Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności 2017

Zespół Szkół w Odolanowie pierwszy w Dolinie Baryczy

W połowie września w Zespole Szkół w Odolanowie, odbyło się III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy. Jego celem było podsumowanie kolejnej edycji programu edukacji regionalnej i przyrodniczej: „Edukacja dla Doliny Baryczy”, który służy zachowaniu specyfiki naszego regionu. W opracowanie i promowanie programu włączają się każdego roku liczne ośrodki edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Podczas uroczystości wyróżniono i nagrodzono placówki, które najbardziej aktywnie zaangażowały się w prace na rzecz programu i udokumentowały to na portalu www.edukacja.barycz.pl. I miejsce zajął Zespół Szkół w Odolanowie. Nie jest to pierwszy sukces tej szkoły. W ubiegłym roku zajęła ona zaszczytne II miejsce. Nauczyciele nie spoczęli na laurach i wraz z uczniami z jeszcze większą siłą zaangażowali się w poznawanie i promowanie skarbów Doliny Baryczy, organizując piesze, rowerowe i autokarowe wycieczki, konkursy, ciekawe lekcje poświęcone zabytkom, kulturze i przyrodzie z Doliny Baryczy; biorąc udział w zajęciach organizowanych w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu oraz w żywych lekcjach przyrody w Antoninie, przygotowując spotkania prowadzone przez znawców regionalnej przyrody, zabytków i związanych z nimi legend; aktywnie włączając się w sadzenie lasu oraz w akcję: „Nie siedź w domu, posadź drzewo” i projekt: „Przybij łapę”, a także przystępując do Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy.

Ponieważ miarą sukcesu w programie jest stosunek aktywności do ilości nauczycieli i uczniów, w prace włączyła się większość z 54 nauczycieli oraz 565 uczniów uczących się w 23 oddziałach szkoły podstawowej i gimnazjum.

Należy zauważyć, że w celu zapewnienia wysokiego poziomu oraz komfortu nauczania, dyrekcja szkoły dokłada wszelkich starań, aby systematycznie podnosić ofertę rozwoju wiedzy i umiejętności oraz standard pomieszczeń. W ostatnich latach w trzynastu salach lekcyjnych zamontowano tablice multimedialne. Dwie pracownie informatyczne całkowicie wyposażono w komputery. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców, do szatni zakupiono szafki dla uczniów. Kuchnię dostosowano do wymogów dwudziestego pierwszego wieku, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu. Z kolei w stołówce wymieniono meble i zakupiono nowe dodatki. Również gabinet pielęgniarki wyposażony został w nowy sprzęt. Świetlica, która szkole czynna jest od godziny 6.30 do 16.30, również wzbogaciła się o liczne pomoce naukowe, gry i zabawki. Podobnie biblioteka szkolna i czytelnia każdego roku powiększa swoją ofertę o nowe tytuły książek. Tylko w ostatnim czasie, po przystąpieniu do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zakupiono książki za kwotę piętnastu tysięcy złotych.

Zajęcia sportowe odbywają się w trzech salach: jednej dużej i dwóch mniejszych, które każdego roku doposażane są w nowy sprzęt. Wykorzystuje się je w optymalny sposób, poprzez nawiązywanie współpracy z sekcjami: taekwondo, kickboxingu, zapasów oraz samodzielne prowadzenie zajęć SKS-u. Młodsi uczniowie chętnie rozwijają swoją sprawność fizyczną na nowym placu zabaw, mieszczącym się przy budynku szkoły.

Integralną częścią zespołu jest Schronisko Młodzieżowe, które dysponuje pięćdziesięcioma miejscami noclegowymi. Korzystają z niego m.in. ornitolodzy – badacze Doliny Baryczy.

Aby nauka i praca w szkole była przyjemna, pomalowano wszystkie pomieszczenia, a ściany klas i korytarzy przyozdobiono nowymi mapami i planszami, dostosowanymi do możliwości i potrzeb dzieci.

Tak przygotowane warunki zachęcają zarówno nauczycieli jak i uczniów do podejmowania wyzwań. I tak np. szkoła współpracuje z Polską Akademią Nauk, Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu, Zakładem Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie, organizując każdego lata Warsztaty Naukowe „Lato z Helem” oraz projekty edukacyjne, na których goszczą licznie również uczniowie z okolicznych szkół. Ponadto placówka współpracuje z Wydziałem Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, biorąc udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W życie szkoły na stałe wpisała się również współpraca z teatrami z Krakowa, Wrocławia, Poznania i Kalisza, a także z Operetką Wrocławską, czego dowodem są częste wyjazdy na spektakle całych klas.

Na terenie placówki organizowane są konkursy na szczeblu powiatu, rejonu i gminy, których pomysłodawcami niejednokrotnie są zatrudnieni w niej nauczyciele. Każdego roku przeprowadzany jest tutaj Turniej Piłki Nożnej im. gen. Kazimierza Glabisza oraz Spartakiada Międzygimnazjalna. Szkoła uczestniczy w programie nauki pływania, przeznaczonym dla uczniów młodszych klas. Ponadto każdego roku w ferie uczy jazdy na nartach i organizuje wyjazdy na kryte pływalnie i na lodowisko.

Prężnie działają organizacje i stowarzyszenia, takie jak: Caritas, PCK, TPD, Stowarzyszenie Kulturalne „Razem raźniej”, Szkolny Klub Europejski, szkolne koło geograficzno – turystyczne. Każdego roku nauczyciele wraz z uczniami podejmują na terenie szkoły i miasta działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Szlachetnej Paczki” oraz „Góry Grosza”. Organizują akcję zbierania pieniędzy dla dzieci z Kamerunu oraz przedsięwzięcie: „Świąteczna Tytka Charytatywna”, ponadto: Dzień Dawcy Szpiku Kostnego i Krwiodawstwa w Odolanowie. Dla społeczności szkolnej i mieszkańców Odolanowa przygotowują: kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny, Jasełka i Misterium Męki Pańskiej, a we współpracy z trzema innymi szkołami z terenu gminy – coroczny „Koncert Walentynkowy”.

Dbając o wychowanie dzieci i młodzieży, szkoła współpracuje z fundacją ETOH oraz uczestniczy w licznych programach profilaktyki, wśród których na szczególną uwagę zasługują: „Trzeci elementarz czyli Program siedmiu kroków”, „Epsilon” i „Przyjaciele Zippiego”. Organizowane są: warsztaty profilaktyczne: „Jak radzić sobie z dręczycielem”, „Nie daj się wciągnąć w wir uzależnień”, „Stop przemocy”, a także Szkolny Dzień Profilaktyki. Uczniowie waz z nauczycielami biorą udział w Odolanowskich Dniach Trzeźwości.

Ważnym aspektem życia szkoły jest praca na rzecz integracji z dziećmi niepełnosprawnymi, dla których poza nauką organizowane są spartakiady, pikniki, spotkania i wycieczki. Znajomość języków obcych i kultury innych narodów doskonalona jest m.in. poprzez goszczenie w progach szkoły i prywatnych domów uczniów i studentów z odległych krajów, a także branie udziału w programie „Euroweek”. Włączając się w promocję czytelnictwa, szkoła bierze udział w „Narodowym Czytaniu”.

Ważnym aspektem działalności jest również edukacja ekologiczna. W tym celu dzieci uczone są segregowania odpadów również na terenie szkoły, organizowane są akcje: „Sprzątanie Świata” czy zbierania zużytych baterii i telefonów komórkowych, dystrybuowane są materiały i broszury ekologiczne.

Gdy uruchomiono program „Edukacja dla Doliny Baryczy”, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele dostrzegli możliwość dalszego rozwoju wiedzy na temat środowiska, w którym żyjemy, a także, co ważniejsze, edukacji dla dobra regionu, by w pełni służył nie tylko nam, obecnie żyjącym, ale i przyszłym pokoleniom.

Podczas przemówienia na III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy, Dyrektor Przemysław Lepka podkreślił: „Z pełnym zaangażowaniem pragniemy kontynuować krzewienie wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, jaką jest Dolina Baryczy, budzić zachwyt nad jej pięknem, miłość i szacunek, aby wszyscy mieszkańcy dbali o jej bogactwo dla siebie i przyszłych pokoleń”, do czego i my zachęcamy."

  • autor: Justyna Urbaniak, data: 2017-10-09
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy
  • III Forum Edukacja dla Doliny Baryczy

« wstecz

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji