Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

Rewitalizacja oraz punkt gromadzenia odpadów problemowych coraz bliżej!

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów Marian Janicki przy kontrasygnacie Skarbnik Urzędu Beaty Gościniak, dnia 16.11.2018 podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.2.2, rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych, powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, dzięki której Gmina i Miasto Odolanów otrzyma  4 297 182,11 zł dofinansowania. Całkowity koszt projektu to kwota w wysokości 6 998 272,62 zł

-Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów polegać będzie m.in. na realizacji czterech zadań inwestycyjnych tj.

-Rewitalizacja Dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem  terenu

-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce- Uciechów

-Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie

-Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej

Tego samego dnia została również podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce. Gmina i Miasto Odolanów otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 057 472,51 Całkowita wartość projektu wynosi 1 530 224,94

W punkcie odpady będą magazynowane i przekazywane do recyklingu, odzysku, czy utylizacji do specjalistycznych instalacji, które się tym zajmują. Odpady będą zbierane w pojemnikach i kontenerach. Operatorem punktu będzie Odolanowski Zakład Komunalny.

  • autor: Michał Walków, data: 2018-11-19
  • Rewitalizacja coraz bliżej
  • EFRR_Samorzad_kolor-PL LOGO

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji