Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Skład Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie:

 • Bogdan Frąszczak – Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 693 613 131

 • Grzegorz Szubert – V-ce Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 604 716 903

 • Krzysztof Wewiór – V-ce Przewodniczący Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 504 949 817

 • Jan Zawidzki – Sekretarz Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 510 831 424

 • Łukasz Bąk – Skarbnik Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 510 140 647

 • Krzysztof Jackowski – Członek Prezydium Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie, tel. 691 208 384

 • Marcin Jasik – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Krzysztof Barczak – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Grzegorz Fleischer – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Tadeusz Gryta – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Stanisław Goliński – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Marcin Krupka – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Zdzisław Barczyński – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Przemysław Bąk – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Leszek Pełczyński – Członek Rady Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 

Komisja Rewizyjna Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie:

 • Henryk Mizgalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Marek Bolach – Członek Komisji Rewizyjnej Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie

 • Lidia Pilarska - Członek Komisji Rewizyjnej Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Odolanowie