Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

  • Informacja

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Gminy i Miasta Odolanów, tj. budynku Szkoły Podstawowej w Nabyszycach, Szkoły Podstawowej w  Tarchałach Wielkich, Szkoły Podstawowej  w Hucie, Szkoły Podstawowej  w Uciechowie, Szkoły Podstawowej w Garkach oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Garkach, w celu wyeliminowania problemu niskiej efektywności energetycznej wskazanych obiektów oraz polepszenia stanu środowiska atmosferycznego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków przebywania uczniów w placówkach oświatowej, pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Dobre warunki infrastrukturalne budynku zachęcą rodziców do umieszczania swoich dzieci w placówce. Modernizacja energetyczna przyczyni się do redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery co przełoży się na czystsze powietrze i wyższą jakość życia mieszkańców gminy Odolanów.


Planowane rezultaty realizacji projektu mające bezpośredni wpływ na otoczenie:

  •     szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 693,84 Mg CO2/rok
  •     zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 007 882 kWh/rok
  •     ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 144,11 MWh/rok
  •     ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 5 156,39 GJ/rok
  •     zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 4 639,59 GJ/rok
  •     produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 36,10 MWhe/rok

 

  • logo

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji