Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2024/2025

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023, poz. 900 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zawarte są w Uchwale Nr XXVI/231/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/231/17

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXVI/230/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/230/17

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, a także do klas pierwszych szkół podstawowych zawiera zarządzenie nr 9/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

 

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok 2023/2024

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zawarte są w Uchwale Nr XXVI/231/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/231/17

 Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych są zawarte w Uchwale Nr XXVI/230/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.

Uchwała nr XXVI/230/17

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych, a także do klas pierwszych szkół podstawowych zawiera zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów.