Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Rewitalizacja w zasięgu ręki

Gmina i Miasto Odolanów dnia 22.03.2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, nr konkursu RPWP.09.02.02-IZ-00-30-001/17 na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów.”


Dnia 18.09.2018 roku wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena merytoryczna wniosku co oznacza, że projekt kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania w wysokości 4 297 182,11 zł. Całkowity koszt projektu to kwota w wysokości 6 998 272,62.


Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanowa polegać będzie m.in na realizacji czterech zadań inwestycyjnych tj.

  1. Rewitalizacja Dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
  2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów
  3. Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie
  4. Przebudowa Grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
  • autor: Katarzyna Gałęzka, data: 2018-09-25
  • Projekt rewitalizacji Placu Kościuszki

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji