Gmina i Miasto Odolanów

Umowa na dostawę i montaż OZE podpisana!

W dniu dzisiejszym w obecności władz Odolanowa została podpisana umowa na dostawę oraz montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie naszej gminy (ogniwa fotowoltaiczne). Przedsięwzięcie zrealizuje konsorcjum firm w składzie:

1. Lider konsorcjum: Vertigo Green Energy sp. z o o. Sp. K. Złotnicki, Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las
2. Członek konsorcjum: Solgen sp. z o.o. ,ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków,

reprezentowanym przez Jarosława Wiesława Trelę - Lidera konsorcjum.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii z odnawialnego źródła na potrzeby własne mieszkańców, skutkujące obniżeniem kosztów związanych z opłatami oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci ograniczenia niskiej emisji CO2. Celem projektu jest wybudowanie 237 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 898,56 kW  produkujących energię elektryczną, podzielonych na 3 części ( 1 część – Odolanów, 2 cześć – Boników, Garki, Huta, Świeca, Uciechów, Raczyce, Nadstawki, 3 część – Wierzbno, Tarchały Małe, Tarchały Wielkie, Nabyszyce, Gliśnica, Gorzyce Małe)

W tym:

Miasto Odolanów – 76 instalacji

Boników – 6 instalacji

Garki – 11 instalacji

Huta – 9 instalacji

Nastawki – 2 instalacje

Raczyce – 27 instalacji

Świeca – 17 instalacji

Uciechów – 13 instalacji

Gliśnica – 18 instalacji

Gorzyce Małe – 4 instalacje

Nabyszyce – 9 instalacji

Tarchały Małe – 2 instalacje

Tarchały Wielkie – 33 instalacje

Wierzbno - 10 instalacji

Całkowita wartość umowy wynosi 4 249 190,34 zł w tym dofinansowania na poziomie 85 % to jest 3 284 236,80 zł.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów nr RPWP.03.01.01-30-0170/17 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy
  • logo_udnia_sierpien

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji