Gmina i Miasto Odolanów

Ruszyła 15 edycja Konkursu Grantowego

Ruszyła 15. edycja Konkursu Grantowego

Do 14 kwietnia przyjmowane są wnioski w ramach 15. edycji Konkursu Grantowego Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko wskazuje, że w tym roku w gronie dobroczyńców Fundszu Grantowego znajdą się dwie lokalne firmy.

Wnioski o Granty w wysokości do 10 000 zł mogą składać organizacje pozarządowe, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców gmin:

-Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
-Gminy Ostrów Wielkopolski
-Gminy i Miasta Odolanów,

realizujące zadania statutowe z zakresu, którego dotyczy wniosek (konieczny jest stosowny zapis w statucie lub innym akcie wewnętrznym np. regulaminie).

Wnioski o Granty w wysokości do 2 000 zł (z wsparciem organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną – zwanych we wniosku Patronem) mogą składać grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju gmin założycieli Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego, zgłaszające projekt wpisujący się w realizację  celów statutowych Stowarzyszenia.

Komisja oceniająca wnioski będzie brała pod uwagę m.in. innowacyjność projektów, zaangażowanie do udziału w projekcie przedstawicieli społeczności lokalnych, międzypokoleniowy charakter inicjatyw oraz zawarte partnerstwo.

Wniosek może być dostarczony listem poleconym, osobiście lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania decyduje data stempla pocztowego. W przypadku składania wniosku osobiście w Biurze Funduszu Grantowego, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
              

                        Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa

                        dla Ostrowa Wielkopolskiego

                        Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

                        Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 120

                        63-400 Ostrów Wielkopolski

  • Konkurs Grantowy

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji