek i ciężką pacę włożoną w osiągnięcie sukcesu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków (do pobrania poniżej).

Joanna Łuczkanin

drukuj całą stronę