Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

                                                                                   RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Szczegóły

Przebudowa drogi gminnej nr 796306P ul. Strażackiej we wsi Wierzbno

                                      

Dofinansowanie: 161 480,62 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 411 046,77 zł.

Prace budowlane na odcinku 0.600 km  tj. od ulicy Kościelnej do ulicy Odolanowskiej polegały na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej jezdni ,poszerzeniu jezdni do 5,50 m w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową, wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej, umocnieniu poboczy kruszywem kamiennym i uporządkowaniu odwodnienia poprzez wykonanie dodatkowych kratek ściekowych i przykanalików oraz remont przepustu drogowego.

 

 

 

 

 

  • Ul. Strażacka w Wierzbnie

Budowa szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich

 

Dofinansowanie: 81 427,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 200 398,40 zł.

W ramach zadania powstała szatnia o powierzchni użytkowej obiektu 71,20m2 oraz kubaturze 235,00m3 , w skład której weszły 3 szatnie sportowe, zaplecze gospodarcze oraz toaleta zewnętrzna.

  • Szatnia w Tarchałach Wielkich

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów

 

 

Dofinansowanie: 954 982,52 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 3 107 422,88 zł.

Prace budowlane polegały na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na dł. 3142m, szer. 2,002,50m z kostki betonowej bezfazowej wraz z utwardzeniem wjazdów do posesji i wykonaniem odwodnienia drogi poprzez częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej.

  • Ścieżka Raczyce_Uciechów

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Odolanowie

                         

 

Dofinansowanie: 219 013,97 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 228 268,23 zł.

 

Prace budowlane polegały na odtworzeniu podbudowy kamiennej, wykonanie naw. bitumicznej jezdni gr. 9 cm, przebudowie wjazdów do posesji i chodnika jednostronnego z kostki betonowej, wykonanie wyniesionego skrzyżowania z ul. Cofalskiego z kostki betonowej oraz przejścia  dla pieszych.

 

 

  • Przebudowa ul. Słonecznej

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Dofinansowanie: 400 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 699 761,71 zł

Inwestycja obejmuje budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o wym. 22x44m o nawierzchni syntetycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Uciechowie (gm. Odolanów) wraz z małą architekturą w postaci tablicy informacyjnej, koszy na śmieci, a także utwardzeniem z kostki betonowej, ogrodzeniem terenu, niezbędnym wyposażeniem boisk (bramki, kosze, słupki) oraz 10 urządzeniami siłowni zewnętrznej. W obrębie boiska przewidziano pola gry w piłkę ręczną, tenisa, siatkówkę, koszykówkę (niewymiarowe)

  • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Uciechowie

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

Dofinansowanie: 168 877, 89 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 296 491, 56 zł

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

  • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

                                                                                           RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej nr 796344P ul. Franciszka Sójki w Odolanowie

 

Dofinansowanie: 537 000,19 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 110 093,02 zł.

W ramach zadnia wykonany został remont istniejącej kanalizacji deszczowej, powstała nowa konstrukcja nawierzchni bitumicznej o dł.0,456 km, wykonano zjazdy do posesji, po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej natomiast na całym odcinku po lewej stronie chodnik z płyt betonowych i kostki granitowej.

 

  • 80x120 ul Sójki

Budowa drogi gminnej nr 796326P ul. Mostowej w Odolanowie

Dofinansowanie: 128 256,90 zł

Całkowita wartość inwestycji: 256 513,81 zł

W ramach realizacji zadania nastąpiła budowa drogi gminnej nr 796326P   w zakresie dotyczącym wykonania: nawierzchni bitumicznej  na dł. 0,292 km, szer.4,5m, lewostronnego utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego, zjazdów indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej. W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano również przejście dla pieszych  wraz z doprowadzeniem chodnika.

  • 120x180_mostowa

Przebudowa drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie

Dofinansowanie 147 696,71 zł

Całkowita wartość inwestycji: 497 033,58 zł

W ramach przedmiotowego zadania przebudowana  zostanie nawierzchnia  drogi gminnej nr 796331P ul. Osiedlowej w Odolanowie, która w dwóch miejscach stanowi połączenie z drogą wyższego rzędu tj. drogą powiatową nr 5323P. Przebudowywany odcinek ulicy Osiedlowej klasy L posiada trzyramienny układ ciągów komunikacyjnych; łączna długość wynosi 618m. Przebudowa nawierzchni jezdni polegać będzie na  wykonaniu frezowania istniejących nierówności dla uzyskania właściwego profilu poprzecznego i podłużnego  nawierzchni.  Pełne wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego zostanie wykonane poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  w celu zlikwidowania zastoisk wody i uzyskania płynnej niwelety.
Spadek poprzeczny przebudowywanej nawierzchni  na odcinkach prostych wykonany zostanie jako daszkowy - 2% natomiast  w obrębie skrzyżowania  w obszarze trójkątnej wysepki, zostanie wykonany spadek jednostronny. Urządzenia obce zostaną  wyregulowane wysokościowo do poziomu warstwy ścieralnej w taki sposób, aby po zagęszczeniu ich powierzchnie były niżej od poziomu nawierzchni o 3-5 mm. 

  • Ul. Osiedlowa w Odolanowie

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji