Gmina i Miasto Odolanów

Jak Wyglądają postępy prac przy grobli? Sprawdzamy!

Prace budowlane przy grobli na rzece Barycz idą pełną parą. Chociaż jesteśmy w środku zimy, pogoda za oknem jest wyśmienita i zdecydowanie sprzyja w pracach przy inwestycji. Wykonawcą całego zadania jest firma RPM z Lublińca.

Obecnie Wykonawca zakończył montaż ścianek szczelnych na odcinku od 0+000 km do 0+620 km (ul. Słoneczna), wykonuje prace związane z formowaniem nowej grobli (dowóz piasku, formowanie nasypów) na odcinku 0+000 km do 0+620 km. Następnym etapem prac będzie ulożenie biodegradowalnej siatki przeciwerozyjnej na skarpie od strony rzeki na odcinku od 0+000 km do 0+620 km (ul. Słoneczna).

Pracowników budowlanych odwiedził niedawno Wiceburmistrz Jan Prokop.

Głównym celem zadania jest poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej.

W ramach przebudowy grobli na jej koronie przewiduje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na skarpie odpowietrznej planuje się wykonać schody skarpowe o konstrukcji żelbetowej.

 

  • autor: Waldemra Sacher, Michał Walków, data: 2020-01-22
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli
  • Wizyta przy grobli

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji