Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Gospodarka niskoemisyjna

Menu główne Strona główna

Banery

Zakończenie przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Wizja Gminy i Miasta Odolanów:

 Rozwijamy się dbając o czyste powietrze

Gmina i Miasto Odolanów zakończyła przygotowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” opracowanego  w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest przedstawienie planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2

Gminy posiadające opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będą mogły pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych zadań, w ramach programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, a także innych krajowych i zagranicznych funduszy.

 

Efektem wdrażania planu będzie:

  • ograniczenie zużycia energii o  3 505,51 GJ/rok
  • ograniczenie emisji: CO2 o 722,35 Mg/rok,
  • ograniczenie emisji PM 10 o 0,51 Mg/rok,
  • ograniczenie emisji PM 2,5  0,49 Mg/rok,
  • produkcja energii z OŹE 99,36 GJ/rok,

do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014

Dziękujemy za współpracę w ramach opracowania tego dokumentu !

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

drukuj całą stronę

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Sebastian Kopacki
e-mail: iod@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji