Gmina i Miasto Odolanów

Projekt „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”

Z końcem miesiąca października przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie realizacji projektu „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Spotkanie integracyjne na zakończenie zadania zorganizowane zostało w dniu 30 października 2019 roku w Dziennym Domu Senior+ w Odolanowie. Odbiorcami projektu byli seniorzy z Dziennego Domu Senior+ w Odolanowie oraz mieszkańcy Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej. Przygotowany i realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie dzięki współfinansowaniu ze środków Gminy i Miasta Odolanów. Środki finansowe pozyskane zostały w ramach realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany był przy współpracy z Gminno – Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja  – Miłość” w Odolanowie.

W ramach projektu przygotowywany został cykl spotkań wyjazdowych o charakterze kulturalnym oraz krajoznawczym, w tym:
  Wycieczka, do Rogalina – zwiedzanie pałacu, galerii obrazów, gabinetu londyńskiego i galerii antenatów, powozowni oraz spacery po ogrodzie i parku, Wycieczka do Arboretum w Stradomii – spotkanie integracyjne w formie Pikniku,
 Wycieczka do Kalisza – wyjazd do Teatru  im. Wojciecha Bogusławskiego na spektakl pt. „Szalone Nożyczki”.

Głównym rezultatem projektu jest organizacja cyklu spotkań wyjazdowych dla osób w podeszłym wieku, pozwalających na ich aktywne uczestnictwo i zmierzających jednocześnie do zwiększenia integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku – seniorów. Poprzez realizację zadania udało się zwiększyć dostępność do różnych ciekawych form kulturalnych i krajoznawczych pozwalających na jak najpełniejszy rozwój, samorealizację. Projekt pozwolił na zwiększenie świadomości na temat roli kultury oraz krajoznawstwa w życiu człowieka, rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

 

 • autor: Marcin Zawieja, data: 2019-11-07
 • 19_projektseniorzy05
 • 19_projektseniorzy06
 • 19_projektseniorzy07
 • 19_projektseniorzy08
 • 19_projektseniorzy09
 • 19_projektseniorzy10
 • 19_projektseniorzy01
 • 19_projektseniorzy02
 • 19_projektseniorzy03
 • 19_projektseniorzy04

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji