Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Informacje na podst. art.3 ust.2 pkt.9 ustawy i odpady rolnicze

Menu główne Strona główna

Banery

Podmiot odbierający odpady komunalne

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zapewnia Gmina. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy i Miasta Odolanów jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebrane od właścicieli nieruchomości, do czasu uruchomienia Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, transportowane są do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi Regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość

Informacja na podst art.3 ust.2 pkt.9 ustawy i odpady rolnicze

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji