Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Gospodarka

 • Pozyskujemy środki zewnetrzne
  [treść archiwalna]

Pozyskujemy środki zewnętrzne

Od początku 2015 roku samorząd odolanowski zrealizował 11 inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

11 pozytywnie rozpatrzonych wniosków = 11 inwestycji o wartości 1 484 414,67  złotych, w tym 582 582,62  pozyskanych samych środków zewnętrznych.

Zrealizowane inwestycje dotyczyły zarówno budowy i modernizacji dróg, działań w zakresie ochrony środowiska, budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak również działań społecznych czy edukacyjnych.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji zrealizowanych przy współudziale środków zewnętrznych:

 1. Animator-Moje boisko Orlik 2012 (edycja 2015),
 2. Asystent rodziny 2015,
 3. Wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu edukacji ekologicznej w gminach partnerskich Odolanów, Heringen Helme, Heringen Werra,
 4. Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich,
 5. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Odolanowie-II etap,
 6. Dostosowanie strony internetowej Gminy i Miasta Odolanów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 7. Wyznaczanie kierunków o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów wraz z niezbędnymi elementami,
 8. Budowa kolektora głównego łączącego przepompownię w Odolanowie oraz oczyszczalnię ścieków w Raczycach,
 9. Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w Tarchałach Wielkich,
 10. Przebudowa ul. Polnej w Uciechowie,
 11. "Auschwitz na własne oczy zobaczyć" 2016 r. – program edukacyjny skierowany dla młodzieży.

Na chwilę obecną złożonych jest 5 kolejnych wniosków, które czekają na rozpatrzenie.

 

Joanna Łuczkanin

  [treść archiwalna]
 • budynek przy boisku sportowym (1)
 • budynek przy boisku sportowym (2)
 • budynek przy boisku sportowym (3)
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Tarchałach Wielkich
 • Uciechów ul. Polna
 • Uciechów ul. Polna
 • Uciechów ul. Polna
  [treść archiwalna]

« wstecz