Gmina i Miasto Odolanów

Styczeń 2016

Podziękował za współpracę

Podsumowanie inwestycji minionego roku, rozmowy o planach na obecny 2016 rok były głównym tematem spotkania noworocznego Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli w Odolanowie. W tym roku miejscem uroczystości była sala wiejska w Hucie, a jej gospodarzem Sołtys Grzegorz Finke.

W nieformalnej atmosferze, przy wspólnym stole Burmistrz podziękował obecnym za dobrą współpracę, zaangażowanie oraz aktywność lokalną. „To Wy  tworzycie dobry klimat, sprzyjacie rozwojowi. Cieszymy się, że jest tak wiele inicjatyw, powstają nowe stowarzyszenia. Chcielibyśmy zachęcić Was do dalszej aktywności, pozyskiwania środków unijnych, korzystania z idei inicjatywy lokalnej.” – powiedział Burmistrz.

Nawiązał również do prężnych działań się na terenie gminy w ramach polityki prospołecznej, dzięki której wielu ludzi znalazło zatrudnienie i źródło utrzymania. Dobra współpraca z Centrum Integracji Społecznej, spółdzielniami socjalnymi, GM Centrum Pomocy WNM sprawia, że jest możliwa pomoc osobom wykluczonym, bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tego typu wsparcie nie byłoby możliwe bez zaangażowania lokalnych działaczy i społeczników, za co Burmistrz raz jeszcze gorąco podziękował.

Następnie razem z Beatą Gościniak Skarbnikiem Gminy, Burmistrz Marian Janickim przedstawił inwestycje zrealizowane w poszczególnych miejscowościach oraz plany na obecny rok.

Specjalnym gościem piątkowego spotkania był Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który podkreślił bardzo dobrą współpracę w samorządem odolanowskim i wolę realizacji kolejnych wspólnych inwestycji.  

Zaproszeni goście mieli okazję zapytać o nurtujące ich sprawy, m.in. plany rewitalizacji wsi, finansowanie inwestycji czy możliwość wsparcia merytorycznego pracowników urzędu przy tworzeniu dokumentacji.  

Coroczne spotkania z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli stanowią nie tylko okazję do podziękowania za dobrą współpracę, dają również możliwość wymiany pomysłów oraz spostrzeżeń dotyczących dalszego rozwoju poszczególnych wsi, jak i całej Gminy Odolanów.

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie so
 • Spotkanie so
 • Spotkanie so
 • Spotkanie so

Literacka kawiarnia

Bardzo sympatycznie o literaturze i nie tylko w nastrojowej "Spiżarni", przy kawie i herbacie dyskutowali członkowie sekcji literacko - teatralno - filmowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia sekcji prowadzi Ewa Banaszkiewicz - Zawidzka. Oprócz dyskusji nad literackimi dziełami, członkowie sekcji oglądają filmy, organizują wyjazdy do kina i teatru dla wszystkich studentów UTW. Niemałym osiągnięciem jest także publikacja "Z literaturą przy stole" z czerwca 2015 r., przygotowana wspólnie z młodzieżą odolanowskiego liceum.

Ewa Wieja - koordynator UTW

Budżet uchwalony

Wczoraj podczas XIV sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów radni uchwalili budżet na 2016 rok.

W nowym budżecie dochody ustalono na kwotę ponad 48 mln złotych, wydatki zaś na kwotę ponad 49 mln złotych. Wszyscy zgodnie podkreślają, że jest to budżet zrównoważony, racjonalny i bezpieczny, tak aby nie przekroczyć zakładanego zadłużenia. W nowej uchwale budżetowej zwrócono uwagę na dokładne oszacowanie wydatków, z naciskiem na ograniczenie wydatków bieżących.

Nowy budżet to budżet proinwestycyjny, w którym na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 6 mln złotych. Oprócz dużych inwestycji w budowę i modernizację dróg i ścieżek rowerowych, radni zaplanowali także wydatki związane m.in. z zakupem gruntów oraz budynków. Burmistrz Marian Janicki podkreślił, że tego typu inwestycje gwarantują rozwój gminy, poprzez zwiększenie jej ekonomicznej atrakcyjności i mimo, że są to inwestycje, których korzyści rozkładają się w czasie, to warto inwestować nie tylko z myślą o kolejnym roku, ale także o latach następnych i przyszłych pokoleniach.

Burmistrz zwrócił uwagę, że obecny budżet został uchwalony w taki sposób, aby nie było konieczności podnoszenia podatków, których stawki już drugi rok z rzędu nie ulegają zmianie. Co więcej obniżono stawki podatku rolnego, którego wysokość jest obecnie najniższa w powiecie ostrowskim.

„Cieszę się, że w 2015 roku udało nam się zrealizować tyle inwestycji, myślę, że w nadchodzącym  roku zrealizujemy nie tylko te zadania zaplanowane w budżecie, ale dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych dołożymy kilkanaście kolejnych.” –podsumował Burmistrz Marian Janicki.

Przyjęta uchwała budżetowa została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz jednogłośnie przyjęta przez obecnych na sesji radnych.

Drugim ważnym przyjętym dokumentem jest uchwała dotycząca określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała daje możliwość mieszkańcom Gminy Odolanów aktywne kształtowanie własnego otoczenia i realny wpływ na rozwój najbliższej okolicy. Dzięki inicjatywie lokalnej mieszkańcy mają możliwość bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji wskazanej w uchwale złożyć wniosek o realizację zadania inwestycyjnego (szczegółowo wskazane w uchwale). Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów będzie dokonywać oceny tego wniosku na podstawie przyjętych kryteriów. W ramach tej procedury możliwe jest realizowanie szeregu pożytecznie społecznych wniosków, które zostaną uznane za potrzebne dla danej społeczności lokalnej, jak np. budowa oświetlenia, kanalizacji, wodociągu itp. Inicjatywa lokalna wykorzystuje aktywność społeczną obywateli, pragnących rozwiązywać lokalne problemy i ważne sprawy z najbliższego otoczenia. Dzięki uchwale mieszkańcy mogą wpływać na realizowane w gminie inwestycje bez powoływania stowarzyszenia, fundacji albo innych trwałych fundacji, których założenie zajmuje dużo czasu i angażuje niemałe środki finansowe. To możliwie najszybszy sposób realizacji potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

W dalszej części sesji radni przyjęli sprawozdania z prac Komisji Rady w roku 2015 oraz  zaakceptowali plany pracy Komisji na 2016 rok.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop raz jeszcze w imieniu swoim, samorządu, radnych i pracowników Urzędu złożył mieszkańcom ziemi odolanowskiej życzenia noworoczne.

 

Joanna Łuczkanin

Ruszą prace związane z budową ścieżki rowerowej Odolanów – Tarchały Wielkie

W dniu wczorajszym Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki spotkał się z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim. Rozmowy dotyczyły planów budowy ścieżki rowerowej Odolanów – Tarchały Wielkie – Radziwiłłów. Celem spotkania było uzgodnienie szczegółów technicznych dotyczących wykonywanej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem kładki przez rzekę Barycz. Plany budowy ścieżki rowerowej zakładają wykonanie inwestycji w trzech etapach : odcinek Odolanów – Tarchały Wielkie (finansowanie i wykonanie Gmina Odolanów), odcinek przez wieś Tarchały Wielkie (finansowanie i wykonanie WZDW Poznań),odcinek Tarchały Wielkie – Radziwiłłów (finansowanie i wykonanie Gmina Odolanów).

O ścieżkę rowerową łączącą Odolanów z Tarchałami Wielkimi od dawna zabiegali nie tylko mieszkańcy  Tarchał  Wielkich, ale również wszyscy, którzy korzystają z tego odcinka drogi- rowerzyści, osoby poruszające się na piechotę, dojeżdżające do kościoła w Odolanowie. Brak pobocza, duża ilość samochodów, szybkość jazdy powoduje, iż obecnie jest to jeden z niebezpieczniejszych odcinków dróg w Gminie.

Planowana ścieżka rowerowa będzie wpływała na zwiększenie bezpieczeństwa na omawianym odcinku trasy, poprawiała jakość infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy i Miasta Odolanów.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem projektów budowlanych. Prace budowlane planuje się rozpocząć już w 2016 roku!

Joanna Łuczkanin

Mistrzostwa GiM Odolanów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Warcabach

Odolanowski Szkolny Związek Sportowy zorganizował w ostatnich dniach starego roku Mistrzostwa Gminy Odolanów Szkól Podstawowych i Gimnazjów w warcabach 64–polowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Zawody rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie 7  rund z udziałem rekordowej liczby  63 uczniów, reprezentujących wszystkie  szkoły gminy Odolanów. Zawody odbyły się w Gimnazjum w Wierzbnie, a prowadził je i sędziował Krzysztof Krawczyk

Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, a najlepsze drużyny puchary ufundowane przez Gimnazjum w Wierzbnie, które wręczył dyrektor Gimnazjum Grzegorz Szubert i Prezes MG SZS w Odolanowie Maciej Dymacz. 

 

G.Sz.

Atrakcje Londynu dla gimnazjalistów

W dniach 11 – 16 grudnia 2015 r. młodzież z gimnazjum w Odolanowie, Świecy i Raczycach uczestniczyła w wycieczce do Londynu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i zwiedzić najbardziej rozpoznawalne atrakcje stolicy Wielkiej Brytanii. W czasie całego wyjazdu gimnazjaliści zwiedzili kilka muzeów ( w tym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds), ujrzeli z bliska m. in. Pałac Buckingham, Big Bena czy Tower Bridge, a także zrobili zakupy na słynnej Oxford Street. Nie można było pominąć również przejażdżki na London Eye czy wizyty w parku Greenwich na południku 0. Ciekawym doświadczeniem był na pewno nocleg u londyńskich rodzin, które były zróżnicowane kulturowo i etnicznie. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni, bo ludzie, u których gościli, okazali się otwarci i bardzo sympatycznymi.

Gimnazjaliści na długo zapamiętają niezwykłą podróż. Jak się okazało, nikt nie miał ochoty wracać do Polski. Dziękujemy paniom Sylwii Jasik iKatarzynie Bolach za opiekę i za zorganizowanie tej wspaniałej wycieczki.

Weronika Niszkiewicz

XIX Wielkopolski Konkurs Plastyczny rozstrzygnięty

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w sali kina Hel w Pleszewie, miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie i podsumowanie XIX WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Imprezie finałowej towarzyszył uroczysty Wieczór Kolęd, po którym nastąpiło zwiedzanie wystawy pokonkursowej.

Celem konkursu była prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ukazująca radość, klimat i nastrój świąt Bożego Narodzenia. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Maksymalna liczba nadesłanych kartek bożonarodzeniowych nie mogła przekroczyć  15 prac z danej placówki czy szkoły. Zaszczytne wyróżnienie w konkursie przypadło Bartoszowi Szubertowi, uczniowi klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Uciechowie, Filii w Raczycach.

To już kolejny sukces plastyczny Bartka. Gratulujemy i życzymy mu w Nowym Roku jeszcze wielu różnych osiągnięć!

 

Bogumiła Klaczyńska

Świąteczny nastrój w Szkole Podstawowej w Nabyszycach

Największą radość dają Święta Bożego Narodzenia, gdy spędzamy je w przyjaznym gronie. Tym razem spotkania wigilijne w Szkole Podstawowej w Nabyszycach i jej filiach w Wierzbnie i Gliśnicy odbyły się ostatniego dnia nauki tj. 22. grudnia 2015r. Mali aktorzy przypomnieli swoim przyjaciołom – rodzicom, dziadkom, sponsorom i nauczycielom oraz pracownikom administracji  i obsługi wydarzenia sprzed 2tysięcy lat. Miło było spędzić chwilę w spokoju i radości. Toczące się przy stołach rozmowy miały charakter towarzyski i wspomnieniowy.

Radość była ogromna, gdy pojawił się Mikołaj z wielkim workiem prezentów, które rozdał wszystkim grzecznym dzieciom. Ale nie łatwo było taki prezent otrzymać. Trzeba było wykazać się pewnymi umiejętnościami. Okazało się, że nasze dzieci są dobrymi aktorami, wokalistami, sportowcami.

A kiedy dzień chylił się ku końcowi, nasze zuchy z 9 Gromady Zuchowej „Łowcy Marzeń” na ostatnich wieczornych roratach rozdały Betlejemskie Światełko Pokoju wszystkim mieszkańcom parafii w Wierzbnie.

 

K.M.

Nowy wizerunek sali wiejskiej w Świecy I

W grudniu 2015 roku sala wiejska w Świecy I zyskała nową elewację. Sala stanowi wizytówkę miejscowości i miejsce spotkań mieszkańców.

J.L.

Inwestycje w Gorzycach Małych

W ostatnich dniach minionego roku w sali wiejskiej w Gorzycach Małych rozbudowano wewnętrzną instalację gazową wraz z montażem nagrzewnicy powietrza. Natomiast w pomieszczeniu szatni boiska sportowego wymieniono 4 okna.

J.L.

 • Nowe okna na boisku (1)
 • Nowe okna na boisku (2)
 • Ogrzewanie sala wiejska (1)
 • Ogrzewanie sala wiejska (2)
 • Ogrzewanie sala wiejska (3)
 • Ogrzewanie sala wiejska (4)

Nowe oblicze sali wiejskiej w Tarchałach Małych

Kompleksowy remont przeszła sala wiejska w miejscowości Tarchały Małe. Prace obejmowały: wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, odnowienie ścian w sali wraz ze sceną i antresolą oraz w kuchni. Wcześniej wymieniona została sieć elektryczna wraz z oświetleniem (sceniczne i sali). 

J.L.

 • Stan po remoncie (1)
 • Stan po remoncie (2)
 • Stan po remoncie (3)
 • Stan po remoncie (4)
 • Stan po remoncie (5)
 • Stan po remoncie (6)
 • Stan przed remontem (1)
 • Stan przed remontem (2)
 • Stan przed remontem (3)

Remont pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Nabyszycach

Pod koniec minionego roku wyremontowany został dach pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Nabyszycach. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu Gminy i Miasta Odolanów. 

Tradycje Bożonarodzeniowe w Gimnazjum w Wierzbnie

Poniedziałkowy wieczór 21 grudnia 2015 r. upłynął w Gimnazjum w Wierzbnie pod znakiem dwóch wyjątkowych wydarzeń – jasełek zaprezentowanych przez uczniów gimnazjum pod tytułem „Świąteczna ulica” oraz spotkania wigilijnego, którego inicjatorem byli nauczyciele i dyrekcja szkoły. Jasełka przygotowywane przez uczniów i grupę nauczycieli, stały się już rokroczną tradycją. Wiele tygodni przygotowań mało swoje zwieńczenie właśnie w poniedziałkowy wieczór.

Na specjalnym pokazie dla rodziców i zaproszonych gości, gimnazjalistów i ich rodzeństwa nie zabrakło też przedstawiciela duchowieństwa, księdza kanonika Krystiana Szenowskiego. Trwające blisko godzinę przedstawienie dostarczyło wielu emocji i wzruszeń, które były spotęgowane odpowiednim tłem muzycznym i scenografią. Scenki odegrane przez uczniów odwoływały się do przekazów biblijnych, w całość wpleciono też elementy bardziej nowoczesne i uniwersalne. Nie zabrakło polskich kolęd w wykonaniu szkolnego chóru.

Po przedstawieniu uczestnicy spotkania wigilijnego podzielili się opłatkiem, a dyrektor szkoły wraz z miejscowym proboszczem złożyli wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. W dalszej części wieczoru Jadwiga Koprowska zainteresowała obecnych swoim opowiadaniem podpartym licznymi zdjęciami na temat tradycji związanych z Bożym Narodzeniem w Australii, Peru i na wyspach Bożego Narodzenia. Na zakończenie wieczoru wszyscy przystąpili do śpiewania pięknych polskich kolęd.

Spotkanie wigilijne dla rodziców i mieszkańców Parafii w Wierzbnie było kolejnym punktem kultywowania tradycji bożonarodzeniowych w naszym gimnazjum. Wcześniej gimnazjaliści zorganizowali warsztaty bożonarodzeniowe, na których przygotowywali ozdoby świąteczne, piekli pierniki; później przez  trzy dni odbywał się w szkole Jarmark Bożonarodzeniowy z produktami typu „hand made” oraz z pysznymi adwentowymi słodkościami. Natomiast w ostatnim dniu przed przerwą świąteczną w klasach odbyły się wigilie klasowe.

Katarzyna Przybylska

Tradycje Bożonarodzeniowe w Gimnazjum w Wierzbnie

 • DSC_8605
 • DSC_8606
 • DSC_8610
 • DSC_8772
 • DSC_8777
 • DSC_8785
 • DSC_8787
 • DSC_8792
 • DSC_8793
 • DSC_8795
 • DSC_8796
 • DSC_8807
 • DSC_8823
 • DSC_8889
 • DSC_8934
 • DSC_8939
 • DSC_8940
 • DSC_8983
 • DSC_8987
 • DSC_8993
 • DSC_8999

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2016 rok

Poniżej podajemy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych na 2016 rok. Trasy nie uległy zmianie. Harmonogramy trafią do każdego z mieszkańców na przełomie grudnia i stycznia przed pierwszym wywozem w nowym roku. 

 

 

Stypendia sportowe Gminy i Miasta Odolanów

W związku z prężnym rozwojem sportu na terenie naszej Gminy,  władze samorządowe podjęły decyzję o stworzeniu programu stypendialnego dla osób osiągających wybitne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

Godne podziwu wyniki sportowe zawodników reprezentujących odolanowskie kluby i Uczniowskie Kluby Sportowe w ostatnich latach są znaczące i przyczyniają się do promowania Gminy i Miasta Odolanów w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z tym, aby stworzyć niektórym z nich dogodne warunki materialne do rozwijania swoich zainteresowań sportowych, postanowiono ustanowić całoroczne stypendia oraz jednorazowe wyróżnienia i nagrody, zarówno dla zawodników, jak i osób zasłużonych w ich osiąganiu, tj. działaczy i trenerów. Pomoc finansowa zawodnikom uprawiającym różne dyscypliny sportu pozwala m.in. na zminimalizowanie negatywnych tendencji przechodzenia utalentowanych sportowców do innych klubów.

O stypendia sportowe Gminy i Miasta Odolanów może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

 1. reprezentuje i osiąga wyniki sportowe w stowarzyszeniu działającym na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
 2. jest medalistą co najmniej Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej, a w przypadku gier zespołowych i lekkoatletyki reprezentuje Odolanów w rozgrywkach na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 3. bierze udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, kadetów, juniorów, seniorów (o ile takie są prowadzone). Wymóg udziału w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub centralnej nie dotyczy gier zespołowych,
 4. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujące przepisy sportowe w danej dyscyplinie sportu,
 5. jest osobą fizyczną prowadzącą działalność sportową na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
 6. jest mieszkańcem Gminy i Miasta Odolanów.

Osobom, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w osiąganiu tych wyników mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów.

Wyróżnienia i Nagrody przyznaje się w szczególności za zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Europy, Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Seniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz innych zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej krajowym.

Mogą być również przyznane za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy bez względu na zajęte miejsce. Preferowane będą wnioski dotyczące osiągnięć w dyscyplinach olimpijskich.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody bądź wyróżnienia  składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, w terminie do dnia 30 stycznia danego roku kalendarzowego, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznawania stypendium. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 28 lutego danego roku kalendarzowego.

Mamy nadzieję, że nowy program stypendialny otworzy niejedne drzwi do sportowej kariery, będzie motywacją do osiągania coraz to lepszych wyników i jednocześnie nagrodą i podziękowaniem za trud, wysiłek i ciężką pacę włożoną w osiągnięcie sukcesu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

 

Joanna Łuczkanin

Zaproszenie na Koncert Noworoczny

 • Koncert noworoczny
  Koncert noworoczny

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie

Uprzejmie informujemy,

iż od 4 stycznia 2016 roku

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

będzie czynny w godzinach:

 

Poniedziałek  08:30 – 16:30

Wtorek  07:00 – 15:00

Środa  07:00- 15:00

Czwartek  07:00 – 15:00

Piątek  07:00 – 15:00

Koncert Noworoczny za nami

Kolędy, pastorałki, utwory o tematyce  noworocznej rozbrzmiewały  podczas  niedzielnego  wieczoru  w Odolanowskim Domu Kultury. Koncert rozpoczął się występem Odolanowskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna, która wprowadziła publiczność w nastrój minionych Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczny nastrój podtrzymały chóry – Chór Barbara pod kierunkiem Ryszarda Hoffmanna oraz Odolanowskie Towarzystwo Śpiewacze pod kierunkiem Jana Szkudlarza,  które na  okoliczność koncertu przygotowało  utwory z partią wokalną zaśpiewaną przez Reginę Plewę – Gad, do akompaniamentu Barbary Kowalskiej /fortepian/. Wydarzenie wzbogacił występ wokalistek  Alicji Szkudlarz oraz Kingi Fischer. Instrumentalne tło do koncertu na fortepianie wykonała Marysia Wojtaszek. Jako ostatnia na scenie pojawiła się Odolanowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Aleksandry Hoffmann – Dzieran. Orkiestrze towarzyszyły wokalistki: Kinga, Karolina oraz Julia Nowak. Partie solowe do utworu „White Christmas” na trąbce  wykonali Bogumił Rogowicz, Krystian Zawidzki, Szymon Koniarek oraz  Krzysztof Zawidzki.  Odolanowska Orkiestra Dęta zakończyła występ Marszem  Radetzky'ego  Johanna  Straussa, w który włączyła się publiczność. Tradycyjnie na zakończenie publiczność wraz z połączonymi chórami oraz orkiestrą dętą wspólnie wykonały kolędy „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Bóg się Rodzi”. Koncert  poprowadziła Maria Dymacz.

 

ODK

 • Koncert Noworoczny (1)
 • Koncert Noworoczny (10)
 • Koncert Noworoczny (11)
 • Koncert Noworoczny (12)
 • Koncert Noworoczny (13)
 • Koncert Noworoczny (14)
 • Koncert Noworoczny (15)
 • Koncert Noworoczny (16)
 • Koncert Noworoczny (17)
 • Koncert Noworoczny (18)
 • Koncert Noworoczny (19)
 • Koncert Noworoczny (2)
 • Koncert Noworoczny (20)
 • Koncert Noworoczny (21)
 • Koncert Noworoczny (22)
 • Koncert Noworoczny (23)
 • Koncert Noworoczny (24)
 • Koncert Noworoczny (25)
 • Koncert Noworoczny (26)
 • Koncert Noworoczny (27)
 • Koncert Noworoczny (3)
 • Koncert Noworoczny (4)
 • Koncert Noworoczny (5)
 • Koncert Noworoczny (6)
 • Koncert Noworoczny (7)
 • Koncert Noworoczny (8)
 • Koncert Noworoczny (9)

Zapraszamy na koncert

 • Zaproszenie

"Kolędować Małemu"

W miniony weekend w Domu Ludowym w Gliśnicy odbył się XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Nabyszycach. W tegorocznej edycji prezentowało się ponad 70 młodych artystów z terenu Gminy i Miasta Odolanów. Komisja konkursowa w składzie: Janusz Lizurej Dyrektor ODK, Stanisław Furmanek dyrygent oraz Paulina Dambek nauczycielka, wspólnie przyznali, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a uczniowie doskonale przygotowani. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

 

E.W.M.

 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol
 • Konkurs kol

Wygrali prawie 14 000 złotych!

Dokładnie 13.793.97 zł zebrali wolontariusze z Odolanowa i Świecy  dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grającej w całej Polsce już po raz XXIV pod hasłem „Mierzymy Wysoko!”. Tym razem zebrane środki zostaną przekazane na zakup specjalistycznego sprzętu dla oddziałów pediatrycznych i godnej opieki medycznej seniorów.                                 

ODOLANÓW /ŚWIECA / NABYSZYCE. Już od wczesnych godzin porannych nie tylko na ulicach Odolanowa, przed marketami Dino, Tesco i Biedronka, lecz  także przed kościołami św. Marcina, św. Barbary oraz w Garkach i Uciechowie pojawiło się 30 wolontariuszy. Z Zespołu Szkół w Odolanowie: Marta Bilska, Małgorzata Deresińska, Julia Girus, Piotr Jasik, Mateusz Jura, Maria Jurek, Alicja Jurek, Klaudia Kaźmiercza, Weronika Klauza, Weronika Niszkiewicz, Katarzyna Nowicka, Tymoteusz Płókarz, Anna Rospek, Maciej Sacher, Magdalena Sacher, Olga Stodolna, Ewa Sztukowska, Maria Wróbel, Julia Zawada, Marta Zemska, Wioletta Wiśniewska, Karolina Szulc oraz z Gimnazjum w Świecy: Katarzyna Bazak, Julia Jasik, Julia Janoś, Julia Karwik, Patrycja Michalska, Ariadna Przybylak, Maria Wasiela i Karolina Wilk. Podczas akcji w odolanowskim sztabie, pod przewodnictwem Agnieszki Szacher, pracowała komisja w składzie:  Bogna Płókarz, Izabela Gąbka, Franciszek Jasik i  Barbara Sztukowska, która na bieżąco rozliczała grupę wolontariuszy. Jak twierdzi szefostwo sztabu,  kwestujący w większości spotykali się z życzliwością ofiarodawców, każdy wrzucił tyle, na ile było go stać. W puszkach pojawiały banknoty od 100 złotych do 1 grosza. Szefostwo sztabu dziękuje wszystkim wolontariuszom i członkom komisji za wsparcie WOŚP oraz darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania tak dużej kwoty.

Osobną grupę stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, którzy w sile 8 osób: Julia Bednarska, Marta Jasińska, Ada Stefanowska, Weronika Bestra, Patryk Panek, Kacper Kaczmarek, Marta Krzywda i Jakub Krzywda, pod kierunkiem Katarzyny Maciejewskiej kwestowali na terenie parafii w Wierzbnie oraz na ulicach Ostrowa Wlkp. Dzięki wysiłkowi tej grupy wolontariuszy zebrano ok. 3,500 złotych.  Poza kwestą ważne było stałe liczenie pieniędzy, do którego walnie przyczynili się m.in. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Nabyszycach.  Dodać należy, iż  grupa wolontariuszy z SP Nabyszyce pracowała dla ostrowskiego sztabu WOŚP.

                                                                                                     

Henryk Włodarek

 • WO
 • WO
 • WO

Nowa strona internetowa Gminy i Miasta Odolanów

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce nową stronę internetową Gminy i Miasta Odolanów. Strona została uporządkowana i podzielona na nowe kategorie.

W zakładkach „Gmina i Miasto” oraz „Urząd” znajdziecie Państwo informacje dotyczące naszej Gminy, jej historii czy symboli oraz dane organizacyjne odolanowskiego samorządu.

W zakładce „Gospodarka” będziemy na bieżąco informować o wszystkich inwestycjach w gminie oraz o sprawach związanymi z gospodarką odpadami i ochroną środowiska.

W zakładce „Oświata”, „Sport” i „Kultura” znajdą się aktualne wydarzenia z życia szkół, sportowe i kulturalne.

Zakładka „Przedsiębiorczość” skierowana jest dla organizacji pozarządowych oraz wszystkich aktywnych społecznie mieszkańców.

Zakładka ”Na skróty” w szybki sposób przekieruje nas do działów, takich jak zamówienia publiczne, podatki, wzory dokumentów.

W przygotowaniu jest zakładka zawierająca internetowe wydanie „Dzwonka Odolanowskiego” oraz przewodnik adresowy, gdzie zamieścimy aktualne rozkłady jazdy komunikacji podmiejskiej.

Już wkrótce zacznie działać również nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Informacje związane z podatkami, załatwianiem spraw w poszczególnych wydziałach, uchwały, zarządzenia i ogłoszenia będą dostępne w uporządkowanej formie właśnie na BIPie.

Prace nad udoskonaleniem strony trwają nadal, a my dokładamy starań, żeby strona była czytelna, przejrzysta i przyjemna w obsłudze. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące działania strony prosimy zgłaszać pod adres: joanna.luczkanin@odolanow.pl

 

Joanna Łuczkanin

"Oświęcim na własne oczy zobaczyć"

Trwa projekt pn. „Oświęcim na własne oczy zobaczyć”. Uczestnikami projektu jest młodzież odolanowskiego Liceum oraz ich rówieśnicy z Niemiec i Francji. W ramach zadania uczestnicy poznają historię Holocaustu, mają okazję do dyskusji  i przedstawienia swojego zdania na ten temat. Tego typu doświadczenie, to nie tylko doskonała lekcja historii, ale również forma współpracy zagranicznej i zacieśniania łączącej kraje przyjaźni.

Fundusze na wyjazd licealistów do Oświęcimia w wysokości 14 680 złotych zostały pozyskane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Joanna Łuczkanin

 • Logo PNWM

Szlakiem inwestycyjnym 2015 - Boników

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy cykl artykułów pn. „Szlakiem inwestycyjnym Gminy i Miasta Odolanów 2015”. Co tydzień na łamach naszej strony internetowej, a później także „Dzwonka Odolanowskiego” prezentować będziemy najważniejsze inwestycje 2015 roku w poszczególnych miejscowościach gminy.

Ostatni materiał dotyczył będzie miasta Odolanów oraz tzw. inwestycji miękkich, czyli związanych z szeroko rozumianą ekonomią społeczną.

Zebrane materiały pozwolą przypomnieć najważniejsze inwestycje ostatnich 12 miesięcy i choć trochę przybliżyć pracę odolanowskiego samorządu. Mamy nadzieję, że przygotowana  prezentacja będzie miłą lekturą w zimowe wieczory.

 

Dzisiaj przedstawiamy Boników.

 

Joanna Łuczkanin

Ferie z kulturą

 • Ferie z kulturą program

Mistrzostwa Wielkopolski w Zapasach

Mistrzostwa Wielkopolski Kadetów i Młodzików w Zapasach styl wolny i Dzieci w Mocowaniu (09.01.2016r. Krotoszyn)

 

UKS Bartosz reprezentowało 10 zawodników, którzy zdobyli następujące miejsca:

 • Krystian Schubert – 69 kg – I miejsce – kadet
 • Kamil Kaczmarek – 76 kg – II miejsce – kadet
 • Jakub Jasik – 59 kg – I miejsce – młodzik
 • Paweł Krauze – 59 kg – II miejsce – młodzik
 • Dawid Jankowski – 59 kg – III miejsce – młodzik
 • Maciej Skrzypczak – 57 kg – III miejsce – młodzik
 • Eryk Kostrzewski – 28 kg – III miejsce – dzieci
 • Jakub Brodziak – 45 kg – III miejsce – dzieci

 

Najlepszym zawodnikiem z UKS Bartosz był Jakub Jasik, który wygrał wszystkie walki przez położenie przeciwnika na łopatki w 1 rundzie.

Zdobywcy I i II drugiego miejsca zakwalifikowali się na obóz Kadry Wielkopolski, który odbędzie się w okresie ferii w Świeradowie Zdrój.

W mistrzostwach startowały następujące Kluby :

 • LKS Ceramik Krotoszyn
 • WKS Grunwald Poznań
 • LKS Tęcza Środa Wlkp.
 • LKS Unia Swarzędz
 • LKS Gniezno

 

B. Frąszczak

 • Zwyciezcy w kategorii młodziki
 • Zwycięzcy
 • UKS Bartosz

Wolontariusze poszukiwani!

,, Każdy może zostać wolontariuszem’’.

Poszukujemy osób, które w ramach wolontariatu mogą poświęcić swój czas i serce dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w wieku od 60 lat wzwyż. Osób, które odczuwają chęć spotkania się z drugim człowiekiem przy rozmowie, na spacerze, zakupach, wspólnym czytaniu.

Wolontariat  to rzecz szlachetna. Wierzymy, że każdy, nawet najdrobniejszy gest niesienia pomocy innym wraca do człowieka, a już na pewno daje ogromną satysfakcję.

Wymienione działania zmniejszą poczucie samotności, izolacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz wywołają uśmiech, nadzieję i poczucie potrzeby bycia dla innych.

Mile widziane będą osoby życzliwe, ciepłe i wykazujące empatię. W zamian oferujemy możliwość nabycia cennego doświadczenia oraz satysfakcję z niesienia pomocy innym.

Wolontariuszem może zostać każdy! Bez względu na wiek.

KONTAKT:
Agnieszka Czubak - 726 652 658,  Marcin Szyszka - 690 202 479 lub na facebooku - Centrum Wolontariatu przy MGOPS w Odolanowie.

 

M.Sz.

Ferie zimowe w Gminie Odolanów

Szkoły, Biblioteka Publiczna oraz Odolanowski Dom Kultury przygotowały bogatą ofertę zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych. Do wyboru będą m.in. zajęcia taneczne, teatralne, matematyczne, językowe czy sportowe.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć!

 

J.Ł.

 • Ferie z kulturą program

Ognisko muzyczne z ODK na scenie!

Środowy wieczór należał do Ogniska Muzycznego działającego przy Odolanowskim Domu Kultury. Na scenie prezentowali się gitarzyści i pianiści. Koncert uczniów Rafała Dankiewicza /gitara/ oraz Marcina Szymańskiego /fortepian/ utrzymany był w świątecznym nastroju – kolędy, utwory świąteczne i noworoczne rozbrzmiewały, przypominając atmosferę minionych Świąt Bożego Narodzenia. Dla młodych artystów był to sprawdzian umiejętności,  z którym poradzili sobie bardzo dobrze, prezentując wysokie umiejętności, jakie zdobyli podczas I semestru pod okiem instruktorów. Publiczność z uwagą wysłuchała koncertu nagradzając występujących uczniów  gromkimi brawami. Zarówno artystom, jak i ich instruktorom gratulujemy wspaniałego koncertu.

ODK

 • Koncert ogniska muzycznego ODK (1)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (10)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (11)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (12)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (13)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (14)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (15)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (16)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (17)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (2)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (3)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (4)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (5)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (6)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (7)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (8)
 • Koncert ogniska muzycznego ODK (9)

Audycja w Radio Odolanów

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów do wysłuchania audycji radiowej pn. „Najważniejsze zmiany w 2016 roku – poradnik Radia Odolanów – bezpłatna pomoc prawna i sądy polubowne (odc.6)” dzisiaj w Radio Odolanów o godzinie 18:00.

Pozyskujemy środki zewnętrzne

Od początku 2015 roku samorząd odolanowski zrealizował 11 inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

11 pozytywnie rozpatrzonych wniosków = 11 inwestycji o wartości 1 484 414,67  złotych, w tym 582 582,62  pozyskanych samych środków zewnętrznych.

Zrealizowane inwestycje dotyczyły zarówno budowy i modernizacji dróg, działań w zakresie ochrony środowiska, budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak również działań społecznych czy edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji zrealizowanych przy współudziale środków zewnętrznych:

 1. Animator-Moje boisko Orlik 2012 (edycja 2015),
 2. Asystent rodziny 2015,
 3. Wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu edukacji ekologicznej w gminach partnerskich Odolanów, Heringen Helme, Heringen Werra,
 4. Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich,
 5. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Odolanowie-II etap,
 6. Dostosowanie strony internetowej Gminy i Miasta Odolanów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. Wyznaczanie kierunków o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów wraz z niezbędnymi elementami,
 8. Budowa kolektora głównego łączącego przepompownię w Odolanowie oraz oczyszczalnię ścieków w Raczycach,
 9. Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w Tarchałach Wielkich,
 10. Przebudowa ul. Polnej w Uciechowie,
 11. "Auschwitz na własne oczy zobaczyć" 2016 r. – program edukacyjny skierowany dla młodzieży.

Na chwilę obecną złożonych jest 5 kolejnych wniosków, które czekają na rozpatrzenie.

 

Joanna Łuczkanin

 • budynek przy boisku sportowym (1)
 • budynek przy boisku sportowym (2)
 • budynek przy boisku sportowym (3)
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Uciechów ul. Polna
 • Uciechów ul. Polna
 • Uciechów ul. Polna

Spotkanie z historią - "Oświęcim na własne oczy zobaczyć"

Auschwitz-Birkenau

Już po raz siódmy uczniowie  Liceum im. Władysław Jagiełły  oraz uczniowie  ZSZ w Odolanowie  wzięli udział w trójstronnym projekcie [polsko – niemiecko -francuskim] w Oświęcimiu. W tym roku czas realizacji zadań projektu przypadł na styczeń [10. O1. -15.01. 2016 ].  Tradycyjnie zakwaterowani  zostaliśmy  w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Bogumiła Datta i Adam Brychcy.

W niedzielę zwiedzaliśmy miasto Oświęcim, a dokładniej jego historyczną część. Poznaliśmy historię miasta, oglądaliśmy starą wieżę zamkową i odbudowany zamek. W Synagodze wysłuchaliśmy historii związanej z  jej budową oraz usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na temat kultury judajskiej.  W tym dniu  również wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z kierownikiem Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, który przedstawił historię oraz cele, które przyświecały powołaniu MDSM. To miejsce jest bowiem szczególne - młodzi ludzie z całej Europy mogą spotykać się i wspólnie pracować nad szukaniem drogi pojednania i porozumienia  między narodami.

Kolejny dzień był deszczowy, ale to nie przeszkodziło nam w realizacji naszego planu. Całą grupą poszliśmy w stronę obozu macierzystego, tzw. Auschwitz Arbeitslager. Po drodze poznawaliśmy kolejne miejsca związane z wydarzeniami w obozie, czyli Lederfabrik, dom brutalnego essesmanna Palitscha, miejsce pochówku  ponad 700 więźniów zamordowanych podczas ewakuacji obozu, dom komendanta obozu Rudolfa Hossa i Postenkette, miejsce budowania przez więźniów mostu na Sole.

We wtorek każda grupa  wchodziła do środka i zwiedzała obóz z przewodnikiem. Ponure baraki, Ściana śmierci, osławiony Blok 11, zwany blokiem śmierci, plac apelowy, wystawa izraelska, jedna z najciekawszych i najbardziej wstrząsających zarazem, następnie krematorium i miejsce stracenia komendanta obozu [dziś stoi tam szubienica]. Były łzy i przerażenie młodego człowieka, który po raz pierwszy zetknął się z ludobójstwem na taką skalę.

W środę poszliśmy do Obozu Zagłady Birkenau, tzw. Vernichtungslager. Tego dnia zwiedzaliśmy część obozu dla kobiet. Stoją tam jeszcze baraki z cegły. W środku  jest zimno, bardzo ciemno, są prowizoryczne prycze, na których spały więźniarki. W tym dniu zwiedziliśmy także pierwszą rampę żydowską , która była na zewnątrz obozu .

W czwartek przemierzaliśmy cały obóz Birkenau, wszystkie miejsca kaźni, czyli krematoria, pomnik ofiar, drugą rampę, Saunę, tzn. miejsce przyjmowania więźniów z transportu, miejsce po byłej Kanadzie, pomnik sowieckich więźniów oraz dwa domy pełniące funkcje krematoriów.

Podróż w historię nie była łatwa. Młodzi ludzie byli bardzo poruszeni tym, czego doświadczył każdy  więzień, niewinny człowiek skazany przez obłąkany nazistowski system na śmierć. Jednym z nich był Staszek  Hantz, nasz duchowy przewodnik po obozie. Staszek był w obozie do końca, przeżył i po latach opowiedział swoją historię. Odszedł w 2008 roku, ale  my poznajemy jego życie na podstawie filmu- wywiadu  z nim oraz opowieści Andreasa i Joerga, partnerów naszego projektu i zarazem osób, które poznały go kilka lat przed śmiercią.

Fundusze na wyjazd licealistów do Oświęcimia w wysokości 14 680 złotych zostały pozyskane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Bogumiła Datta

 • Logo PNWM
 • Oświęcim na własne oczy zobaczyć
 • Oświęcim na własne oczy zobaczyć
 • Oświęcim na własne oczy zobaczyć

Przystąpiliśmy do programu "Budujemy sportową Polskę"

Gmina i Miasto Odolanów przystąpiła do programu „Budujemy sportową Polskę”. Program łączy te „gminy i miasta w Polsce, które wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, które rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu; budują obiekty sportowe z myślą o niepełnosprawnych; promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia; tworząc otwarte, nowoczesne społeczeństwo”.

Przystępując do Programu samorząd odolanowski podkreśla, iż rozwój sportu i bazy sportowo-rekreacyjnej jest jednym z priorytetowych działań Gminy i Miasta Odolanów. Rozbudowywana baza sportowa, wpieranie sportowców, utworzenie stypendiów sportowych dla wybitnych jednostek i grup, to tylko niektóre kierunki rozwoju naszej w tej dziedzinie.

Dzięki Programowi znaleźliśmy się w gronie ponad 900 miast i gmin, które łączy chęć promocji i wspierania sportu na swoim terenie.

Szczegółowe informacje o Programie: http://www.sportowapolska.eu

 

Joanna Łuczkanin

 • Logo programu

Szlakiem inwestycyjnym 2015 - Garki

Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka serii "Szlakiem inwestycyjnym Gminy i Miasta Odolanów 2015". Dzisiaj przedstawiamy miejscowość Garki. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem poniżej.

J.L.

I duży Koncert Galowy Szkoły Muzycznej w Odolanowie za nami…

Scena Odolanowskiego Domu Kultury ponownie stała się miejscem muzycznego wydarzenia - tym razem dzięki uczniom i nauczycielom Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie. To pierwszy tak duży koncert zorganizowany przez Szkołę Muzyczną. Organizatorem wydarzenia artystycznego  była Rada Rodziców działająca przy Szkole.  Pomysł okazał się bardzo trafny, czego dowodem były wypełnione wszystkie miejsca na widowni. 

I część  koncertu należała do uczniów – na scenie prezentowały się wszystkie specjalności SM w Odolanowie. Młodzi artyści zaprezentowali wysoki kunszt artystyczny, który zdobyli  pod bacznym okiem doświadczonej kadry pedagogicznej. Dla części  przyszłych adeptów sztuki był to pierwszy -  jak wspominają - udany kontakt z publicznością. Solowe występy instrumentalne były przeplatane duetami i tercetami, nie zabrakło występów zespołowych.

W II części koncertu to uczniowie mogli wysłuchać programu w wykonaniu swoich pedagogów: Martyny Gąsiewskiej – fortepian, Arkadiusza Hylewskiego – skrzypce, Łukasza Kryjoma – fortepian, Macieja Sołtysiaka – saksofon, Marcina Wieczorka – trąbka, Przemysława Kolarskiego – gitara, Michała Jedynaka – perkusja. Program koncertu wypełniły pozycje muzyki klasycznej, jazzowej, nie zabrakło standardów rozrywkowych. Publiczność  entuzjastycznie  przyjęła koncert, który poprowadził  z lekkim  humorem Maciej Sołtysiak.  

Na zakończenie koncertu Przewodnicząca Rady Rodziców Zofia Dymalska oraz Dyrektor SM podziękowali wszystkim za udział w koncercie oraz udzielone wsparcie na rzecz Szkoły. Jak zapewniają organizatorzy, to nie ostatni koncert  – już trwają prace nad kształtem kolejnego Galowego Koncertu SM I stopnia w Odolanowie.

SM

 • Koncert Galowy SM (1)
 • Koncert Galowy SM (10)
 • Koncert Galowy SM (11)
 • Koncert Galowy SM (12)
 • Koncert Galowy SM (13)
 • Koncert Galowy SM (14)
 • Koncert Galowy SM (15)
 • Koncert Galowy SM (16)
 • Koncert Galowy SM (17)
 • Koncert Galowy SM (18)
 • Koncert Galowy SM (19)
 • Koncert Galowy SM (2)
 • Koncert Galowy SM (20)
 • Koncert Galowy SM (21)
 • Koncert Galowy SM (22)
 • Koncert Galowy SM (23)
 • Koncert Galowy SM (24)
 • Koncert Galowy SM (25)
 • Koncert Galowy SM (26)
 • Koncert Galowy SM (27)
 • Koncert Galowy SM (3)
 • Koncert Galowy SM (4)
 • Koncert Galowy SM (5)
 • Koncert Galowy SM (6)
 • Koncert Galowy SM (7)
 • Koncert Galowy SM (8)
 • Koncert Galowy SM (9)

Spotkanie Seniorów z Garek i Bonikowa

W niedzielę w sali wiejskiej w Garkach odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne dla Seniorów z Garek i Bonikowa. Imprezę zorganizowali wspólnie sołtysi Aurelia Płokarz i Benedykt Tacik oraz radni Jarosław Cierpka i Jan Jacyno. W spotkaniu wzięli również udział Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki oraz Proboszcz parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Garkach ks. Czesław Jędroszka. W spotkaniu uczestniczyło 160 osób. Obecnych powitał i przekazał życzenia noworoczne Radny Jarosław Cierpka, później glos zabrali: Burmistrz Marian Janicki, ks. Proboszcz Czesław Jędroszka oraz Radny Jan Jacyno. Następnie wszyscy uczestnicy przełamali się opłatkiem i przystąpili do wspólnego posiłku. Część artystyczną imprezy rozpoczął młody organista z tutejszej parafii Marcel Świtała, śpiewając przy akompaniamencie organów polskie kolędy. Kolejnymi artystami, którzy wystąpili tego dnia były dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach, które pięknie zaśpiewały pastorałki i kolędy, za co otrzymały gromkie brawa. Przygotowaniem młodych wykonawców zajęła się pani Katarzyna Maciejewicz. No i w końcu przyszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd i pieśni biesiadnych. Seniorom rozdane zostały śpiewniki i wszyscy rozpoczęli wspólną zabawę. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, a Seniorzy wyrazili chęć częstszych spotkań.

                                                                                                                                                                                                       

Jarosław Cierpka

 • Spotkanie Seniorów
 • Spotkanie Seniorów
 • Spotkanie Seniorów

"...głębi mnie" - występy artystyczne uczestników ŚDS

W Odolanowskim Domu Kultury odbyły się występy artystyczne osób z niepełnosprawnością – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w strukturach organizacyjnych odolanowskiego Centrum. Na widowni zasiadły rodziny, przyjaciele i znajomi uczestników ŚDS Odolanów, kadra i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie, mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, kadra i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odolanowie, uczniowie nauczania indywidualnego z Zespołu Szkół w Odolanowie wraz z rodzinami oraz kadra i uczniowie z gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie. Wśród zaproszonych gości pojawili się również: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Dyrektor Odolanowskiego Domu Kultury Janusz Lizurej oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie Rafał Walkow.

Po krótkim wstępie oraz przybliżeniu szczegółów występu i prezentacji dokonanym przez Dyrektora Centrum w Odolanowie Wojciecha Słodkiewicza rozpoczęła się właściwa część występu artystycznego. Na początek zaprezentowano projekt teatralno – multimedialnego „ ... głębi mnie”, która połączony był z występami muzyczno – wokalnymi i choreograficznymi. W ramach muzycznej części występu na scenie pojawili się uczestnicy, który zaśpiewali piosenki Antka Smykiewicza „Pomimo burz” i Mr. Zoob „Mój kawałek podłogi” oraz zaprezentowali się w układzie choreograficznym do utworu „It is you (I have loved)” nagranego przez Danę Glover.

Projekt teatralno – multimedialny „ ... głębi mnie” to realizacja zbudowana na podłożu funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, które są punktem wyjścia realizacji projektowych, a jego całość odnosi się i rozumiana może być w odniesieniu do każdego człowieka, każdego z nas, stając się formą interakcji i budowania relacji emocjonalnych pomiędzy aktorami a odbiorcami. Spektakl to poszukiwanie tego, co nas nurtuje, przejmuje, czym się martwimy, co nas zastanawia, czego poszukujemy, a przede wszystkim, jak  odnajdujemy i rozumiemy naszą dorosłość – dorosłość osoby z niepełnosprawnością. To także próba odnalezienia granicy pomiędzy byciem dzieckiem a dorosłym, to swego rodzaju pytanie „czy taka granica w ogóle istnieje?”. Projekt w swojej konstrukcji sięga do klasycznego teatru o cechach gry pantomimicznej, połączonych z elementami audiowizualnymi, muzycznymi, dźwiękowymi. W trakcie spektaklu, oprócz gry aktorów na scenie, wyświetlane są materiały filmowe uzupełniające całość realizacji. Projekt wypełniają odpowiednie podkłady muzyczne wzbogacone wypowiedziami osób z niepełnosprawnością, tematycznie związanymi z kolejnymi etapami występu. Całość otacza i wypełnia odpowiednio dobrane oświetlenie sceniczne. Projekt taki to realizacja wieloetapowa, a budowanie jego ostatecznej formy to długa i niekiedy żmudna praca prowadzona zwykle na przełomie kilku miesięcy, prowadzona w ramach zajęć terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi.

Występy spotkały się z dużą aprobatą i uznaniem ze strony zebranej widowni, która licznymi oklaskami podziękowała artystom za ich prezentacje artystyczne. Na zakończenie także Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów złożył gratulacje i przekazał słowa uznania zarówno artystom, jak i wszystkim osobom związanym z przygotowaniem spotkania. 

M.Z.

 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst
 • Wyst

Prace nad Wielkim Festynem Rodzinnym rozpoczęte!

Ruszyły prace związane z organizacją Wielkiego Festynu Rodzinnego 2016. W dniu wczorajszym w sali narad odolanowskiego Urzędu spotkali się Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, z-ca Burmistrza Krystyna Wiertelak, dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Stowarzyszenia św. Marcina, działacze, przedsiębiorcy oraz inni zaproszeni przez Burmistrza goście, aby zainaugurować rozpoczęcie przygotowań do Festynu Rodzinnego.

Na spotkaniu omówiono kwestie związane z powołaniem zespołów roboczych oraz podziałem obowiązków. Burmistrz Marian Janicki zachęcał, aby w organizację wydarzenia włączyć jak największą liczbę instytucji i  grup, tak aby Festyn był wydarzeniem obejmującym swym zasięgiem całą Gminę, aby umożliwiał integrację poszczególnych środowisk, jeszcze lepszą współpracę między nimi.

Idea Festynu jest prosta – ma być świętem rodzinnym, integracyjnym, ma stwarzać okazję do dobrej zabawy dla dzieci, rodziców i dziadków. Tradycyjnie, tak jak podczas poprzednich tego typu imprez nie zabraknie gier i konkursów dla dzieci i ich opiekunów, pokazów artystycznych, wydarzeń sportowych i kulturalnych, swojskiego jedzenia, dobrej  muzyki i wielu innych atrakcji.

Wielki Festyn Rodzinny odbędzie się 26 czerwca 2016 roku w Parku Natury.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów do włączenia się w przygotowania do Festynu. Każdy może pomóc, wnieść swój pomysł, swoje zaangażowanie i pracę. Stwórzmy wspólnie święto dla rodzin z naszej gminy.

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie organizacyjne

Środa z funduszami na edukację

Środa z funduszami na edukację, infrastrukturę edukacyjną oraz szkolnictwo wyższe

03 lutego 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu „Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli szkół i uczelni wyższych.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich na lata 2014-2020, skierowane przede wszystkim do osób, które nie mają doświadczenia w korzystaniu ze wsparcia Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną na nich ogólne informacje na temat planowanego wsparcia na edukację, w tym informacje o:

·         Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020,

·         Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

·         Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 03 lutego 2016 r. (środa), godz. od 10.00 do 12.45 w sali wykładowej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5.

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie bądź poprzez przesłanie maila z deklaracją uczestnictwa w spotkaniu.

Zgłoszenia można wysyłać na adres:

 j.droszcz@euro.ctiw.pl; j.naskretska@euro.ctiw.pl;  a.blak@euro.ctiw.pl

lub   kalisz.fe@wielkopolskie.pl, bądź telefonicznie pod numerem 62 595 69 47, 62 766 40 22

 
Liczba miejsc na spotkania jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program do pobrania

Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych

Około 120 seniorów z Gorzyc Małych wspólnie świętowało Dzień Babci i Dziadka. Dla zacnych gości występy artystyczne przygotowali uczniowie z miejscowej szkoły. Następnie Sołtys Anna Lis wraz ze Starostą Powiatu Ostrowskiego oraz zaproszonymi gośćmi wręczyła statuetkę SUPER SENIOR’a panu Lucjanowi Podolakowi z wyrazami podziękowania za pracę na rzecz Gorzyc Małych. Nie zabrakło życzeń i kwiatów dla najstarszej obecnej na spotkaniu mieszkanki Gorzyc Małych pani Weroniki Ratajek. Dużą dawkę humoru zapewnił wszystkim kabaret "ALE BABKI", który przyjechał aż z Rozdrażewa. Po występach i życzeniach dzieci zaprosiły seniorów do wspólnych tańców.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, Zastępca Burmistrza GiM Odolanów Krystyna Wiertelak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Odolanowie i jednocześnie Radny Powiatowy Józef Wajs, Przewodniczący Rady GiM Odolanów Jan Prokop oraz Radna GiM Odolanów Katarzyna Bzik.

Spotkanie zorganizowali Rada Sołecka wraz z Gronem Pedagogicznym, Radą Rodziców oraz Sołtys Anną Lis.

 

Anna Lis

 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych
 • Dzień Babci i Dziadka w Gorzycach Małych

Wycieczka do Kalisza

Grupa 15 dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach pojechała ze swoją wychowawczynią Beatą Nowicką do Kalisza.

W programie znalazła się wizyta w Multikinie Helios i seans filmowy pt. "Bella i Sebastian 2". Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Ratusza i wejście na wieżę ratuszową, skąd podziwialiśmy panoramę miasta i dowiedzieliśmy się wiele o jego historii. Bardzo zaciekawił nas mechanizm zegara ratuszowego i sposób jego działania. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Galerii Sztuki Współczesnej im. J.Tarasina na placu Świętego Józefa.

Beata Nowicka

 • Wycieczka do Kalisza (1)
 • Wycieczka do Kalisza (10)
 • Wycieczka do Kalisza (11)
 • Wycieczka do Kalisza (12)
 • Wycieczka do Kalisza (2)
 • Wycieczka do Kalisza (3)
 • Wycieczka do Kalisza (4)
 • Wycieczka do Kalisza (5)
 • Wycieczka do Kalisza (6)
 • Wycieczka do Kalisza (7)
 • Wycieczka do Kalisza (8)
 • Wycieczka do Kalisza (9)

Szkolenie dla przedsiębiorców

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zmiana przepisów ustawy - pod tym hasłem w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi. Celem spotkania było przekazanie przedsiębiorcom rzetelnych i praktycznych informacji dotyczących zgodnego z przepisami prawa handlu napojami alkoholowymi, zasad prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz budowanie dobrej współpracy między przedsiębiorcami a gminą w obszarze handlu napojami alkoholowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie, sfinansowane z budżetu Gminy i Miasta Odolanów, ze środków pochodzących  z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

B.J.

 • Szkolenie dla przedsiębiorców
 • Szkolenie dla przedsiębiorców
 • Szkolenie dla przedsiębiorców

Złote gody - czyli 50 lat razem

Niecodzienna i miła uroczystość miała miejsce w sali restauracji „Nadbaryczna” w Odolanowie. Po 50 latach wspólnego pożycia 16 par przybyło i spotkało się ponownie na ślubnym kobiercu. Sześć par z różnych osobistych powodów nie uczestniczyło w uroczystości. Dostojnych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Szkudlarz, która w krótkich słowach przedstawiła dotychczasowe życie jubilatów, składając im serdeczne życzenia na dalsze lata. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki  i Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Jan Prokop, którzy w serdecznych słowach złożyli jubilatom życzenia i gratulacje.  Następnie Burmistrz, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, udekorował dostojnych małżonków medalem „Za długoletnie pożycie  małżeńskie” oraz  wręczył pamiątkowe upominki. Podczas uroczystego spotkania przy kawie i lampce wina dzielono się wspomnieniami sprzed pół wieku.

W roku 2015 świętowaliśmy jubileusz 50, 60 i 65 – lecia 23 następujących par :

50-lecie

Państwo: Halina i Aureli Banasiowie, Janina i Franciszek Bauryczowie, Janina i Tadeusz Bielowie, Anna i Stefan Dudka, Zofia i Sylwester Jankowscy, Kazimiera i Czesław Janosiowie, Helena i Zbigniew Kostusiowie Aleksandra i Zdzisław Kowalscy, Kazimiera i Bronisław Królowie, Władysława i Jan Lisowie, Mirosława i Piotr Maciejewscy, Józefa i Zdzisław Marciniakowie, Krystyna i Marian Pasikowscy, Barbara i Ludwik Sienkiewiczowie, Janina i Bogdan Sobczakowie, Helena i Dionizy Strzeleccy, Janina i Czesław Wasielowie, Irena i Bronisław Wróblowie oraz Helena i Kazimierz Zybałowie.

60-lecie

Państwo : Gertruda i Stanisław Doktór, Janina i Zygmunt Stasiakowie, Felicja i Józef Szymczakowie.

65-lecie

Państwo : Gabriela i Joachim Małuszkowie.

 

Henryk Włodarek

 • Złote Gody 2016

Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich

Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

                                                                                                                                                                                                          Jan Paweł II

 

To właśnie pamięć o ludziach starszych była inspiracją do zorganizowania przez Radę Sołecką dnia 24 stycznia 2016r. kolejnego Dnia Seniora na sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich.

Oprócz licznie przybyłych mieszkańców swą obecnością zaszczycili organizatorów także: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Odolanów Jan Prokop, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke, Radni powiatowi: Józef Wajs, Grzegorz Szubert, Radny Gminy i Miasta Odolanów Marian Dolata oraz Ksiądz Wiktor Fenger.

Uroczystość otwarła Sołtys Elżbieta Tomczak, która ciepło powitała wszystkich gości i złożyła im serdeczne życzenia. Następnie absolwentki Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców, Julia i Karolina Nowak, zaśpiewały dla seniorów dwie piosenki. Głównym punktem programu artystycznego był występ uczniów klasy I, II i III szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali bożonarodzeniowe jasełka przygotowane pod opieką nauczycielek: Anny Kupczyk, Joanny Niśkiewicz oraz Jolanty Jakubowicz. Jasełka podzielone były na trzy części.

Część pierwszą przygotowali uczniowie klasy II. Wprowadzili widzów w szczególny zimowy nastrój. Maryja i Józef wędrowali po Betlejem, szukając miejsca na nocleg. Jednak kolejni napotykani ludzie odmawiali im gościny. Pojawiła się jednak dobra Biedronka, która podarowała im bochen chleba. Pastuszkowie dostrzegli na niebie płonącą gwiazdę, a aniołki przyniosły im radosną nowinę, że Pan się narodził w małej stajence.

Część druga prezentowana przez uczniów klasy III przeniosła akcję do Nieba i Piekła. Zarówno aniołowie jak i diabełki walczyli bowiem o ludzkie dusze. Anioły zastanawiały się, jak przygotować ludzi na przyjście Pana, co robić, by ludzie nie grzeszyli. Diabły natomiast obmyślały, jak przeszkodzić w Jego narodzeniu. Pomimo chytrych planów diabełków, dobro zwyciężyło i na świat przyszedł Jezus.

Część trzecia to występ pierwszoklasistów. Aniołki obwieszczały wspaniałą nowinę i zapraszały wszystkich do składania darów Jezusowi. Przy żłóbku pojawiły się dzieci, pasterze i anioły. Dzieci złożyły także obietnice pilności i posłuszeństwa. Prosiły o pokój na świecie i szczęśliwe trzecie tysiąclecie. Na koniec aniołki zatańczyły dla Jezusa.

Część artystyczną zakończyły życzenia i wspólne śpiewanie kolędy Do szopy, hej pasterze. Seniorzy podziękowali dzieciom za występ gromkimi brawami, a Burmistrz Marian Janicki złożył im gorące życzenia. Po występach przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy, wspólny śpiew kolęd i tańce.

O tym, jak ważni dla społeczeństwa są ludzie starsi, niech świadczą słowa św. Hieronima:

Starość nie jest pozbawiona szczególnej wartości, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża mądrość
i służy dojrzalszymi radami.

Tak więc jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą przynoszą lata doświadczeń, gdyż to właśnie czas jest znakomitym nauczycielem.

 

Joanna Niśkiewicz
Anna Kupczyk

 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich
 • Dzień Seniora w Tarchałach Wielkich

Szlakiem inwestycyjnym 2015 - Gliśnica

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego odcinka serii "Szlakiem inwestycyjnym Gminy i Miasta Odolanów 2015". Dzisiaj przedstawiamy miejscowość Gliśnica. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem poniżej.

Z kalendarza burmistrza...

W ostatnich dniach stycznia Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów uczestniczył w wielu strategicznych pod względem inwestycyjnym spotkaniach.

W minionym tygodniu wraz z Radnym Garek Jarosławem Cierpką spotkał się z Dyrektorem Oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze Krzysztofem Poterą. Rozmowy dotyczyły współpracy na terenie naszej gminy, a w szczególności w miejscowości Garki.

Wraz z początkiem tego tygodnia Burmistrz spotkał się z Nadleśniczym Wiesławem Bulińskim, aby omówić inwestycje związane z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy, które jednocześnie przechodzą przez lasy Nadleśnictwa Krotoszyn.

Kolejnym etapem rozmów o inwestycjach związanych ze ścieżkami rowerowymi, będą te prowadzone w najbliższy piątek w Warszawie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

We wtorek w siedzibie Urzędu odbyły się dwa ważne z punktu widzenia inwestycji drogowych spotkania. Pierwsze z przedsiębiorcami zainteresowanymi budową ulicy Rzemieślniczej. Dalsza rozbudowa drogi może mieć istotne znaczenie dla rozwoju znajdujących się w pobliżu drogi firm, jak i uatrakcyjnić pozostałe tereny czekające na nowych inwestorów.

W drugim tego dnia spotkaniu odnośnie inwestycji drogowych wziął udział Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski. Rozmowy dotyczyły wspólnych inwestycji drogowych na drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. 

 

Joanna Łuczkanin

 • Spotkanie w sprawie inwestycji drogowych

Nowe miejsca leczenia dla mieszkańców południowej Wielkopolski

Rak – to choroba, która do niedawna była bardzo trudną do wyleczenia. Nowoczesna technika sprawia jednak, iż można z nią wygrać, najpierw poprzez wczesne jej wykrycie, a następnie skuteczne jej zwalczanie. Temu służyć mają nowo tworzone ośrodki radioterapii takie, jak ten w Kaliszu, który jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Ośrodek leczył będzie pacjentów z całej południowej  Wielkopolski, także mieszkańców Ziemi Odolanowskiej. Najczęściej w naszym wielkopolskim regionie diagnozowany jest nowotwór płuc u mężczyzn i piersi u kobiet. W poniedziałek 25 stycznia br. rozpoczęto leczenie pierwszych czterech pacjentów, docelowo rocznie będzie się tu mogło leczyć 1000 osób. Kaliski ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, znajdują się tu dwa akceleratory, symulator, tomograf komputerowy oraz gabinety lekarskie. Ośrodek powstał głównie ze środków województwa  wielkopolskiego. Zarząd na budowę ośrodka przeznaczył prawie 27,5 mln zł oraz 13,5 mln zł na zakup specjalistycznej aparatury. WCO z własnych środków przeznaczyło 2, 7 mln zł, dało także jeden akcelerator i tomograf komputerowy. Miasto Kalisz natomiast sfinansowało prace projektowe oraz koszty powstania ośrodka na łączną kwotę 2,7 mln zł. Ośrodek filii  Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kaliszu mieści się przy ul. Kaszubskiej.

                                                                                                                                          

Henryk Włodarek

 • Akcelerator

Zaproszenie na bal

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Barbary na odolanowskiej Górce zaprasza na charytatywny BAL KARNAWAŁOWY. Bal pod hasłem ”Podziel się miłością” odbędzie się 6 lutego o godzinie 19:00 na sali osiedlowej na Górce. Atrakcje – dobra muzyka – posiłki, to atuty tego niepowtarzalnego balu, którego dochód przeznaczamy na pomoc i wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin.  Zaproszenia do nabycia w Odolanowie u Gabrieli Olszanowskiej i Marii Skrzypińskiej, w Hucie u Leszka Janickiego, w Tarchałach Wielkich i w Gorzycach Małych u Marii Świtały i w Świecy  I i II u Leokadii Fleischer. Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                    

Henryk Włodarek   

 • Bal charytatywny

Pozyskaliśmy środki na bezpłatne zajęcia pływania dla dzieci

Już od następnego tygodnia 45 dzieci z klas III szkół podstawowych z naszej Gminy będzie brało udział w programie „Umiem pływać”. Zajęcia nauki pływania są dla uczniów całkowicie bezpłatne.   Fundusze na ten cel zostały pozyskane przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów poprzez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia dla 45 uczniów będą odbywać się na basenie w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp., od przyszłej środy, tj. 03.02.2016 r. od godz. 15.00 do 16.30 (2 godziny lekcyjne). Program obejmuje 10 wyjazdów dla każdego uczestnika, czyli po 20 godzin lekcyjnych.  Koszt realizacji projektu na 1 ucznia, to 320 zł, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje 170 zł, a Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie 150 zł.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. W sposób szczególny wpływa na ogólny rozwój i sprawność dzieci. Liczne badania wyraźnie wskazują, że „mali pływacy” mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od „niepływających” rówieśników. Wykazano również, że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Gmina i Miasto Odolanów za pośrednictwem Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe przystąpi do II naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Umiem pływać" w celu objęcia większej liczby uczniów bezpłatnymi pozalekcyjnymi zajęciami na pływalni.

 

Joanna Łuczkanin

 • Logo Programu "Umiem pływać"
 • Logo LZS
 • Logo MSiT

Bezpłatne konsultacje - jak pozyskać środki z UE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W dniu 01.02.2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, w godz. 8.00-12.00.

Ponadto w dniu 02, 09, 16, 23.02.2016 roku w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Budowlanych 5, w godz. 10.00-14.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji.

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego można uzyskać informacje z zakresu m.in.:

 • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie, w tym pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • zasad ubiegania się o dotacje,
 • rozliczenia otrzymanych środków,
 • projektów realizowanych z Funduszy Europejskich, w których można wziąć udział (szkolenia, kursy itp.),
 • obszarów wsparcia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu
przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22

 

Więcej informacji o mobilnych Punktach Informacyjnych w Wielkopolsce na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

 

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Sukcesy uczniów z Raczyc

Dotarła wreszcie długo oczekiwana nagroda dla Marty Mazurkiewicz – uczennicy klasy I szkoły filialnej w Raczycach. Praca plastyczna Marty została nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Choinki Jedynki”, zorganizowanym przez PROGRAM PIERWSZY POLSKIEGO RADIA. W konkursie brało udział ponad 9 tysięcy prac, a nagrodzonych zostało tylko 20. Następnie na aukcji, która miała miejsce na antenie PR, w programie 1, odbyła się licytacja. Praca Marty została kupiona za 500 zł. Pieniądze z aukcji przeznaczone zostały na cele charytatywne: dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji "Wygrajmy Razem" z Dąbrowy Górniczej. Honorowy patronat nad akcją i aukcją sprawowała żona prezydenta RP.

Kolejny sukces odniósł również uczeń tejże klasy – Bartosz Szubert - zdobywając  w gminnym etapie Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego drugie miejsce. Jako jeden z dwójki finalistów będzie reprezentował szkołę i gminę w dalszym etapie konkursu, w Poznaniu.

Bogumiła Klaczyńska

 • Nagroda Marty
 • Sukces Bartka

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji