Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Integracja 2018 – „Nasze Pejzaże”

Integracja to impreza organizowana corocznie przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Odolanowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie. Przygotowywana przede wszystkim z myślą o środowisku osób niepełnosprawnych, jest jednocześnie formą integracji tych osób ze środowiskiem lokalnym – mieszkańcami z terenu Gminy i Miasta Odolanów oraz środowiskiem ponadlokalnym. Głównym celem imprezy jest wspaniała zabawa oraz dążenie do tego, aby uczestnicy imprezy mogli przeżyć zadowolenie, radość, satysfakcję. Istotne jest też likwidowanie barier poprzez nawiązywanie kontaktów i więzi społecznych. Organizacja imprez integracyjnych wspiera aktywność osób niepełnosprawnych, pozwala na uczestnictwo w działaniach kulturalnych i artystycznych. Impreza tego typu daje okazję spotkania się, możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy imprezy mają okazję do wspólnej zabawy.

Tegoroczna Integracja 2018 organizowana pn. „Nasze pejzaże” planowana jest na dzień 5 września 2018 roku. Impreza odbędzie się na terenach zielonych przy Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie. Tak jak w latach wcześniejszych, ma charakter imprezy otwartej, w której udział biorą osoby niepełnosprawne z zaproszonych Ośrodków, a także mieszkańcy z terenu Gminy i Miasta Odolanów oraz wszyscy zainteresowani. Wśród zapraszanych Placówek w imprezie biorą udział dyrektorzy, pracownicy, uczestnicy, podopieczni, mieszkańcy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Wsparcia, Kół i Stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Coroczne hasło imprezy to zarazem temat przewodni do prowadzonych w ramach Integracji warsztatów o charakterze artystyczno- teatralnym. Ich ukoronowaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie przed wszystkimi zebranymi etiudy teatralnej, wyzwalającej pomysłowość, pobudzającej wyobraźnię, ukazującej umiejętności interpretacyjne oraz potencjał uczestników, w oparciu o swobodę oraz inwencję twórczą. Integracja to również okazja do wspólnej zabawy przy muzyce, wspólnego śpiewu i tańców; udziału w koncertach gwiazd polskiej sceny muzycznej. Na tegorocznej imprezie wystąpi muzyczna gwiazda – zespół CHRZĄSZCZE. W trakcie Integracji 2018 będzie możliwość zapoznania się z działalnością i funkcjonowaniem odolanowskiego Centrum oraz Stowarzyszenia. Zaprezentowane zostaną również w formie wystaw artystycznych prace i dzieła wykonywane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie, mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz seniorów z Dziennego Domu SENIOR+ w Odolanowie.

  • autor: GMCP, data: 2018-08-17
  • Plakat
  • Logo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kluczowym zadaniem GAZ SYSTEM jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Misją firmy jest zapewnianie bezpiecznego transportu gazu ziemnego w Polsce i aktywne tworzenie zintegrowanego systemu przesyłowego w Europie. W codziennej działalności dba o środowisko naturalne i kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Wizją firmy jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego i bycie znaczącym operatorem integrującym system przesyłowy w Europie.

GAZ SYSTEM po raz piąty jest sponsorem wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie wraz z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, w tym roku związanych z imprezą „Nasze Pejzaże” – Integracja 2018.

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji