Gmina i Miasto Odolanów

Ważne strony

Menu główne Strona główna

Banery

 • Informacja

Przedmiotem partnerskiego projektu jest „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Prace realizowane będą w 5 obiektach zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego:

 •     Gminie Przygodzice, z siedzibą w Przygodzicach, przy ul. Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 – 1 obiekt;
 •     Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce, z siedzibą w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 8 – 1 obiekt;
 •     Gminie i Mieście Odolanów, z siedzibą w Odolanowie, przy ul. Rynek 11 – 1 obiekt;
 •     Gminie Ostrów Wielkopolski, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy al. Powstańców Wielkopolskich 12 – 2 obiekt

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano kompleksową termomodernizację budynków, w których przyjęto opisane dalej rozwiązania technologiczne i parametry mające wpływ na jakość powietrza oraz środowiska naturalnego, jak również pośrednio rzutujące na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych gmin i powiatu, rozwój przedsiębiorczości czy migrację i liczbę ludności

Beneficjentem końcowym projektu wnioskowanego do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 jest gmina Przygodzice – partner wiodący projektu. Beneficjentami ostatecznymi do których skierowany jest niniejszy projekt, będą wszyscy mieszkańcy gminy Przygodzice, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy Ostrów Wlkp., powiatu ostrowskiego oraz całego regionu dla których realizacja inwestycji oznaczać będzie poprawę stanu środowiska naturalnego – wzrost czystości powietrza, ograniczenie emisji szkodliwych substancji związanych z termomodernizacją i ograniczeniem strat ciepła, a co za tym idzie uwalniania CO2 do atmosfery.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną wskaźniki produktu (kluczowe) –

 •      Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5 szt.
 •      Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0273 MWe
 •      Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2 szt.
 •      Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 5.202,55  m²
 •      Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,028 MWt
 •      Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną wskaźniki rezultatu (kluczowe) – osiągniecie 2020 rok

 •     Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC;
 •     Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 557,76 tony ekwiwalentu CO2/rok
 •     Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1.819.548,22 kWh/rok
 •     Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 29,60 MWh/rok
 •     Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 5.213,66 GJ/rok
 •     Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 5.320,23 GJ/rok
 •     Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 33,12 MWht/rok
 •     Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 27,43 MWhe/rok

 

 

 • Logpo EFRR

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Mateusz Feckowicz
Telefon 62 620 08 69
e-mail: mateusz.feckowicz@odolanow.pl 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005.

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji