Gmina i Miasto Odolanów

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenia

Menu główne Strona główna

Banery

Ogłoszenie o wpłynięciu oferty

Zgodnie z art. l9a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) zamieszcza się treść oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów informuje, że w dniu 25.07.2019 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie, na realizację zadania publicznego, w formie powierzenia pod nazwą: Aktualizacja projektu budowy parkingu przy ul. Dworcowej w Odolanowie.

POUCZENIE:

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w:

Biuletynie Informacji Publicznej,

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów na tablicy ogłoszeń,

na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Odolanów

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Odolanów ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów

 

 

                                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów

                                                                                                                                  /- / Marian Janicki

Dokumenty do pobrania

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji