Gmina i Miasto Odolanów

Menu główne Strona główna

Banery

XIX Sesja Rady Gminy i Miasta w Odolanowie i jednogłośne absolutorium dla Burmistrza!

Z udziałem 14 radnych odbyła się w sali wielofunkcyjnej (dawny kościół ewangelicki) Sesja Rady Gminy i Miasta Odolanów.  Obrady otworzył przewodniczący rady Janusz Szustkiewicz, witając władze samorządowe: burmistrza Mariana Janickiego, zastępcę Jana Prokopa, sekretarz Krystynę Wiertelak, skarbnika Beatę Gościniak i zastępcę skarbnika Martę Kosnowicz.

Raport o stanie gminy Odolanów przedstawił Jan Prokop. Przygotowywanie rocznego raportu narzuca ustawa i musi tego dokonywać każdy samorząd w Polsce. Na 77 stronach przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące działalności odolanowskiego samorządu, w tym opis istotnych dla mieszkańców inwestycji. Wiele z nich zostało wykonanych z udziałem środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę z wieli źródeł.

Rada po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej (uchwałę odczytał radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Dolata), udzieliła jednogłośnie absolutorium burmistrzowi Marianowi Janickiemu, który podziękował za zaufanie i wspólną realizację bardzo ambitnego programu. - Staramy się działać z życzliwością dla mieszkańców, urząd musi być przyjazny – mówił burmistrz. Gmina Odolanów ma to szczęście, że mieszkańców przybywa, a nie ubywa jak w większości miast i gmin w Polsce. Świadczy to o tym, że ludzie chcą tu żyć i inwestować, budują się nowe domy, przyłączamy je do kanalizacji. W samym 2019 roku było ponad 70 takich przyłączy.  Realizowaliśmy kilka programów zdrowotnych, także bardzo ważnych dla ludzi. Jest dobry klimat wokół inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Praca daje poczucie godności, jest istotna w życiu każdego z nas. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich inwestycji, ale raport o stanie gminy jest transparentny i każdy obywatel może się z nim zapoznać, wystarczy wejść na internetową stronę urzędu. Dziękuję wszystkim współpracownikom z urzędu, radnym, sołtysom, działaczom stowarzyszeń i organizacji bez których wykonanie tych zadań byłoby niemożliwe. – dodał Marian Janicki.

Ze sprawozdania o wykonaniu budżetu na rok 2019 wynika, że dochody wyniosły 88.455.561 złotych (tj. 95,04 proc.), w tym dochody bieżące 74.612.45 (98,49 proc.), dochody majątkowe 7.843.430 zł. Budżet zamknął się niewielkim deficytem w kwocie 253.360 zł, chociaż planowano o wiele większy deficyt, bo na poziomie 2 mln, 720 tys. złotych. Mimo, że nadal obowiązuje stan epidemii, wszystkie istotne inwestycje w gminie były i są realizowane.

Uchwalono, między innymi, Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową za rok 2020.. Dokonano zmian w uchwale dotyczących zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii. Omówiono sprawozdanie finansowe za rok miniony i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019. Stosowne uchwały przybliżyła rajcom skarbnik Beata Gościniak

Medal Plakietkę Za Zasługi dla Ziemi Odolanowskiej otrzymali – po uchwale radnych – Bogusław Cebulski i Wojciech Słodkiewicz. Pierwszy to znany społecznik, animator kultury, lider i współzałożyciel słynnej w Polsce ,,Kapeli znad Baryczy”. Natomiast Wojciech Słodkiewicz to współorganizator i od początku działalności dyrektor Gminno-Miejskiego Centrum Pomocy ,,Wiara – Nadzieja – Miłość”, które w tym roku obchodzi piękny jubileusz 20-lecia. Uhonorowani medalem są szeroko znani mieszkańcom Ziemi Odolanowskiej nie tylko z osiągnięć w pracy zawodowej, ale przede wszystkim z działalności społecznej na rzecz drugiego człowieka.

 

 

  • autor: PIM, data: 2020-06-29
  • DSC_0028-min
  • DSC_0021-min
  • DSC_0025-min
  • DSC_0026-min

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy i Miasta Odolanów

Rynek 11
63-430 Odolanów
KONTAKT: tel. 62 733 15 81
fax 62 733 38 92

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek -piątek 07:00 - 15:00

e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka
/UGIMODOLANOW/SkrytkaESP 

NIP Urzędu  622 16 95 386
REGON Urzędu 000529516

NIP Gminy  622 27 31 888
REGON Gminy  250855127

Konto - Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów
33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005

[obiekt mapy] Gmina i Miasto Odolanów
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji