Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Gospodarka

  • -
    [treść archiwalna]

Ruszą prace związane z budową ścieżki rowerowej Odolanów – Tarchały Wielkie

W dniu wczorajszym Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki spotkał się z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim. Rozmowy dotyczyły planów budowy ścieżki rowerowej Odolanów – Tarchały Wielkie – Radziwiłłów. Celem spotkania było uzgodnienie szczegółów technicznych dotyczących wykonywanej dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem kładki przez rzekę Barycz. Plany budowy ścieżki rowerowej zakładają wykonanie inwestycji w trzech etapach : odcinek Odolanów – Tarchały Wielkie (finansowanie i wykonanie Gmina Odolanów), odcinek przez wieś Tarchały Wielkie (finansowanie i wykonanie WZDW Poznań),odcinek Tarchały Wielkie – Radziwiłłów (finansowanie i wykonanie Gmina Odolanów).

O ścieżkę rowerową łączącą Odolanów z Tarchałami Wielkimi od dawna zabiegali nie tylko mieszkańcy  Tarchał  Wielkich, ale również wszyscy, którzy korzystają z tego odcinka drogi- rowerzyści, osoby poruszające się na piechotę, dojeżdżające do kościoła w Odolanowie. Brak pobocza, duża ilość samochodów, szybkość jazdy powoduje, iż obecnie jest to jeden z niebezpieczniejszych odcinków dróg w Gminie.

Planowana ścieżka rowerowa będzie wpływała na zwiększenie bezpieczeństwa na omawianym odcinku trasy, poprawiała jakość infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Gminy i Miasta Odolanów.

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem projektów budowlanych. Prace budowlane planuje się rozpocząć już w 2016 roku!

Joanna Łuczkanin

    [treść archiwalna]

« wstecz