Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców – umowa podpisana!

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą i Miastem Odolanów dotycząca dofinansowania projektu pn. „ Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” została podpisana wczoraj 30 lipca 2018 roku w sali narad odolanowskiego Urzędu.

Przypomnijmy – Gmina i Miasto Odolanów pozyskała 4 284 250, 85 złotych dofinansowania w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”, co stanowi 85% całkowitej wartości projektu. W ramach zadania wybudowane zostanie 355 instalacji w 270 lokalizacjach – 237 instalacji fotowoltaicznych (wytwarzających energię elektryczną) oraz 98 instalacji solarnych (wytwarzających energię cieplną). Wniosek na dofinansowanie został złożony w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.

We wczorajszym spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki, Skarbnik Beata Gościniak oraz przedstawiciele Gminy Czajków i Miasta i Gminy Ostrzeszów, którzy również otrzymali dofinansowanie na OZE i podpisali umowę na realizację podmiotowego zadania. Gminę Czajków reprezentowali Wójt Henryk Plichta oraz Skarbnik Karolina Wolska, natomiast Miasto i Gminę Ostrzeszów Burmistrz Mariusz Wittek i Skarbnik Józef Bukiewicz.

Podpisanie umowy otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na wykonawcę instalacji OZE.

Montaż instalacji OZE służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami za energię. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii Gminy i Miasta Odolanów.

  • autor: Joanna Łuczkanin, data: 2018-07-31
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE
  • Podpisanie umowy na OZE

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji