Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Wykaz z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Odolanowie oznaczonej numerem 391/7

W Y K A Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 50,poz.650 i poz. 1000/ ogłaszam co następuje, z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Odolanów przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, położoną w miejscowości Odolanów, arkusz mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00049486/3 oznaczoną numerem działki:

391/7 - o pow. 0,1385 ha o kształcie bardzo nieregularnym. Działka jednym bokiem przylega do ulicy Dębowej , nieutwardzonej, wyposażonej w sieć elektryczną , wodociągową i gazową, a wierzchołek działki położony jest przy ul. Przemysłowej utwardzonej asfaltem, wyposażonej w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Działka w całości jest usytuowana w strefie ochronnej gazociągu. W pobliżu przebiega gazociąg wysokiego  ciśnienia gA500. Strefa ochronna wynosi 65 m od gazociągu w każdą stronę, a tym samym nie może być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w mpzp.

Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane, a dalej zabudowa mieszkaniowa i usługowo przemysłowa.

CENA  nieruchomości wynosi:  15 846,00  /netto/

słownie : piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć  zł

Do wylicytowanej ceny w przetargu doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

W miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego Miasta Odolanów nieruchomość oznaczona numerem  391/7 jest oznaczona symbolem U5- tereny zabudowy usługowej.

Plan został przyjęty Uchwałą nr XVII/132/16 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 24 maja 2016 roku( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  z 2016 roku poz. 3581.           

Ustala się 6-cio tygodniowy termin /licząc od daty wywieszenia wykazu/ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Odolanów dnia  15-06-2018 r.

  • autor: Elżbieta Pawlicka, data: 2018-06-18

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji