Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Odolanów, nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kształcenie w szkole odbywa sięw dwóch cyklach:

  • cyklu 6 – letnim (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat) oraz
  • cyklu 4 – letnim (dla młodzieży w wieku 8 – 16 lat).

Szkoła I stopnia jest szkołą umuzykalniającą, rozwijającą zdolności i zainteresowania artystyczno - muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkole II stopnia, która jest szkołą zawodową. Absolwenci szkoły muzycznej II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia w szkole odbywają się w trybie popołudniowym w godzinach od 14.00 – 20.30, od poniedziałku do piątku (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu). Kształcenie jest nieodpłatne (rodzice wspomagają fundusz Rady Rodziców). W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.

Oprócz zajęć indywidualnych i ogólnomuzycznych uczniowie naszej szkoły mają możliwość wspólnego muzykowania w ramach chóru , zespołów muzycznych oraz orkiestry szkolnej.

Szkoła daje mnóstwo koncertów w środowisku lokalnym i nie tylko. Od roku 2016 na stałe w kalendarzu wydarzeń szkoły zagościł Noworoczny Koncert Uczniów i Pedagogów, który łączy pokolenia uczniów i pedagogów na scenie oraz jest wyrazem wysokiego poziomu artystycznego jego uczestników.

W trakcie roku szkolnego organizowane są popisy specjalności oraz mini koncerty uczniów które cieszą się bardzo dużą popularnością i sprawiają wiele radości młodym artystą. W ostatnim okresie wielkim uznaniem oraz popularnością cieszą się koncerty szkolnej orkiestry dętej pod kierunkiem mgr Marcina Wieczorka.

Najważniejszą działalnością dydaktyczną w szkole jest nauka na instrumentach – fortepianie, skrzypcach, gitarze, saksofonie, trąbce, perkusji. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła planuje otwarcie kolejnej specjalności – fletu poprzecznego.

Wysoki poziom kształcenia potwierdzają liczne sukcesy uczniów na konkursach i przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich. W szkole panuje wspaniała przyjazna atmosfera, która sprzyja szybkiemu rozwojowi artystycznemu wychowanków. Wysoki poziom dydaktyczno-artystyczny zapewnia doświadczona wysoko-wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Szkoła prowadzi konsultacje dot. predyspozycji muzycznych – wystarczy przyjść osobiście lub skontaktować się telefonicznie – 62-733-13-08 kandydatom zostaną przekazane wyczerpujące informacje.

Rekrutacja do klasy I odbywa się w miesiącu maju kwestionariusze wstępne można pobrać w sekretariacie szkoły – Budynek ODK ul. Bartosza 7 tel. 62-733-13-08

  • Występy uczniów odolanowskiej Szkoły Muzycznej
  • Występy uczniów odolanowskiej Szkoły Muzycznej
  • Występy uczniów odolanowskiej Szkoły Muzycznej
  • Występy uczniów odolanowskiej Szkoły Muzycznej