Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności 2017

Współpraca się opłaca

Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Odolanów mogą korzystać z nowo wybudowanego odcinka drogi Kaczory-Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach. Ponad kilometrowy odcinek wykonany z betonu asfaltowego nie powstałby, gdyby nie wsparcie lokalnych przedsiębiorców i firm.

Dzięki zaangażowaniu takich podmiotów, jak: PPHU DEFTRANS Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Zdzisław Serafin, Przedsiębiorstwo SKOPLAST – Stanisław i Krzysztof Szkopek, PUH „De Facto”, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiertelak – Zdzisław Wiertelak, Marek Wiertelak oraz PPHU WOSEBA Sp. z o.o. mogliśmy ubiegać się o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ( dzięki partycypowaniu w kosztach przez lokalne firmy uzyskaliśmy konieczne punkty przy ocenie wniosku potrzebne do otrzymania dofinansowania).

Wczoraj podczas kameralnego spotkania Burmistrz Marian Janicki wraz z Przewodniczącym Gminy i Miasta Odolanów podziękowali przedstawicielom tych podmiotów, które przyczyniły się do budowy drogi. „Nie bylibyśmy w stanie sami sprostać sfinansowaniu tego odcinka drogi, to dzięki Państwa wsparciu udało się pozyskać ponad pół miliona środków zewnętrznych za co serdecznie Wam dziękujemy.” Burmistrz podkreślił, iż strategia ukierunkowana na współpracę czy to z sektorem prywatnym czy publicznym przy realizacji gminnych inwestycji, to najbardziej efektywna ścieżka działania.

Wybudowany odcinek ma ogromne znaczenie pod kątem poprawy dostępności komunikacyjnej dla Gminy Odolanów, a w szczególności dla sołectw: Kaczory i Gliśnica. Droga stanowi dojazd do zakładów pracy znajdujących się w rejonie ul. Rzemieślniczej w Kaczorach i strefy przemysłowej Odolanowa. W ciągu roku dojeżdżają tutaj setki samochodów ciężarowych i dostawczych. Zakończona inwestycja stanowić będzie dodatkowy węzeł komunikacyjny np. na wypadek zablokowania części ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie, poprawi się również poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szybki i sprawny dojazd dla służb ratowniczych.

Informujemy, że Gmina i Miasto Odolanów  otrzymała dofinansowanie w wysokości 473 037,00 zł ze środków  budżetu państwa za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację w 2017 r. zadania pn.  „Budowa drogi gminnej nr  796282P Kaczory- Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Całkowita wartość zadnia, która została zrealizowana w 2017r wyniosła 1 051 465,18 zł w tym:

 • 318 100,00     zł- wkład finansowy przedsiębiorców
 • 473 037,00 zł- dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
 • 96 875,00 zł- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

drukuj (Współpraca się opłaca)

 • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-01-11
 • Logo
 • Podziękowanie dla firm, które wsparły budowę drogi

Tak było przedtem

 • Przed inwestycją
 • Przed inwestycją
 • Przed inwestycją

Tak jest teraz

 • Inwestycja zakonczona
 • Inwestycja zakonczona
 • Inwestycja zakonczona

« wstecz

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji