Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne

Postępy prac przy termomodernizacji obiektów oświatowych

Wymiana pokrycia dachowego i stropów, ocieplanie, wymiana okien, grzejników czy modernizacja instalacji grzewczej - to główne prace w szkołach i przedszkolu, które przechodzą kompleksową termomodernizację.

Kompleksowa modernizacja 6 budynków (SP w Hucie, SP w Uciechowie, SP w Nabyszyccach, SP w Tarchałach Wielkich, SP w Grakach oraz sali sportowej przy SP w Garkach) możliwa jest dzięki pozyskaniu ponad 3 mln 330 tys. złotych dofinansowania, które Gmina i Miasto otrzymała na ww. zadanie. Całość inwestycji to koszt ponad 4 ml 971 tys. złotych. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2018 roku.

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie  realizowana jest w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z budową systemu OZE (ogniwa fotowoltaiczne)" w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu Ostrowskiego”, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach WRPO 2014-2020". Kwota dofinansowania inwestycji to blisko 600 tys. złotych, całość zadania to koszt ponad 860 tys. złotych.

 

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-08-09

Termomodernizacja SP w Uciechowie

 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie
 • Prace w Uciechowie

Termomodernizacja SP w Nabyszycach

 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach
 • Prace w Nabyszycach

Termomodernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu
 • Prace w Przedszkolu

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji