Gmina i Miasto Odolanów

Aktualności gminne 2018

II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów - Radni w poszczególnych komisjach

Druga Sesja Rady Gminy i Miasta za nami. Najwięcej emocji wywołały wybory przewodniczących poszczególnych komisji oraz ich członków.  Rajcy zebrali się w sali klubowej Odolanowskiego Domu Kultury.  Przewodniczący rady Janusz Szustkiewicz powitał burmistrza Gminy i Miasta Odolanów Mariana Janickiego oraz pozostałych zaproszonych gości wśród których byli między innymi, radni Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke i Józef Wajs, sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli.

Po części dotyczącej interpelacji i zapytań radnych, przystąpiono do głosowań. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Marian Dolata natomiast Komisją Skarg, Wniosków i Petycji będzie kierować – Maria Skrzypińska. Wybrano ich jednogłośnie. Członkami komisji rewizyjnej zostali: Zdzisław Gertig, Czesław Lis, Jarosław Cierpka (został wiceprzewodniczącym) oraz Maciej Żuraw, natomiast Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powiększyła się o następujących radnych: Eugeniusza Jakubiaka, Annę Kądzielę oraz Jana Kowalskiego (młody radny został wiceprzewodniczącym komisji).  zostały wybrane składy kolejnych komisji. Komisja Finansów i Spraw Samorządowych: Anna Kądziela- przewodnicząca, Maria Skrzypińska, Marian Dolata, Jan Prokop, Komisja Oświat, Kultury i Zdrowia: Dorota Katarzyna Bzik- przewodnicząca, Gabriela Zawada, Eugeniusz Jakubiak, Maciej Żuraw, Jan Kowalski, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Grzegorz Fleischer - przewodniczący, Czesław Lis, Zdzisław Gertig, Jarosław Cierpka. Funkcje wiceprzewodniczących zostaną obsadzone podczas pierwszych posiedzeń komisji.

Po omówieniu i odczytaniu kolejnych uchwał które dotyczyły kolejno: wieloletniej prognozy finansowej, zmiany budżetu, obligacji, podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku od nieruchomości, obniżenia średniej ceny zakupu żyta, podatku od transportu, opłat za pas drogowy, obiektów małej architektury, a także powierzenia zadania Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów, nastąpiło zakończenie obrad II sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów. Jeszcze w tym roku, 28 grudnia, odbędzie się III sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów, ponieważ do uchwalenia został nowy budżet.

 • autor: Michał Walków, data: 2018-12-06
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów
 • II Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji