Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Ogłoszenia

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3 ust 3 ustawy o działalności pozutku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
 

Dokumenty do pobrania

« wstecz