Gmina i Miasto Odolanów

15 lat w Unii Europejskiej

Konferencja „15 lat Polski w Unii Europejskiej” pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego stała się forum wymiany doświadczeń wszystkich samorządowych stanów. Mówiono o korzyściach akcesji oraz o problemach, z jakimi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych latach.

Na konferencji w dniu 10 maja 2019r. zgromadzili się samorządowcy Powiatu Ostrowskiego, Gminy Odolanów rolnicy, sołtysi, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji działających na terenach wiejskich gminy Odolanów.

- „Korzyści, jakie płyną dla mieszkańców z tytułu naszego członkostwa w Unii są widoczne w najbliższym otoczeniu. To przede wszystkim poprawa infrastruktury jak np. droga, która przebiega przez Wysocko Wielkie, to inwestycje w szkolnictwie, które ciężko byłoby samodzielnie wykonać, to dofinansowania dla przedsiębiorstw i wiele innych sfer życia, o których powiedzą zaproszeni prelegenci”- mówił Piotr Walkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego otwierając spotkanie.

W pierwszej kolejności głos zabrał dr Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wystąpieniu  „15 lat w UE - Co zyskaliśmy, czego nie możemy stracić” przypomniał historyczne daty związane z przystąpieniem Polski do UE, które było długim procesem drobiazgowych ustaleń i uregulowań. Podkreślił jednak, że jednym z najważniejszych elementów było i nadal jest wyrównywanie różnic rozwojowych, podniesienie poziomu życia Polaków do standardów zachodniej Europy. W dużej mierze się to udało, jednak kolejna perspektywa finansowa niesie duże cięcia, zwłaszcza w kontekście Brexitu.

- „Najczęściej mówimy o wymiarze finansowym, w okresie 2007-2013 z budżetu UE do Polski trafiło 101,5 mln Euro, w latach 2014-2020 jest to kwota 116 mld Euro, a kolejnej perspektywie zaproponowano 91 mld Euro. Tego jako Posłowie do Europarlamentu nie możemy zaakceptować. Została przygotowana rezolucja do Parlamentu Europejskiego, w której stwierdziliśmy, że budżet ten, w szczególności na politykę spójności, na wyrównywanie różnic rozwojowych, inwestycje infrastrukturalne powinien być utrzymany, ponieważ różnice rozwojowe są nadal bardzo duże. Podobnie sytuacja wygląda we wspólnotowej polityce rolnej, w zakresie programu rozwoju obszarów wiejskich” – powiedział dr Andrzej Grzyb.

Poseł do Parlamentu Europejskiego odniósł się również do różnic w dopłatach bezpośrednich dla rolników.

- „Po 15 latach czasu powinien się zakończyć okres podwójnej jakości finansowania wspólnotowej polityki rolnej, dla polskich rolników i rolników UE. To jest wspólne stanowisko polskich posłów oraz posłów wszystkich nowych krajów członkowskich. W Polsce średnia wynosi 240 Euro/ha, średnia unijna to 280 Euro/ha, a w niektórych krajach np. bałtyckich jest poniżej 200 Euro/ha” – podkreślił A. Grzyb.

Jednocześnie zaznaczył, że przed wejściem Polski do UE istniały obawy czy polscy rolnicy będą w stanie wykorzystać pieniądze na inwestycje, czy samorządy mają kadrę do pozyskiwania funduszy, a małe i średnie przedsiębiorstwa poradzą sobie? – „Okazało się, że Polacy świetnie sobie poradzili i z tego powinniśmy być dumni” - dodał A. Grzyb.

Z drugiej strony Polska wniosła do UE rynek liczący 38 mln konsumentów, możliwość realizacji inwestycji za pomocą zagranicznych firm i sprzętu, a także siłę roboczą i usługodawców, których brakuje w krajach takich, jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Poseł Andrzej Grzyb podsumował swoje wystąpienie informując, że Unia kosztuje indywidualnie każdego Polaka, tyle co filiżanka cappuccino każdego dnia.

W kolejnym wykładzie Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił politykę regionalną oraz działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

- „Największe wsparcie w rozwoju regionu ze wszystkich funduszy unijnych stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 2,5 mln Euro. W ramach tego funduszu największą kwotę stanowiącą 19 % przewiduje się na działania związane z innowacyjną gospodarką, w drugiej kolejności na projekty związane z transportem. Spora część tych środków trafiła na teren powiatu ostrowskiego – to kwota ponad 226 mln zł na realizację 73 projektów. Największą kwotę, ponad 42 mln zł skierowano na strategie niskoemisyjne, w tym mobilność miejską” – poinformował Krzysztof Grabowski.

Kolejny z prelegentów, Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przybliżył założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Zwrócił uwagę na problemy, z jakimi będą musieli się zmierzyć polscy rolnicy w kolejnej perspektywie finansowej. Apelował także do rolników o szukanie informacji i wsparcia merytorycznego w takich jednostkach jak WIR.

Jarosław Maciejewski, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w swoim wystąpieniu „Sołectwa sercem Unii Europejskiej” zwrócił uwagę sołtysom, z jakich źródeł i w jaki sposób można korzystać z pieniędzy unijnych do realizacji celów publicznych. Apelował, że są dostępne środki, które mogą poprawić wizerunek polskiej wsi, jakość życia mieszkańców oraz poczucie własnej tożsamości. Jak zapewniał wystarczy pomysł, wzajemne porozumienie i chęć skorzystania z tego co daje Unia.

W spotkaniu uczestniczyli Radni Powiatowi oraz Radni Gminy i Miasta Odolanów.

  • data: 2019-05-15
  • 15 lat w Unii Europejskiej
  • 15 lat w Unii Europejskiej
  • 15 lat w Unii Europejskiej
  • 15 lat w Unii Europejskiej

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji