Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności 2017

 • Logo

Kościółek poewangelicki do remontu

Dokładnie 1 898 085,92 złote dofinansowania otrzymała Gmina i Miasto Odolanów na rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie.

Zadanie pn. „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” przeszło pozytywną oceną formalną oraz merytoryczną i zostało zakwalifikowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, poddziałanie 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Zakres projektu obejmuje rewitalizację kościoła poewangelickiego wpisanego do rejestru zabytków poprzez zmianę sposobu użytkowania z religijnego na obiekt o charakterze kulturalnym oraz rewitalizację terenu zieleni miejskiej otaczającej dawny kościół. Główne pomieszczenie w budynku będzie użytkowane jako sala koncertowa, wystawiennicza i konferencyjna.

Zakres prac budowlanych będzie obejmował:

 • wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego,
 • udrożnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej,
 • ustawienie agregatu pompy ciepła,
 • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • rozebranie ogrodzenia,
 • wykonanie iluminacji budynku na zewnątrz,
 • wykonanie nowych nawierzchni ścieżek,
 • wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin,
 • montaż małej architektury,
 • remont i przebudowa obiektu wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Zbór ewangelicki jest najstarszą świątynią w Odolanowie i jednym z najstarszych zabytków Ziemi Odolanowskiej. Przez dziesięciolecia był miejscem ważnym nie tylko dla ewangelików, ale również dla Polaków. Świątynia ze względu na wiek, formę architektoniczną i bogatą historię jest dumą dla mieszkańców Odolanowa oraz przypomina o historii dwojga narodów wpływając na wzrost tożsamości lokalnej, świadomości kulturowej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej mieszkańców.

Rewitalizacja kościółka pozwoli uchronić obiekt przed dalszą degradacją i niszczeniem, jednocześnie zasadniczo zwiększy się atrakcyjność tego miejsca wraz z całym Placem Kościuszki i centrum miasta. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych oraz oświetleniowych wpłynie także pozytywnie na jakość środowiska naturalnego i czystości powietrza w okolicy.

Całość zadania będzie kosztować ponad 2 mln 233 tys. złotych, z czego ponad 1 mln 898 tys. złotych to kwota dofinansowania. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na koniec 2018 roku.

drukuj (Kościółek poewangelicki do remontu)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2017-09-19

Obecny widok kościoła poewangelickiego

 • Kościółek teraz
 • Kościółek teraz

Kościół poewangelicki po rewitalizacji (wstępna wizualizacja)

 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji
 • Kościół po rewitalizacji

« wstecz

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji